İhsangazi'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kapaklı köy - İhsangazi - Kastamonu
1530t 📖 Kapaklı
  Kayapınar köy - İhsangazi (Boyalı bucağı) - Kastamonu
1946 📖 Süflü
1928 📖 Süfrü
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı Kayapınar olarak değiştirildi.. SN
  Hacıoğlu köy - İhsangazi (Boyalı bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hacıoğlu
  Çiçekpınar köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Siredik
  Akkaya köy - İhsangazi - Kastamonu
1487c 📖 Akkaya
  İnceğiz köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 İnceğiz
  Bedirgeriş köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Bedirgeriş
  Enbiya köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Enbiya
  Bozarmut köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Bozarmut
  Kalfat mah İhsangazi - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Kalfat
  Kuşçular köy - İhsangazi - Kastamonu
1943ha 📖 Ciğerci
  Yukarıyeşil mah - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 İhsangazi
■ Esasen bu yerleşimin adı olan İhsangazi 1968 yılında kurulan eski Mergüze yeni İhsangazi belediyesine aktarılmıştır. SN
  Sünlük köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Sünlük
  Çay mah - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Antarlı
■ Eski Mergüzer nahiyesi merkezi idi. 1940'lardan sonra yönetim birimleri yakındaki yeni yerleşim merkezine taşındı. SN
  Akkirpi köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Akkirpi
  Obruk köy - İhsangazi - Kastamonu
1530t 📖 Obruk
  İhsangazi ilçe - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Mergüze | Alaçam (idari bölge)
1892s 📖 Mergüze (idari bölge)
■ 19. yy'dan beri Mergüze adını taşıyan idari birimin merkezi Antarlı köyü (şimdiki adı Çay Mahallesi) idi. 1928'de idari birim adı Alaçam olarak değiştirildi. Yeni yönetim merkezi 1940'tan itibaren bugünkü yerinde kuruldu. 1968'de burası İhsangazi adıyla belediye yapıldı. Eski İhsangazi köyüne Yeşiköy adı verildi. 1989'da ilçe oldu. SN
  Dağyolu köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Çirişmez
  Sipahiler köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Sipahiler
  Avşar mah - İhsangazi - Kastamonu
1530t 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Sevindik mah - İhsangazi - Kastamonu
1530t 📖 Sevindik
  Görpe köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Görpe
  Örencik köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Örencik
  Yarışlar köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1943ha 📖 Yarışlar
  Kızıleller köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Kızıleller [ Tr "kızıl Aliler" ]
  Belençal köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Belençal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalyazı köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Arazya İmam mh.
■ Halen Arazya olarak bilinen merkez mahallesine ek olarak Kaya (Şeyhkaya), Büğdüz ve Köseler mahalleleri vardır. SN
  Koççuğaz köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1943ha 📖 Kuşçağız
  Hocahacip köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1530t 📖 Hocahacip
  Sarıpınar köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 Sebük
  Haydarlar köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1943ha 📖 Haydarlar


Grafik harita göster     haritada ara : km