İpekyolu'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  İpekyolu ilçe - İpekyolu - Van
Eski adı: -
■ 2014 yılında Van merkez ilçesinin bölünmesiyle yaratılmış yapay ilçedir. Fantezi isim verilmiştir. SN
  Bostaniçi mah - İpekyolu - Van
E1912, 1928k: Sıxkah
E905: Şığka [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 135 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV 22). SN
  Kevenli mah - İpekyolu - Van
1928k: Şuşanıs
E905, E1912: Şuşants [ Erm "Zambaklı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da Van'da hüküm sürmüş olan kral I. Gagik Ardzruni'nin kızı olan Şuşan (`zambak`) burada ünlü bir manastır inşa etmiştir. SN
  Karpuzalanı mah - İpekyolu - Van
1928k: Zirvandanıs
1901hb: Sırvandanz [ Erm "Sırvand'lar (öz)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bakraçlı mah - İpekyolu - Van
1928k: Yedikilise
E1005, E1902: Varak/Varagavank [ Erm "Varak (dağı) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Varag esasen dağın adıdır. Ermenice `budak, düğüm` anlamına gelir. Bu mevkide kral Senekerim-Hovhannes 1005 yılı dolayında büyük Surp Nişan manastırını (Varagavank) inşa etmiştir. 1915'ten önce sadece manastır kompleksinin bulunduğu mevkide daha sonra yıktırılan yapının taşlarıyla köy kurulmuştur. SN
■ Yukarı Bakraçlı köyünde bulunan ve Yedi Kilise (Varaka Surp Haç Vank) olarak anılan manastır kompleksinin restorasyon işlemlerinin tapuya takılması üzerine yapılan araştırmada, kilisenin Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’nın dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Manav
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
E1912, 1928k: Lamızgert
1901hb: Lamasgerd [ Erm Lamızgerd Լամզկերտ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Dereüstü mah - İpekyolu - Van
1928k: Anzav
E1912: Antsav [ Erm անձավ "kaya" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kavuncu mah - İpekyolu - Van
1928k: Çoravanıs
1901hb: Çoravanz [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sarmaç mah - İpekyolu - Van
1928k: Kobanis
E320, E1912: Goğbants Կողբանց [ Erm "kilitler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  AşağıÇitli mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Pağazik
E1914: Baxezig aş. [ Erm "aşağı Baxezig (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bruki) yerleşimi
■ 20. yy başında Aşağı Baxezik Ermeni, Yukarı Baxezik Kürt yerleşimi idi. SN
  Değirmenköy mah - İpekyolu - Van
1901hb: Değirmenköy
E1912: Tarman Դարման [ Erm "derman" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köşebaşı mah - İpekyolu - Van
E1912, 1928k: Faruğ/Farux
1901hb: Varux [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 35 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. SN
  Beşçatak mah - İpekyolu - Van
1928k: Eskipak
1916hb: Vozgipak [ Erm vosgepag Ոսկեբակ "altınağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bruki) yerleşimi
  AşağıGölalan mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Esbişad aş.
E1914: Asbşad aş. [ Erm asbişad "atköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 126 Ermeni ve 200 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Baklatepe mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Xıno
1916hb: Xanu
Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Irgatlı mah - İpekyolu - Van
1916hb: Malawa
■ Baklatepe köyünden ayrıldı. SN
  Gövelek mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Ermanis [ Erm ]
E1914: Ermants
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aktaş mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Aktaş
1916hb: Ağtaş
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Erçek mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1916hb: Arçak
E905: Arcişag [ Erm "küçük Arcéş (Erciş)" ]
  Karagündüz mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Karagündüz
E1902: Xaragonis (başka yer) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. SN
  Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
E474, E905: Sévan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kaymaklı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Kurdivan [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Ağzıkara mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Ağzıkara
1916hb: Keçanıs [ Erm ]
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Çalımlı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Aranik [ Erm ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Arıtoprak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Zaranis
E1912: Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Karakoç mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Lim [ Erm "ada?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Şemski) yerleşimi
  Yatıksırt mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Mendan [ Kürd "kalanlar?" ]
E1912: Mandan/Mendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km