haritada ara :   km  
İmranlı'da 108 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Gundê Nahalê
1928 📖 Eskikeşlik
1916h 📖 Kürtkeşliği [ Tr keşlik "manastır" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Keşlik eskiden beri Alevi köyü iken, 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirleri için komşu Türkkeşlik köyü kuruldu. SN
■ Köy Kürtçe Gundê Nahalê veya Pewriziyê Nahalê diye de adlandırılır. Mehmet Ali
Ballıklar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Ballıklar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy İmranlı’ya değil, Zara’ya bağlıdır. Cihad Gümüs
Celaldamı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Celaldamı
Kabaktepeler köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Kabaktepeler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Daha önce İmranlı'ya bağlı iken 2.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Zara'ya bağlandı. SN
Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. metonio
Çandır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çandır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyde İbolar kolu meskundur. Mehmet Ali
Yazılı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kürt Kömüşlü [ Tr Görmüşlü "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kılıç mah - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kılıç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kapıkaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Kapıkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Sandal
Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Pîrikan [ Kr "dedeler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Maden köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Maden
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Yazı Hacey
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Becek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Becek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yenikent köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kılıçlar
Uzuntemur köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Uzun Demir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kavalcık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Köndül
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Dereköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
1902a 📖 Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
Kızıltepe köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kızıltepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
Topallar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Topallar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Yazı Fidey
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kurmancca Yazıfat’t’é veya Yazıkoya Orté adlandırılır. Mehmet Ali
Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Hindolar [ Kr "çingeneler?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yaylacık köy - İmranlı - Sivas
Eski adı: Fidey Yaylası
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kurmançça:Yazıfidé,Yazıkaya Jurun Mehmet Ali
YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Balolar [ Kr balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
Yozyatağı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Yozyatağı
Alevi yerleşimi
Borular köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Borular
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Gebikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Körabbas
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Cerit
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
Delice köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Delice
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Umraniye [ Tr "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖 Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890'da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Karacaviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
■ Köydeki Koçgiri kollarından bir kısmı aynı zamanda Zaza Şeyhhasanlıdır. Laçinan ve Zerikan kolları onlardandır. koçgiri hazinesi
Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Gelik
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
YukarıÇulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çulha yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Aşağıçulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çulha aş.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karlaş
Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Xaliller
K 📖 Xelilan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Ağcakale
Alanyurt mah - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Alanyurt
Söğütlügelenli köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Rayber [ Kr "rehber" ]
1928 📖 Gelenli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yünören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖 Kaşlı
1522t 1928 📖 📖 Coki / Cogi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Cogi Baba Dergahı ve Cogi Baba Festivali Alevi kültürünün önemli tezahürlerindendir. SN
■ © 16.04.1863 Koçgiri Sancağı Beydağı Kazası Coki köyünde bulunan firarilerin yakalandığı ... deyar heyran
Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Cafolar [ Kr Caferler "Caferler (aş.)" ]
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖 Alacahacı
1522t 📖 Alahaci
■ 1865'te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
Koru köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Gencolar
Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çukuryurt
Sünni Türk yerleşimi
BoğazÖren köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Boğazviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Eskikapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖 Kapımahmud
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Harami
Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖 Sarıçubuk
1928 📖 Bahadun
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Süvariler köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Süvariler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
Kapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kapımahmut
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
MerkezKılıçlar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kılıçlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Koçgediği köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Gilicek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yeniköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Yeniköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kars muhaciri. metonio
Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Piredede
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Girik aş. [ Kr girik "tepecik" ]
İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖 Hasköyini
1916h 📖 İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Gökçebel
Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kürd Şeyxli
Türkyenice köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖 Akoluk
1928 📖 Yenice
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Türkyenice olan eski adı 1960'ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
Aşağışeyhli köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Türk Şeyhli
Alevi (Türk) yerleşimi
Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Boğanak [ Erm poxanag? "takas" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Söğütlü köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Söğüdlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yukarıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Girik yk. [ Kr girik "tepecik" ]
Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Körhamo [ Kr/Tr ]
■ Erzincan/ Gümüşakar (Koçgiri) bölgesinden yayılan Kürt dilli Alevi grupları 18. yy ilk yarısından itibaren Zara ve İmranlı bölgelerine yerleşmişlerdir. SN
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında tutulan tahrir kaydında bile Koçgiri topluluğu Zara-İmranlı-Refahiye üçgeni arasında meskûn görünüyor. Kureyşanlar Koçgirilere bağlı bir alt kol değildir, bağımsız bir aşirettir ve Dersim coğrafyasında bulunmaktadırlar. metonio
Ortakdaracık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Ortakdaracık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karaçayır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kemreli köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Mame [ Kr "amca" ]
1916h 📖 Kemreli
Bahtiyar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖 Yağmuralan
1928 📖 Bahtiyar
1522t 📖 Bahtiyar
Sünni Türk yerleşimi
Hasköy köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Hasköy
Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Koçur
Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Çalıyurt
Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Tarbas + Araplar
1522t 📖 Tarbas [ Erm "saray, konak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çimen mz - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Ekrekçimeni
Kevenli köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖 Kevanlı
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kerimoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karlık köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karlık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Mıstolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ahalisi Mazgirt'ten göçmüştür. Mazgirt'ten aşireti ile gelen Mısto'dan almıştır bu isimi. Mehmet Ali
Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karahüseyin
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Erzincan/Refahiye'li Alevi köyüdür. SN
Toklucak köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Parci [ Kr ]
Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ekrek
1530t 📖 Ağrekrek [ Erm ? akrag "çiftlik" ]
Erdemşah köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Erdemşer
1522t 📖 Erdemşah
Sünni Türk yerleşimi
Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Kusura [ Yun klisúra "derbent" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖 Koyunkayası
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karataş
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kızılmezra
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Refik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Refik
Sünni Türk yerleşimi
Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖 Babsu
Sünni Türk yerleşimi
Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖 📖 Örenik
1522t 📖 Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Gökdere
Karapınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karapınar
Sünni Türk yerleşimi
Bağyazı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Bandıra
1522t 📖 Bandıra
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Görünmezkale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Darıseki köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Darıseki
Alevi (Türk) yerleşimi
Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖 📖 Ağazgir / Ağızgir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Xoymeyik
Sünni Türk yerleşimi
Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Tuzözü
Sünni Türk yerleşimi
Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖 Göleris
Sünni Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.