haritada ara :   km  
İznik'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
Müşküle mahalle - İznik - Bursa
1968 📖 : Demirışık
1910h 📖 : Müşküre
■ Ünlü Müşküle üzümüne adını veren köydür. SN
■ İşâretlenen bütün diğer Manav köyleri gibi burası da 21. yy başında dâhi Manav yerleşimi. Köse Mihal vaktinde dâhi kurulu olduğu iddia edilir. Manav
■ Koord: 40° 22' 37'' D, 29° 32' 29'' K
Bayındır mahalle - İznik - Bursa
1960 📖 : ( Kokarca)
1907s 📖 : Mamuriye [ Türkçe "imarlı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Bulgaristan göçmenlerince Mahmuriye veya Mamure adıyla kuruldu. 1922’de 1 km uzaklıktaki Kokarca mevkiinde yeniden kuruldu. 1980’de Bayındır adı verildi. SN
■ Koord: 40° 31' 30'' D, 29° 32' 42'' K
Boyalıca mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Boyalıca
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 29' 4'' D, 29° 33' 43'' K
Mustafalı mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Mustafalı
■ Koord: 40° 22' 26'' D, 29° 33' 47'' K
Göllüce mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Balarum
■ Koord: 40° 22' 19'' D, 29° 35' 29'' K
İznik göl - İznik - Bursa
1665 📖 : İznik Gölü
Y17 📖 : Askánios [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 40° 26' 33'' D, 29° 35' 30'' K
Mahmudiye mahalle - İznik - Bursa
1960 📖 : Akçalan
1907s 📖 : Mahmudiye
■ 1891-1893 Osmanli arşivlerinde Yeni şehir kazasının İznik nahiyesinde Karateke aşireti Mahmudiye karyesinde... Manav
■ Koord: 40° 31' 15'' D, 29° 35' 52'' K
Yörükler mahalle - İznik - Bursa
1907s 📖 : Yörükler
Yörük yerleşimi
■ Koord: 40° 32' 5'' D, 29° 37' 18'' K
Aydınlar mahalle - İznik - Bursa
1928 📖 : Atiye
1890hk 📖 : Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
■ Koord: 40° 22' 20'' D, 29° 38' 39'' K
Orhaniye mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Orhaniye | Akköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Çandarlı Halil Paşa vakfına ait Akköy mevkiine Batum muhacirleri yerleştirilerek 1888’de Orhaniye adı verildi. Daha sonra Bulgaristan muhacirleri yerleşti. SN
■ Koord: 40° 30' 26'' D, 29° 39' 33'' K
Çakırca mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Çakırca
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 28' 14'' D, 29° 39' 47'' K
Sarıağıl mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Sarıağıl | Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1891 yılında Sarıağıl köyüne Bulgaristan muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. SN
■ Koord: 40° 33' 34'' D, 29° 40' 5'' K
Derbent mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Pamucak | Derbend
1890hk 📖 : Pambucak
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyün Ortodoks halkı 19. yy sonundaki mezhep ihtilafında Bulgar kilisesini benimsedi; 1914’te topluca Bulgaristan’a göçtüler. SN
■ İzmite giden derbendin (yolun) bakımını sağlamakla görevli olan köy bazı haraçlardan muaf idi. Arazi Yunus Bey kızı Hatice Sultan’ın vakfina kayıtlı iken 15. asırda mülklükten çıkmış. fakat Sultan II.Bayezıd devrinde tekrar vakfa devredilmilştir. Slav dilli olan Rum Ortodoks köyü 16. asırda bir seyyah tarafından Sırp yerleşimi olarak târif edilmiştir. 1908 salnâmesine göre Yenişehir kazasına tâbii olan köyde 184 hâne vardı. Bursa Derbent’e yerleşen Kilkisli mübâdiller gemi ile Tekirdağ’a getirilmişler, sonra yine gemi ile İzmit’e, daha sonra trenle Bilecik’e ve nihayet araba ile Yenişehir’e ulaştılar. Kilkis'in Paprat (Pontokerasia) köyünden mübâdil iskân edildi. 1927 senesindeki 451 nüfus sayılan Derbent'te Çingene olan mübâdiller bir târihte İznik'e taşınmaya başlamışlardır. Kilise kalıntıları köyün doğu tarafındadır. Manav
■ Koord: 40° 21' 29'' D, 29° 40' 8'' K
Süleymaniye mahalle - İznik - Bursa
1907s 📖 : Çanak Süleymaniye
■ Koord: 40° 34' 9'' D, 29° 41' 13'' K
Mecidiye mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Mecidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Koord: 40° 34' 39'' D, 29° 41' 47'' K
Osmaniye mahalle - İznik - Bursa
1907s 📖 : Osmaniye | Mercimek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 36' 13'' D, 29° 41' 56'' K
Dırazali mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Hamidiye
■ Koord: 40° 23' 48'' D, 29° 42' 30'' K
Ömerli mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Ömerli
■ Koord: 40° 30' 31'' D, 29° 43' 14'' K
İznik ilçe - İznik - Bursa
1333 📖 : İznik
Y17 📖 : Nikaía [ Yunanca "Nikê (öz.) yeri" ]
■ `Nikaia ilk defa Philippos’un oğlu Antigonos (Monophthalmos, MÖ 382-301) tarafından kuruldu ve Antigoneia adı verildi. Sonradan Lysimaxos’un karısı ve (İskender’in komutanlarından) Antipatros’un kızı olan Nikaia ismine izafeten buraya Nikaia dendi.` (Str 12.4.7) Tarihçi Paxymeres (1308) Arapların kente -- Yunanca yer adları yapan s+ öntakısı ile -- İznik adını verdiğini belirtir. SN
■ Koord: 40° 25' 42'' D, 29° 43' 15'' K
Elbeyli mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Elbeyli
■ Kasaba halkı Elbeyli Türkmenlerinden oluşur. Berkay
■ Koord: 40° 29' 9'' D, 29° 43' 28'' K
İnikli mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : İnekli
■ Koord: 40° 29' 42'' D, 29° 43' 38'' K
Sultaniye mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Sultaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Koord: 40° 35' 39'' D, 29° 43' 59'' K
Tacir mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Tacir
■ Koord: 40° 31' 32'' D, 29° 44' 22'' K
Nüzhetiye mahalle - İznik - Bursa
1907s 📖 : Nüzhetiye
1890hk 1910h 📖 📖 : Çampınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1895 yılında Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri yerleştirildi. SN
■ Koord: 40° 22' 52'' D, 29° 44' 36'' K
Çamdibi mahalle - İznik - Bursa
1928 📖 : Çamdibi
1910h 📖 : Hotoz
■ Koord: 40° 24' 12'' D, 29° 44' 40'' K
Şerefiye mahalle - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 23' 14'' D, 29° 45' 28'' K
Kırkhamam mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : İskaniye
■ Koord: 40° 35' 15'' D, 29° 45' 32'' K
Gürmüzlü mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Kırmızlı?
■ Koord: 40° 30' 43'' D, 29° 45' 36'' K
Hocaköy mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Hocaköy
■ Koord: 40° 24' 24'' D, 29° 46' 1'' K
Hisardere mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Hisardere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 27' 44'' D, 29° 46' 28'' K
Sarısu mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Sarısu
Gürcü yerleşimi
■ Batum göçmeni Gürcüler yaşamaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 34' 55'' D, 29° 46' 42'' K
Çiçekli mahalle - İznik - Bursa
1960 📖 : Gülistan
1910h 📖 : Köristan / Gûristan [ Türkçe gâvuristan ]
■ 5.01.1954’te Gülistan adı verildi. SN
■ Koord: 40° 24' 27'' D, 29° 46' 53'' K
Çamoluk mahalle - İznik - Bursa
1928 📖 : Lütfiye
1890hk 📖 : Köristan Yaylası
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1894’te Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 23' 38'' D, 29° 47' 39'' K
Dereköy mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Dereköy
■ Koord: 40° 26' 11'' D, 29° 48' 21'' K
YeniŞerefiye mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Kızılköy
■ Koord: 40° 22' 54'' D, 29° 48' 29'' K
Hacıosman mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Hacıosman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1922'de boşalan köye 20lerin sonunda Bulgaristan Burgastaki Skalak ve Ljuljakovo köylerinden getirilen çok sayıda muhâcir, komşu köylerdeki Batumlu Gürcülerin köye girişiyle İznikin Elbeyli ve Orhâniye köylerine 1940'da iltica etmişlerdir. Manav
■ Koord: 40° 33' 12'' D, 29° 49' 24'' K
Kaynarca mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Kaynarca
■ Koord: 40° 24' 51'' D, 29° 49' 32'' K
Sansarak mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Sansarak
■ Koord: 40° 29' 18'' D, 29° 49' 45'' K
İhsaniye mahalle - İznik - Bursa
1960 📖 : Aykıroluk
1910h 📖 : Yürük İhsaniye
Eski adı: Bilfiriz
■ 1691 ve 1862 senelerinde Yörükler için çıkartılan fermanlardan sonraki Yörük iskânları tespit edilmeye muhtaçtır. Manav
■ Koord: 40° 27' 29'' D, 29° 50' 0'' K
Çandarlı mahalle - İznik - Bursa
1960 📖 : (Uzunçayır)
1910h 📖 : Çandarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Çandarlı Hayrettin Paşa Vakfı arazisinde 19. yy sonlarında kurulmuş Bulgaristan muhaciri köyüdür. Daha sonra Gürcüler egemen olmuştur. SN
■ Koord: 40° 32' 21'' D, 29° 50' 3'' K
Kutluca mahalle - İznik - Bursa
1960 📖 : Çamurluboğaz
1928 📖 : Mesudiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 34' 18'' D, 29° 50' 6'' K
Kırıntı mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Kırıntı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 33' 45'' D, 29° 52' 27'' K
Karatekin mahalle - İznik - Bursa
1928 📖 : Karadin
1530t 📖 : Kara-tigin [ Türkçe "kara prens" ]
■ Koord: 40° 26' 19'' D, 29° 52' 49'' K
Elmalı mahalle - İznik - Bursa
1890hk 📖 : Elmalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 30' 56'' D, 29° 52' 53'' K
Özekdere mahalle - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 32' 59'' D, 29° 53' 14'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.