İskenderun'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Adatepe mv - İskenderun - Hatay
Y-450 📖 Myríandros? [ AnaD ]
■ MÖ 4. yy'da İskenderun kentinin kuruluşundan önce bölgenin en önemli limanı olan ve İskenderun Körfezine adını veren antik yerleşimin tam yeri belirlenememiştir. Aşağı Kepirce köyü yakınında Adatepe mevkii önerilmiştir. SN
  İskenderun ilçe - İskenderun - Hatay
F1891c : Alexandrette [ Fr "küçük İskenderiye" ]
Y1118 📖 Aleksandréôn [ Yun "küçük İskenderiye" ]
A870 📖 El-İskenderiye
Y17 Y451 📖 📖 Aleksándria (kat'Isson) [ Yun "İskenderiye" ]
■ Myríandros adlı Fenikeli yerleşimi yakınında MÖ 333'te Büyük İskender'in emriyle kurulan ilk Aleksandreía (Alexandria ad İssum) kenti olduğu rivayet edilir. Daha sonra Mısır'daki İskenderiye'den ayırmak için `Küçük İskenderiye` anlamında Aleksandreion kullanılmıştır. Türkçe ad Arapça biçimden alıntıdır; aksi halde «*Eliksendere» veya «*İksendire» beklenirdi. SN
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu Türkmen'dir. Halep Vilayet Salnamesi'nin 1308 (1891) yılı defterinde İskenderun kazası ağırlıklı Türkmen olarak geçmekte ve 13 nahiyesinde Abacılı Türkmenleri'nin yaşadığı yazmaktadır. Yusuf Erbey
  Çırtıman mah - İskenderun - Hatay
1940 📖 Çırtıman
  Düğünyurdu mah - İskenderun - Hatay
1940 📖 Cebekeli
1917h 📖 Cebeke
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Denizciler mah - İskenderun - Hatay
1915hb 📖 Babı Yunus (mv)
■ Bab-ı Yunus adı verilen mevkide kurulan yeni yerleşim, Kavaklıoluk ve Bitişik köylerinin katılmasıyla Denizciler beldesi adını aldı. Belediye statüsü 2014'te lağvedildi. SN
■ Belde halkının yerlileri Abacılı Türkmenleri'dir. Yusuf Erbey
  Sarıseki mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Sarıseki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aşkarbeyli mah İskenderun - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Aşkarbeyli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çınarlı mah - İskenderun - Hatay
F1935 📖 Muhacirin [ Tr "Muhacirler" ]
  Atik mah - İskenderun - Hatay
1530t 📖 Atik [ Tr "eski" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karayılan mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Karayılan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Azganlık mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Azganlık
Eski adı: Margaz [ Yun ]
■ Belde halkının ataları Orta Anadolu'dan Çukurova'ya gelen Avşar Türkmenleri'dir. 19. yüzyılın ortalarında Türkmenler'in bir kısmı Kanlıgeçit'e yerleşmiş, geriye kalanlar ise günümüzdeki yerlerine yerleşmiştir. Yusuf Erbey
  Kavaklıoluk mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Kavaklıoluk
■ Köy halkı Abacılı Türkmeni'dir. Yusuf Erbey
  Bitişik mah Denizciler - İskenderun - Hatay
1946 📖 Bedrik [ Ar batrîq "Rum beyi" ]
■ Arap kullanımında Batrîk (< Yun «patríkios») `Bizans veya Rum ileri geleni` anlamındadır. Patrik sözcüğünün dinî makam adı olması Türkçeye özgüdür. SN
■ Mahallenin ilk ismi Osmanlı kaynaklarında Abacılı Uğurlu olarak geçer. Mahalle halkı Abacılı Türkmeni'dir. Aynı zamanlarda bölgedeki yaylalarda da nüfusları vardır. Abacılı Türkmenleri'nin soyu Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Yusuf Erbey
  Akarca mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Akarca
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları ise Bayat Boyu'na dayanır. Yusuf Erbey
  Orhangazi mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Koruluboğazı
■ Bekbele köyünden ayrıldı. SN
■ Köy halkı Abacılı Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Soyları Bayat Boyu'na dayanır. Yusuf Erbey
  SuÇıkağı mah - İskenderun - Hatay
1530t 1917h 📖 📖 Sakıt
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzelköy mah - İskenderun - Hatay
1915hb 📖 Güzelli
Eski adı: Abacılı Güzelli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde mahalle halkı Abacılı Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Yusuf Erbey


Grafik harita göster     haritada ara : km