Üzümlü'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
1917h: Denizdamı
Sünni yerleşimi
  Geyikli mah Üzümlü - Üzümlü - Erzincan
1917h: Kârtax [ Erm ker'tağ "bacı mahallesi?" ]
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928: Radık
1917h: İraduh
Sünni yerleşimi
  Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h e: Çimin
■ Erm. Cimin Ճիմին "çimen" ? asmen
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
  Bayırbağ bld - Üzümlü - Erzincan
1917h: Peteriç
E1902: Pıtaric Բթառիճ [ Erm "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367'den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
  Karakaya bld - Üzümlü - Erzincan
1928: Keleriç [ Erm kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri din ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün geçmişinde Alevilik veya Zazalık yoktur. Sünni Türk yerleşimi. metonio
  Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928: Peşkidağ
E1902: Pışgatağ [ Erm "dikencik? mahallesi" ]
Sünni yerleşimi
  Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h: Göller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
  Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1917h: Sorpiran [ Erm tsorperan "dereağzı" ]
■ Erm «tsor» `dere, vadi` ve «peran» `ağız` anlamındadır. SN
  Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h: Abge
E1902: Abga [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Avcılar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h: Kişdim
Alevi yerleşimi
  KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928: Kureyşli [ Kürd korêş "aş." ]
  Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h: Xınzori
E1902: Xntsorig / Xntsorék [ Erm "elmacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında, 4. yy'da inşa edildiği rivayet edilen Surp Teotoros Manastırı bulunmaktaydı. 20. yy başında halen ayakta olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. ■ Xntsor `elma` sözcüğü Hititçe ve Ermenicede ortak olup, muhtemelen Hititçe veya bir başka Anadolu dilinden Ermeniceye aktarılmış olmalıdır. SN
  Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928: Selepür
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Yerel adı Suru olup, muhtemelen 18. yy'da kaydedilen Zurén köyü burasıdır. Antik çağda adı Surenaşén idi. 1967'da yeni yerine taşındı, Ocakbaşı oldu. SN
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928: Kulo Komu [ Zaza gomê Quli ]
Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928: Zurun / Zorun [ Erm dzurn ծուռն "eğrice" ]
  Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h: Dalav [ Kürd delav "yalak, ark" ]
  Sansa köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca: Sanse. asmen
  Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928: Bağlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali


Grafik harita göster     haritada ara : km