İznik'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Müşküle mah - İznik - Bursa
1968k: Demirışık
1911ht: Müşküre
■ Ünlü Müşküle üzümüne adını veren köydür. SN
■ Manav yerleşimi. Köse Mihal vaktinde dâhi kurulu olduğu iddia edilir. Manav
  Bayındır mah - İznik - Bursa
1960k: (Kokarca)
1907s: Mamuriye [ Tr "imarlı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Bulgaristan göçmenlerince Mahmuriye veya Mamure adıyla kuruldu. 1922'de 1 km uzaklıktaki Kokarca mevkiinde yeniden kuruldu. 1980'de Bayındır adı verildi. SN
  Göllüce mah - İznik - Bursa
1890hk, 1928k: Balarum [ Yun ]
  Mahmudiye mah - İznik - Bursa
1960k: (Akçalan)
1907s: Mahmudiye
■ 1891-1893 Osmanli arsivlerinde Yeni şehir kazasının İznik nahiyesinde Karateke aşireti Mahmudiye karyesinde... Manav
  Yörükler mah - İznik - Bursa
1907s: Yörükler
yerleşimi
  Aydınlar mah - İznik - Bursa
1928k: Atiye
1890hk: Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
  Orhaniye mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Çandarlı Halil Paşa vakfına ait Akköy mevkiine Batum muhacirleri yerleştirilerek 1888'de Orhaniye adı verildi. Daha sonra Bulgaristan muhacirleri yerleşti. SN
  Sarıağıl mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1891 yılında Sarıağıl köyüne Bulgaristan muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. SN
  Derbent mah - İznik - Bursa
1890hk, 1911ht: Pambucak/Pamucak | Derbend [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Köyün Ortodoks halkı 19. yy sonundaki mezhep ihtilafında Bulgar kilisesini benimsedi; 1914'te topluca Bulgaristan'a göçtüler. SN
■ Eski ismi Pamukçuk veya Pamuk Derbent. İznikte Bulgar kilisesine geçen tek köydü. 1913 senesinde iltica eden Doğu Trakyadaki Bulgarlar gibi bu köy de 1 sene gecikmeyle 1914 senesinde Bulgaristana iltica etti. Kız Derbent Bulgarları Rum Kilisesinde kaldılarsa da 1920 senesinde onları huzursuz günler bekliyordu. Manav
  Mecidiye mah - İznik - Bursa
1911ht: Mecidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Osmaniye mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dırazali mah - İznik - Bursa
1911ht: Hamidiye
  Ömerli mah - İznik - Bursa
1890hk: Ömerli
  İznik ilçe - İznik - Bursa
1333b: İznik
Y17: Nikaía [ Yun "Nikê (öz.) yeri" ]
■ `Nikaia ilk defa Philippos'un oğlu Antigonos (Monophthalmos, MÖ 382-301) tarafından kuruldu ve Antigoneia adı verildi. Sonradan Lysimaxos'un karısı ve (İskender'in komutanlarından) Antipatros'un kızı olan Nikaia ismine izafeten buraya Nikaia dendi.` (Str 12.4.7) Tarihçi Paxymeres (1308) Arapların kente -- Yunanca yer adları yapan s+ öntakısı ile -- İznik adını verdiğini belirtir. SN
■ İznikteki Helen katliamında İznikli Halil İbrahim Ağa, Kamil Çavuş, Mustafa Efendi, Elmalılı Mehmet Ağa, Pazar köylü Mehmet ve Sayit Çavuş baş rolü oynamışlardır. Manav
  Elbeyli mah - İznik - Bursa
1911ht: Elbeyli
  İnikli mah - İznik - Bursa
1890hk: İnekli
  Sultaniye mah - İznik - Bursa
1911ht: Sultaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tacir mah - İznik - Bursa
1911ht: Tacir
  Nüzhetiye mah - İznik - Bursa
1907s: Nüzhetiye
1890hk: Çampınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1895 yılında Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri yerleştirildi. SN
  Çamdibi mah - İznik - Bursa
1911ht: Hotoz
1928k: Çamdibi
  Şerefiye mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hocaköy mah - İznik - Bursa
1890hk: Hocaköy
  Hisardere mah - İznik - Bursa
1890hk: Hisardere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sarısu mah - İznik - Bursa
1911ht: Sarısu
  Kutluca mah - İznik - Bursa
1928k: Mesudiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çiçekli mah - İznik - Bursa
1960k: Gülistan
1911ht: Köristan/Gûristan [ Tr gâvuristan ]
■ 5.01.1954'te Gülistan adı verildi. SN
  Çamoluk mah - İznik - Bursa
1928k: Lütfiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1894'te Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri iskan edildi. SN
  Dereköy mah - İznik - Bursa
1890hk: Dereköy
  Hacıosman mah - İznik - Bursa
1911ht: Hacıosman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1922'deki Küçük Asya felâketiyle boşalan köye 20lerin sonunda Bulgaristan Burgastaki Skalak ve Ljuljakovo köylerinden getirilen çok sayıda muhâcir, komşu köylerdeki Batumlu Gürcülerin köye girişiyle İznikin Elbeyli ve Orhâniye köylerine 1940'da iltica etmişlerdir. Manav
  Kaynarca mah - İznik - Bursa
1911ht: Kaynarca
  Sansarak mah - İznik - Bursa
1890hk: Sansarak
  Çandarlı mah - İznik - Bursa
1960k: (Uzunçayır)
1911ht: Çandarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Çandarlı Hayrettin Paşa Vakfı arazisinde 19. yy sonlarında kurulmuş Bulgaristan muhaciri köyüdür. Daha sonra Gürcüler egemen olmuştur. SN
  İhsaniye mah - İznik - Bursa
1960k: (Aykıroluk)
Eski adı: Bilfiriz
■ 1691 ve 1862 senelerinde Yörükler için çıkartılan fermanlardan sonraki Yörük iskânları tespit edilmeye muhtaçtır. Manav
  Kırıntı mah - İznik - Bursa
1911ht: Kırıntı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Karatekin mah - İznik - Bursa
1928k: Karadin
1530tb: Kara-tigin [ Tr tigin "bey, prens" ]
  Elmalı mah - İznik - Bursa
1890hk: Elmalı
■ 20. yy başında Rum/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Özekdere mah - İznik - Bursa
Eski adı: -
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km