İslahiye'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tizbîkê
1928 📖 Tesbi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Hasanlök
1918h 📖 Yukarı Kayabaşı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
  Kayabaşı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Aşağı Kayabaşı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tenûrê [ Kr "tandır" ]
1918h 📖 Tandır
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
  Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Köklü
  Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Kerkütan
1918h 📖 Kerküt [ Kr "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 İdilli
Türk yerleşimi
  Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kozcağız
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Dolan/Tolan [ Kr "vadiler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sulumağara
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kabaklar
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Xaltan
1960 📖 Aydınoğlu
1918h 📖 Kaltanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
  Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Beypınarı
  Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Çerçili
  Arpalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Arpalı
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Telli
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Türkbahçe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kürd Bahçesi
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kırıkçalı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şerikanlı [ Kr şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1911hk 📖 Islahiye | Niboli
Y17 📖 Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Az da olsa Arap kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mert Çakmak
  AşağıBilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Haydaranlı [ Kr "aş." ]
1918h 📖 Küçük Katranlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Kalaycık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 İntilli
  Ağalarobası mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Ağalarobası
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Zincirli Höyük
H 📖 Samˀal [ Sür "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çolaklar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Belikanlı [ Kr bêlikan "aş." ]
1917h 📖 Göllühöyük
Kürt (Sünni) (Belikan) yerleşimi
  Alikurtobası mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
  Kızılsöğüt mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kızılsöğüt
  Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Remikânlı [ Kr "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
  Köseağa mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Köseağanın Değirmeni
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Melikanlı [ Kr "evcikler" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Örtülü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Örtülü
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Yelliburun
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sevler
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Musikanlı [ Kr "Musalar" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hl 📖 Şileşeyxli
1917h 📖 Elbistan Höyüğü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Egiyan
1928 📖 Yesemek
1918h 📖 Muhacir Köyü
Türkmen yerleşimi
■ Daha önce Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Berüyanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Altuntop
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Bayraktepe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Arapuşağı
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şeyhmus
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güngören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
  Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çınarlı
1918h 📖 Eşekçınar
  Alaca mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Alacakilise
  Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Burunsuzlar
  Hacılar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Hacılar
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karacaviran
  Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Kestan


Grafik harita göster     haritada ara : km