İslahiye'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
1928: Tesbi
Kürd yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Hasanlök
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K: Tenûrê [ Kürd "tandır" ]
1918h: Tandır
Kürd yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: -
  Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Köklü
■ Türk yerleşimi metonio
  Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
1918h: Kerküt [ Kürd "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: İdilli
Türk yerleşimi
  Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Kozcağız
■ Türk yerleşimi metonio
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Dolan/Tolan [ Kürd "vadiler" ]
Kürd yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Sulumağara
Kürd yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Kabaklar
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K: Xaltan
1960: Aydınoğlu
1918h: Kaltanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
  Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Beypınarı
■ Türk yerleşimi metonio
  Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Çerçili
■ Türk yerleşimi metonio
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Telli
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Kırıkçalı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Şerikanlı [ Kürd şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
Y17: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Azda olsa Arap kökenli insanlarda yaşamaktadır. Mert Çakmak
  AşağıBilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: -
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h: Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Karapınar
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K: Haydaranlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: -
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Kalaycık
Kürd yerleşimi
  Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h: İntilli
■ Türk yerleşimi metonio
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
H: Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Çolaklar
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Belikanlı [ Kürd belekan "melezler (aş.)" ]
Kürd (Belikan) yerleşimi
  Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h: Remikânlı [ Kürd "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Melikanlı [ Kürd "evcikler" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h: -
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: -
Kürd yerleşimi
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Yelliburun
Kürd yerleşimi
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Sevler
Kürd yerleşimi
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Musikanlı [ Kürd "Musalar" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K: Egiyan
1928: Yesemek
Türkmen yerleşimi
■ Daha önce Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Berüyanlı
Kürd yerleşimi
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Altuntop
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Şeyhmus
Kürd (Cilkî) yerleşimi
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: -
Kürd yerleşimi
  Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Çınarlı
1918h: Eşekçınar
■ Türk yerleşimi metonio
  Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Burunsuzlar
■ Türk yerleşimi metonio
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Karacaviran
Kürd yerleşimi
■ Türk yerleşimi* metonio
  Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Kestan
■ Türk yerleşimi metonioHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km