Şırnak'da 297 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Mağara köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Kiwex
1941ha 📖 Kivah
Êzidi (Salihan) yerleşimi
  Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Soranê
1928 📖 Soran [ Kr soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Kekvan [ Kr "kekolar" ]
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Heskal [ Kr hesk "kepçe" ]
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s 📖 Basibrin [ Sür bê Sbrino "? yurdu" ]
S1286 📖 Sbirina
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Yokuşlu x - İdil - Şırnak
1928 📖 Nemerdan [ Kr "ölümsüzler (aş.)" ]
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
  Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xane Hasso [ Kr xanahasso "Hasan hanı" ]
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Daskan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K 📖 Ester [ Kr estêr "yıldız" ]
1928 📖 Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  HatemTai mv - İdil - Şırnak
S1190 📖 Tûr ˁAbdîn (idari bölge) [ Sür "kullar (müminler) dağı" ]
1865h 📖 Hatem Tai (kale)
Y553 📖 Rhabdion (kale)
■ 6. yy'da Justinianus savaşları esnasında anılan Rhabdion kalesi, Süryanice Tur Abdîn adının Yunanca uyarlamasıdır. Nusaybin-Midyat-İdil dağlık bölgesinin genel adı olan Tur Abdîn, Süryani kültürünün tarihi odağı kabul edilir. Eski kentin kalıntıları son derece ıssız bir yerde geniş alana yayılmıştır. SN
  Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Bazgür
S1850 : Bêzikri [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Xwarikê
1928 📖 Xavarik
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖 ˁAraban [ Kr ereban "Araplar" ]
S1881 📖 Arbâye [ Sür "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
  Aksoy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Mamolan [ Kr mamûlan "Mehmetler/Mahmutlar" ]
Kürt (Sünni) (Butıkan) yerleşimi
  Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Bîzik
1928 📖 Bêzikri [ Sür bêth dhekre "teke yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
■ 1993 yılında askerler tarafından, komşu IŞIK (Xaltan), UÇARLI (Temerzê), HENDEK (Xendek), BAŞAK (Basaqê), ÇUKURLU (Xandûk), OYALI (Delavê Qesrê),ÖĞÜNDÜK (Midihê), YARBAŞI (Hespist), KAYI (Hêdil), BEREKETLİ (Fîl), ULAK (Firfêl), YALAZ (Erzenix), ÖZEN (Xerabê Tûyan), YAĞMURCA (Xêlanî) köyleri gibi yakılıp boşaltılmıştır. SN
  Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xaltan [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Kefsûr Domanan [ Sür kefr sûr ]
Kürt (Sünni) (Domanan) yerleşimi
  Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Tilseqan
1928 📖 Tell Sikan [ a/k/s tell "höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Butıkan) yerleşimi
  Kurtuluş köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1942ha 📖 İsteyran [ Kr stêran "yıldızlar" ]
  Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881 1928 📖 📖 Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Keldani) yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin tek Keldani köyü idi. Köy üç eski köyün harabeleri üzerine kuruludur. Şêtika ve Xerabê Bilind bu üç köyden ikisidir. SN
  Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Basaqê
1928 📖 Basak / Bashok
S1394 : Bêth Ishaq [ Sür "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
■ Timur'un oğlu Miranşah'ın 1394'te Kartmin Manastırından sonra tahrip ettiği Beth Ishak manastırı burasıdır. (Socin s. 246.) ■ Devlet tarafından 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde bazı dönüşler yaşandı. SN
  Kırca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖 Abdikan [ Kr ˁevdîkan "Abdi'ler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Butıkan) yerleşimi
  Çukurlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖 Handük [ Kr xandûk "kökü yenen bir bitki" ]
Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
■ 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde birkaç aile köylerine yeniden yerleşti. SN
  Oyalı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖 Dalavakasır | Aliyan [ Kr delavê qesrê "konak yalağı" ]
1865h 📖 Delavi Qusri
Kürt (Sünni) (Hemikan) yerleşimi
  Çığır köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Serkani [ Kr "pınarbaşı" ]
Kürt (Sünni) (Butıkan) yerleşimi
  Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Midde
S1881 📖 Middo / Mîdin [ Sür ]
S1850 : Midda
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Toklu köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Agrit
1946 📖 Ağrıt
Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
  Yazman köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖 Hacıkesan
Kürt (Sünni) (Alyan) yerleşimi
  Uğrak köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
1946 📖 Harapmişki
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Bkz. Nusaybin Dağiçi (Xirabemişka) köyü. SN
  Bozburun köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Zinarix [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
  Tepecik köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Zevîk [ Kr "tarlacık (veya aşiret adı)" ]
  Kayı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖 Hedil
1865h 📖 Hidil
S1286 📖 Hedlâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
  Yaylaköy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Xirabê Kozan
1928 📖 Xarab Goze / Koze [ Kr xirabê kozê "ağılören" ]
Kürt (Sünni) (Alyan) yerleşimi
  Alakamış köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Eleqemşê
1933 📖 Alakamış
  Kuyulu köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Serigir [ Kr serêgir "tepebaşı" ]
S1881 📖 Gerük [ Kr giruk "tepecik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
■ Tarihî Selekun köyünün merkezi Serêgir köyüne taşınmıştır. SN
■ Selekun isminin Selevkos'lardan geldiği söylenmektedir. Serdar NAS
  Kayalı köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Kefşin
1865h 📖 Kefşinne [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
  Peçenek köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Mîrkefşin [ Kr ]
1865h 📖 Elmîr
Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
■ Bu köy ve komşu Kayı köyünün Oğuz kabileleriyle bir alakası yoktur. SN
  Tepeli mz - İdil - Şırnak
S1850 S1881 📖 Selekûn
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Eski yerleşim boşaltılıp tahrip edilmiş, köyün alt kısmında birtakım Devlet konutları yapılmıştır. SN
  Açma köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xarab Sosina [ Kr "zambakören" ]
S1900~ 📖 Harbo Şuşâne [ Sür "zambakören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hemikan) yerleşimi
  Ulak köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Fırfêl
1928 📖 Filfil
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Gedik köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1946 📖 Dibek
  Ortaca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Xerabê Darik
Kürt (Sünni) (Alyan) yerleşimi
  Bereketli köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Fîl
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
■ 1993'te devlet tarafından yakılıp boşaltılan köylerdendir. SN
  Ocaklı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K 📖 Banih [ Kr banê "dam" ]
1865h 📖 Banisiye [ Kr "karadam?" ]
  Tepeköy köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Xerabê Rippin [ Kr "fundalık harabesi?" ]
1928 📖 Xarabırepin
S1881 📖 Xarabê Rapün [ Sür Ḥarbo rapho? "kuş viran?" ]
Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Varımlı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖 Karahereb [ Sür qererehb? ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alyan) yerleşimi
  Yolaçan köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖 Narencî [ Kr nerincî "portakallı" ]
Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Dağyeli köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖 Niviyan [ Kr nîviyan "yarıcılar" ]
■ Eski köy boşaltılıp nüfusun bir kısmı yeni yerleşim alanına taşınmıştır. SN
■ Kurd: Neviyan "Torunlar" da olabilir yalcin
  Düğünyurdu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Taruni [ Kr tarûnî "bayırlı" ]
  Oymak köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Rîzük [ Kr rêzik? "bağcık" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Yarbaşı köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Hespist / Esfis
S1286 1865h 📖 📖 İsfis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
■ Eski Süryani kilisesi köyde halen mevcuttur. Köy yakınındaki Cehennem Deresi adlı yeri Ebulferec Vekayinamesi (13. yy) anar. SN
■ Cehennem deresi denen kırsal alana sahip ki, bu vadi cennetten bir parçadır. Hespist adının kürtçe olmadığını düşünüyorum. veysel
  Dirsekli köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Xarabşeref [ Kr xarabê şeref "şerefören" ]
Kürt (Sünni) (Meman) yerleşimi
  Koçtepe köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xîsti
1915h 📖 Histe
  Damlabaşı köy - Güçlükonak - Şırnak
1915h 📖 Dipluki
  Köyceğiz köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Tupiçê
1946 📖 Düpiç [ Kr dûpîc "iki büklüm" ]
Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Yağmurkuyusu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Cêleka
1928 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Akçakuşak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şikeftasipi [ Kr "akmağara" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  İdil ilçe - İdil - Şırnak
K2011 📖 Hezex
1928 📖 Hezek [ Sür hzeq ]
1865h 📖 Azex
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Meman) yerleşimi
■ Şükrü Tutuş'un ölümünün ardından yerli halk olan Süryanilerin tamamına yakını ülke dışına göçmüştür. metonio
■ İlk ilçe olduğunda 1937 yılında Türkçe Hazak dediler. Daha sonra İdil oldu. Kürtler Hezex adını kullanmaktadırlar. veysel
  Çevrimli köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Gîri [ Kr gerê "harmandöven" ]
  Pınarbaşı köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Aynserê
S1836 1928 📖 ˁAyn Ser [ Sür ˁayno d'seryo "çürüksu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Taşkonak köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şikeftiyan [ Kr "mağaralılar" ]
  Boyuncuk köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Hetma
1928 📖 Hitme
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Sağkol köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Kanihejir [ Kr kanî hejîr "incirpınar" ]
  Üçok köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Babek / Babeqqa
1856h : Babükka [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Güçlükonak ilçe - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1915h 📖 Basan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1990'da güvenlik gerekçesiyle ilçe yapılan önemsiz bir köydür. SN
  Duruköy köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Danêrê
1928 📖 Danîr
Kürt (Sünni) (Hesinan) yerleşimi
  Çobankazanı köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şehrikan [ Kr "aş." ]
  Gümüşyazı köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Sevadi [ Kr sêvadî "elmagören" ]
  Yüksekköy köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Barim
1865h 📖 Barümma [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Süryanilerin eskiden en büyük köylerinden biriydi BARIM. Süryani ve müslüman ahalinin köy sorunlarının en çok yaşandığı yerlerden biri olduğu söylenmektedir. veysel
  Yatağankaya köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xoran [ Erm "saray, otağ" ]
  Ortaköy köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Şeyxhasan [ Kr şêxhesen "öz." ]
  Uğur köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Tilibel / Tellibel [ Kr tell bêl "yassıtepe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ormaniçi köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Banî [ Kr banê "dam" ]
1915h 📖 Bana
  Çetinkaya köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖 Güvinan
  Teke köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Xarabnéryan [ Kr xarabê nêryan "teke viran" ]
1865h 📖 Xirabe Nêriya
Kürt (Sünni) yerleşimi
  ? x - İdil - Şırnak
1941ha 📖 Küfa
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ağaçyurdu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Zivingi Şikakan [ Kr zivinga Şikakan "Şikak (aş.) kışlağı" ]
  Koçtepe köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Tell ˁİfrit [ Ar/Kr tell ˁifrît "ifrit höyük" ]
  Fındık bld - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Parona / Perevane [ Kr perwane "kepenek" ]
  Ozan köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Mijmijok [ Kr "yüksük otu" ]
  Özen köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Xarabtuyn
1865h 📖 Xirabtûn [ Sür Ḥarbo ṭıyno "çamurören" ]
  Yavşan köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Zergüz aş. + yk. [ Kr "sarıceviz" ]
  Sulak köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Bafê
1928 📖 Bafi
Kürt (Sünni) (Harunan) yerleşimi
  Akdizgin köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Zivi [ Kr zevî "tarla" ]
  Yağızoymak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Zivinge Hacialıyan [ Kr "Hacıaliler kışlağı" ]
  Yağmurca köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Xîlani [ Kr ]
  Yalaz köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Erzanex
1946 📖 Erzanki [ Kr "ucuzca?" ]
Kürt (Sünni) (Harunan) yerleşimi
  Çağıl köy - İdil - Şırnak
1941ha 📖 Deşterad [ Kr ]
  Yörük köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Dîkî
1865h 📖 Dikiye
  Okçu köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Siftik
  Kayaköy köy - İdil (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Pelisi / Pellisi [ Kr pêlesî "gölge yapraklı?" ]
  Kebeli köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Babil
  Sırtköy bld - İdil - Şırnak
1928 📖 Tilila / Tilela [ Sür têllo eloyo "yüksek tepe" ]
Kürt (Sünni) (Meman) yerleşimi
  Akdağ köy - İdil - Şırnak
1928 📖 Zengilok [ Kr "çıngırak" ]
Kürt (Sünni) (Aliki) yerleşimi
■ Türkçe ve Kürtçe biçimleriyle çan, çıngıl, çıngır vb. (çan kulesi bulunan kiliselerden ötürü) Hıristiyan köylerine sıkça verilen adlardandır. SN
  Yenidemir köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Bunasra [ Ar bû nasara "Hıristiyanoğlu" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Kuruağaç mah - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
<1960 📖 Binatuk
1946 📖 Binyatök
1928 📖 Bilatuk


Grafik harita göster     haritada ara : km