haritada ara :   km  
Üzümlü'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
? mevki - Üzümlü - Erzincan
1927h 📖: Horevank [ Ermenice "kuyu manastır?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Manastır harabesidir. 1928 listesinde köy olarak kaydedilmiştir. Sırtındaki 3500 m rakımlı dağ Keşiş Dağı olarak tanınır. SN
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 39° 46' 2'' K
Altınbaşak belediye - Üzümlü - Erzincan
E1902 1928 📖 📖: Karakilise + Ağcakend
Y553 📖: Leontopolis [ Yunanca "İmp. Leon kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ İmparator I. Leo'nun (457-474) adını taşıyan Leontopolis garnizon kenti 530'lardaki Bizans-İran savaşı sırasında bataklık ve sağlıksız olduğu gerekçesiyle terk edilerek birkaç km. kuzeyde Justinianopolis (şimdiki Üzümlü) kurulmuştu. En son 553'te İkinci İstanbul Konsilinde piskoposluk olarak adı geçer. ■ Şimdiki kasabanın demiryolu güneyinde kalan kısmı Karakilise, kuzeyindeki kısmı ise Ağcakend adında iki ayrı köy idi. Karakilise 19. yy sonunda Ermeni ve Kürt-Alevi, Ağcakend ise başka yerden göçtükleri söylenen Türklerle meskundu. SN
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 39' 57'' D, 39° 40' 41'' K
Avcılar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1865 1917h 📖: Kışdım/Kistim
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 40'' D, 39° 49' 53'' K
Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Bağlar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 40° 6' 30'' K
Balabanlı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1922h: Sarıkaya
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 17'' D, 39° 51' 5'' K
Bayırbağ köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Peteriç
E1902 📖: Ptaric Բթառիճ [ Ermenice "kör aric" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 2 km kadar yukarıda ise 1367’den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. ■ Pek çok Ermenice yer adında görülen +aric bileşeninin anlamı muğlaktır. Bir tür köy veya yerleşim birimi olmalıdır. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ 1642 tarihli avârız defterinde 9 Müslüman hane, 18 Gayrimüslim hane bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. metonio
■ Koord: 39° 41' 52'' D, 39° 43' 13'' K
Bulanık köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Bulanık
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 47'' D, 39° 57' 21'' K
Büyükkadağan mahalle (Altınbaşak bağ) - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: By. Kadağan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 49'' D, 39° 40' 53'' K
Büyükköy köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Büyükköy
E1865: Medzkeğ [ Ermenice "büyük köy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 49'' D, 40° 0' 13'' K
Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Radık
1917h 📖: İraduh
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 20 Müslüman hane, 4 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. Kayıtta "Radak" olarak geçer. Çadırtepe köyü bugün çoğunlukla Sünni Türktür, az biraz Alevi Zaza nüfus da bulunur. metonio
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 39° 39' 23'' K
Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1865 1917h 📖: Dılav [ Kürtçe delav "yalak, havuz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 40° 0' 51'' K
Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1522t E1902 1917h 📖 📖 📖: Abga/Abge [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 35'' D, 39° 48' 23'' K
Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1868: Surenavan [ Ermenice "Suren (öz.) köyü" ]
1522t 1928 📖 📖: Zuren/Zurun
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bu köy ve çevresinde 1868’de Alevi-Ermeni işbirliğiyle sürdürülen isyan hareketini dayısı Adom Garabedyan’ın anılarına istinaden yazar Kevork Halaçyan ’Dersim Ermenileri Etnografyası’ kitabında anlatır. ■ Sasani döneminin büyük soylu ailelerinden birinin adı olan Suren Ermenilerde kişi adı olarak kullanılır. SN
■ Koord: 39° 39' 41'' D, 39° 59' 8'' K
Çınarlı mahalle (Karakaya bağ) - Üzümlü - Erzincan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 34'' D, 39° 45' 12'' K
Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Sorperan
E1902 📖: Tsorperan [ Ermenice "dereağzı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm «tsor» `dere, vadi` ve «peran» `ağız` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 37' 59'' D, 39° 47' 33'' K
Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Denizdamı
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmemektedir. Muhtemelen sonradan kurulmuş bir Sünni Türk köyü. metonio
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 39° 38' 0'' K
Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kulo Komu [ Zazaca gomê Quli ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
■ Koord: 39° 35' 46'' D, 39° 56' 47'' K
Esenyurt köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Şavşek/Cavsek
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 55'' D, 40° 3' 10'' K
Geyikli mahalle (Üzümlü bağ) - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Kârtax
E1902 📖: Kertağ [ Ermenice "semiz mahalle?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 39° 39' 34'' K
Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Göller
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
■ Koord: 39° 40' 5'' D, 39° 47' 3'' K
Karacalar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1868 1928 📖: Karacalar
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 41'' D, 39° 55' 11'' K
Karakaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Keleriç
E1902 📖: Kaylaric [ Ermenice "kurt köy" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri dil ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün merkezi Sünni Türk yerleşimi olup bağlı mahallesi Çınarlı Alevi Zaza yerleşimidir.* 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 12 Müslüman hane, 1 din görevlisi ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 40' 56'' D, 39° 45' 13'' K
Kureyşlisarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Kureyşli [ Kürtçe Korêş "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 41'' D, 39° 49' 46'' K
Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1868 1928 📖: Selepur/Selepür [ Ermenice ]
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 15'' D, 39° 54' 25'' K
Otluk köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
hl 📖: Badran
1917h 📖: Badra
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522 yılında ismi geçen Badranis köyünün burası olma ihtimali vardır. "Ergan" köyü de zaman zaman "Erganis" şeklinde kaydedilmiş olup sondaki "-is" eki bugün kullanımda değildir. C.G.
■ Koord: 39° 38' 18'' D, 39° 54' 46'' K
Pelitli köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Sülümür
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 34'' D, 39° 59' 53'' K
Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Xınzori
E1902 📖: Xntsorig [ Ermenice "elmacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Balaban Alevi aşiretinin himayesi altındaki Ermeni köyündeki Halaçyan Arakel Dede’nin evinde 1868’de yapılan toplantıda ilk Dersim direniş örgütünün kurulduğu anlatılır. Köy yakınında, 4. yy’da inşa edildiği rivayet edilen Seğemnud Manastırı, Ermeni dünyasının en sevilen azizlerinden Aziz Teotoros veya Toros'un mezarı olarak bilinirdi. 19. yy sonlarında halen canlı olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. SN
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 16 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 38' 50'' D, 39° 52' 11'' K
Pişkidağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Peşkidağ
E1902 📖: Pşgatağ [ Ermenice Prgçi Tağ "S. Prgiç mahallesi" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 10 Müslüman hane bulunur ve adı Pişkitax olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 40' 4'' D, 39° 45' 37'' K
Sansa mahalle (Bağlar bağ) - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Sansa / Sanse
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ H. Hayreni (Yukarı Fırat Ermenileri, s. 343) aynı zamanda dağ ve boğaz adı olan Sansa adının aslının Sanasar (`yassıdağ`) olması ihtimali üzerinde durur. SN
■ Zazaca: Sanse. asmen
■ Koord: 39° 34' 27'' D, 40° 4' 15'' K
Süleymanlı mahalle (Altınbaşak bağ) - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Süleymanlı [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 33'' D, 39° 40' 2'' K
Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Cimin
E474 📖: Çırmes
Sünni Türk yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde bir süre kral Diran’ın konağı olduğunu tarihçi Xorenli Movses aktarır. 6. yy’dan itibaren anılan Çimin/Çumima adının Türkçe ’çimen’ ile alakalı olması ihtimali yoktur. SN
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 46 Müslüman hane, 2 dini görevli, 20 askeri görevli ve 2 fakir Müslüman kaydedilmiştir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. metonio
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 39° 42' 7'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.