İslahiye'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tizbîkê
1928 📖 Tesbi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Hasanlök
1918h 📖 Yukarı Kayabaşı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kayabaşı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Aşağı Kayabaşı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tenûrê [ Kr "tandır" ]
1918h 📖 Tandır
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Köklü
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Kerkütan
1918h 📖 Kerküt [ Kr "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 İdilli
Türk yerleşimi
  Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kozcağız
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Dolan/Tolan [ Kr "vadiler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sulumağara
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kabaklar
Alevi yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
■ Alevi Türk Yerleşimi Antepli
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Xaltan
1960 📖 Aydınoğlu
1918h 📖 Kaltanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
■ Altınüzüm ya da halk arasındaki adıyla Sulumağara. Gaziantep'in İslahiye ilçesinin güneybatısında yer alan, esas ismi Xolto olan yerleşim yeridir. Nüfusu 5.208[1][2] kişidir. Demografik olarak nüfusun tamamı Kürtlerden oluşmaktadır. Belde halkının takriben 19. yüzyılda Kuzey Irak'ın Kerkük ve Selahaddin ili arasında yer alan Tuzhurmatu' dan geldiği düşünülmektedir. Bu yerleşim yerinin ilk yerleşenleri Mollahasanlar(mılhasa-Viranşehir Diyarbakır ve Urfa üçgeninde bulunan Şihani aşiretine mensup bir aile)olduğu söylenmektedir. Antepli
  Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Beypınarı
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Çerçili
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Arpalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Arpalı
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Telli
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Gaziantep'in sol eğilimli olan ender köylerindendir. SN
  Kuşçumustafa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kuşçu
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Türkbahçe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kürd Bahçesi
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kırıkçalı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şerikanlı [ Kr şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1911hk 📖 Islahiye | Niboli
Y17 📖 Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Az da olsa Arap kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Güney Köyleri Kürt diğerleri ise Türk Köyleridir İslahiye, Gaziantep ilinin en eski yerleşim alanlarından biridir. İslahiye Ovası'ndaki çeşitli höyüklerde yapılan araştırmalar yerleşimin Erken Kalkolitik çağda (MÖ. 5500-5000) başladığını göstermektedir. Yöredeki Tilmen, Gedikli ve Zincirli’deki höyüklerde yapılan kazılar Geç Hitit döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir. MÖ. 1400’lerde Luviler ve Hititler, Sam'al ’a yerleşmiş daha sonra Aramiler ve MÖ. 800 ’lerin sonlarına doğru Asurlular buraya egemen olmuşlardır. MÖ. 333’te Büyük İskender buraya kadar gelmiş ve yeni bir kent kurmuştur. Romalı komutan Pompeius bu kente Nikopolis ismini vermiştir. Nikopolis, Roma’nın Suriye eyaletine bağlı olmuştur. Partların yağmalamasından sonra şehir önemini yitirmiştir. Bizans döneminde kentin adından söz edilmez. Bölge 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz, ele geçirdiği bu yöreye bey olarak Karamanoğlu Beyliği'nin önde gelen sülalelerinden Kösebirleri (Kösebekir) Bey olarak göndermiştir. Çukurova çevresindeki Kozan ve Gavur Dağı'ndaki Türkmen ve Kürt beyliklerinin tenkili için 1864’te oluşturulan Fırka-i İslahiyye ("Uslandırma Tümeni") adlı sefer birliği 1866 yılında burada yeni bir yerleşim yeri kurarak, dağlardan indirilen aşiret mensuplarını iskân etmiştir. Askeri birliğin anısına kente İslahiye ismi verilmiştir. I. Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, İslahiye çevresi önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Kılıç Ali Paşa'nın birlikleri, 5. dereceden Mecidi Nişanı sahibi Kösebekiroğlu Yüzbaşı Hacı Süleyman, Sima, Sılama, Hacı Ağa, Hacı Daloğlu, Tapucu Ahmet Efendi, Çile Bekir, Süleyman Ağa, Hamza Ağa, Hurşit Ağa, Şıh Mehmet Ağa gibi büyük aile reisleri halkın direnişine destek olmuştur. Fransızların işgali esnasında büyük kahramanlıklar gösteren İslahiye halkı Güvercin Geçidi mevkiinde Fransızları yenilgiye uğratmış ve bunun sonucu olarak da Fransızlar 13 Kasım 1920’de bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye-Suriye sınırının yeniden çizilmesi sonucunda İslahiye sınırı da tespit edilmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Adana vilayetinin Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlı bir kaza merkezi iken, 1933’te Cebelibereket kaldırılmış, İslahiye de Gaziantep’e ilçe olarak bağlanmıştır. Daha sonra Nurdağı ilçe olunca Sakçagözü Bucağı ve bu bucağa bağlı 19 köy İslahiye'den alınarak Nurdağı'na bağlanmıştır. İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Nikopolis (İslahiye) kentinin kalıntıları, Akropol surları, Tilmen Höyük, Gedikli Höyük, Zincirli Höyük (Sam’al), Kırışkal Höyük, ve Yesemek köyündeki Yesemek Açık Hava Müzesi bulunmaktadır. Antepli
  AşağıBilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
■ Araştırmalarima dayanarak ve kaynaklarda da belirtildiği gibi aşiretin eski ismi dilkî ..osmanli döneminde delikan olarak kayıtlara geçmiş.. İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep 1890: Niğbolu Rom: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ] ■ Bugünkü kent Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında 1866'da kurulmuş ve adlandırılmıştır. Antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN ■ © Gömlek No:358 Diyarbakır vilayetindeki has, zeamet ve tımarları, Kili, Barrai, Behramki, Dellükan, Döğerni vesair aşiretler efradına verilen tımarları havi icmal defteri. © »»» 08.01.1818 Hassa Mimarı Ali Rıza Bey'in, Diyarbakır Voyvodalığı tevabiinden Delikan Aşireti maktuundan mahlul bir hissenin muaccelesinin, matlubuna mahsuben irad ve masraf yapılması.g.tt © »»» 22.05.1819 Akçakoyunlu Aşireti Elbistan'daki yerlerine giderken Reyhanlı, Delikanlı ve Cenkanlı aşiretleri tarafından taarruza uğradıklarından huzur-ı şer'ide mürafaaları. © »»» 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu ifadesine dair Anadolu Ordu-yı Hümayunu müşiri hazretlerinin tahrirat-ı varidesi üzerine Meclis-i Vala'dan yazılan mazbatanın takdimini şamil tezkire-i samiye. © »»» 19.11.1846 Yüz elli nüfus, iki yüz deve, on bin koyun ve bin öküzleri telef olan ve Reyhanlı Aşireti'nin Haleb'de Amik ovasına iskan edildikleri gibi iskanlarına emr verilen Deliganlı Aşireti'nin göçebe halinde kalmasına müsaade olunması hakkında Haleb valisinin iltimasıyla beraber mezkur aşiret tarafından verilen. g.tt © »»» 22.07.1847 Haleb'de bulunan Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasına bağlı Cedm nahiyesinde tahsis olunan boş araziye iskanları. (7. Anadolu) © »»» 10.07.1850 Reyhaniye Aşireti'nin iskan olundukları misilli Delikanlı Aşireti'nin de Amik Ovası'nda iskana idhalleri hakkında Mustafa Hayri'nin tahriratı. g.tt © »»» 05.08.1858 Delikanlı, Celebkanlı, Dircanlı ve Reyhanlı aşiretlerinin, Sivas ve Ankara havalisindeki eşkiyalıklarına dair. (2. Anadolu) © »»» 14.07.1861 Sivas'ta bulunan muhacirlerin iskanlarına muhalefet edip çeşitli uygunsuzluklarda bulunan Delikanlı, Çalıganlı ve Afşar Aşiretleri süvarileri için tedbir alınması. © »»» 02.02.1866 Delikanlı ve Çelikanlı Aşiretleri'nin Islahiye Kasabası'ndaki bazı köylere iskanları. © »»» 21.05.1883 Adana'nın Hassa kazasının İncesuyu'nda Fırka-i Islahiye marifetiyle yaptırılan hükümet konağı ile kışlanın, halkının dağılması ve askerin başka tarafa gönderilmesi dolayısıyla harab bir durumda olduğu ve Kürt dağında bir Hükümet konağı teşkil edilerek Delikanlı ve Çelikkanlı aşiretlerinin burada iskanları deyar heyran Aşağıbilenler köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Fevzipaşa bld - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep ■ 2010 ADNKS Nüfusu: 2.296Suriyeye giden demiryolu buradan geçer. Eskiden önemli bir demiryolu kavşağı idi. Eski Adana yolu da bu bucaktan geçmektedir. Salih Seyhan Karapınar köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Yolbaşı köy - İslahiye - Gaziantep Eski adı: Haydaranlı [ Kürd hayderan "aş." ] ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Kalaycık köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Kalaycık Kozdere köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep 1928 K: İntili Ağalarobası köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Ağalarobası ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Zincirli köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep Çolaklar köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Çolaklar ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Göllühöyük köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Belikanlı [ Kürd belikî/belikan "Dönmeler (aş.)" ] Kazıklı köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Karapolat köy - İslahiye - Gaziantep Yelliburun köy - İslahiye - Gaziantep Örtülü köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Cilkî aşireti). Şahmaran köy - İslahiye - Gaziantep Akınyolu köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Musikanlı [ Kürd mûso/mûsikan "Musalar (aş.)" ] ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Elbistanhöyüğü köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep 1946 MYK: Elbistanhüyüğü Eski adı: Şileşeyxli ■ Kürd yerleşimi (Cilkî aşireti). Yeşiloba köy - İslahiye - Gaziantep Yesemek köy - İslahiye - Gaziantep K2011: Egiyan 1928 K: Yesemek ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Ortaklı köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Melikanlı [ Kürd melîkan "aş." ] ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Bayraktepe köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep 1928 K: Arapuşağı Karakaya köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Cilkî aşireti). Çubuk köy - İslahiye - Gaziantep Güngören köy - İslahiye - Gaziantep Çınarlı köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Çınarlı Eski adı: Eşekçınar Alaca köy - İslahiye - Gaziantep 1946 MYK: Alaca Eski adı: Alacakilise Burunsuzlar köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Burunsuzlar Karacaören köy - İslahiye - Gaziantep Yeniceli köy - İslahiye - Gaziantep Eski adı: Kestan Antepli
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
■ Sünni Türk Yerleşimi Antepli
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Haydaranlı [ Kr "aş." ]
1918h 📖 Küçük Katranlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Kalaycık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 İntilli
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Ağalarobası mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Ağalarobası
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Zincirli Höyük
H 📖 Samˀal [ Sür "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
■ Tarihi Yerleşim Yeri Antepli
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çolaklar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Belikanlı [ Kr bêlikan "aş." ]
1917h 📖 Göllühöyük
Kürt (Sünni) (Belikan) yerleşimi
■ Bilikan aşireti büyük bir aşiret olmasına rağmen dağınık yaşayan ve hemen hemen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok yerinde bağlıları olan bir aşirettir. Bunun yanı sıra Ankara ve Kırşehir’de de mensupları bulunmaktadır. Billikîlerin (Belikan) bazı kolları Ankara Şereflikoçhisar’a bağlı dokuz köy (Büyükkışla, Akarca, Büyükdamlacık [Hasino], Küçükdamlacık [Heciyo],Doğankaya, Şanlıkışla, Odunboğazı) ile Kırşehir merkeze bağlı dört köye (İkizler, Ale Kekili[Kekilliali], Hirfanlı ve Ağapınar) iskân ettirilmişlerdir. Erzurum’un Hınıs ile Muş-Bulanık sınırları arasında kalan bazı köylerde Belikan aşireti mensupları ikamet etmektedir. Şeyh Said isyanından sonra yargılanıp idama mahkûm edilenler arasında Belikan aşiretinden Varto cephesinde görevli olan Hacı Halid ile yine Varto cephesinde görevli Melekanlı Şey Abdullah’ın müridi Molla Emin de yer almaktadır.[1] Bilikan adı bazı yerleşim yerlerine de verilmiştir. Mesela Elazığ’a bağlı Baskil ilçesine bağlı Şahindere köyünün eski adı Bilikan olarak zikredilmektedir. Şırnak iline bağlı Silopi ilçesinin Ballıkaya köyünün eski adı da Bilikan’dır. Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Aşağıdalören köyünün eski adı Bilikan Süfla, Yukarıdalören köyünün adı ise Bilikan Ulya’dır. Gaziantep’e bağlı Yavuzeli ilçesinin Yöreli köyünün eski adı Balikan, Gaziantep’e bağlı İslahiye ilçesine bağlı Göllühöyük köyünün eski adı Belikanlı’dır. Bilikanlılar Başur'da Rewanduz bölgesinde yaşayan, Celâli Konfederasyonuna bağlı en büyük Kürt aşiretlerden biridir. Büyük Kıtlık (Xelaya Mezin)'tan sonra Zaho'ya bağlı Berxabur ve Silopi bölgesine göç etmişlerdir. Irak ve Osmanlı arşivlerine göre bu bölgede 37 köyleri vardır. BILIKANLILAR, Şırnak Silopi, Muş Merkez Muş'un Bulanık, Korkut, ve pınarüstü köyü,Altınova ,Malazgirt, Varto, Ağrı Patnos, Erzurum'un Hınıs, Karayazı, Karaçoban, Tekman, Bingöl Karlıova ve Solhan, Elazığ Baskil ,Şanlıurfa Siverek, Birecik ve Suruç, Kırşehir ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ,Isparta Şarkıkaraağaç ve Bala ilçelerine yerleşmişlerdir. Antepli
  Alikurtobası mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kızılsöğüt mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kızılsöğüt
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Remikânlı [ Kr "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
■ Baraj altında kalan bir köy Antepli
  Köseağa mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Köseağanın Değirmeni
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Melikanlı [ Kr "evcikler" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
■ Tarihi Yerleşim Yeri Antepli
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Örtülü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Örtülü
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ · CELİKAN AŞİRETİ( KIRKPINAR) ve TARİHİ Konya ili Kulu ilcesi sinirlarinda olan Celikan Asireti, Reşwen Aşiret Federasyonuna bağlı asiretlerden biridir. Su anda elimizde bulunan yazili belgelerden edindigimiz bilgiler dahilinde CELIKI asireti ilk defa 'Mir Serefxane Bedlisi(Bitlisi) tarafindan 1597 tamamlanan eseri 'Serefname, (Kürdistan tarihi sayilir) rastlaniyor. Bu eserden verilen bilgilere göre: Hasan Keyf Beyligi: (Miritiya Heskefe) Hasan keyf kalesi 150 adim yüksekliginde dik ve yalcin bir kaledir. Yönetimi altinda 4 bölge bulunuyor. Bunlar: 1.Sért (Siirt). 2.Biséri. 3.Tor. 4.Erz Bu bölgelerde 13 Kürt asireti yasar; 1-Asití................ 7-Gurdilé........>1-Gurdilé Bic >2-Gurdilé Mez 2-Mihelmi............ 8-Resan 3-Mihroni............ 9-Kéjiki 4-Becnewi.......... 10-Céliki 5-Sitaki............. 11-Xindegi 6-Isterki............ 12-Sehoni Bu bilgiler bize yaklasik 400 yil önce Celiki Asiretinin, Hasankeyf dolaylarinda yasadigini gösteriyor. Serefname'nin aslinda asiretin Cilki olarak geciyor. Fakat, Cigerxwun'nin bu kitaptan yaptigi alintida ise Celik olarak geciyor. Elimizde bu konuda baska belge olmadigina göre tahminen 1600 Lü yillarin baslarina kadar Celiki asiretinin Hasankeyf beyligi sinirlari icinde yasadigini söyleyebiliriz. Bu tarihten sonra Celiki Asiretine Malatya Adiyaman dolaylarinda rastliyruz. 1750 li yillara kadar bu yörede yasiyan asiret bu tarihlerde osmanlilar tarafindan diger kürt asiretleri gibi iskána tabii tutuluyor. Iskána tabii tutulma karari ile birlikte sürgün ve cezalandirma politikalari uygulanir. Parcalanan asiretin bir kismi Gaziantep'in islahiye ilcesi yakinlarinda bos ve bataklik arazilere yerlestirilir. Diger bir kismida Maras pazarcik ilcesi tarafina yerlestirilir. Asiret bir bakima parcalaniyor. Hayvancilikla ugrasan asiret Islahiye'nin sicak yaz aylarinda hayvanlarini, uzunyayla dedikleri Gürün, kangal ilce sinirlari icinde bu bulunana yaylalara götürür kislarida tekrar islahiye'ye dönerlerdi. Zaman icerisinde cogalan nüfustaki saglik problemleri, hayvanlarina dar gelen mera ve otlaklar Asireti yeni arayislara yöneltir. Bütün bu sebeplerden dolayi cukurovadan ayrilan asiretin bir kismi deniz kiyisini takip ederek bugünkü alanya yakinlarindaki dag eteklerine cadirlarini kurarak yerlesmek icin zemin arar. Yaklasik 2 yil buralarda cadirlarda kalan asiret mensuplari buralarda yilanlarin saldirisinda 4-5 cocuk kaybeder. Burdan ayrilmaya karar veren asiret kuzeye daglara (Toroslara) dogru yola cikar. Tahminen 1876 Haymana ve Cihanbeyli platolarinda o zaman sîxbizinî aşiretine ait olan bugünkü Kulu'ya bagli Kirkpinar Köyüne bir sürü zorluktan sonra yerlesir. Bu zorluklar arasindaki en önemlisi Sixbizin Asireti ile arazi icin yillarca süren çatışmalardir. Bütün bu sorunlarla beraber Kirkpinar'a yerlestikten tahminen 3-4 yil sonra kendi aralarinda bazi rivayetlere göre arazi anlasmazliklari olmus. (Bu konuda degisik rivayetler var) 1879-1880 de Asiret kendi içinde ikiye bölünmüs. Asiretten ayrilan bir kisim bu sefer tekrar güneye dogru yola cikmis. Konya sinirlari icinde Sarayönü ilcesi ile Cesmelizebil kasabasi arasinda kalan Atkafasi rampasi denilen mevkiide cadirlari kurup yerlesmeye baslanmis. Daha sonra 1882 yilinda Kirkpinar'daki asiretin önde gelen insanlarininda israriylan bugünkü yeri olan Yesilyurt'a yerlesim baslamis. Tahminen 1882-1885 yillari arasinda yerlesik düzene gecerken komsu asiretlerin yerlesilen araziye sahip cikmalarindan dolayida bir sürü zorluk yasanmis. Komsu asiretlerden Sefikan (Gundikuse) Nasiran (Serefli) buna izin vermek istemez. Cünkü bu bölgenin kendi arazileri oldugunu ve yayla olarak kullandiklarini ileri sürüp buna karsi cikarlar. Bütün bu sebeplerden dolayi asiretler arasinda kanli ve ölümlü catismalar olur. Celikan Asireti bütün bunlara direnir. Ve komsu sewedi (Kücük Beskavak) asireti önde gelenlerinden Mehmet Ali Beg'ide kendi tarafina alarak asiretinde büyük destegini saglayarak buraya yerlesir. Bu yerlesimden sonra köyler arasinda zitlasmalar yillarca sürer. Köye yerlesen ilk aileler; Malé Tumiki, Malé Selmen, Malé Absef, Malé Cavus, Malé Gulle, Malé Sahli, Malé Nave, Malé Ranné, Malé sime, Malé Neyib ve digerleridir. Yerlesik düzene gecen asiret Haymana'ya bagli olarak 1972 yilina kadar resmi ismi Atkafasi olur. Ama cevre köyler kürtce ismi olan Celikan'i kullanirlar. Fakat büyüklerimizden aldigimiz bilgiler bize Atkafasi ismi ile cesitli rivayetler veriyor. Bunlardan birincisi buradan önce yerlesilen mevkiinin ismi Atkafasi rampasindan gelmis olmasi, ikinci ihtimal Kozanli tarafindan köye giriste, sol tarafata Sano'nun evinin bulundugu yerdeki kayalikta bir At kafasinin mermerden yapilmis heykeli varmis. Bu nedenlen bu isim verilmis. Ücüncü bir ihtimalde köye yerlesirken cok at ölmüs. Bu ölen atlarin lesleri köy yakinindaki Yaylapinar (Brusk) mevkisine atilmis. Atilan bu atlarin les ve iskeletlerinden dolayi Atkafasi ismi verilmistir. Yerlesmeylen beraber zaman icinde Islahiye, Gürün ve Kangal'daki (Uzunyayla) yakinlariyla haberlesirler ve iliskileri hic kopmaz. Bugün bile bazi aileler hala gidip gelirler. Kiz alip kiz verirler. Uzunyayla'dan farkli araliklarla sonradan köye gelip yerlesenlerde olmustur. Ayrica köye Kirsehir'den bazi ailelerde gelip yerlesir. Bunlara Malé Vizike deniliyor. Daha gec tarihlerden Agri'dan (Karaköse) gelip yerlesenlerde olmustur. Bu aileler Celikan asireti icinde erimislerdir. Su an orta anadolu asiretleri icinde Kirkpinar beldesi ve Yesilyurt köyü Celiki'lerin yerlestigi yerlerdir. Ayrica yöre köylerden Kütükusagi beldesinde 200 aile, Yenicoba beldesinde 40 aile ve Hisar köyünde celiki asiretine mensup bircok aile yerlesik durumda. Bugün dünyada Lübnan, Suriye ve güney Kürdistan, kuzeyde Kafkaslarda, Turki Cumhuriyetler ve kazakistan'da Celikan asiretlerine mensup ailelerede rastlaniyor. Ayrica Adiyaman'in Celikhan ilcesi ve civar köyleri, Maras'in pazarcik, Türkoglu ilcelerine bagli bazi köyler, Antep'in Nurdagi Islahiye ilcelerine bagli bazi köyler mevcuttur. Antepli
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Yelliburun
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sevler
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Musikanlı [ Kr "Musalar" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hl 📖 Şileşeyxli
1917h 📖 Elbistan Höyüğü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Egiyan
1928 📖 Yesemek
1918h 📖 Muhacir Köyü
Türkmen yerleşimi
■ Köy yakınında Hitit dönemine ait bir taş ocağı ve heykel atölyesi bulunur. Köye 20. yy başında Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Hassa'lı Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Berüyanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Altuntop
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Bayraktepe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Arapuşağı
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürt Alevi Yerleşimi Antepli
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şeyhmus
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ CELİKAN AŞİRETİ Reşi aşiretine bağlı bir kabiledir. Ciliki, Cellıki, Calıki isimleri ile tanınır. Geç dönemde aşiret statüsüne kavuşmuştur. Çelikhan ilçesinin onların adını taşıdığı kabul edilmektedir. Günümüzde büyük kısmı Gaziantep Islahiye ilçesi civarında yaşamaktadır. Bunların Barak Türkmenleri ile Reşiler arasında çıkan savaştan sonra 1690’larda Islahiye’ye göç edildikleri tahmin edilmektedir. Reşiler tarihte en çok zulme uğramış aşiretlerden biridir. Dunai aşiretinin bir kabilesidirler. Asıl memleketleri Şengal Dağları’dır. Daha sonra Yezidi iken Müslüman olmuş ve Dasini, Davudi gibi aşiretlerin zulmünden önce Hasankeyf’e gelmişler daha sonra Eyyubilerde öncü asker görevi üstlenmişlerdir. Eyyübilerin dağılması ile beraber onlar da Anadolu’ya ve çeşitli yerlere göç etmişlerdir. Eyyübi Meliklerinden Melik Zahir’in Birecik kaymakamlığı döneminde çoğunlukla Birecik ve Barak ovasına yerleşmişlerdir. Günümüzde Halfeti, Bozova, Birecik, Nizip, Islahiye, Suruç gibi yerlerde bir çok Reşi aşiretine mensup kabile bulunmaktadır. Cılıkilerde bu kabilelerden biridir. Reşiler akrabalık bağları yönünden parçalanmaya uygun bir aşiret olarak bilinir. Kabileler birbirlerini diğer aşiretler gibi desteklemezler. Aralarında kan bağı olsa bile her bir kabile reisi kendi başına buyruk davranır. Bu ahlaktan dolayı hiçbir aşiret karşısında savaşlarda tutunamamış devamlı yenilen taraf olmuşlardır. Diğer aşiretler yüzlerce kabilesi ile bir arada yaşarken Reşilerin her bir kabilesi kendi başına müstakil bir aşiret gibi davranmayı benimsemiştir. Bu günümüzde bile hala bu şekilde devam etmektedir. Bu aşirette sözlü kültür de çok zayıftır. Aşiret yaşlıları soy şecerelerine asla önem vermemişlerdir. Dolayısıyla soyunu kaybeden birçok kabilesi bulunmaktadır. Görüştüğüm birçok Reşi ihtiyarı bana 5 atasını sayamamış nereden geldiğini bile anlatacak derecede kayıtsız davranmıştır. Sadece Reşi olduğu haricinde bir bilgiye sahip olmadığını ileri sürmüştür. Aşiretin Türkiye, Suriye, Irak, İran dahil bir çok devlette kabileleri bulunmaktadır. Kimi yerlerde Reşıki kimi yerlerde Reşvan kimi yerlerde Rişiki, Reşoyan, Reşan olarak isimlendirilmektedirler. Celliki isminin nereden geldiği konusunda bir bilgi olmamasına rağmen bu ismin Şengal bölgesinde ve İsfahan şehri yakınlarında bir kasaba ismi olduğu bilinmektedir (281) Nitekim Reşilerin de tarihte bu bölgeye yakın dağlarda oturduğu bilinir. Sam’ani kitabında Ebul Fadl Abbas Bin Velid El Cullıki’nin bu şehirden olduğunu ve büyük bir hadis âlimi olduğunu söyler. Antepli
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güngören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çınarlı
1918h 📖 Eşekçınar
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Alaca mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Alacakilise
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Burunsuzlar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hacılar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Hacılar
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karacaviran
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Kestan
■ Türk Yerleşimi Antepli


Grafik harita göster     haritada ara : km