Üzümlü'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Geyikli mah Üzümlü - Üzümlü - Erzincan
Eski adı: Kertax [ Erm ker't'ağ "kızkardeş mahallesi?" ]
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928k: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928k: Radık
Sünni yerleşimi
  Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1928k: Cimin
E474: Çırmés
■ Erm. Cimin Ճիմին "çimen" ? asmen
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
  Bayırbağ bld - Üzümlü - Erzincan
1928k: Peteriç
E1902: Pıtaric [ Erm Բթառիճ "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367'den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
  Büyükkadağan mah Altınbaşak - Üzümlü - Erzincan
1928k: B. Kadağan
Alevi yerleşimi
  Karakaya bld - Üzümlü - Erzincan
1928k: Keleriç [ Erm kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri din ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün geçmişinde Alevilik veya Zazalık yoktur. Sünni Türk yerleşimi. metonio
  Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928k: Peşkidağ
E1902: Pışgatağ [ Erm "dikencik? mahallesi" ]
Sünni yerleşimi
  Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1928k: Göller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
  Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1928k: Sorperan [ Erm tsorperan "dereağzı" ]
■ Erm <> `dere, vadi` ve <> `ağız` anlamındadır. SN
  Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1902: Abga [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Avcılar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Kiştim
Alevi yerleşimi
  KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928k: Kureyşli [ Kürd korêş "aş." ]
  Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Selepür
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Yerel adı Suru olup, muhtemelen 18. yy'da kaydedilen Zurén köyüdür. Antik çağda adı Surenaşén idi. 1967'da yeni yerine taşındı, Ocakbaşı oldu. SN
  Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Xınzori
E1902: Xntsorig/Xntsorék [ Erm "elmacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında, 4. yy'da inşa edildiği rivayet edilen Surp Teotoros Manastırı bulunmaktaydı. 20. yy başında halen ayakta olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. ■ Xntsor `elma` sözcüğü Hititçe ve Ermenicede ortak olup, muhtemelen Hititçe veya bir başka Anadolu dilinden Ermeniceye aktarılmış olmalıdır. SN
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Kulokomu [ Zaza gomê Quli ]
Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Zurun/Zorun [ Erm dzurn ծուռն "eğrice" ]
  Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Delav [ Kürd delav "yalak" ]
  Sansa köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Sansa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca: Sanse. asmen
  Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Bağlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali


Grafik harita göster     haritada ara : km