haritada ara :   km  
Üzümlü'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Denizdamı
Sünni yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmemektedir. Muhtemelen sonradan kurulmuş bir Sünni Türk köyü. metonio
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 39° 38' 0'' K
Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Radık
1917h 📖 : İraduh
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 20 Müslüman hane, 4 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. Kayıtta "Radak" olarak geçer. metonio
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 39° 39' 23'' K
Geyikli mahalle (Üzümlü bağ) - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Kârtax [ Ermenice ker'tağ "bacı mahallesi?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 39° 39' 34'' K
Altınbaşak belediye - Üzümlü - Erzincan
E1902 1928 📖 📖 : Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 39' 57'' D, 39° 40' 41'' K
Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Çimin
E474 📖 : Çırmes
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde bir süre kral Diran’ın konağı olduğunu tarihçi Xorenli Movses aktarır. 6. yy’dan itibaren anılan Çimin/Çumima adının Türkçe ’çimen’ ile alakalı olması ihtimali yoktur. SN
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 46 Müslüman hane, 2 dini görevli, 20 askeri görevli ve 2 fakir Müslüman kaydedilmiştir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. metonio
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 39° 42' 7'' K
Bayırbağ belediye - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Peteriç
E1902 📖 : Pıtaric Բթառիճ [ Ermenice "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367’den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ 1642 tarihli avârız defterinde 9 Müslüman hane, 18 Gayrimüslim hane bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. metonio
■ Koord: 39° 41' 52'' D, 39° 43' 13'' K
Büyükkadağan mahalle (Altınbaşak bağ) - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : BüyükKadağan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 40'' D, 39° 43' 28'' K
Çınarlı mezra - Üzümlü - Erzincan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 34'' D, 39° 45' 12'' K
Karakaya belediye - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Keleriç [ Ermenice kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri dil ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün merkezi Sünni Türk yerleşimi olup bağlı mahallesi Çınarlı Alevi Zaza yerleşimidir.* 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 12 Müslüman hane, 1 din görevlisi ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 40' 56'' D, 39° 45' 13'' K
Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Peşkidağ
E1902 📖 : Pışgatağ [ Ermenice "dikencik? mahallesi" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 10 Müslüman hane bulunur ve adı Pişkitax olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 40' 4'' D, 39° 45' 37'' K
Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Göller
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
■ Koord: 39° 40' 5'' D, 39° 47' 3'' K
Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Sorpiran [ Ermenice tsorperan "dereağzı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm «tsor» `dere, vadi` ve «peran» `ağız` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 37' 59'' D, 39° 47' 33'' K
Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1902 1917h 📖 📖 : Abga/Abge [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 35'' D, 39° 48' 23'' K
Avcılar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1865 1917h 📖 : Kışdım/Kistim
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 40'' D, 39° 49' 53'' K
KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Kureyşli [ Kürtçe Korêş "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 41'' D, 39° 49' 46'' K
BalabanlıSarıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1922h : Sarıkaya
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 17'' D, 39° 51' 5'' K
Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 : Xınzori
E1902 📖 : Xıntsoreg [ Ermenice "elmacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Balaban Alevi aşiretinin koruması altındaki Ermeni köyündeki Halaçyan Arakel Dede’nin evinde 1868’de yapılan toplantıda ilk Dersim direniş örgütünün kurulduğu anlatılır. Köy yakınında, 4. yy’da inşa edildiği rivayet edilen Surp Teotoros Manastırı bulunmaktaydı. 20. yy başında halen ayakta olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. ■ Xntsor `elma` sözcüğü Hititçe ve Ermenicede ortak olup, muhtemelen Hititçe veya bir başka Anadolu dilinden Ermeniceye aktarılmış olmalıdır. SN
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 16 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 38' 50'' D, 39° 52' 11'' K
Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1868 1928 📖 : Selepur/Selepür
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 15'' D, 39° 54' 25'' K
Otluk köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 : Badra
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 18'' D, 39° 54' 46'' K
Karacalar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1868 1928 📖 : Karacalar
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 41'' D, 39° 55' 11'' K
Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Kulo Komu [ Zazaca gomê Quli ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
■ Koord: 39° 35' 46'' D, 39° 56' 47'' K
Bulanık köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖 : Bulanık
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 47'' D, 39° 57' 21'' K
Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Zurun
E1868 : Surenavan [ Ermenice "Suren (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Bu köy ve çevresinde 1868’de Alevi-Ermeni işbirliğiyle sürdürülen isyan hareketini dayısı Adom Garabedyan’ın anılarına istinaden yazar Kevork Halaçyan ’Dersim Ermenileri Etnografyası’ kitabında anlatır. ■ Sasani döneminin büyük soylu ailelerinden birinin adı olan Suren Ermenilerde kişi adı olarak kullanılır. SN
■ Koord: 39° 37' 27'' D, 39° 59' 36'' K
Pelitli köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Sülümür
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 58'' D, 39° 58' 49'' K
Büyükköy köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Büyükköy
E1865 : Medzkeğ [ Ermenice "büyük köy" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 49'' D, 40° 0' 13'' K
Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1865 1917h 📖 : Dılav [ Kürtçe delav "yalak, ark" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 40° 0' 51'' K
Esenyurt köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Şavşek
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 8'' D, 40° 2' 11'' K
Sansa köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Sansa / Sanse
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ H. Hayreni (Yukarı Fırat Ermenileri, s. 343) aynı zamanda dağ ve boğaz adı olan Sansa adının aslının Sanasar (`yassıdağ`) olması ihtimali üzerinde durur. SN
■ Zazaca: Sanse. asmen
■ Koord: 39° 34' 27'' D, 40° 4' 15'' K
Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Bağlar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 40° 6' 30'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.