İspir'de 102 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Vartinik
E1912: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy iki mahalledir, mahalle isimlerinden biri Vartinik diğeri Hacılar'dır. metonio
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Meydanlı mah Maden-Köprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Gaxans [ Erm gağants "fındıklı/meşeli" ]
  Kırık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Kırık
E1900~: Grag [ Erm "yangınyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Soğuksu mah - İspir - Erzurum
1928k: Vahnas [ Erm Vahnats "Vahan'lar (öz.)" ]
  Leylek mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Leylek
Türkmen yerleşimi
■ Oğuzların Bayındır boyuna mensûbtur. Ahıska Türkü asıllı olan bir aile de yaşamaktadır. ZeMahşer
  Akgüney mah - İspir - Erzurum
1835ne: Pokısor [ Erm pokrtsor "küçükdere" ]
  Başçeşme mah - İspir - Erzurum
1928k: Dişans [ Erm ]
  İyidere mah - İspir - Erzurum
1928k: Karakafur
E1912: Karagâvur [ Tr ]
  Çamlımağara mah Madenköprübaşı - İspir (Pazaryolu bucağı) - Erzurum
1946k: Kilens
  Yenimahalle mah Madenköprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Kop [ Erm ]
  Ulubel mah - İspir - Erzurum
1928k: Dişasor
E1902: Tışatsor [ Erm "çenedere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında 20. yy başında kısmen harap durumda olan S. Ohannes manastırı vardı. SN
  Kirazlı mah - İspir - Erzurum
1928k: Mitens [ Erm ]
  Bademli mah - İspir - Erzurum
1928k: Nişanut
1642ave: Nişanud [ Erm nışenud "bademli" ]
  Ulutaş mah - İspir - Erzurum
1928k: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
  Çayırözü mah - İspir - Erzurum
1928k: Çapens
1846p: Çabants [ Erm ]
■ Koch 1846: Tschabants [Çabants]. (Karl Koch, Reise im pontischen Gebirge und türkischen Armenien) Taner A.
  Özlüce mah - İspir - Erzurum
1928k: Naxizer
E1912: Naxındzir [ Erm nax "ön" ]
  Petekli mah - İspir - Erzurum
1928k: Karsor [ Erm k'artsor "taşdere" ]
  Güney mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Hoka
1920hb: Xoga
  Moryayla mah - İspir - Erzurum
1928k: Madur [ Erm madur' "küçük kilise, şapel" ]
  YukarıÖzbağ mah İspir - İspir - Erzurum
Eski adı: Masens
E1912: Matsutsants [ Erm "Matsuts'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprüköy mah - İspir - Erzurum
1928k: Xortik
E1912: Xartig [ Erm ]
  AşağıÖzbağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928k: Kan
  Alacabük mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1912: Koşmaşad [ Erm ]
1835ne: Koşmuşat
■ Koç-maşat'ın bozulmuş hali olabilir mi? metonio
  Başköy mah - İspir - Erzurum
1928k: Tapsor
E1912: Daptsor [ Erm "yassıdere" ]
  Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642ave, 1928k: Ağpınar [ Tr ]
  Zeyrek mah - İspir - Erzurum
1928k: Zeğrek
  AşağıFındıklı mah - İspir - Erzurum
1642ave, 1928k: Tarpuni aş. [ Erm tarpıni "demirci" ]
  Gaziler mah İspir - İspir - Erzurum
1928k: Kızılimaret
  İspir ilçe - İspir - Erzurum
E666: Sber Սպեր (idari bölge)
Y17: Hyspirátis (idari bölge)
Y-399: Saspeiroi acc. Saspeiritês (idari bölge)
■ Kavim ve bölge adı olarak antik çağdan itibaren kaydedilmiştir. Van Başkale'deki İspiriz Dağının da aynı kavimden adlandırılmış olması mümkündür. *Sa-spir-eti sözcük yapısı Gürcüce veya onunla akraba dil yapısı düşündürür. SN
■ © 02.04.1802 İspir derebeyi Memi oğlu şaki Hüseyin ile Bayburd'da yapılan çarpışmalarda alınan esirlerin ve kesilen sergerde başlarının gönderildiğine dair. © »»» 21.05.1805 Bir kaç defa Erzurum'u basan eşkiyadan eski İspir voyvodası Memo oğlu Hüseyin'i Of kazasından Hozooğlu Hüseyin para ile kandırarak başı kesildiğine bu işde yararlılığı görülen Bayburd voyvodası Paşazade Sadullah Bey'in kapıcıbaşılık rütbesiyle taltifine dair. deyar heyran
■ İspir ilçesini Erzurum geneline göre yorumlamak için etno-kültürel ve genetik olarak ikiye bölmek gerekir. Güney yarısı Anadolu-Azerbaycan hattının devamı olan Türkmen ağırlığına sahipken kuzey yarısı nispeten daha yerlidir ve Rize-Hemşin hattına yakınlık gösterir. Ayrıca yine bu ilçenin güney kısmında Türkçe yer adları yoğunken kuzey kısmında Ermenice yer adları yoğundur. metonio
  ? mz - İspir - Erzurum
E1902: Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıFındıklı mah - İspir - Erzurum
1928k: Tarpuni yk. [ Erm tarpni "demirci" ]
  Cücebağı mz - İspir - Erzurum
E1776: Çiçabağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cücebağı mahallesinde 10 veya 11. yy'da inşa edildiği sanılan bir kilise bulunur. Taner A.
  Düzköy mah - İspir - Erzurum
1928k: Cenker
  Taşbaşı mah - İspir - Erzurum
1928k: DanzudŞehirdere [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Çatakkaya mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1902, 1928k: Çinaçur
E1912: Tsıgnaçur [ Erm "balıklıdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Başpınar mah - İspir - Erzurum
1928k: Sithank
E1912: Sitahank [ Erm tsitahank ձիթահանք "yağ madeni?" ]
  Kavaklı mah - İspir - Erzurum
1928k: Kanıs
E1912: Kants [ Erm "define" ]
  Kümetaş mah - İspir - Erzurum
1928k: Karonıs [ Erm ]
  İncesu mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: İncesu
E1902: Porig [ Erm փորիկ "çukurca" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  Çiçekli mah İspir - İspir - Erzurum
1928k: Şikınos [ Erm ]
  Yeşilyurt mah - İspir - Erzurum
1928k: Axpürik
E1912: Ağpürig [ Erm "pınarcık" ]
  Halilpaşa mah - İspir - Erzurum
1928k: Abcirens [ Erm ]
  Yedigöze mah - İspir - Erzurum
1928k: Kerab
E1912: Karap [ Erm ]
  Ortaköy mah - İspir - Erzurum
1928k: Kıranıs
E1900~: Kırants [ Erm ]
  Bostancı mah - İspir - Erzurum
1928k: Zirens [ Erm ]
  Ortaören mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Ortaviran [ Tr ]
Hemşinli yerleşimi
  Öztoprak mah - İspir - Erzurum
1928k: Muxşén
E1912: Moğoşen [ Erm ]
■ Köyün adı, Gürcüce meşe (მუხა) köyü anlamına gelen Muxaşen adından gelir. meriç
  Bahçeli mah - İspir - Erzurum
1928k: Çırkini [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pınarlı mah - İspir - Erzurum
1928k: Akındos [ Erm ]
  Yıldıztepe mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: Xotar
E1912: Xıjtar [ Erm "sel aldı?" ]
  Aktaş mah - İspir - Erzurum
1642ave, 1928k: Xapuşkens [ Erm xapışgents "Habeşler" ]
  Sandıklı mah - İspir - Erzurum
1928k: ŞehirdereDap [ Erm dap' "düzlük" ]
  Yağlı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Yağlı
Hemşinli yerleşimi
  Değirmenli mah - İspir - Erzurum
1928k: Kalgonıs
E1900~: Kalgonts [ Erm ]
  ? mz - İspir - Erzurum
1920hb: Kağents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Armutlu mah - İspir - Erzurum
1835ne: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Gündoğdu mah - İspir - Erzurum
1928k: Dangisi
E1912: Dangés [ Erm gés "yarım" ]
  Tekpınar mah - İspir - Erzurum
1928k: Dizansi [ Erm t'zants "incirli" ]
  Aksu mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: Salaçor
1642ave: Salaçur [ Erm salaçur "kayraksuyu" ]
  Koçköy mah - İspir - Erzurum
1928k: Kenasor
E1912: Keğnatsor [ Erm "köydere" ]
  Numanpaşa mah - İspir - Erzurum
E1912: Hişénts [ Erm ]
1854hk: Hişen
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Irmak mah - İspir - Erzurum
1928k: Koşkisor [ Erm ]
  Tepecik mah - İspir - Erzurum
1928k: Kurdikans [ Erm+Kürd kurdikants "Kurdikanlar" ]
  Duruköy mah - İspir - Erzurum
1928k: Kompor [ Erm komp'or "ağılçukuru" ]
  Çakmaklı mah - İspir - Erzurum
E1912: Koğonts [ Erm "haramiler" ]
  Çamlıkaya mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1912: Hunut [ Erm hunud "kızılcıklı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm <> `kızılcık` sözcüğünden <> `kızılcıklı`. SN
  Düztepe mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1946k: Dap [ Erm dap' "düz" ]
  Sırakonaklar mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946k: Hodiçor
1928k: Xodiçur [ Erm xodiçur "otlaksuyu?" ]
E1776: Xodrçur/Xodorçur [ Erm xodorçur "büklümsu? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Ardıçlı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: Zakos
E1902: Zagots [ Erm dzağgots "çiçeklik" ]
  Yavuzlar mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1928k: Garmırik
E1776: Garmirk [ Erm "kızılca?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda İspir yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Surp Hovsep ve Meryemana adında iki kilisesi ve 580 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Karakale mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: Moxurkud
E1776: Moxraguyd [ Erm "kültepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş'lu Boğos Vartabed Meheryan'ın 1776 tarihine ait anılarında Moxraguyd köyünün Ermeni kilisesinde yapılan bir ayin anlatılır. 19. yy sonunda 350 civarında Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  Ahlatlı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: DanzutFısırık [ Erm dantsud "armutlu" ]
Hemşinli yerleşimi
  Geçitağzı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: Kodreşén
1854hk: Godraşén [ Gürc Godraşeni გოდრაშენი "sepetçiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km