haritada ara :   km  
İmranlı'da 109 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Ağcakale
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 8' 45'' K
Akkaya köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖: Akkaya
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 44'' D, 38° 21' 31'' K
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖: Alacahacı
1522t 📖: Alahaci
■ 1865’te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 9' 41'' K
Alanyurt mahalle (Eskidere bağ) - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Alanyurt
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 35'' D, 38° 7' 3'' K
Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Cafolar [ Kürtçe Caferler "Caferler (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
■ Koord: 39° 53' 45'' D, 38° 9' 36'' K
Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖: Göleris
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 20' 34'' K
Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
■ Koord: 39° 45' 29'' D, 38° 3' 29'' K
Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Girik aş. [ Kürtçe girik "tepecik" ]
■ Koord: 39° 53' 22'' D, 38° 13' 13'' K
Aşağıçulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Çulha aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 36'' D, 38° 7' 28'' K
Aşağışeyhli köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Türk Şeyhli
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 20'' D, 38° 13' 35'' K
Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖 📖: Ağazgir / Ağızgir
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 6'' D, 38° 19' 10'' K
Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Avşar [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 43'' D, 38° 11' 28'' K
Aydın köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kürd Yenice
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 48'' D, 38° 25' 14'' K
Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖 📖: Örenik
1522t 📖: Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 7'' D, 38° 18' 19'' K
Ayranlı mahalle (Yürektaşı bağ) - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
Eski adı: Zınzınıt
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 59'' D, 38° 17' 32'' K
Bağyazı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 1928 📖 📖: Bandıra
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 40'' D, 38° 18' 39'' K
Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖: Sarıçubuk
1928 📖: Bahadun
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 7'' D, 38° 11' 46'' K
Bahtiyar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖: Yağmuralan
1522t 1928 📖 📖: Bahtiyar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 20'' D, 38° 14' 37'' K
Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Harami
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 38° 11' 4'' K
Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Pîrikan [ Kürtçe "dedeler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 20'' D, 38° 1' 36'' K
Becek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Becek
■ Köyün yüzde doksan dokuzu Kürtçe anadilli Koçgirilerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 39° 50' 24'' D, 38° 2' 3'' K
Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Yazıhacey [ Kürtçe/Türkçe "Hacı düzü" ]
■ Koord: 39° 53' 1'' D, 38° 2' 0'' K
Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Boğanak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Karş. Tr bakanak (`ikiz tepeler`) veya Erm poxanak (`takas, bedel`). SN
■ Koord: 39° 42' 37'' D, 38° 13' 58'' K
Boğazören köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Boğazviran
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 14'' D, 38° 10' 34'' K
Borular köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Boriyan
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 38° 4' 59'' K
Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karlaş
■ Koord: 39° 50' 27'' D, 38° 8' 2'' K
Celaldamı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Celaldamı
■ Koord: 39° 47' 29'' D, 37° 59' 30'' K
Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Cerit
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 46' 29'' D, 38° 5' 21'' K
Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Çalıyurt
■ Koord: 39° 56' 49'' D, 38° 15' 12'' K
Çimen mezra (Yoncabayırı bağ) - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Ekrekçimeni
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 53'' D, 38° 15' 19'' K
Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Çukuryurt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Halk arasında ’Urum’ köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 39° 51' 46'' D, 38° 10' 24'' K
Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Mıstolar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi Mazgirt'ten göçmüştür. Mazgirt'ten aşireti ile gelen Mısto'dan almıştır bu isimi. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 55' 4'' D, 38° 16' 9'' K
Darıseki köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Darıseki
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 3'' D, 38° 18' 47'' K
Delice köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Delice
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 52'' D, 38° 5' 42'' K
Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Körhamo [ Kürtçe/Türkçe ]
■ Erzincan/ Gümüşakar (Koçgiri) bölgesinden yayılan Kürt dilli Alevi grupları 18. yy ilk yarısından itibaren Zara ve İmranlı bölgelerine yerleşmişlerdir. SN
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında Koçgiri aşireti bölgede meskun gözükmemektedir. 16. yy tahrir defterlerinde İmranlı'da nufüs birkaç küçük köyden ibarettir. Bunun dışında kurulan Koçgiri köylerinin tarihi 400 yılı geçmemektedir. 16. yy'da bu yöreyle ilgili tutulan tahrir defterlerinde yalnızca Karacaviran, Cogi ve Avşar köyleri yer almakta olup bunlar çok küçük köylerdir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 48' 42'' D, 38° 14' 16'' K
Dereköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Dereköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 12'' D, 38° 2' 52'' K
Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Yazıfatey [ Kürtçe/Türkçe "Fatma düzü" ]
■ Karş. Yaylacık, Beğendik köyleri. SN
■ Kurmancca Yazıfat’t’é veya Yazıkoya Orté adlandırılır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 52' 51'' D, 38° 3' 57'' K
Ekincik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kağnud / Gâğnud [ Ermenice gağnud "meşeli" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 41'' D, 38° 24' 17'' K
Erdemşah köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Erdemşer
1522t 📖: Erdemşah
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 53'' D, 38° 16' 34'' K
Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Gelik
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
■ Koord: 39° 48' 44'' D, 38° 7' 27'' K
Eskikapumahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖: Kapımahmud
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
■ Koord: 39° 57' 17'' D, 38° 10' 57'' K
Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Gundê Nahalê
1928 📖: Eski Keşlik
1916h 📖: Kürtkeşliği [ Türkçe keşlik "manastır" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Keşlik eskiden beri Alevi köyü iken, 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirleri için komşu Türkkeşlik köyü kuruldu. SN
■ Köy Kürtçe Gundê Nahalê veya Pewriziyê Nahalê diye de adlandırılır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 54' 26'' D, 37° 57' 57'' K
Gelenli köy - İmranlı - Sivas
hl 📖: Gundê Rayber [ Kürtçe "rehber" ]
Eski adı: SöğütlüGelenli
1928 📖: Gelenli
■ Çalıyurt köyünden geldikleri söylenir. Gundê Kuppo adı da kullanılır. SN
■ Koord: 39° 46' 45'' D, 38° 8' 56'' K
Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Xoymeyik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 9'' D, 38° 19' 30'' K
Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gökçebel
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 57'' D, 38° 13' 19'' K
Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gökdere|Gudan
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 50'' D, 38° 18' 26'' K
Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Görünmezkale
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 17'' D, 38° 18' 45'' K
Güven köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Matı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 44'' D, 38° 21' 12'' K
Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
K 📖: Xelilan
1928 📖: Xaliller
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 41'' D, 38° 8' 9'' K
Hasköy mahalle (Demirtaş bağ) - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Hasköy
■ Koord: 39° 48' 6'' D, 38° 14' 44'' K
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Umraniye [ Türkçe "bayındır yer" ]
1890y: Hamidabad [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖: Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890’da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 6' 43'' K
İnhas mezra (Demirtaş bağ) - İmranlı - Sivas
1968 📖: Hasköyini
1916h 📖: İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
■ Koord: 39° 48' 11'' D, 38° 13' 16'' K
Kapukaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Kapıkaya
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 45' 5'' D, 38° 0' 53'' K
Kapumahmut köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kapımahmut
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 25'' D, 38° 12' 18'' K
Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
E1902 📖: Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915’te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 53' 52'' D, 38° 3' 3'' K
Karacahisar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karacahisar
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 45'' D, 38° 21' 59'' K
Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Karacaviran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
■ Köydeki Koçgiri kollarından bir kısmı aynı zamanda Zaza Şeyhhasanlıdır. Laçinan ve Zerikan kolları onlardandır. koçgiri hazinesi
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 6' 50'' K
Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karaçayır
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 14'' D, 38° 14' 17'' K
Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karahüseyin
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aslen Erzincan/Refahiye’li Alevi köyüdür. SN
■ Koord: 39° 52' 59'' D, 38° 16' 10'' K
Karapınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karapınar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 35'' D, 38° 18' 26'' K
Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karataş
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 52' 31'' D, 38° 17' 58'' K
Karlık köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karlık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 39'' D, 38° 15' 36'' K
Kasaplar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kasaplar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 19'' D, 38° 23' 48'' K
Kavalcık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Köndül
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 28'' D, 38° 2' 41'' K
Kemreli köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Mame [ Kürtçe "amca" ]
1916h 📖: Kemreli
■ Koord: 39° 50' 36'' D, 38° 14' 17'' K
Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kerimoğlu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 23'' D, 38° 15' 35'' K
Kevenli köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖: Kevanlı
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 28'' D, 38° 15' 26'' K
Kılıçköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kılıç
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 48'' D, 38° 0' 32'' K
Kılıçlar köy - İmranlı - Sivas
2000 📖: Merkez Kılıçlar
1928 📖: Kılıçlar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 25'' D, 38° 12' 33'' K
Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kızılmezra
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 46'' D, 38° 18' 3'' K
Kızıltepe köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kızıltepe
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 44'' D, 38° 3' 19'' K
Koçgediği köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Gilicek
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 38° 12' 34'' K
Koruköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gencolar
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 58'' D, 38° 9' 57'' K
Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖: Koyunkayası
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
■ Koord: 39° 50' 20'' D, 38° 17' 52'' K
Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Gebikan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: Körabbas
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 26'' D, 38° 5' 7'' K
Kuzköy köy - İmranlı - Sivas
Eski adı: Zımak [ Kürtçe "kuz" ]
1928 📖: Kuzköy
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zımak adı 2016'da iade edilmesine rağmen resmiyette olmamıştır. SN
■ Koord: 39° 51' 9'' D, 38° 20' 37'' K
Madenköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Maden
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
■ Koord: 39° 57' 10'' D, 38° 1' 48'' K
Ortakdaracık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Ortakdaracık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 7'' D, 38° 14' 16'' K
Ortaköy köy - İmranlı - Sivas
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 6'' D, 38° 20' 3'' K
Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Piredede
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
■ Koord: 39° 51' 29'' D, 38° 12' 57'' K
Refik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Refik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 39'' D, 38° 18' 11'' K
Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Sandal
■ Koord: 39° 47' 41'' D, 38° 1' 3'' K
Sinek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Sinek
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 37'' D, 38° 22' 42'' K
Söğütlü köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Söğüdlü
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 43'' D, 38° 13' 49'' K
Süvariler mahalle (Gökçebel bağ) - İmranlı - Sivas
1928 📖: Süvariler
Eski adı: Saran /Siyaran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 57' 5'' D, 38° 12' 12'' K
Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Kusura [ Yunanca klisúra "derbent" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 46'' D, 38° 17' 29'' K
Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Tarbas + Araplar
1522t 📖: Tarbas [ Ermenice "saray, konak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 40'' D, 38° 15' 13'' K
Taşlıca mahalle (Yürektaşı bağ) - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Sağırtaş
Eski adı: Sağırtaşbenti
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 44'' D, 38° 15' 13'' K
Toklucak köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Parci [ Kürtçe ]
■ Koord: 39° 50' 48'' D, 38° 16' 23'' K
Topallar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Topallar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 37'' D, 38° 3' 37'' K
Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kürd Şeyxli
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 38° 13' 23'' K
Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Tuzözü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 19'' D, 38° 20' 12'' K
Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Türk Keşlik [ Türkçe "keşişlik, manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 54' 21'' D, 37° 59' 36'' K
Türkyenice köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖: Akoluk
1928 📖: Yenice
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkyenice olan eski adı 1960’ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 44' 14'' D, 38° 13' 27'' K
Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖: Babsu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 15'' D, 38° 18' 18'' K
Uzuntemür köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Uzun Demir
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 51'' D, 38° 2' 34'' K
Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Hindolar [ Kürtçe "çingeneler?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 46'' D, 38° 4' 4'' K
Yapraklıpınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Balolar [ Kürtçe balo "abdal?" ]
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 47' 56'' D, 38° 4' 54'' K
Yaylacık mahalle (İmranlı bağ) - İmranlı - Sivas
K 📖: Yazıfidê [ Kürtçe/Türkçe "Fidey (Fidan) düzü" ]
Eski adı: Fidey Yaylası
■ Yazıfidê,Yazıfatê ve Yazıhacê köylerinin üç kız kardeş tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Kurmançça:Yazıfidé,Yazıkaya Jurun Mehmet Ali
■ Koord: 39° 52' 16'' D, 38° 4' 37'' K
Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Koçur
■ Koord: 39° 53' 27'' D, 38° 14' 52'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.