haritada ara :   km  
İslahiye'de 63 yerleşim bulundu.
sırala 
Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖: Tizbîkê
1928 📖: Tesbi
Kürt-Sünni (Şıhanlı) yerleşimi
■ Şafi mezhebine mensuptur.
Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Hasanlök
1918h 📖: Yukarı Kayabaşı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
■ Köy halkının önemli bir bölümü eskiden Ermenidir. Bir bölüm sonradan yerleşmiş Türkmendir. Kürtlükle alakası yok. Mursallı
Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖: Tenûrê [ Kr "tandır" ]
1918h 📖: Tandır
1563t : Tennur [ Tr "tandır" ]
Kürt-Sünni (Şıhanlı) yerleşimi
Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: -
Kürt-Sünni (Şıhanlı) yerleşimi
Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Köklü
Türkmen yerleşimi
Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖: Kerkütan
1918h 📖: Kerküt [ Kr "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Şıhanlı) yerleşimi
İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: İdilli
Türk yerleşimi
Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Kozcağız
Türkmen yerleşimi
Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Dolan/Tolan [ Kr "vadiler" ]
Kürt-Sünni (Şıhanlı) yerleşimi
Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Sulumağara
Kürt-Sünni (Şıhanlı) yerleşimi
Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Kabaklar
Alevi-Türk (Haci Emirli) yerleşimi
Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖: Xaltan
1960 📖: Aydınoğlu
1918h 📖: Kaltanlı [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu bölgeye ilk yerleşenler Kürt Mollahasan (Mılhasan) kabilesi Urfa ve Diyarbakır arasında kalan bölgeden gelmişlerdir. Genel olarak Şixani (Şihanlı) aşiretinin mensubudurlar. Şu an Haltanlı(Xalta) yerleşimi. insan duruş
■ Eski bir belde olan Altınüzüm mahallesi İslahiye ilçesinin en büyük mahallerinden biridir ve yoğun Kürt nüfusu ile bilinmektedir buradaki Kürtler Şexan(Şıhan) aşiretinden olup mezhep olarak Sünni mezhebinin alt kolundan Şafi olsalarda zamanla çevre köyler etkisi ile Hanefi mezhebini seçmişlerdir.
Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Beypınarı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Çerçili
Türkmen yerleşimi
Arpalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Arpalı
Türkmen yerleşimi
Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Telli
Türkmen yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Değirmencik
Türkmen yerleşimi
Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Gaziantep'in sol eğilimli olan ender köylerindendir. SN
Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Kırıkçalı
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
■ Bulgaristan göçmenlerinden oluşur
■ Köy halkı geçmişte tamamen Bulgar göçmeni Türk ailelerden oluşuyordu fakat sonradan köye Kürtler ve çevre köylerden Türkmen aileler yerleşmeye başladı ve etnik yapı değişti.Günümüzde Bulgar göçmenleri azınlık durumdadır Bulgar göçmeni aileler çoğunlukla İslahiye merkez ve Antep merkeze göç etmişlerdir. Köyün şuanki etnik yapısı Kürt ve Türkmen nüfustan oluşmaktadır.
Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Şerikanlı [ Kr şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1911hk 📖: Islahiye | Niboli
Y17 📖: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Az da olsa Arap kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Kürtlerin Gaziantepte çoğunluk olduğu tek ilçedir ilçenin %60 lık kısmı Kürt geri kalanı ise Türk nüfustan oluşmaktadır Arap nüfusta azınlık olarak mevcuttur.
■ Gaziantep'te Kürt nüfusun çoğunlukta oldugu bir tane ilçe vardır. O da Islahiye ilçesidir. İlçe nufusunun %60 kadarı Kürtlerden oluşmaktadır. Buradaki Kürtler de buraya 1900 lü yılların başında getirilmiştir. Diğer ilçelerde de Kürt köyleri vardır ama çok az sayıdadır.
■ İlçe merkezinin çoğunluğunun Kürt olduğu bilgisi yanlıştır İslahiye merkezin çoğunluğu Türktür ciddî oranda Kürtlerde mevcuttur. Küçük bir Arap azınlığıda bulunmaktadır.
Aşağıbilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: -
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Keşişli
Türkmen yerleşimi
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Karapınar
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖: Haydaranlı [ Kr "aş." ]
1918h 📖: Küçük Katranlı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
■ Delikanlı aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: -
Kürt-Sünni yerleşimi
Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Kalaycık
Kürt-Sünni (Dilki) yerleşimi
Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: İntilli
Türkmen yerleşimi
Ağalarobası mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Ağalarobası
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Çolaklar
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Belikanlı [ Kr bêlikan "aş." ]
1917h 📖: Göllühöyük
Kürt-Sünni (Belikan) yerleşimi
■ Belikan Rışvan aşiretinin bir şubesidir.
Alikurtobası mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: -
Kürt-Sünni (Dilki) yerleşimi
Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Remikânlı [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Melikanlı [ Kr "evcikler" ]
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: -
Sünni yerleşimi
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: -
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
Örtülü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Örtülü
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Çelîkân aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Yelliburun
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak Türkmen köyüdür
Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Sevler
Kürt-Sünni (Dilki) yerleşimi
■ Delikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Musikanlı [ Kr "Musalar" ]
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hl 📖: Şileşeyxli
1917h 📖: Elbistan Höyüğü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖: Egiyan
1928 📖: Yesemek
1918h 📖: Muhacir Köyü
Türkmen yerleşimi
■ Köy yakınında Hitit dönemine ait bir taş ocağı ve heykel atölyesi bulunur. Köye 20. yy başında Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Hassa'lı Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Berviyanlı [ Kr "karlı ova" ]
Kürt-Sünni (Dilki) yerleşimi
Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Altuntop
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Şeyhmus
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Çelikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: -
■ Kısmen Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
Güngören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: -
Türkmen yerleşimi
Bayraktepe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Arapuşağı
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski Adı: Çakallar Çakallı aşiretine mensup Kürt-Alevi köyüdür.
Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Çınarlı
1918h 📖: Eşekçınar
Türkmen yerleşimi
Alaca mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖: Alacakilise
Türkmen yerleşimi
Dervişler mz - İslahiye - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Burunsuzlar
Türkmen yerleşimi
Kaleobası köy - İslahiye - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
Hacılar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Hacılar
Türkmen yerleşimi
Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖: Karacaviran
Türkmen yerleşimi
Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Kestan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.