haritada ara :   km  
İmranlı'da 108 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
K 📖 : Gundê Nahalê
1928 📖 : Eskikeşlik
1916h 📖 : Kürtkeşliği [ Türkçe keşlik "manastır" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Keşlik eskiden beri Alevi köyü iken, 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirleri için komşu Türkkeşlik köyü kuruldu. SN
■ Köy Kürtçe Gundê Nahalê veya Pewriziyê Nahalê diye de adlandırılır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 54' 26'' D, 37° 57' 57'' K
Ballıklar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Ballıklar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy İmranlı’ya değil, Zara’ya bağlıdır. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 49' 17'' D, 37° 59' 1'' K
Celaldamı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Celaldamı
■ Koord: 39° 47' 29'' D, 37° 59' 30'' K
Kabaktepeler köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Kabaktepeler
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önce İmranlı’ya bağlı iken 2.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Zara’ya bağlandı. SN
■ Koord: 39° 50' 36'' D, 37° 59' 31'' K
Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 54' 21'' D, 37° 59' 36'' K
Çandır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Çandır
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyde İbolar kolu meskundur. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 48' 4'' D, 37° 59' 56'' K
Yazılı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Kürt Kömüşlü [ Türkçe Görmüşlü "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 23'' D, 38° 0' 40'' K
Kılıç mahalle - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kılıç
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 55'' D, 38° 0' 49'' K
Kapıkaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Kapıkaya
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 45' 5'' D, 38° 0' 53'' K
Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Sandal
■ Koord: 39° 47' 41'' D, 38° 1' 3'' K
Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Pîrikan [ Kürtçe "dedeler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 20'' D, 38° 1' 36'' K
Maden köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Maden
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
■ Koord: 39° 57' 10'' D, 38° 1' 48'' K
Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Yazıhacey [ Kürtçe/Türkçe "Hacı Hanım düzü" ]
■ Koord: 39° 53' 1'' D, 38° 2' 0'' K
Becek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Becek
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yörede Zazaca konuşulan tek köy olduğu söylenir. SN
■ Köyün yüzde doksan dokuzu Kürtçe anadilli Koçgirilerden oluşuyor. Bu köyde Zaza yok. metonio
■ Koord: 39° 50' 24'' D, 38° 2' 3'' K
Yenikent köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kılıçlar
■ Koord: 39° 48' 34'' D, 38° 2' 5'' K
Uzuntemur köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Uzun Demir
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 51'' D, 38° 2' 34'' K
Kavalcık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Köndül
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 28'' D, 38° 2' 41'' K
Dereköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Dereköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 12'' D, 38° 2' 52'' K
Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
E1902 📖 : Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915’te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 53' 52'' D, 38° 3' 3'' K
Kızıltepe köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kızıltepe
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 44'' D, 38° 3' 19'' K
Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
■ Koord: 39° 45' 29'' D, 38° 3' 29'' K
Topallar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Topallar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 37'' D, 38° 3' 37'' K
Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Yazıfatey [ Kürtçe/Türkçe "Fatma düzü" ]
■ Karş. Yaylacık, Beğendik köyleri. SN
■ Kurmancca Yazıfat’t’é veya Yazıkoya Orté adlandırılır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 52' 51'' D, 38° 3' 57'' K
Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Hindolar [ Kürtçe "çingeneler?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 46'' D, 38° 4' 4'' K
Yaylacık köy - İmranlı - Sivas
K 📖 : Yazıfidê [ Kürtçe/Türkçe "Fidey (Fidan) düzü" ]
Eski adı: Fidey Yaylası
■ Yazıfidê,Yazıfatê ve Yazıhacê köylerinin üç kız kardeş tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Kurmançça:Yazıfidé,Yazıkaya Jurun Mehmet Ali
■ Koord: 39° 52' 16'' D, 38° 4' 37'' K
YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Balolar [ Kürtçe balo "abdal?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 47' 56'' D, 38° 4' 54'' K
Yozyatağı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 : Yozyatağı
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 57'' D, 38° 4' 58'' K
Borular köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Borular
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 38° 4' 59'' K
Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K 📖 : Gebikan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖 : Körabbas
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 26'' D, 38° 5' 7'' K
Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Cerit
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 46' 29'' D, 38° 5' 21'' K
Delice köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Delice
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 52'' D, 38° 5' 42'' K
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Umraniye [ Türkçe "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖 : Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890’da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 6' 43'' K
Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 : Karacaviran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
■ Köydeki Koçgiri kollarından bir kısmı aynı zamanda Zaza Şeyhhasanlıdır. Laçinan ve Zerikan kolları onlardandır. koçgiri hazinesi
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 6' 50'' K
Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Gelik
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
■ Koord: 39° 49' 36'' D, 38° 7' 3'' K
YukarıÇulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Çulha yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 10'' D, 38° 7' 5'' K
Aşağıçulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Çulha aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 36'' D, 38° 7' 28'' K
Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Karlaş
■ Koord: 39° 50' 27'' D, 38° 8' 2'' K
Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
K 📖 : Xelilan
1928 📖 : Xaliller
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 41'' D, 38° 8' 9'' K
Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Ağcakale
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 8' 45'' K
Alanyurt mahalle - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Alanyurt
■ Koord: 39° 47' 57'' D, 38° 8' 53'' K
Söğütlügelenli köy - İmranlı - Sivas
K 📖 : Rayber [ Kürtçe "rehber" ]
1928 📖 : Gelenli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 45'' D, 38° 8' 56'' K
Yünören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
hl 📖 : Elmaseki
1522t 1928 📖 📖 : Cögi / Cögü
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cogi Baba Dergahı ve Cogi Baba Festivali Alevi kültürünün önemli tezahürlerindendir. SN
■ © 16.04.1863 Koçgiri Sancağı Beydağı Kazası Coki köyünde bulunan firarilerin yakalandığı ... deyar heyran
■ Koord: 39° 42' 17'' D, 38° 9' 25'' K
Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Cafolar [ Kürtçe Caferler "Caferler (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
■ Koord: 39° 53' 45'' D, 38° 9' 36'' K
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖 : Alacahacı
1522t 📖 : Alahaci
■ 1865’te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 9' 41'' K
Koru köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Gencolar
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 58'' D, 38° 9' 57'' K
Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Çukuryurt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Halk arasında ’Urum’ köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 39° 51' 46'' D, 38° 10' 24'' K
BoğazÖren köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Boğazviran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 14'' D, 38° 10' 34'' K
Eskikapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖 : Kapımahmud
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
■ Koord: 39° 57' 17'' D, 38° 10' 57'' K
Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Harami
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 38° 11' 4'' K
Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 : Avşar [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 43'' D, 38° 11' 28'' K
Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖 : Sarıçubuk
1928 📖 : Bahadun
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 7'' D, 38° 11' 46'' K
Süvariler köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Süvariler
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 57' 5'' D, 38° 12' 12'' K
Kapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kapımahmut
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 25'' D, 38° 12' 18'' K
MerkezKılıçlar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kılıçlar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 25'' D, 38° 12' 33'' K
Koçgediği köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Gilicek
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 38° 12' 34'' K
Yeniköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Yeniköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kars muhaciri. metonio
■ Koord: 39° 49' 55'' D, 38° 12' 35'' K
Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Piredede
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
■ Koord: 39° 51' 29'' D, 38° 12' 57'' K
Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Girik aş. [ Kürtçe girik "tepecik" ]
■ Koord: 39° 53' 22'' D, 38° 13' 13'' K
İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖 : Hasköyini
1916h 📖 : İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
■ Koord: 39° 48' 11'' D, 38° 13' 16'' K
Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Gökçebel
■ Koord: 39° 56' 57'' D, 38° 13' 19'' K
Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kürd Şeyxli
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 38° 13' 23'' K
Türkyenice köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖 : Akoluk
1928 📖 : Yenice
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkyenice olan eski adı 1960’ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 44' 14'' D, 38° 13' 27'' K
Aşağışeyhli köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Türk Şeyhli
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 20'' D, 38° 13' 35'' K
Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 : Boğanak [ Ermenice poxanag? "takas" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 32'' D, 38° 13' 44'' K
Söğütlü köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 : Söğüdlü
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 43'' D, 38° 13' 49'' K
Yukarıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Girik yk. [ Kürtçe girik "tepecik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 1'' D, 38° 13' 58'' K
Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Körhamo [ Kürtçe/Türkçe ]
■ Erzincan/ Gümüşakar (Koçgiri) bölgesinden yayılan Kürt dilli Alevi grupları 18. yy ilk yarısından itibaren Zara ve İmranlı bölgelerine yerleşmişlerdir. SN
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında Koçgiri aşireti bölgede meskun gözükmemektedir. 16. yy tahrir defterlerinde İmranlı'da nufüs birkaç küçük köyden ibarettir. Bunun dışında kurulan Koçgiri köylerinin tarihi 400 yılı geçmemektedir. 16. yy'da bu yöreyle ilgili tutulan tahrir defterlerinde yalnızca Karacaviran, Cogi ve Avşar köyleri yer almakta olup bunlar çok küçük köylerdir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 48' 42'' D, 38° 14' 16'' K
Ortakdaracık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Ortakdaracık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 7'' D, 38° 14' 16'' K
Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Karaçayır
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 14'' D, 38° 14' 17'' K
Kemreli köy - İmranlı - Sivas
K 📖 : Mame [ Kürtçe "amca" ]
1916h 📖 : Kemreli
■ Koord: 39° 50' 36'' D, 38° 14' 17'' K
Bahtiyar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖 : Yağmuralan
1928 📖 : Bahtiyar
1522t 📖 : Bahtiyar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 20'' D, 38° 14' 37'' K
Hasköy köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Hasköy
■ Koord: 39° 48' 6'' D, 38° 14' 44'' K
Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Koçur
■ Koord: 39° 53' 27'' D, 38° 14' 52'' K
Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Çalıyurt
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 49'' D, 38° 15' 12'' K
Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Tarbas + Araplar
1522t 📖 : Tarbas [ Ermenice "saray, konak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 40'' D, 38° 15' 13'' K
Çimen mezra - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Ekrekçimeni
■ Koord: 39° 38' 53'' D, 38° 15' 19'' K
Kevenli köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖 : Kevanlı
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 28'' D, 38° 15' 26'' K
Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kerimoğlu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 23'' D, 38° 15' 35'' K
Karlık köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Karlık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 39'' D, 38° 15' 36'' K
Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Mıstolar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi Mazgirt'ten göçmüştür. Mazgirt'ten aşireti ile gelen Mısto'dan almıştır bu isimi. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 55' 4'' D, 38° 16' 9'' K
Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Karahüseyin
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aslen Erzincan/Refahiye’li Alevi köyüdür. SN
■ Koord: 39° 52' 59'' D, 38° 16' 10'' K
Toklucak köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Parci [ Kürtçe ]
■ Koord: 39° 50' 48'' D, 38° 16' 23'' K
Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Ekrek
1530t 📖 : Ağrekrek [ Ermenice ? akrag "çiftlik" ]
■ Koord: 39° 38' 22'' D, 38° 16' 24'' K
Erdemşah köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Erdemşer
1522t 📖 : Erdemşah
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 53'' D, 38° 16' 34'' K
Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Kusura [ Yunanca klisúra "derbent" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 46'' D, 38° 17' 29'' K
Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖 : Koyunkayası
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
■ Koord: 39° 50' 20'' D, 38° 17' 52'' K
Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Karataş
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 52' 31'' D, 38° 17' 58'' K
Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Kızılmezra
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 46'' D, 38° 18' 3'' K
Refik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Refik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 39'' D, 38° 18' 11'' K
Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖 : Babsu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 15'' D, 38° 18' 18'' K
Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖 📖 : Örenik
1522t 📖 : Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 7'' D, 38° 18' 19'' K
Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Gökdere
■ Koord: 39° 49' 50'' D, 38° 18' 26'' K
Karapınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Karapınar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 35'' D, 38° 18' 26'' K
Bağyazı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Bandıra
1522t 📖 : Bandıra
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 40'' D, 38° 18' 39'' K
Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Görünmezkale
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 17'' D, 38° 18' 45'' K
Darıseki köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 : Darıseki
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 3'' D, 38° 18' 47'' K
Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖 📖 : Ağazgir / Ağızgir
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 6'' D, 38° 19' 10'' K
Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 : Xoymeyik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 9'' D, 38° 19' 30'' K
Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Tuzözü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 19'' D, 38° 20' 12'' K
Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖 : Göleris
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 20' 34'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.