haritada ara :   km  
İznik'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
Müşküle mah - İznik - Bursa
1968 📖: Demirışık
1910h 📖: Müşküre
■ Ünlü Müşküle üzümüne adını veren köydür. SN
■ İşâretlenen bütün diğer Manav köyleri gibi burası da 21. yy başında dâhi Manav yerleşimi. Köse Mihal vaktinde dâhi kurulu olduğu iddia edilir. Manav
Bayındır mah - İznik - Bursa
1960 📖: ( Kokarca)
1907s 📖: Mamuriye [ Tr "imarlı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Bulgaristan göçmenlerince Mahmuriye veya Mamure adıyla kuruldu. 1922'de 1 km uzaklıktaki Kokarca mevkiinde yeniden kuruldu. 1980'de Bayındır adı verildi. SN
Boyalıca mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Boyalıca
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
Mustafalı mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Mustafalı
Göllüce mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Balarum
İznik göl - İznik - Bursa
1665 📖: İznik Gölü
Y17 📖: Askánios [ AnaD ]
Mahmudiye mah - İznik - Bursa
1960 📖: Akçalan
1907s 📖: Mahmudiye
■ 1891-1893 Osmanli arşivlerinde Yeni şehir kazasının İznik nahiyesinde Karateke aşireti Mahmudiye karyesinde... Manav
Yörükler mah - İznik - Bursa
1907s 📖: Yörükler
Yörük yerleşimi
Aydınlar mah - İznik - Bursa
1928 📖: Atiye
1890hk 📖: Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
Orhaniye mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Orhaniye | Akköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Çandarlı Halil Paşa vakfına ait Akköy mevkiine Batum muhacirleri yerleştirilerek 1888'de Orhaniye adı verildi. Daha sonra Bulgaristan muhacirleri yerleşti. SN
Çakırca mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Çakırca
Sarıağıl mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1891 yılında Sarıağıl köyüne Bulgaristan muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. SN
Derbent mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Pamucak | Derbend
1890hk 📖: Pambucak
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyün Ortodoks halkı 19. yy sonundaki mezhep ihtilafında Bulgar kilisesini benimsedi; 1914'te topluca Bulgaristan'a göçtüler. SN
■ İzmite giden derbendin (yolun) bakımını sağlamakla görevli olan köy bazı haraçlardan muaf idi. Arazi Yunus Bey kızı Hatice Sultan’ın vakfina kayıtlı iken 15. asırda mülklükten çıkmış. fakat Sultan II.Bayezıd devrinde tekrar vakfa devredilmilştir. Slav dilli olan Rum Ortodoks köyü 16. asırda bir seyyah tarafından Sırp yerleşimi olarak târif edilmiştir. 1908 salnâmesine göre Yenişehir kazasına tâbii olan köyde 184 hâne vardı. Bursa Derbent’e yerleşen Kilkisli mübâdiller gemi ile Tekirdağ’a getirilmişler, sonra yine gemi ile İzmit’e, daha sonra trenle Bilecik’e ve nihayet araba ile Yenişehir’e ulaştılar. Kilkis'in Paprat (Pontokerasia) köyünden mübâdil iskân edildi. 1927 senesindeki 451 nüfus sayılan Derbent'te Çingene olan mübâdiller bir târihte İznik'e taşınmaya başlamışlardır. Kilise kalıntıları köyün doğu tarafındadır. Manav
Mecidiye mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Mecidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
Osmaniye mah - İznik - Bursa
1907s 📖: Osmaniye | Mercimek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Dırazali mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Hamidiye
Ömerli mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Ömerli
İznik ilçe - İznik - Bursa
1333 📖: İznik
Y17 📖: Nikaía [ Yun "Nikê (öz.) yeri" ]
■ `Nikaia ilk defa Philippos'un oğlu Antigonos (Monophthalmos, MÖ 382-301) tarafından kuruldu ve Antigoneia adı verildi. Sonradan Lysimaxos'un karısı ve (İskender'in komutanlarından) Antipatros'un kızı olan Nikaia ismine izafeten buraya Nikaia dendi.` (Str 12.4.7) Tarihçi Paxymeres (1308) Arapların kente -- Yunanca yer adları yapan s+ öntakısı ile -- İznik adını verdiğini belirtir. SN
Elbeyli mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Elbeyli
İnikli mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: İnekli
Sultaniye mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Sultaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
Tacir mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Tacir
Nüzhetiye mah - İznik - Bursa
1907s 📖: Nüzhetiye
1890hk 1910h 📖Çampınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1895 yılında Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri yerleştirildi. SN
Çamdibi mah - İznik - Bursa
1928 📖: Çamdibi
1910h 📖: Hotoz
Şerefiye mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Kırkhamam mah - İznik - Bursa
1910h 📖: İskaniye
Gürmüzlü mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Kırmızlı?
Hocaköy mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Hocaköy
Hisardere mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Hisardere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Sarısu mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Sarısu
Kutluca mah - İznik - Bursa
1960 📖: Çamurluboğaz
1928 📖: Mesudiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Çiçekli mah - İznik - Bursa
1960 📖: Gülistan
1910h 📖: Köristan / Gûristan [ Tr gâvuristan ]
■ 5.01.1954'te Gülistan adı verildi. SN
Çamoluk mah - İznik - Bursa
1928 📖: Lütfiye
1890hk 📖: Köristan Yaylası
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1894'te Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri iskan edildi. SN
Dereköy mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Dereköy
YeniŞerefiye mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Kızılköy
Hacıosman mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Hacıosman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1922'de boşalan köye 20lerin sonunda Bulgaristan Burgastaki Skalak ve Ljuljakovo köylerinden getirilen çok sayıda muhâcir, komşu köylerdeki Batumlu Gürcülerin köye girişiyle İznikin Elbeyli ve Orhâniye köylerine 1940'da iltica etmişlerdir. Manav
Kaynarca mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Kaynarca
Sansarak mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Sansarak
İhsaniye mah - İznik - Bursa
1960 📖: Aykıroluk
1910h 📖: Yürük İhsaniye
Eski adı: Bilfiriz
■ 1691 ve 1862 senelerinde Yörükler için çıkartılan fermanlardan sonraki Yörük iskânları tespit edilmeye muhtaçtır. Manav
Çandarlı mah - İznik - Bursa
1960 📖: (Uzunçayır)
1910h 📖: Çandarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Çandarlı Hayrettin Paşa Vakfı arazisinde 19. yy sonlarında kurulmuş Bulgaristan muhaciri köyüdür. Daha sonra Gürcüler egemen olmuştur. SN
Kırıntı mah - İznik - Bursa
1910h 📖: Kırıntı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni/Gürcü yerleşimi.
Karatekin mah - İznik - Bursa
1928 📖: Karadin
1530t 📖: Kara-tigin [ Tr tigin "bey, prens" ]
Elmalı mah - İznik - Bursa
1890hk 📖: Elmalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Özekdere mah - İznik - Bursa
Eski adı: -
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.