İpekyolu'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  İpekyolu ilçe - İpekyolu - Van
Eski adı: -
■ 2014 yılında Van merkez ilçesinin bölünmesiyle yaratılmış yapay ilçedir. Fantezi isim verilmiştir. SN
  Toprakkale mv - İpekyolu - Van
U-730 : Rusaxinili [ ur "Kral Rusa kalesi" ]
■ MÖ 8. yy'da Urartu kralı I. Rusa'nın yaptırdığı kale Van kentinin doğu kenarındadır. SN
  Bostaniçi mah - İpekyolu - Van
1902hk 1928 📖 📖 Sıxkah
E1900~a 📖 Şığka [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 135 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV 22). SN
  Kevenli mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Şuşanis
E905 📖 Şuşants [ Erm "Zambaklı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da Van'da hüküm sürmüş olan kral I. Gagik Ardzruni'nin kızı olan Şuşan (`zambak`) burada ünlü bir manastır inşa etmiştir. SN
  Karpuzalanı mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Zirvandanis
1901hb 📖 Sırvandanz [ Erm "Sırvand'lar (öz)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bakraçlı mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Yedikilise
E1005 📖 Varak / Varagavank [ Erm "Varak (dağı) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Varag esasen dağın adıdır. Ermenice `budak, düğüm` anlamına gelir. Bu mevkide kral Senekerim-Hovhannes 1005 yılı dolayında büyük Surp Nişan manastırını (Varagavank) inşa etmiştir. 1915'ten önce sadece manastır kompleksinin bulunduğu mevkide daha sonra yıktırılan yapının taşlarıyla köy kurulmuştur. SN
■ Yukarı Bakraçlı köyünde bulunan ve Yedi Kilise (Varaka Surp Haç Vank) olarak anılan manastır kompleksinin restorasyon işlemlerinin tapuya takılması üzerine yapılan araştırmada, kilisenin Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’nın dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Manav
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Lamızgert
E1902 📖 Lamzgerd Լամզկերտ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Dereüstü mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Anzav
E1900~a 📖 Antsav [ Erm "kaya" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Kavuncu mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Çoravanis
1901hb 📖 Çoravanz [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sarmaç mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Kobanis
E905 📖 Goğbants Կողբանց [ Erm "kilitler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  AşağıÇitli mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Pağazik
E1900~a 📖 Baxezig aş. [ Erm "aşağı Baxezig (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ 20. yy başında Aşağı Baxezik Ermeni, Yukarı Baxezik Kürt yerleşimi idi. SN
  Değirmenköy mah - İpekyolu - Van
E1912 📖 Tarman Դարման [ Erm "derman" ]
1901hb 📖 Değirmenköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köşebaşı mah - İpekyolu - Van
E1912 1928 📖 📖 Faruğ / Farux
1901hb 📖 Varux [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 35 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. SN
  Beşçatak mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Eskipak
1916hb 📖 Vozgipak [ Erm vosgepag Ոսկեբակ "altınağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
  AşağıGölalan mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Esbişad aş.
E1900~a 📖 Asbşad aş. [ Erm asbişad "atköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 126 Ermeni ve 200 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Yalınağaç mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Adıyaman
  YukarıGölalan mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Esbişad yk. [ Erm ]
  Baklatepe mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Xıno
1916hb 📖 Xanu
Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Irgatlı mah - İpekyolu - Van
1916hb 📖 Malawa
■ Baklatepe köyünden ayrıldı. SN
  Gövelek mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Ermanis [ Erm ]
E1900~a 📖 Ermants
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aktaş mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Aktaş
1916hb 📖 Ağtaş
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Erçek mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1916hb 📖 Arçak
E905 📖 Arcişag [ Erm "küçük Arcéş (Erciş)" ]
  Karagündüz mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Karagündüz
E1592y 📖 Xaragonis (başka yer) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ 16. yy Ermeni saz şairi Nahabed Kuçak Xaragonis'lidir. SN
■ Küresünni adı verilen Azeri topluluğu, Kürt lideri Simko'nun isyanı ve Urmiye-Salmas-Hoy arasındaki bölgeyi işgali neticesinde Van civarına iltica edip elli civarı yerleşim oluşturmuş, ve hâlen bir kısım akrabaları İran'da olan bir topluluktur. Diğer Azeriler tarafından Caferi olmadıkları, Kürtler tarafından ise Şafii olup Kürt olmadıkları için dışlanırlar. Küresünni adı kuvvetle muhtemel Farsça-Kürtçe "Sünni+oğlu" anlamına geliyor. metonio
  Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Seyvan / Siyavan
E474 📖 Sevan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kaymaklı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Kurdivan [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıGüneyce mah - İpekyolu (Kızılsu bucağı) - Van
1928 📖 Merzük yk.
1916hb 📖 Mezrux [ Kr mezrik "mezracık" ]
  Ağzıkara mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Ağzıkara
1916hb 📖 Keçanis [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Çalımlı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Aranik [ Erm ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Arıtoprak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Zaranis
E1912 📖 Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Karakoç mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Lim [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Yatıksırt mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Mendan [ Kr "aş." ]
E1900~a 📖 Mandan / Mendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibekli mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1901hb 📖 Dibekli


Grafik harita göster     haritada ara : km