İdil'de 74 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mağara köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Kivax
1941ha: Kivah
Êzidi (Salihan) yerleşimi
  Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Soranê
1928: Soran [ Kürd soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Kekvan [ Kürd "kekolar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Heskal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Süryaniler tarafında kurulmuştur. 17. yüzyılın ortalarında Süryaniler'in, Kurmanç Kürdler'i tarafından katledilmesi ile köy bir süre boş kalmıştır. 17. yüzyılın sonlarına doğru Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kurmanç Kürdler'i göç ederek, yerleşmiştir. Günümüzde köy Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s: Basibrin [ Süry bê Sbrino "Sbirler (?) yurdu" ]
S1286: Sbirina [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Köy 2. yüzyılda Arami-Süryaniler tarafından kurulmuştur. Köyün ilk adı Aramca bir kelime olan Bsorino'dur. Yani Rüzgarın yeri anlamına gelmektedir. Köy halkı günümüzde Süryaniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yokuşlu x - İdil - Şırnak
1928: Nemerdan [ Kürd "namertler" ]
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
■ Köyün adının anlamın "nemirdan" yani "bey vermeyen" olabilir. A.K
  Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Xane Hasso [ Kürd xanahasso "Hasan hanı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Daskan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K: Ester [ Kürd estêr "yıldız" ]
1928: Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Salihan) yerleşimi
  HatemTai mv - İdil - Şırnak
S1190: Tûr ˁAbdîn (idari bölge) [ Süry "kullar (müminler) dağı" ]
Y553: Rhabdion (kale)
■ 6. yy'da Justinianus savaşları esnasında anılan Rhabdion kalesi, Süryanice Tur Abdîn adının Yunanca uyarlamasıdır. Nusaybin-Midyat-İdil dağlık bölgesinin genel adı olan Tur Abdîn, Süryani kültürünün tarihi odağı kabul edilir. Eski kentin kalıntıları son derece ıssız bir yerde geniş alana yayılmıştır. SN
  Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Bazgür
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Xwarikê
1928: Xavarik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha: ˁAraban [ Kürd ereban "Araplar" ]
S1881: Arbâye [ Süry "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Aksoy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Mamolan [ Kürd mamûlan "amczadeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Bîzik
1928: Bêzikri [ Süry bêth dhekre "eryurdu veya tekeyurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
■ Köy halkı eskiden Türkmenler ile Süryaniler'den oluşuyordu. Süryaniler göç ettikten sonra köyde Türkmenler yaşamaya devam etti. Günümüzde köy halkı Türkmenler ve Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Xaltan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Belki Kürtçe «kefsor» `kızılçanak`. Ama Süryaniceden uyarlanmış bir ad daha muhtemeldir. SN
  Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Tilseqan
1928: Telsikan [ Ar/Kürd/Süry tell "tepe" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köyün kurucuları Süryaniler'dir. Köyün ilk ismi de Tilseqan'dır. 1985 ile 1995 tarihleri arasında köyde yaşayan Süryaniler, bölgedeki Kurmanç Kürdler'i tarafından yoğun baskı altında kaldı. Köy halkı bu baskı nedeniyle Avrupa'ya göç etti. Köyde günümüzde çevre yerleşkeleren taşınmış olan Kurmanç Kürdler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Kurtuluş köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1942ha: İsteyran [ Kürd stêran "yıldızlar" ]
  Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881, 1928: Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Keldani) yerleşimi
■ Keldani köyü idi. SN
  Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Basaqê
1928: Basak / Bashok [ "İshak yurdu" ]
S1881: Dêr Sehak / Beshak [ Süry bêth Sahaq "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
■ Köy 4. yüzyılda Süryaniler tarafından kurulmuştur. Köy araziye hakim bir noktada bulunmaktadır. Köy halkı bölgedeki Kurmanç Kürdler'in baskıları ile Kürdleşmiştir. Köy halkı Kürdleşen Süryaniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kırca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Abdikan [ Kürd ˁevdîkan "Abdi'ler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Oyalı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Dalavakasır | Aliyan [ Kürd delavê qesrê "konak arkı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Aliyan idari bölge adı, Dalavakasr yerleşim adıdır. SN
■ Köyün kurucuları Süryaniler'dir. Fakat Süryaniler, Kurmanç Kürdler'inin yoğun baskıları ile göç etmek zorunda kaldılar. Köyde günümüzde çevre yerleşkelerden göç eden Kurmanç Kürdler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Çığır köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Serkani [ Kürd "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Middih
S1881: Middo / Mîdin [ Süry mîdin ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Köyün kurucuları Arami-Süryaniler'dir. Köyde günümüzde Arami-Süryaniler ikamet etmektedir. Berk Ulusoy
  Toklu köy - İdil - Şırnak
K2011: Agrit
1946: Ağrıt
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yazman köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Hacıkesan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uğrak köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Xirabêmişka [ Kürd "fareli ören?" ]
1946: Harapmişki
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Alyan) yerleşimi
  Bozburun köy - İdil - Şırnak
1928: Zinarix [ Kürd zinarexê ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Tepecik köy - İdil - Şırnak
1928: Zevîk [ Kürd "tarlacık (veya aşiret adı)" ]
  Kayı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha: Hedil
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Omerkan) yerleşimi
  Yaylaköy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Xirabê Kozan
1928: Xarab Goze / Koze [ Kürd xirabê kozê "ağılören" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kuyulu köy - İdil - Şırnak
1928: Serigir [ Kürd serêgir "tepebaşı" ]
S1881: Gerük [ Kürd giruk "tepecik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Hesinan) yerleşimi
■ Tarihî Selekun köyünün merkezi Serêgir köyüne taşınmıştır. SN
  Kayalı köy - İdil - Şırnak
1928: Kefşin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Omerkan) yerleşimi
■ Belki Kürtçe «kefşîn» `yeşilçanak`. Ama Süryaniceden uyarlanmış bir ad daha muhtemeldir. SN
  Peçenek köy - İdil - Şırnak
1928: Mîrkefşin [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tepeli mz - İdil - Şırnak
S1881: Selekûn
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Eski yerleşim boşaltılıp tahrip edilmiş, köyün alt kısmında birtakım Devlet konutları yapılmıştır. SN
  Açma köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Xarab Susona
S1900~: Harbo Şuşâne [ Süry "zambakören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alyan) yerleşimi
■ Köy halkı eskiden Süryaniler'den oluşuyordu. Süryaniler'in göç etmesi ile Van ili taraflarından Hamıka Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'i göç ettiler. Berk Ulusoy
  Ulak köy - İdil - Şırnak
K2011: Fırfêl
1928: Filfil
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Gedik köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1946: Dibek [ Kürd/Tr "havan" ]
  Ortaca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Xerabê Darik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bereketli köy - İdil - Şırnak
K: Fillê [ Kürd "Ermeni" ]
1928: Fil
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Ermeniler ve Süryaniler tarafından kurulmuştur. Köyün ilk ismi Fir'dir. Köy halkı bölgedeki Kurmanç Kürdler'inin yoğun baskıları ile Kürdleşmiştir. Günümüzde köy halkı Kürdleşen Ermeni ve Kürdleşen Süryaniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ocaklı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K: Banih [ Kürd banê "dam" ]
  Tepeköy köy - İdil - Şırnak
K2011: Xerabêreppin
1928: Xarabırepin [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Belki Süryanice «Ḥarbo rapho» `kuşören`. SN
  Varımlı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Karaxarab [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yolaçan köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Narencî [ Kürd nerincî "portakallı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Oymak köy - İdil - Şırnak
1928: Rîzük [ Kürd rêzik? "bağcık" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Hesinan) yerleşimi
  Yarbaşı köy - İdil - Şırnak
1865h: İspiss
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Omerkan) yerleşimi
■ Eski Süryani kilisesi köyde halen mevcuttur. Cehennem deresi denen kırsal alana sahip ki, bu vadi cennetten bir parçadır. Hespist adının kürtçe olmadığını düşünüyorum. veysel
  Dirsekli köy - İdil - Şırnak
1928: Xarabşeref [ Kürd xirbê şeref "şerefören" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Köyceğiz köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Tupiçê
1946: Düpiç [ Kürd dûpîc "iki büklüm" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İdil ilçe - İdil - Şırnak
K2011: Hezex
1928: Hezek [ Süry hzeq ]
1865h: Azex
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Meman) yerleşimi
■ İlk ilçe olduğunda 1937 yılında Türkçe HAZAK dediler. daha sonra İdil oldu. Kürtler HEZEX adını kullanmaktadırlar. veysel
■ Şükrü Tutuş'un ölümünün ardından yerli halk olan Süryanilerin tamamına yakını ülke dışına göçmüştür. metonio
  Pınarbaşı köy - İdil - Şırnak
K2011: Aynserê
1928: ˁAyn Ser [ Süry ˁayno d'seryo "çürüksu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Hesinan) yerleşimi
  Üçok köy - İdil - Şırnak
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Hesinan) yerleşimi
  Duruköy köy - İdil - Şırnak
K2011: Danêrê
1928: Danîr
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yüksekköy köy - İdil - Şırnak
1928: Barim
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Süryanilerin eskiden en büyük köylerinden biriydi BARIM. Süryani ve müslüman ahalinin köy sorunlarının en çok yaşandığı yerlerden biri olduğu söylenmektedir. veysel
  Ortaköy köy - İdil - Şırnak
1928: Şeyxhasan [ Kürd şêxhesen "öz." ]
  Teke köy - İdil - Şırnak
K2011: Xerabê Nêra
1928: Xarabnéryan [ Kürd xirbê nêryan "erler viranı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? x - İdil - Şırnak
1941ha: Küfa
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Sulak köy - İdil - Şırnak
K2011: Bafê
1928: Bafi
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Ozan köy - İdil - Şırnak
1928: Mijmijok [ Kürd "yüksük otu" ]
  Özen köy - İdil - Şırnak
1928: Xarabtuyan [ Kürd "dutluören" ]
■ Veya Süry «Ḥarbo ṭıyno» `çamurören`. SN
  Yavşan köy - İdil - Şırnak
1928: Zergüz aş. + yk. [ Kürd "sarıceviz" ]
  Yağmurca köy - İdil - Şırnak
1928: Xîlani [ Kürd ]
  Yalaz köy - İdil - Şırnak
K2011: Erzanex
1946: Erzanki [ Kürd "ucuzca?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çağıl köy - İdil - Şırnak
1941ha: Deşterad [ Kürd ]
  Yörük köy - İdil - Şırnak
1928: Dikki [ Kürd "aş." ]
■ Köy halkı Yörük Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Okçu köy - İdil - Şırnak
1928: Siftik
  Kayaköy köy - İdil (Dicle bucağı) - Şırnak
1928: Pelisi / Pellisi [ Kürd pêlesî "gölge yapraklı?" ]
  Sırtköy bld - İdil - Şırnak
1928: Tilila / Tilela [ Süry têllo eloyo "yüksek tepe" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Akdağ köy - İdil - Şırnak
1928: Zengilok [ Kürd "çıngırak" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türkçe ve Kürtçe biçimleriyle çan, çıngıl, çıngır vb. (çan kulesi bulunan kiliselerden ötürü) Hıristiyan köylerine sıkça verilen adlardandır. SN
  ? köy - İdil - Şırnak
1941ha: Garisağa [ Kürd "aş." ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Hendek köy - İdil - Şırnak
1928: Xendek
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Roma dönemine ait Bezabde ören yeri bu köy sınırları içindeki Eski Hendek mevkiindedir. MS 363 yılına dek Roma imparatorluğunun sınır garnizonu olan kent, Dicle nehrinin karşı yapasında İran'a ait Finik hisarının karşısındaydı. SN
  Yuvalı köy - İdil - Şırnak
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Harunan) yerleşimi
■ Kısmen Ermenileşmiş Keldani köyü idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km