haritada ara :   km  
İmranlı'da 108 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Gundê Nahalê
1928 📖: Eskikeşlik
1916h 📖: Kürtkeşliği [ Tr keşlik "manastır" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Keşlik eskiden beri Alevi köyü iken, 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirleri için komşu Türkkeşlik köyü kuruldu. SN
■ Köy Kürtçe Gundê Nahalê veya Pewriziyê Nahalê diye de adlandırılır. Mehmet Ali
Ballıklar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Ballıklar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy İmranlı’ya değil, Zara’ya bağlıdır. Cihad Gümüs
Kabaktepeler köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Kabaktepeler
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Daha önce İmranlı'ya bağlı iken 2.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Zara'ya bağlandı. SN
Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. metonio
Çandır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Çandır
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyde İbolar kolu meskundur. Mehmet Ali
Yazılı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kürt Kömüşlü [ Tr Görmüşlü "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kılıç mah - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kılıç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kapıkaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Kapıkaya
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Pîrikan [ Kr "dedeler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Maden köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Maden
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Yazıhacey [ Kr/Tr "Hacı Hanım düzü" ]
Becek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Becek
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Yörede Zazaca konuşulan tek köy olduğu söylenir. SN
■ Köyün yüzde doksan dokuzu Kürtçe anadilli Koçgirilerden oluşuyor. Bu köyde Zaza yok. metonio
Yenikent köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kılıçlar
Alevi-Kürt/Zaza (Laçinan) yerleşimi
Uzuntemur köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Uzun Demir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dereköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Dereköy
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
1902a 📖: Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
Kızıltepe köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kızıltepe
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Arık
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
Topallar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Topallar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Yazıfatey [ Kr/Tr "Fatma düzü" ]
■ Karş. Yaylacık, Beğendik köyleri. SN
■ Kurmancca Yazıfat’t’é veya Yazıkoya Orté adlandırılır. Mehmet Ali
Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Hindolar [ Kr "çingeneler?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaylacık köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Yazıfidê [ Kr/Tr "Fidey (Fidan) düzü" ]
Eski adı: Fidey Yaylası
■ Yazıfidê,Yazıfatê ve Yazıhacê köylerinin üç kız kardeş tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Kurmançça:Yazıfidé,Yazıkaya Jurun Mehmet Ali
YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Balolar [ Kr balo "abdal?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
Yozyatağı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Yozyatağı
Alevi yerleşimi
Borular köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Borular
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Gebikan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Körabbas
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Cerit
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
Delice köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Delice
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Umraniye [ Tr "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖: Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890'da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Karacaviran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
■ Köydeki Koçgiri kollarından bir kısmı aynı zamanda Zaza Şeyhhasanlıdır. Laçinan ve Zerikan kolları onlardandır. koçgiri hazinesi
Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Gelik
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
YukarıÇulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Çulha yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Aşağıçulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Çulha aş.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karlaş
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
K 📖: Xelilan
1928 📖: Xaliller
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alanyurt mah - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Alanyurt
Söğütlügelenli köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Rayber [ Kr "rehber" ]
1928 📖: Gelenli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yünören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
hl 📖: Elmaseki
1522t 1928 📖Cögi / Cögü
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Cogi Baba Dergahı ve Cogi Baba Festivali Alevi kültürünün önemli tezahürlerindendir. SN
■ © 16.04.1863 Koçgiri Sancağı Beydağı Kazası Coki köyünde bulunan firarilerin yakalandığı ... deyar heyran
Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Cafolar [ Kr Caferler "Caferler (aş.)" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖: Alacahacı
1522t 📖: Alahaci
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ 1865'te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
Koru köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gencolar
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Çukuryurt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Halk arasında 'Urum' köyü olarak anılır. SN
BoğazÖren köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Boğazviran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Eskikapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖: Kapımahmud
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Avşar [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖: Sarıçubuk
1928 📖: Bahadun
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Süvariler köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Süvariler
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
Kapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kapımahmut
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
MerkezKılıçlar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kılıçlar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeniköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Yeniköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kars muhaciri. metonio
Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Piredede
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Girik aş. [ Kr girik "tepecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖: Hasköyini
1916h 📖: İn
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gökçebel
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kürd Şeyxli
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
Türkyenice köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖: Akoluk
1928 📖: Yenice
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkyenice olan eski adı 1960'ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖: Boğanak [ Erm poxanag? "takas" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Yukarıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Girik yk. [ Kr girik "tepecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Körhamo [ Kr/Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Erzincan/ Gümüşakar (Koçgiri) bölgesinden yayılan Kürt dilli Alevi grupları 18. yy ilk yarısından itibaren Zara ve İmranlı bölgelerine yerleşmişlerdir. SN
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında Koçgiri aşireti bölgede meskun gözükmemektedir. 16. yy tahrir defterlerinde İmranlı'da nufüs birkaç küçük köyden ibarettir. Bunun dışında kurulan Koçgiri köylerinin tarihi 400 yılı geçmemektedir. 16. yy'da bu yöreyle ilgili tutulan tahrir defterlerinde yalnızca Karacaviran, Cogi ve Avşar köyleri yer almakta olup bunlar çok küçük köylerdir. Veli Günaydın
Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karaçayır
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kemreli köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Mame [ Kr "amca" ]
1916h 📖: Kemreli
Alevi-Kürt/Zaza (Laçinan) yerleşimi
Bahtiyar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖: Yağmuralan
1928 📖: Bahtiyar
1522t 📖: Bahtiyar
Sünni Türk yerleşimi
Hasköy köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Hasköy
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Koçur
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Çalıyurt
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Tarbas + Araplar
1522t 📖: Tarbas [ Erm "saray, konak" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çimen mz - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Ekrekçimeni
Kevenli köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖: Kevanlı
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kerimoğlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karlık köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karlık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Mıstolar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi Mazgirt'ten göçmüştür. Mazgirt'ten aşireti ile gelen Mısto'dan almıştır bu isimi. Mehmet Ali
Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karahüseyin
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Aslen Erzincan/Refahiye'li Alevi köyüdür. SN
Toklucak köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Parci [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Laçinan) yerleşimi
Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Ekrek
1530t 📖: Ağrekrek [ Erm ? akrag "çiftlik" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Erdemşah köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Erdemşer
1522t 📖: Erdemşah
Sünni Türk yerleşimi
Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Kusura [ Yun klisúra "derbent" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖: Koyunkayası
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karataş
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kızılmezra
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Refik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Refik
Sünni Türk yerleşimi
Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖: Babsu
Sünni Türk yerleşimi
Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖Örenik
1522t 📖: Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gökdere
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Karapınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karapınar
Sünni Türk yerleşimi
Bağyazı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Bandıra
1522t 📖: Bandıra
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Görünmezkale
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Darıseki köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Darıseki
Alevi-Türk yerleşimi
Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖Ağazgir / Ağızgir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Xoymeyik
Sünni Türk yerleşimi
Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Tuzözü
Sünni Türk yerleşimi
Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖: Göleris
Sünni Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.