İmranlı'da 105 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928: Eski Keşlik
1916h: Kürtkeşli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türkkeşlik köyü komşudur. SN
■ Komşu olan Türkkeşlik köyü 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirlerine önceden tek köy olan Keşlik yerli ahalisi olan Koçgiriler tarafından bağışlanan ayrı bir köy olmuştur. Koçgiriler şu anki adı Eskikeşlik olan köye geçmişlerdir. metonio
  Ballıklar köy - İmranlı - Sivas
1928: Ballıklar
Alevi yerleşimi
  Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928: Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. Kütüğe göre İmranlı'nın en kalabalık nüfusuna sahip olan köydür. metonio
  Kabaktepeler köy - İmranlı - Sivas
1916h: Kabaktepeler
Alevi yerleşimi
■ Daha önce İmranlı'ya bağlı iken 2.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Zara'ya bağlandı. SN
  Çandır köy - İmranlı - Sivas
1928: Çandır
Alevi yerleşimi
  Yazılı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h: KürtKömüşlü [ Tr Görmüşlü "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kapıkaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Kapıkaya
Alevi yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
  Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Sandal
Alevi yerleşimi
  Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928: Pîrikan [ Kürd "dedeler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Maden köy - İmranlı - Sivas
1928: Maden
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
  Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928: Yazı Hacey
Alevi yerleşimi
  Becek köy - İmranlı - Sivas
1928: Becek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenikent köy - İmranlı - Sivas
1928: Kılıçlar
Alevi yerleşimi
  Uzuntemur köy - İmranlı - Sivas
1928: Uzun Demir
Alevi yerleşimi
  Kavalcık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Köndül
Alevi yerleşimi
■ Koçgiri aşireti, Kürd Alevi yerleşimi. Qoçgirian
■ Balikiler dışında Reşiler de bulunmakta. metonio
  Dereköy köy - İmranlı - Sivas
1928: Dereköy
Alevi yerleşimi
  Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
E1900~a: Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
  Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
  Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928: Yazı Fatey
Alevi yerleşimi
  Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928: Hindolar [ Kürd "çingeneler?" ]
Alevi yerleşimi
  Yaylacık köy - İmranlı - Sivas
1928: Yazı Fidey
Alevi yerleşimi
  Topallar köy - İmranlı - Sivas
1928: Topallar
Alevi yerleşimi
  YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928: Balolar [ Kürd balo "abdal?" ]
Alevi yerleşimi
  Borular köy - İmranlı - Sivas
1928: Borular
Alevi yerleşimi
  Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K: Gebikan [ Kürd "aş." ]
1928: Körabbas
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Cerit
Alevi yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
■ Oğuzların ( Türkmenlerin )Cerit kolundandırlar. Tunceli Pülümür'ün KırmızıKöprü Yöresinden gelmişlerdir. Koçgiri Aşiretindendirler. 1650 yılında “Keleş Reşo” tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 136 kişi; ilçeye uzaklığı 30 Km.’dir. Koçgiri aşiretinin Sarolar-Hemikiler kabilesine bağlıdır. Cerit’te Keleşler, Cemanlar ve Gencanlar Resuller, Lacinan ve Bozan (Korktıki) aşiretlerileri de vardır. Köye, devlet arşivlerine göre 1856 yılında Muhtarlık verildiği anlaşılmakta olup, ilçe olarak 1948 yılından önce Zara’ya, 1948 den sonra ise, İmranlı’nın ilçe yapılması ile birlikte İmranlı ya bağlanmıştır. Türk22
  Delice köy - İmranlı - Sivas
1928: Delice
Alevi yerleşimi
  İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1917z: Ümraniye [ Tr umrâniye "bayındır yer" ]
Eski adı: Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
■ © »»» 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ İmranlı ilçe merkezine kayıtlı nüfusun ezici çoğunluğu 93 Harbi sonrasında buraya yerleştirilen Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerdir. Geri kalan azınlık nüfus ise Koçgiri aşiretindendir. metonio
  Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t: Karacaviran
Alevi yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
  Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h: Gelik
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
  Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928: Karlaş
Alevi yerleşimi
  Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Xaliller
Alevi yerleşimi
  Söğütlügelenli köy - İmranlı - Sivas
K: Rayber [ Kürd "rehber" ]
1928: Gelenli
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı, gunde rayber soyunun ismidir. Türkmen köyüdür. Türk22
  Yünören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960: Kaşlı
1522t, 1928: Coki / Coği
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1530 ve 1568 tarihli tahrirlerde altı hane nüfus ve bir zaviyeden ibaret İslam köyüdür. SN
■ © 16.04.1863 Koçgiri Sancağı Beydağı Kazası Coki köyünde bulunan firarilerin yakalandığı ... deyar heyran
  Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928: Cafolar [ Kürd Caferler "Caferler (aş.)" ]
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
  Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865: Alacahacı
1522t: Alahaci
■ 1865'te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
  Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
1928: Çukuryurt
Sünni Türk yerleşimi
  BoğazÖren köy - İmranlı - Sivas
1928: Boğazviran
Alevi yerleşimi
  EskiKapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z: Kapımahmud
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
  Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Harami
Alevi yerleşimi
  Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t: Avşar
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Koçgirilerden değil, yerli Alevi-Türklerdendir. metonio
■ Avşar Türkmenlerin kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk22
  Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968: Sarıçubuk
1928: Bahadun
Alevi yerleşimi
  Süvariler köy - İmranlı - Sivas
1928: Süvariler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
  MerkezKılıçlar köy - İmranlı - Sivas
1928: Kılıçlar
Alevi yerleşimi
  Yeniköy köy - İmranlı - Sivas
1928: Yeniköy
Sünni Türk yerleşimi
■ (Kars muhaciri) metonio
  Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h: Piredede
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
  Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1968: Hasköyini
E1914: Hasköy
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve İmraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ Üstteki girdideki iddiayı kanıtlayacak hiçbir tahrir kaydı bulunmamakta, zira bu topluluk 1521 yılında tutulan tahrir kaydında bile Zara-İmranlı-Refahiye üçgeni arasında meskûn görünüyor. Ayrıca Kureyşanlar Koçgirilere bağlı bir alt kol değildir, bağımsız bir aşirettir ve Dersim coğrafyasında bulunmaktadırlar. metonio
  Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928: Girik aş. [ Kürd girik "tepecik" ]
Alevi yerleşimi
  Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928: Gökçebel
Alevi yerleşimi
  Türkyenice köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960: Akoluk
1928: Yenice
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Türkyenice olan eski adı 1960'ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
  Aşağışeyhli köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
Eski adı: Türk Şeyhli
Alevi yerleşimi
■  Tarihçe Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak yüzyıllar önce Anadolu Selçukluları döneminde Orta Asya'dan Horasan bölgesinden geldiği rivayet edilir. Kültür TÜRKMEN kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk22
  Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t: Boğanak [ Erm poxanag? "takas" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  YukarıBoğaz köy - İmranlı - Sivas
1928: Girik yk. [ Kürd girik "tepecik" ]
  Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
1928: Karaçayır
Alevi yerleşimi
  Kemreli köy - İmranlı - Sivas
K: Mame [ Kürd "amca" ]
1916h: Kemreli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928: Koçur
Alevi yerleşimi
  Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t: Tarbas [ Erm "saray, konak" ]
Alevi yerleşimi
  Kevenli köy - İmranlı - Sivas
1863z: Kevanlı
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
  Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
1928: Kerimoğlu
Alevi yerleşimi
  Karlık köy - İmranlı - Sivas
1928: Karlık
Alevi yerleşimi
  Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928: Mıstolar [ Kürd "Mustafalar" ]
Alevi yerleşimi
  Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
1928: Karahüseyin
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Erzincan/Refahiye'den gelmişlerdir. metonio
  Toklucak köy - İmranlı - Sivas
E1914: Paci / Paçi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 2 hane Koçgiri, 2 hane Sarısaltuk dışında köyün tamamı Laçin kabilesindendir. metonio
■ 2 hane Sarısaltuklular dışında köy Koçgiri aşireti yerleşimidir. Qoçgirian
  Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928: Ekrek Çimeni [ Erm akrag "çiftlik" ]
Alevi yerleşimi
  Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 y: Kusura [ Yun klisúra "derbent" ]
Alevi yerleşimi
  Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z: Koyunkayası
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
  Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928: Karataş
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
  Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
1928: Kızılmezra
Alevi yerleşimi
  Refik köy - İmranlı - Sivas
1928: Refik
Sünni Türk yerleşimi
  Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1522t: Babsu
Sünni Türk yerleşimi
  Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928: Örenik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ TÜRKMEN ALEVİ kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk22
  Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928: Gökdere
Alevi yerleşimi
  Karapınar köy - İmranlı - Sivas
1928: Karapınar
Sünni Türk yerleşimi
  Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Darıseki köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928: Darıseki
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Kılıç mah - İmranlı - Sivas
1928: Kılıç
Alevi yerleşimi
  Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z, 1928: Ağazgir / Ağızgir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağargir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
  Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928: Xoymeyik
Sünni Türk yerleşimi
  Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
1916h: Tuzözü
Sünni Türk yerleşimi
  Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1522t: Göleris
Sünni Türk yerleşimi
  Kuzköy mah - İmranlı - Sivas
K: Zımak [ Kürd "kuz" ]
1928: Kuzköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akkaya köy - İmranlı - Sivas
1522t: Akkaya
Alevi (Türkmen) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km