İskenderun'da 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Adatepe mv - İskenderun - Hatay
Y-450 📖 Myríandros? [ AnaD ]
■ MÖ 4. yy'da İskenderun kentinin kuruluşundan önce bölgenin en önemli limanı olan ve İskenderun Körfezine adını veren antik yerleşimin tam yeri belirlenememiştir. Aşağı Kepirce köyü yakınında Adatepe mevkii önerilmiştir. SN
  İskenderun ilçe - İskenderun - Hatay
F1891c : Alexandrette [ Fr "küçük İskenderiye" ]
Y1118 📖 Aleksandréôn [ Yun "küçük İskenderiye" ]
A870 📖 El-İskenderiye
Y17 Y451 📖 📖 Aleksándria (kat'Isson) [ Yun "İskenderiye" ]
■ Myríandros adlı Fenikeli yerleşimi yakınında MÖ 333’te Büyük İskender’in emriyle kurulan ilk Aleksandreía kenti olduğu rivayet edilir. Daha sonra Mısır’daki İskenderiye’den ayırmak için “Küçük İskenderiye” anlamında Aleksandreion kullanılmıştır. Türkçe ad Arapça biçimden alıntıdır; aksi halde *Eliksendere veya *İksendire beklenirdi. • İskenderun Körfezine antik adını veren Myriandros yerleşiminin tam yeri belirlenememiştir. Aşağı Kepirce köyü yakınında Adatepe mevkii önerilmiştir. SN
  Çırtıman mah - İskenderun - Hatay
1940 📖 Çırtıman
  Düğünyurdu mah - İskenderun - Hatay
1940 📖 Cebekeli
1917h 📖 Cebeke
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzelköy mah - İskenderun - Hatay
1915hb 📖 Güzelli
Eski adı: Abacılı Güzelli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Abacılı) yerleşimi
  Denizciler mah - İskenderun - Hatay
1915hb 📖 Babı Yunus (mv)
Türkmen (Abacılı) yerleşimi
■ Bab-ı Yunus adı verilen mevkide kurulan yeni yerleşim, Kavaklıoluk ve Bitişik köylerinin katılmasıyla Denizciler beldesi adını aldı. Belediye statüsü 2014'te lağvedildi. SN
  Sarıseki mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Sarıseki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aşkarbeyli mah İskenderun - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Aşkarbeyli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çınarlı mah - İskenderun - Hatay
F1935 📖 Muhacirin [ Tr "Muhacirler" ]
  Atik mah - İskenderun - Hatay
1530t 📖 Atik [ Tr "eski" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karayılan mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Karayılan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bekbele mah - İskenderun - Hatay
1530t 📖 Kerkib
  Azganlık mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Azganlık
Eski adı: Margaz [ Yun ]
Türkmen yerleşimi
■ Belde halkının ataları Orta Anadolu'dan Çukurova'ya gelen Avşar Türkmenleri'dir. 19. yüzyılın ortalarında Türkmenler'in bir kısmı Kanlıgeçit'e yerleşmiş, geriye kalanlar ise günümüzdeki yerlerine yerleşmiştir. Yusuf Erbey
  Orhangazi mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Koruluboğazı
Türkmen (Abacılı) yerleşimi
■ Bekbele köyünden ayrıldı. SN
  Kavaklıoluk mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Kavaklıoluk
Türkmen (Abacılı) yerleşimi
  Bitişik mah Denizciler - İskenderun - Hatay
1946 📖 Bedrik [ Ar batrîq "Rum beyi" ]
Türkmen (Abacılı) yerleşimi
■ Arap kullanımında Batrîk (< Yun «patríkios») `Bizans veya Rum ileri geleni` anlamındadır. Patrik sözcüğünün dinî makam adı olması Türkçeye özgüdür. SN
■ Mahallenin ilk ismi Osmanlı kaynaklarında Abacılı Uğurlu olarak geçer. Yusuf Erbey
  Akarca mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Akarca
Türkmen yerleşimi
  SuÇıkağı mah - İskenderun - Hatay
1530t 1917h 📖 📖 Sakıt
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km