İstanbul'da 437 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Değirmen mah - Silivri - İstanbul
Eski adı: Fevzipaşa
1928k: Germiyan
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Rum kaynaklarında bazen Kermení adıyla geçer. Kasabanın Rum nüfusu 1915'te tahliye edilmiştir. SN
  Gümüşyaka mah - Silivri (Marmaraereğlisi bucağı) - İstanbul
1890hk: Es. Ereğli [ Yun hêrakleía "Herakles (öz.) yeri" ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Patriyot ve kismen Pomak yerlesimi. Manav
  Çanta mah - Silivri - İstanbul
1890hk: Çanta
Y1356: Sákkoi acc. Sakkoús [ Yun "çanta" ]
  Balaban mah - Silivri - İstanbul
1675c: Allabandíni
■ 1675'te ziyaret eden İngiliz John Covel `büyük bir Rum köyü` olduğunu bildirir. SN
  Yolçatı mah - Silivri - İstanbul
1928k: Gelevri [ Yun ]
1890hk: Kalivri
Y325: Kalabría
  Seymen mah - Silivri - İstanbul
1900ht: CüceSekban [ Tr sekban/seymen "bir tür taşra askeri" ]
Y1922tb: Akrítas [ Yun "uç beyi" ]
1890hk: K. Seymen
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Binkılıç mah - Çatalca - İstanbul
1909hb: Istranca [ ]
B1900~: Stranca Странджа [ Bul страна "ülke, diyar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy'dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Büyükkılıçlı mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1892bs: B. Kılıçlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Alaton [ Yun alatôn "tuzla" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Sinekli mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1890hk: Sinekli
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Varna ve Rusçuk muhacirlerince kuruldu. SN
  Sancaktepe mv - Silivri - İstanbul
Lt180: Kainophroúrion [ Yun "yeni karakol" ]
■ Itinerarium Antoninum'un Via Egnatia üzerinde Marmara Ereğlisi'nin 18 mil doğusunda gösterdiği Caenofrurium menzili Silivri'nin hemen dışı veya 1 mil kadar batısı olmalıdır. 275 yılında imparator Aurelianus bu köyde bir suikaste kurban gitti. Bizanslı tarihçi Kedrenos (11. yy) Kenophlôrion yazımını kullanır. SN
  Alipaşa mah - Silivri - İstanbul
Y1922tb: Theológos [ Yun "kelamcı, Aziz İoannes" ]
1900ht: Yapağca
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1928 listesinde iki ayrı yerleşim olarak görünür. SN
  Fener mah - Silivri - İstanbul
1928k: Fener
1660eç: Fanos | Fener [ Yun fános, fánari "fener" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Silivri ilçe - Silivri - İstanbul
Y640: Sêlivría
Y-450: Sêlymbría [ Luw ]
■ Strabon'a göre isimdeki +bria sözcüğü Trak dilinde `şehir` demektir. Bkz. Yolçatı (Kalabria) SN
  Kurfallı mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1928k: Kurfallı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Konstantin ve Helena kilisesi ve Gâvur Ayazma adı verilen su kaynağı vardı. TİB 12.421 ve onu izleyen kaynaklarda antik Kainophroúrion ile eşleştirilmesi yersizdir. SN
■ Bugün Patriyot ve Rumeli göçmeni yerleşimi. Manav
  Gümüşpınar mah - Çatalca - İstanbul
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1886'da bugün Trgovištenin Opaka ve civâr köylerinden muhâcirler yerleşti. Manav
  Yalıköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928k: Podima
Y1905: Askós | Pódima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
  Karamandere mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928k: Karamandere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gazitepe mah - Silivri - İstanbul
1928k: Haraççı
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Selanikin Nestima, Vičišta, Zaborden ve Labonovo köylerinden Pomaklar iskân edildi. Hangi köylerden getirildiği bilinmeyen helence ve arnavutça anadilli mübâdil âileler de vardı. Manav
  Akören mah - Silivri - İstanbul
1928k: Ağviran
Y1900~: Ávren [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Eski ismi: Avren. Pomak ve Gacal yerlesimi. Manav
  Kavaklı mah - Silivri - İstanbul
1897: Fete [ Yun fytaion? "fidanlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da birkaç hane Rum nüfuzu ve ziyaret edilen ayazması vardı. SN
  İhsaniye mah - Çatalca - İstanbul
1890hk, 1928k: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Kadıköy mah - Silivri - İstanbul
1890hk: Kadıköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Selimpaşa mah - Silivri - İstanbul
1928k: Biğados
Y1322tb, Y1462: Epivátes [ Yun "yolcular" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12. yy'da ün kazanan Azize Paraskevi'nin yurdu ve 1322'de II. Andronikos ile torunu III. Andronikos arasındaki barış antlaşmasının yeri olarak anılır. Biğados adı Yunanca addan uyarlanmıştır. Selanik yakınındaki Nees Epivátes mahallesi bu köyden göçenlerce kurulmuştur. SN
■ Gündelik dilde Rumlar Πλιβάτες (plivates) veya Πιβάτος (pivatos) olarak söylüyorlardı; ikincisinden Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
  Kabakça mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Kabakça
1890hk: Kabaağaç
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Karacaköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1900ht: Karacaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
  Belgrat mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1900ht: Belgrad
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Elbasan mah - Çatalca - İstanbul
Y1873b, 1909hb: Elbasan/Albasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
■ Rumca konuşulur. Manav
  Akalan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Gökçeali mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Gökçeali
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Kâmiloba mah - Büyükçekmece - İstanbul
1890hk: Kasteros
Y1400~tb: Heksásteron [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çakıl mah - Çatalca - İstanbul
Y1922tb: Petroxóri [ Yun "taşköy" ]
1890hk: Çakıl
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kumburgaz mah - Büyükçekmece - İstanbul
1890hk: Kumburgaz [ Yun pírgos "kule" ]
1675c: Konomio
Y1334tb: Oikonomeíon [ Yun (o)ikonómos "maliye nazırı, defterdar" ]
■ 1675'te İngiliz seyyah John Covel köyün yerel Rumca adını <> şeklinde verir. Eğer doğru ise 1334, 1367 ve 1384 tarihli Bizans belgelerinde anılan <> ile aynı yer olmalıdır. Kumburgaz adı ikonómu pirgos > *konumburgas biçiminde evrilmiş olabilir. 1384'ten kısa bir süre önce burada bir savunma kulesi (pyrgos, burgaz) inşa edildiği anlaşılıyor. 1433'te Bertrandon de Broquière yer adını Pirgasi olarak kaydeder. SN
  Çatalca ilçe - Çatalca - İstanbul
1660eç: Çatalca
Y787: Métrai [ Yun ]
  Çamlıköy mv - Çatalca - İstanbul
1909hb: Kastro [ Yun "kale" ]
  Oklalı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Oklalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Örencik mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
1909hb: Tafla
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Dağyenice mah - Çatalca - İstanbul
1905ht: Dağyenice
■ 15. asirda Sivas'a bagli Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
  Çanakça mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Çanakçı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Muratbey mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Muratbey
1890hk: Papazburgaz
■ 20. yy başında kısmen Pomak yerleşimi.
  Kestanelik mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Kestanelik
Y1900~tb: Kastaniés [ Yun "kestane" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Örcünlü, Subaşı, Çanakçı, Halkalı köylerinden gelen Rumlar tarafından 17. yy ortalarında kurulduğu anlatılır. SN
  Celep mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb: Celep
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
  İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909hb: İzzeddin
1890hk: Ezetin
■ Kırım Tatarı yerleşimi metonio
■ 1783 itibâriyle buraya bir kısım Kırımlı Tatar iskân edilmiştir. Manav
  Yazlık mah - Çatalca - İstanbul
1900ht: Lazar/Lazari
Y1900~tb: Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güzelce mah - Büyükçekmece - İstanbul
1946k: Çöplüce
Y1922tb: Damokráneia
1890hk: Çaplacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bahşayiş mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
  Tepecik mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928k: Playa
1675c: Plágia [ Yun "yamaç" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Boyova köyü( bugünkü Kastanoto)'dan Tepecik'e yerleşenler Pomak değildir. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler. oktay
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdil iskân edildi. Kastanoto'ya türkofon Samsunlu Rumlar iskân edilmiştir. Manav
  Nakkaş mah - Çatalca - İstanbul
1660eç: Nakkaş [ Tr "ressam?" ]
Y1301tb: Enneakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Geç Bizans döneminde sıkça anılan Enneakosia adının kaynağı açık değildir. Türkçe isim şüphesiz bundan uyarlanmıştır. SN
  Mimarsinan mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928k: Kalikratiya
Y602tb: Kallikráteia [ Yun "güzelhisar" ]
  Kızılcaali mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Kızılcaali
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
  Büyükçekmece ilçe - Büyükçekmece - İstanbul
Y1900~: MegaZeûgma [ Yun "büyük köprü" ]
1660eç: B. Çekmece [ Tr "büyük çekme" ]
Y553, Y1150: Áthyras
■ Çekmece adı, `halatla çekilen nakliye teknesi` anlamındadır. Köprünün olmadığı bir dönemde gölün ağzında karayolu ulaşımı bu şekilde sağlanmaktaydı. SN
  Gürpınar mah - Beylikdüzü (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1890hk, 1946k: Anarşa
Y1919tb: Anô Arsoú/Aresoú [ Yun "yukarı beğendik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1924 öncesi Gacallar hârici 950 Rum nüfusu vardı. Yunanistan'dan Helen ve Pomak göçmenler iskân edildi. Anarşalı Rumların bir grubu Giannitsa'da bir yerde Pontoslu Helenlerle berâber oturmaktadır. Manav
  Balaban mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1909hb: Deliyunus
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Hastane mah - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928k: Hadımköy [ Tr "hizmetkâr köyü" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Hadımköy olan adı 2014 dolayında `Hastane` olarak düzeltildi. SN
  Kavaklı mah - Beylikdüzü - İstanbul
1928k: Garden
Y1900~tb: Gardás
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Hoşdere mah - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1954rg: Bojdar
1928k: Bacdar [ Tr bacdar "gümrükçü" ]
  Beylikdüzü ilçe - Beylikdüzü - İstanbul
1933-2003: Kavaklı
■ 19. yy'da 'Bahçeler' veya 'Jarden' adıyla tanınan mesire alanına Cumhuriyet döneminde Kavaklı adı verildi. 1999 depreminden sonra yoğun şehirleşmeye uğrayan bölge 1993'te Kavaklı adıyla belediye, 2008'de Beylikdüzü adıyla ilçe oldu. Eskiden Beylikdüzü adı verilen düz alan ise şimdi Esenyurt ilçesidir. SN
  Kıraç mah - Esenyurt (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1890hk, 1928k: Kalyos [ Yun ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Durusu mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1660eç: Terkoz (göl)
Y200~tb: Delkos/Derkos (göl)
■ Balıklarıyla ünlü Delkos Gölü 2. yy'da Athenaeus'un Deipnosophistai'sinde geçer. İmp. Anastasios (491-518) zamanında Derkos adıyla şehir statüsü kazandı. 1. yy'da Plinius'un andığı Phiniopolis kasabası burada olabilir. SN
  Esenyurt ilçe - Esenyurt (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1946k: Ekşinoz
1890hk: Ksenos [ Yun "yabancı" ]
■ Adını `Eşkinozgiller adlı bir aileden` aldığı söylentisi hayal mahsulüdür. SN
■ İlçe genelinde VAN, ARDAHAN, TOKAT, ORDU, SAMSUN ve ERZURUM kökenli vatandaşlar yaşamaktadır. TürkHaritada yeri belli olmayanlar.
  Çemberlitaş mah - Fatih - İstanbul
■ Antik İstanbul'un ana meydanı olan Forum Constantini merkezindeki Konstantin sütunu, Bizans döneminde bir yangında hasar gördükten sonra bronz çemberlerle desteklenmiştir. SN
  Nuruosmaniye mah - Fatih - İstanbul
1755: Nuruosmaniye [ Tr "Osman'ın ışığı" ]
■ Sultan III. Osman'ın (1748-1755) barok tarzda inşa ettirdiği cami ve külliyden ötürü. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km