İspir'de 103 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Vartinik
E1912: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy iki mahalledir, mahalle isimlerinden biri Vartinik diğeri Hacılar'dır. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
  Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Karaseydi [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Cibali mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Cibali
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Değirmendere mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Değirmendere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kırık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Kırık
E1912: Grag [ Erm "yangınyeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Soğuksu mah - İspir - Erzurum
1928: Vahnas [ Erm Vahnats? "Vahan'lar" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane yaşamaktadır. metonio
  Leylek mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Le'lek
Türkmen yerleşimi
  Atürküten mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b: Atürküden
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Akgüney mah - İspir - Erzurum
1910h: Poskor
1835b: Pokısor [ Erm pokrtsor "küçükdere" ]
  Meydanlı mah Maden-Köprübaşı - İspir - Erzurum
1910h: Kağans / Gağans [ Erm gağants "fındıklı/meşeli" ]
  Başçeşme mah - İspir - Erzurum
1910h: Dişans [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Tişans" olarak geçer. metonio
  Yenimahalle mah Madenköprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Kop [ Erm gop "taş ocağı" ]
  Çayırbaşı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Girbeg [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  İyidere mah - İspir - Erzurum
1928: Karakafur
1910h: Karagâvur [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterinde yer adı belirtilir ancak yerleşim yoktur. Müslüman nüfus sonradan yerleşmiştir. metonio
  Madenköprübaşı mah - İspir - Erzurum
1928: Semehrek
■ Maden mevkii ile Samehrek, Gağans, Kilens ve Yenimahalle yerleşimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Madenköprübaşı belediyesi 2010'lu yıllarda lağvedildi, ancak Madenköprübaşı adı korundu. SN
  Bozan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Bozan
1910h: Bağzan
■ 1642 tarihli Avarız defterinde adı geçmemektedir. Sonradan kurulan bir Müslüman köyü olsa gerek. metonio
  Ulubel mah - İspir - Erzurum
1928: Dişasor
E1902: Tışatsor [ Erm "çenedere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında 20. yy başında kısmen harap durumda olan S. Ohannes manastırı vardı. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Kirazlı mah - İspir - Erzurum
1928: Mitens [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 5 Müslüman hane yaşamaktadır. metonio
  Avcı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b: Avcı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bademli mah - İspir - Erzurum
1928: Nişanut
1642b: Nişanud [ Erm nışenud "bademli" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve bir Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Ulutaş mah - İspir - Erzurum
1928: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 6 Müslüman hane, 8 Gayrimüslim hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Çayırözü mah - İspir - Erzurum
1928: Çapens
1846: Çabants [ Erm ]
■ Koch 1846: Tschabants [Çabants]. (Karl Koch, Reise im pontischen Gebirge und türkischen Armenien) Taner A.
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve 5 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Özlüce mah - İspir - Erzurum
1928: Naxizer
E1912: Naxındzir [ Erm nax "ön" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 6 Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. Kayıtta "Nahirzir" olarak geçer. metonio
  Petekli mah - İspir - Erzurum
1928: Karsor [ Erm kartsor "taşdere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve 13 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Mülk mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Mülk [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güney mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Hoka
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Moryayla mah - İspir - Erzurum
1928: Madur [ Erm մատուռ "küçük kilise, şapel" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 11 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  YukarıÖzbağ mah İspir - İspir - Erzurum
E1912: Matsutsants [ Erm "Matsuts'lar (?)" ]
1910h: Masans
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 14 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Matosans" diye geçer. metonio
  Köprüköy mah - İspir - Erzurum
1928: Xortik
E1912: Xartig [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane, 2 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. Kayıtta "Hortih" olarak geçer. metonio
  Yedigöl mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1910h: -
■ 1642 tarihli Avarız defterinde adı geçmemektedir. Sonradan kurulan bir Müslüman köyü olsa gerek. metonio
  AşağıÖzbağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928: Kan
  Kaynakbaşı mah - İspir - Erzurum
1928: Xantek
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane, bir Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. Kayıtta "Hantek" olarak geçer. metonio
  Alacabük mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1912: Koşmaşad [ Erm ]
1835b: Koşmuşat
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 8 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Koç-Meşhed" olarak geçer. metonio
  Başköy mah - İspir - Erzurum
1928: Tapsor
E1912: Daptsor [ Erm "yassıdere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterinde yer adı (Tabsor) belirtilir ancak yerleşim yoktur. Müslüman nüfus sonradan yerleşmiştir. metonio
  Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b: Ağpınar [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Ağapınar" olarak geçer. metonio
  AşağıFındıklı mah - İspir - Erzurum
1642b: Tarpuni aş. [ Erm tarpıni "demirci" ]
  Gaziler mah İspir - İspir - Erzurum
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  İspir ilçe - İspir - Erzurum
1665 e: İspir
E630: Sber [Sper] Սպեր (idari bölge)
Y17: Hyspirátis (idari bölge)
Y-399: Saspeiroi acc. Saspeiritês (idari bölge)
■ Kavim ve bölge adı olarak antik çağdan itibaren kaydedilmiştir. Van Başkale'deki İspiriz Dağının da aynı kavimden adlandırılmış olması mümkündür. *Sa-spir-eti sözcük yapısı Gürcüce veya onunla akraba dil yapısı düşündürür. SN
■ © 02.04.1802 İspir derebeyi Memi oğlu şaki Hüseyin ile Bayburd'da yapılan çarpışmalarda alınan esirlerin ve kesilen sergerde başlarının gönderildiğine dair. © »»» 21.05.1805 Bir kaç defa Erzurum'u basan eşkiyadan eski İspir voyvodası Memo oğlu Hüseyin'i Of kazasından Hozooğlu Hüseyin para ile kandırarak başı kesildiğine bu işde yararlılığı görülen Bayburd voyvodası Paşazade Sadullah Bey'in kapıcıbaşılık rütbesiyle taltifine dair. deyar heyran
■ İspir ilçesini Erzurum geneline göre yorumlamak için etno-kültürel ve genetik olarak ikiye bölmek gerekir. Güney yarısı Anadolu-Azerbaycan hattının devamı olan Türkmen ağırlığına sahipken kuzey yarısı nispeten daha yerlidir ve Rize-Hemşin hattına yakınlık gösterir. Ayrıca yine bu ilçenin güney kısmında Türkçe yer adları yoğunken kuzey kısmında Ermenice yer adları yoğundur. metonio
  ? mz - İspir - Erzurum
E1902: Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıFındıklı mah - İspir - Erzurum
1928: Tarpuni yk. [ Erm tarpni "demirci" ]
  Düzköy mah - İspir - Erzurum
1928: Cenker
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 11 Müslüman hane ve 1 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Taşbaşı mah - İspir - Erzurum
1928: Danzud Şehirdere [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Çatakkaya mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1902, 1928: Tsıgnaçur [ Erm "balıklıdere" ]
E1902, 1928: Çinaçur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Başpınar mah - İspir - Erzurum
1928: Sithank
E1912: Sitahank [ Erm tsitahank ձիթահանք "yağ madeni?" ]
  Kavaklı mah - İspir - Erzurum
1928: Kans
E1912: Kants [ Erm "define" ]
  Güllübağ mah - İspir - Erzurum
1910h: -
  Kümetaş mah - İspir - Erzurum
1928: Karonıs [ Erm ]
  İncesu mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: İncesu
E1902: Porig փորիկ [ Erm "çukurca" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  Çiçekli mah İspir - İspir - Erzurum
1928: Şikınos [ Erm ]
  Yeşilyurt mah - İspir - Erzurum
1928: Axpürik
E1912: Ağpürig [ Erm "pınarcık" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 27 Müslüman hane ve 15 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Yedigöze mah - İspir - Erzurum
1928: Kerab
E1912: Karap [ Erm ]
  Ortaköy mah - İspir - Erzurum
1928: Kırans
E1912: Kırants [ Erm ]
  Bostancı mah - İspir - Erzurum
1928: Zirens [ Erm ]
  Ortaören mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Ortaviran [ Tr ]
Hemşinli yerleşimi
  Öztoprak mah - İspir - Erzurum
E1912: Moğaşen [ Erm ]
1910h: Muxşîn
■ Köyün adı, Gürcüce meşe (მუხა) köyü anlamına gelen Muxaşen adından gelir. meriç
  Bahçeli mah - İspir - Erzurum
1928: Çırkini [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pınarlı mah - İspir - Erzurum
1928: Akındos [ Erm ]
  Yıldıztepe mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1912: Xıjtar [ Erm "sel aldı?" ]
1910h: Xotar
  Aktaş mah - İspir - Erzurum
1642b, 1910h: Xapuşkens [ Erm xapışgents "Habeşler" ]
  Sandıklı mah - İspir - Erzurum
1928: Şehirdere Dap [ Erm dap' "düzlük" ]
  Yağlı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Yağlı
Hemşinli yerleşimi
  Değirmenli mah - İspir - Erzurum
E1912: Kalgonts [ Erm ]
1910h: Kâlgons
  Armutlu mah - İspir - Erzurum
1835b: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Gündoğdu mah - İspir - Erzurum
1928: Dangisi
E1912: Dangés [ Erm gés "yarım" ]
  Tekpınar mah - İspir - Erzurum
1910h: Dizans [ Erm ]
  Aksu mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928: Salaçor
1642b: Salaçur [ Erm "kayraksuyu" ]
  Koçköy mah - İspir - Erzurum
1928: Kenasor
E1912: Keğnatsor [ Erm "köydere" ]
  Numanpaşa mah - İspir - Erzurum
E1912: Hişénts [ Erm ]
1854h: Hişen
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Irmak mah - İspir - Erzurum
1928: Koşkisor [ Erm ]
  Tepecik mah - İspir - Erzurum
1928: Kurdikans [ Erm+Kürd kurdikants "Kurdikanlar" ]
  Duruköy mah - İspir - Erzurum
1910h: Kompor [ Erm "ağılçukuru" ]
  Çakmaklı mah - İspir - Erzurum
E1912: Koğonts [ Erm "haramiler" ]
  Çamlıkaya mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1912: Hunut [ Erm hunud "kızılcıklı" ]
1910h: Hnud (neh)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm «huyn» `kızılcık` sözcüğünden «hunud» `kızılcıklı`. SN
  Düztepe mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1946: Dap [ Erm dap' "düz" ]
  Cücebağı mz - İspir - Erzurum
E1776: Çiçabağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cücebağı mahallesinde 10 veya 11. yy'da inşa edildiği sanılan bir kilise bulunur. Taner A.
  Sırakonaklar mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946: Hodiçor
1928: Xodiçur [ Erm "otlaksuyu?" ]
E1776: Xodrçur / Xodorçur [ Erm xodorçur "büklümsu? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Ardıçlı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928: Zakos
E1902: Zagots [ Erm dzağgots "çiçeklik" ]
  Yavuzlar mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1928: Garmırik
E1776: Garmirk [ Erm "kızılca?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda İspir yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Surp Hovsep ve Meryemana adında iki kilisesi ve 580 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Karakale mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1776: Moxraguyd [ Erm "kültepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş'lu Boğos Vartabed Meheryan'ın 1776 tarihine ait anılarında Moxraguyd köyünün Ermeni kilisesinde yapılan bir ayin anlatılır. 19. yy sonunda 350 civarında Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  Ahlatlı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928: Danzut Fısırık [ Erm dantsud "armutlu" ]
Hemşinli yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km