İstanbul'da 454 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Değirmen mah - Silivri - İstanbul
Eski adı: Fevzipaşa
1928 📖 Germiyan
Y1900~ 📖 Kermení
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum nüfusu 1915'te tahliye edilmiştir. SN
  Gümüşyaka mah - Silivri (Marmaraereğlisi bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Eski Ereğli [ Yun hêrakleía "Herakles (öz.) yeri" ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Patriyot ve kismen Pomak yerlesimi. Manav
  Büyükçavuşlu mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 B. Çavuşlu
  Çanta mah - Silivri - İstanbul
1890hk 📖 Çanta
Y1356 📖 Sákkoi akk. Sakkoús [ Yun "çanta" ]
  Balaban mah - Silivri - İstanbul
1675 📖 Allabandíni
■ 1675'te ziyaret eden İngiliz John Covel `büyük bir Rum köyü` olduğunu bildirir. SN
  Hallaçlı mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Hallaçlı
  Beyciler mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Bekçiler
  Çeltik mah - Silivri - İstanbul
1901h 📖 B. Çeltik Çiftliği
  Yolçatı mah - Silivri - İstanbul
1928 📖 Gelevri
1890hk 📖 Kalivri
Y451 📖 Kalabría [ AnaD ]
  Çayırdere mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Çayırdere
  Seymen mah - Silivri - İstanbul
Y1922 📖 Akrítas [ Yun "uç beyi" ]
1901h 📖 Cüce Sekban [ Tr sekban/seymen "bir tür taşra askeri" ]
1890hk 📖 K. Seymen
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sayalar mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1928 📖 Sayalar
  Binkılıç mah - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 Istranca [ ]
B1912 📖 Stranca Странджа [ Bul < страна "ülke, diyar" ]
Y900~ 📖 Sergentzion / Sergentzê
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy'dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ [ Bul Strandža ] 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Büyükkılıçlı mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1892 📖 B. Kılıçlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Küçükkılıçlı mah - Silivri - İstanbul
1928 📖 K. Kılıçlı
  Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Alaton [ Yun alatôn "tuzla" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Sinekli mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Sinekli
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Varna ve Rusçuk muhacirlerince kuruldu. SN
  Sancaktepe mv - Silivri - İstanbul
Y180 📖 Kainophroúrion [ Yun "yeni karakol" ]
■ Itinerarium Antoninum'un Via Egnatia üzerinde Marmara Ereğlisi'nin 18 mil doğusunda gösterdiği Caenofrurium menzili Silivri'nin hemen dışı veya 1 mil kadar batısı olmalıdır. 275 yılında imp. Aurelianus bu köyde bir suikaste kurban gitti. Bizanslı tarihçi Kedrenos (11. yy) Kenophlôrion yazımını kullanır. SN
  Çilingoz mv - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 Çalingos Çiftliği
  Yaylacık mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Yaylacıkkürtler
  Alipaşa mah - Silivri - İstanbul
1928 📖 Yapağca + Alipaşa
Y1922 📖 Theológos [ Yun "kelamcı, Aziz İoannes" ]
1901h 📖 Yapağca
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1928 listesinde iki ayrı yerleşim olarak görünür. SN
  Fener mah - Silivri - İstanbul
1918 📖 Fenar
1665 📖 Fanos | Fener [ Yun fános küç. fanári "fener" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başlarında köyün kuzey kenarında işler durumda Aya Yorgi Manastırı görülür. SN
  Danamandıra mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Domuzdamları
1901h 📖 Danamandıra
  Silivri ilçe - Silivri - İstanbul
1484 📖 Silivri
Y640 📖 Sêlivría
Y-454 📖 Sêlymbría [ AnaD ]
■ Strabon'a göre isimdeki +bria sözcüğü Trak dilinde `şehir` demektir. Bkz. Yolçatı (Kalabria) SN
  Kurfallı mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1928 📖 Kurfallı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 20. yy başında Konstantin ve Helena kilisesi ve Gâvur Ayazma adı verilen su kaynağı vardı. TİB 12.421 ve onu izleyen kaynaklarda antik Kainophroúrion ile eşleştirilmesi yersizdir. SN
■ Bugün Patriyot ve Rumeli göçmeni yerleşimi. Manav
  Gümüşpınar mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Gümüşpınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1886'da bugün Bulgaristan Tărgovište'ye bagli Opaka ilçesi ve civar köylerinden toplanan muhacirler yerlesti. Manav
  Yalıköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
Y1905 📖 Askós | Pódima
1901h 📖 Podima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
  Bekirli mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1928 📖 Bekirli
1890hk 📖 Karakızlı
  Karamandere mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 📖 Karamandere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Gazitepe mah - Silivri - İstanbul
1918h 📖 Haraççı Çiftliği
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Selanikin Nestima, Vičišta, Zaborden ve Labonovo köylerinden Pomaklar iskân edildi. Hangi köylerden getirildiği bilinmeyen helence ve arnavutça anadilli mübâdil âileler de vardı. Manav
  Akören mah - Silivri - İstanbul
1928 📖 Ağviran
Eski adı: Ávren
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Eski ismi: Avren. Pomak ve Gacal yerlesimi. Manav
  Kavaklı mah - Silivri - İstanbul
1897h : Fete [ Yun ]
1890hk 📖 Delenes | Fetoxori
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy'da birkaç hane Rum nüfusu ve ziyaret edilen ayazması vardı. SN
  İhsaniye mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Kadıköy mah - Silivri - İstanbul
1890hk 📖 Kadıköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Selimpaşa mah - Silivri - İstanbul
1909h 📖 Biğados
1890hk 📖 Epivatos | Boyados
Y1322 Y1462 📖 📖 Epivátes [ Yun "yolcu konağı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 12. yy'da ün kazanan Azize Paraskevi'nin yurdu ve 1322'de II. Andronikos ile torunu III. Andronikos arasındaki barış antlaşmasının yeri olarak anılır. Biğados adı Yunanca addan uyarlanmıştır. Selanik yakınındaki Nees Epivátes mahallesi bu köyden göçenlerce kurulmuştur. SN
■ Gündelik dilde Rumlar Πλιβάτες (plivates) veya Πιβάτος (pivatos) olarak söylüyorlardı; ikincisinden Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
  Kabakça mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kabakça
1890hk 📖 Kabaağaç
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Ortaköy mah - Silivri - İstanbul
1928 📖 Sürgünköyü
  Karacaköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Karacaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Manav
  Belgrat mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Belgrad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İnceğiz mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 İnceğiz
  Çiftlik mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Çiftlik
  Elbasan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Elbasan / Albasan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
  Celaliye mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928 📖 Celaliye
1909h 📖 Şahteros
1890hk 📖 Ksasteros
Y1400~ Y1400~Heksásteros [ Yun "yıldızlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Ovayenice mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Yenice
  Akalan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Serez Ihlamur köyünden getirilen mübâdil göçmenlerin bir kısmı buraya diğer kısmı da Çiftlik ve İhsaniye'ye iskân edilmiştir. Rum kilisesi câmii mektep ise ilkokul olarak kullanıldı. Manav
  Kâmiloba mah - Büyükçekmece - İstanbul
1909h 📖 Yalos [ Yun yialós "yalı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Kalfaköy mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Kalfaköy
  Gökçeali mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Gökçeali
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Başak mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 📖 Sivas
  Çakıl mah - Çatalca - İstanbul
Y1922 📖 Petroxóri [ Yun "taşköy" ]
1890hk 📖 Çakıl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ormanlı mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 📖 Ormanlı
  Kumburgaz mah - Büyükçekmece - İstanbul
1890hk 📖 Kumburgaz [ Yun pírgos "kule" ]
Y1334 📖 Oikonomeíon? [ Yun (o)ikonómos "maliye nazırı, defterdar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eğer 1334, 1367 ve 1384 tarihli Bizans belgelerinde anılan «Oikonomeíon» adlı yer ise, Kumburgaz adı ikonómu pirgos > *konumburgas biçiminde evrilmiş olabilir. 1384'ten kısa bir süre önce burada bir savunma kulesi (pyrgos, burgaz) inşa edildiği anlaşılıyor. 1433'te Bertrandon de Broquière yer adını Pirgasi olarak kaydeder. SN
  Subaşı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Subaşı
  Çatalca ilçe - Çatalca - İstanbul
1484 📖 Çatalca
Y787 📖 Métrai [ Yun ]
  Hisarbeyli mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Hisarbeyli
  Oklalı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Oklalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Örencik mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
1909hb 📖 Tafla
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Dağyenice mah - Çatalca - İstanbul
1905 1905Dağyenice
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 15. asirda Sivas'a bağlı Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
  Çanakça mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Çanakçı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Muratbey mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Muratbey
1890hk 📖 Papazburgaz
■ 20. yy başında kısmen Pomak yerleşimi.
  Kestanelik mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kestanelik
Y1900~a 📖 Kastaniés [ Yun "kestane" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Örcünlü, Subaşı, Çanakçı, Halkalı köylerinden gelen Rumlar tarafından 17. yy ortalarında kurulduğu anlatılır. SN
  Celep mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Celep
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
  Tepekent mah - Büyükçekmece - İstanbul
2000 📖 Tepecik (mah)
  İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 İzzeddin
1890hk 📖 Ezetin
  Ahmediye mah - Büyükçekmece - İstanbul
1901h 📖 Papazburgaz
Y1890hk : Fanasakris
  Yazlık mah - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 Lazar / Lazari
Y1900~a 📖 Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Örcünlü mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Örcünlü
1890hk 📖 Urcunu
  Türkoba mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928 📖 K. Arnavutköyü
1890hk 📖 Arnavutköy
  Sinanoba mah - Büyükçekmece - İstanbul
Y1922 📖 Damokráneia
1909h 📖 Çöplüce
1890hk 📖 Çaplacıköy [ Tr "çapulcu?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Bahşayiş mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
  Ulus mah - Büyükçekmece - İstanbul
1909h 📖 Playa
1675 📖 Plagia [ Yun playiá "yamaç" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdiller iskân edildi. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler. SN
  Nakkaş mah - Çatalca - İstanbul
1665 📖 Nakkaş [ Tr "ressam?" ]
Y1300~a 📖 Enneakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Geç Bizans döneminde sıkça anılan Enneakosia adının kaynağı açık değildir. Türkçe isim şüphesiz bundan uyarlanmıştır. SN
  Mimarsinan mah - Büyükçekmece - İstanbul
1675 📖 Kalikratiya
Y630 📖 Kallikráteia [ Yun "güzelhisar" ]
  Kızılcaali mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kızılcaali
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
  Büyükçekmece ilçe - Büyükçekmece - İstanbul
Y1900~ 📖 Mega Zeûgma [ Yun "büyük köprü" ]
1665 📖 B. Çekmece [ Tr "büyük çekme" ]
Y17 Y1118 📖 📖 Athyras [ Yun "eğlence?" ]
■ Çekmece adı, `halatla çekilen nakliye teknesi` anlamındadır. Köprünün olmadığı bir dönemde gölün ağzında karayolu ulaşımı bu şekilde sağlanmaktaydı. SN
  Karaağaç mah - Büyükçekmece - İstanbul
1901h 📖 Karaağaç
  Yassıören mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1665 📖 Yassıviran
  Gürpınar mah - Beylikdüzü (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
Y1919 📖 Anô Arsoú / Aresoú [ Yun "yukarı beğendik" ]
1890hk 1946 📖 📖 Anarşa
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. asır basinda Rum ve Gacal yerlesimi. 1924 öncesi 950 Rum nüfusu vardi. Yunanistan'dan Patriyot, Arnavut ve Pomak göçmenler iskân edildi. Manav
  Balaban mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Deliyunus
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Hastane mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928 📖 Hadımköy [ Tr "hizmetkâr köyü" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Hadımköy olan adı 2014 dolayında `Hastane` olarak düzeltildi. SN
  Çakmaklı mah - Büyükçekmece - İstanbul
1890hk 📖 Çakmaklı
  Boyalık mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Boyalık
  Dursun mah - Arnavutköy - İstanbul
1890hk 📖 Tursun
  Ömerli mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928 📖 Ömerli
  Kavaklı mah - Beylikdüzü - İstanbul
1928 📖 Garden
Y1900~a 📖 Gardás
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Hoşdere mah - Esenyurt (Boyalık bucağı) - İstanbul
1954 📖 Bojdar
1928 📖 Bacdar [ Tr "gümrükçü" ]
  Beylikdüzü ilçe - Beylikdüzü - İstanbul
1933 📖 Kavaklı
■ 19. yy'da 'Bahçeler' veya 'Jarden' adıyla tanınan mesire alanına Cumhuriyet döneminde Kavaklı adı verildi. 1999 depreminden sonra yoğun şehirleşmeye uğrayan bölge 1993'te Kavaklı adıyla belediye, 2008'de Beylikdüzü adıyla ilçe oldu. Eskiden Beylikdüzü adı verilen düz alan ise şimdi Esenyurt ilçesidir. SN
  Kıraç mah - Esenyurt (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Kalyos [ Yun ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Baklalı mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1665 📖 Baklalı
  Deliklikaya mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Deliklikaya Çiftliği
  Sazlıbosna mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Sazlıbosna
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Durusu mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Terkos
1665 📖 Terkoz (göl)
Y200~a 📖 Délkôs Δέλκως (göl) [ AnaD ]
■ Balıklarıyla ünlü Delkos Gölü 2. yy'da Athenaeus'un Deipnosophistai'sinde geçer. İmp. Anastasios (491-518) zamanında Derkos adıyla şehir statüsü kazandı. 1. yy'da Plinius'un andığı Phiniopolis kasabası burada olabilir. SN
  Çilingir mah - Arnavutköy - İstanbul
1890hk 📖 Çilingir
  Esenyurt ilçe - Esenyurt (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1946 📖 Ekşinoz
Y1890hk : Ksenos [ Yun "yabancı" ]
■ Adını `Eşkinozgiller adlı bir aileden` aldığı söylentisi hayal mahsulüdür. SN
  Karaburun mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Karaburun (mv)
  Tayakadın mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 Tayakadın [ Tr "dadı" ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Haraççı mah - Arnavutköy - İstanbul
1901h 📖 Haraççı Çiftliği


Grafik harita göster     haritada ara : km