haritada ara :   km  
Üzümlü'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Denizdamı
Sünni yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmemektedir. Muhtemelen sonradan kurulmuş bir Sünni Türk köyü. metonio
Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Radık
1917h 📖: İraduh
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 20 Müslüman hane, 4 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. Kayıtta "Radak" olarak geçer. metonio
Geyikli mah Üzümlü - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Kârtax [ Erm ker'tağ "bacı mahallesi?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
1902a 1928 📖Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Çimin
E474 📖: Çırmes
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde bir süre kral Diran'ın konağı olduğunu tarihçi Xorenli Movses aktarır. 6. yy'dan itibaren anılan Çimin/Çumima adının Türkçe 'çimen' ile alakalı olması ihtimali yoktur. SN
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 46 Müslüman hane, 2 dini görevli, 20 askeri görevli ve 2 fakir Müslüman kaydedilmiştir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. metonio
Bayırbağ bld - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Peteriç
E1902 📖: Pıtaric Բթառիճ [ Erm "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367'den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ 1642 tarihli avârız defterinde 9 Müslüman hane, 18 Gayrimüslim hane bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. metonio
Büyükkadağan mah Altınbaşak - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Büyük Kadağan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karakaya bld - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Keleriç [ Erm kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri dil ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün merkezi Sünni Türk yerleşimi olup bağlı mahallesi Çınarlı Alevi Zaza yerleşimidir.* 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 12 Müslüman hane, 1 din görevlisi ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Peşkidağ
E1902 📖: Pışgatağ [ Erm "dikencik? mahallesi" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 10 Müslüman hane bulunur ve adı Pişkitax olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Göller
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Sorpiran [ Erm tsorperan "dereağzı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erm «tsor» `dere, vadi` ve «peran» `ağız` anlamındadır. SN
Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Abge
E1902 📖: Abga [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Avcılar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Kişdim
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖: Kureyşli [ Kr Korêş "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Xınzori
E1902 📖: Xntsorig / Xntsorék [ Erm "elmacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bu köyün yakınında, 4. yy'da inşa edildiği rivayet edilen Surp Teotoros Manastırı bulunmaktaydı. 20. yy başında halen ayakta olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. ■ Xntsor `elma` sözcüğü Hititçe ve Ermenicede ortak olup, muhtemelen Hititçe veya bir başka Anadolu dilinden Ermeniceye aktarılmış olmalıdır. SN
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 16 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Selepür
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Yerel adı Suru olup, muhtemelen 18. yy'da kaydedilen Zurén köyü burasıdır. Antik Çağ'da adı Surenaşén idi. 1967'de yeni yerine taşındı, Ocakbaşı oldu. SN
Otluk köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Badra
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karacalar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Karacalar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Balaban aşiretinden Zaza Alevisi olduklarına dair iddia bulunmaktadır. metonio
Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kulo Komu [ Zz gomê Quli ]
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
Bulanık köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Bulanık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Zurun / Zorun [ Erm dzurn? "eğri" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Dalav [ Kr delav "yalak, ark" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sansa köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Sansa / Sanse
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca: Sanse. asmen
Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Bağlar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.