haritada ara :   km  
İliç'de 64 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Ağıldere
■ Eski ve yeni haritalarda Ağıldere köyü iki ayrı yerde gösterilir. Diğer 4 km kadar güneybatıda Divriği ilçe sınırına yakın noktadadır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
■ Koord: 39° 33' 39'' D, 38° 20' 44'' K
Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kerege [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 38'' D, 38° 24' 57'' K
Akdoğu köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Hoğtar [ Ermenice hoğtar ]
1522t 📖: Hağdar
Türkmen yerleşimi
■ 1642 yılı Şiran kazası kayıtlarında doğrudan Haydar olarak geçer. Yalnızca 6 Müslüman hane bulunur. metonio
■ Koord: 39° 24' 44'' D, 38° 46' 16'' K
Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zımara [ Ermenice tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150 Y180 📖 📖: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 18'' D, 38° 20' 40'' K
Apuşta ölü yerleşim - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Apuşda
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 23' 10'' K
Atma köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Atma [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
■ Koord: 39° 30' 0'' D, 38° 37' 34'' K
Bağcuğaz köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Bağcuğaz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 31'' D, 38° 26' 14'' K
Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 📖: Pağaştaş
1928 📖: Peğaştaş
1643a 📖: Bağışdaş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 3'' D, 38° 27' 12'' K
Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zineker
1912hk 📖: Zinikâr [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 28' 22'' D, 38° 23' 17'' K
Bahçecik köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Bağçe
■ Koord: 39° 26' 42'' D, 38° 30' 11'' K
Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kirzi [ Ermenice ]
1522t 📖: Kirzu
■ Koord: 39° 42' 5'' D, 38° 38' 4'' K
Boyalık köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Boyalık
■ Koord: 39° 33' 52'' D, 38° 38' 21'' K
Bozçalı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sokova
■ Koord: 39° 44' 26'' D, 38° 35' 51'' K
Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Çörencil
E1600 📖: Çoragançer [ Ermenice "katır kulaklı" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
■ Koord: 39° 35' 8'' D, 38° 33' 46'' K
Bürüncek köy - İliç - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖: Ardos [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
■ Koord: 39° 26' 4'' D, 38° 44' 12'' K
Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Medz Armıdan [ Ermenice medz "büyük" ]
U 📖: Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. Ermeni yazar Hagop Mıntsuri (1928-1978) Armıdan, Fırat'ın Öte Yanı adlı kitabında Armıdan köylerinde geçen çocukluk ve gençlik anılarını anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Armıdan-ı Kebir köyünde 10 Müslüman, 61 Gayrimüslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 33'' D, 38° 25' 42'' K
Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: By. Tapur
E1914 📖: Tapur [ Ermenice/Türkçe "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t 📖: Tapıri Sultan
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 27'' D, 38° 23' 38'' K
Büyükköy köy - İliç - Erzincan
1968 📖: Geyran
1928 📖: Geğran
■ Koord: 39° 28' 25'' D, 38° 39' 56'' K
Çaltı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Averag [ Ermenice "harabe" ]
1522t 1916h 📖 📖: Avarik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 22'' D, 38° 35' 53'' K
Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914 📖: Çaylı
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 14'' D, 38° 20' 6'' K
Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1912hk 📖 📖: Sima
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 38° 32' 32'' K
Çiftlik köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Çiftlik
■ Koord: 39° 36' 39'' D, 38° 30' 37'' K
Çilesiz köy - İliç - Erzincan
E1914 📖: Tepta
1522t 1928 📖 📖: Tepte/Depte
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 20'' D, 38° 31' 19'' K
Çobanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kundus / Kondos
1522t 📖: Kondusu
■ Koord: 39° 41' 2'' D, 38° 30' 58'' K
Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Çöpler
1643a 📖: Cobiler
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 31' 36'' K
Çörekli köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Penbesor
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 38° 30' 9'' K
Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Basdana
1522t 📖: Bastana
■ Koord: 39° 40' 41'' D, 38° 34' 36'' K
Doğan köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Taug / Tavuk [ Ermenice "fundalık" ]
■ 17.02.1948’de Doğan köyü adı verildi. SN
■ Koord: 39° 27' 11'' D, 38° 38' 8'' K
Dolugün köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Hassa
■ Koord: 39° 27' 29'' D, 38° 43' 55'' K
Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Gemxo
E1914 📖: Gahmıx
1912hk 📖: Kamaxo
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 30' 56'' K
Dostal köy - İliç - Erzincan
E1600 📖: Dostali
Y17 📖: Dasteira / Dastrakos [ Ermenice dastarag "mamur yer" ]
■ Appianus Tarih’ine göre Pompeius MÖ 67’de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
■ Koord: 39° 27' 50'' D, 38° 29' 51'' K
Elmacık mezra - İliç - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: M.şut/Moşut [ Ermenice moşud "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 47'' D, 38° 34' 46'' K
Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1914 📖: Gosdıga [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: Göski/Göske
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 36' 24'' D, 38° 27' 57'' K
Hasanova mezra - İliç - Erzincan
E1914 📖: Hasanova
1522t 📖: Hasanabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595’te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova’da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Hasanabad köyünde 16 hane Gayri Müslim halk yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 33' 0'' D, 38° 35' 35'' K
İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖: İliç [ Türkçe "il-iç?" ]
E1878 📖: Lick/Lıcik Լիճք/լճիկ [ Ermenice "göller/gölcük" ]
1522t 📖: Pışadi (idari bölge) [ Ermenice pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın adı Pışadi’dir. Osmanlı döneminde ilçenin bir bölümünün Aşağı-il ve Orta-il olarak adlandırılmasından ve kasaba yakınında Fırat üzerinde şimdi baraj gölüne batmış olan İliçi köprüsünden hareketle İliç adı Türkçe İl-içi olarak yorumlanabilir. Kasaba önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu öyküsü eğer doğruysa, Erm Lic (`göl`) yorumu da düşünülebilir. SN
■ Koord: 39° 27' 21'' D, 38° 33' 52'' K
İslamköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1968 📖: İslamkendi
1916h 📖: İslamköyü
1522t 📖: İslamşeyh
■ 17. yüzyılda köyün var olduğu bilinse de tarihinin daha eski olduğu tahmin edilmektedir. İslamşeyh adıyla bilinir, daha sonra İslamkendi olmuş ve son olarak İslamköy adını almıştır. Adından da anlaşılacağı gibi Sünni Türk köyüdür. Engin
■ Koord: 39° 41' 44'' D, 38° 33' 46'' K
Kapıkaya köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Gömişkan [ Kürtçe "fare kulağı (mercanköşk)" ]
■ Koord: 39° 23' 32'' D, 38° 45' 35'' K
Karakaya köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Karakaya
■ Koord: 39° 32' 32'' D, 38° 23' 55'' K
Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Nordin [ Ermenice nordun "yeniev" ]
1912hk 📖: Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 26' 19'' D, 38° 27' 2'' K
Kaymaklı köy - İliç - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Paşaği
■ Koord: 39° 24' 3'' D, 38° 46' 30'' K
Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Bizgi
■ Koord: 39° 43' 12'' D, 38° 35' 4'' K
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kozluca
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 45' 46'' D, 38° 25' 9'' K
Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kuran
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 53'' D, 38° 26' 29'' K
Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kuruçay
1522t 📖: Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat’a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938’e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç’e taşındı. SN
■ Koord: 39° 38' 24'' D, 38° 28' 27'' K
Kuzkışla köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kuzkışlak
■ Koord: 39° 41' 54'' D, 38° 36' 36'' K
Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kç. Armudan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 4 Müslüman, 14 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 38° 26' 43'' K
Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kç. Tapur [ Ermenice/Türkçe tapur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 12'' D, 38° 25' 9'' K
Leventpınar köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Erhami
1522t 📖: Erhamiye|Vank
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 38° 36' 46'' K
Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Poşeyi [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 24' 40'' D, 38° 25' 46'' K
Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Dandzig [ Ermenice "armutçuk" ]
1522t 1916h 📖 📖: Danzi / Tanzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 41' 17'' D, 38° 29' 13'' K
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Urek [ Ermenice "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖: Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şikaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 11'' D, 38° 33' 53'' K
Sarıkonak köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Gedenek
■ Koord: 39° 29' 59'' D, 38° 21' 46'' K
Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Tinkâr
1522t 📖: Tiğinkar
S1149 📖: Tiğinkar [ Ermenice téğinkar "sarıtaş" ]
■ 1148’de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin’den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 38° 32' 39'' K
Sularbaşı köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Kangurut
1522t 📖: Gangurud [ Ermenice gangarud "kengerli" ]
■ Koord: 39° 35' 34'' D, 38° 37' 8'' K
Sütlüce köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Esirkiğ
■ Koord: 39° 42' 21'' D, 38° 21' 29'' K
Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Xardişi/Xardiş [ Ermenice xardeaş gen. xardeşi "kızıl" ]
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 38° 24' 9'' K
Taşkonak köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ Koord: 39° 29' 0'' D, 38° 41' 10'' K
Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖: Sarıkavak
E1902 📖: Teğud [ Ermenice "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖 📖: Tığut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. Yüzyılda Kuruçay'a bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 6 hane Müslüman ve 21 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
■ Koord: 39° 36' 22'' D, 38° 20' 52'' K
Uğur köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Enbiya
■ Koord: 39° 39' 34'' D, 38° 36' 40'' K
Uluyamaç köy - İliç - Erzincan
E1902 📖: Sergevil / Sergevli [ Ermenice "ayva" ]
1522t 📖: Sergevil
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522/20 tahririnin çeviriyazımda Sıragevaç olarak okunan yer burası olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 25' 5'' D, 38° 42' 10'' K
Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Yakuplu
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 35' 31'' K
Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Koord: 39° 37' 22'' D, 38° 25' 53'' K
Yaylapınar köy - İliç - Erzincan
1960 📖: Yağcılar
1522t 1916h 📖 📖: Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
■ Koord: 39° 36' 17'' D, 38° 37' 51'' K
Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Ğafur
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 20'' D, 38° 23' 45'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.