Üzümlü'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 Denizdamı
Sünni yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmemektedir. Muhtemelen sonradan kurulmuş bir Sünni Türk köyü. metonio
  Geyikli mah Üzümlü - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 Kârtax [ Erm ker'tağ "bacı mahallesi?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
1902a 1928 📖 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 Radık
1917h 📖 İraduh
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 20 Müslüman hane, 4 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. Kayıtta "Radak" olarak geçer. metonio
  Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 Çimin
Y553 📖 Tzumina | İustinianópolis
E474 📖 Çırmes
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde bir süre kral Diran'ın konağı olduğunu tarihçi Xorenli Movses aktarır. SN
■ Erm. Cimin Ճիմին "çimen" ? asmen
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 46 Müslüman hane, 2 dini görevli, 20 askeri görevli ve 2 fakir Müslüman kaydedilmiştir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. metonio
  Bayırbağ bld - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 Peteriç
E1902 📖 Pıtaric Բթառիճ [ Erm "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367'den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ 1642 tarihli avârız defterinde 9 Müslüman hane, 18 Gayrimüslim hane bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. metonio
  Büyükkadağan mah Altınbaşak - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 Büyük Kadağan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karakaya bld - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 Keleriç [ Erm kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri din ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün merkezi Sünni Türk yerleşimi olup bağlı mahallesi Çınarlı Alevi Zaza yerleşimidir.* 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 12 Müslüman hane, 1 din görevlisi ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
  Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 Peşkidağ
E1902 📖 Pışgatağ [ Erm "dikencik? mahallesi" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 10 Müslüman hane bulunur ve adı Pişkitax olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
  Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 Göller
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
  Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 Sorpiran [ Erm tsorperan "dereağzı" ]
■ Erm «tsor» `dere, vadi` ve «peran» `ağız` anlamındadır. SN
  Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Abge
E1902 📖 Abga [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Avcılar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Kişdim
Alevi yerleşimi
  KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 Kureyşli [ Kr Korêş "aş." ]
  Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Xınzori
E1902 📖 Xntsorig / Xntsorék [ Erm "elmacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında, 4. yy'da inşa edildiği rivayet edilen Surp Teotoros Manastırı bulunmaktaydı. 20. yy başında halen ayakta olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. ■ Xntsor `elma` sözcüğü Hititçe ve Ermenicede ortak olup, muhtemelen Hititçe veya bir başka Anadolu dilinden Ermeniceye aktarılmış olmalıdır. SN
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 16 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
  Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Selepür
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Yerel adı Suru olup, muhtemelen 18. yy'da kaydedilen Zurén köyü burasıdır. Antik Çağ'da adı Surenaşén idi. 1967'de yeni yerine taşındı, Ocakbaşı oldu. SN
  Otluk köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Badra
  Karacalar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Karacalar
Alevi yerleşimi
■ Balaban aşiretinden Zaza Alevisi olduklarına dair iddia bulunmaktadır. metonio
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kulo Komu [ Zz gomê Quli ]
Zaza (Sünni) (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Bulanık köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Bulanık
  Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Zurun / Zorun [ Erm dzurn? "eğri" ]
  Pelitli köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Sülümür
  Büyükköy köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Büyükköy
  Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Dalav [ Kr delav "yalak, ark" ]
  Esenyurt köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Şavşek
  Sansa köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Sansa / Sanse
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca: Sanse. asmen
  Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Bağlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali


Grafik harita göster     haritada ara : km