haritada ara :   km  
Ürgüp'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Mazı köy - Ürgüp - Nevşehir
1926h 📖: Mazı
İbrahimpaşa köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 📖: Babayan [ Tr "babalar" ]
Güneyce köy - Ürgüp - Nevşehir
1926h 📖: Tılax
Bahçeli köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Momusun
1900~ 📖: Mamasun [ Yun *Mamassón ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kapadokya azizlerinden Aziz Mamas'ın türbesi olduğuna inanılan kaya mezarı (Ziyaret Kilise, Pir Şammas Baba) 19. yy'da Rum ve Müslümanlarca ziyaret edilirdi. Hasluck s. 575. Bkz. Aksaray Merkez Gökçe (Mamason) köyü. SN
Ortahisar bld - Ürgüp - Nevşehir
1500t 📖: Ortahisar
Ayvalı köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Aravan
1476t 📖: Aravani / Varavani
Y17 Y150 📖Saraouênê / Araouênê [ AnaD ]
■ Ptolemaios'ta Arauene, Strabon'da yer bildiren S+ edatıyla Saraouene görülür. SN
Mustafapaşa bld - Ürgüp - Nevşehir
1476t 1927h 📖Sinason
Y1200~ 📖: Sinassós akk. Sinassón [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Sinassós adı, Yunancada +ssos ile biten birçok başkaları gibi bir Yunan-öncesi Anadolu dilinden devralınmıştır. SN
■ Belde halkı Osmanlı Devri'nde Karamanlı olarak bilinen Ortodoks Türkler'den oluşmaktaydı. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Ortodoks Türkler Yunanistan'a gönderildi. Yunanistan'a giden bu Türkler Nea Sinasos yani Yeni Sinasos adında bir yerleşim yeri kurdu. Belde'ye ise Yunanistan'ın Kuzey bölgesinden gelen Müslüman Makedonlar ile Muhacir Türk nüfusu yerleştirildi. Mesut Turan
Ürgüp ilçe - Ürgüp - Nevşehir
1476t 📖: Ürgüp
Y961 📖: (Ágios) Prokópios [ Yun "(Aziz) Prokopios" ]
Y180 📖: Osíana [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Aziz Prokopios adına ihdas edilen piskoposluk ilk kez VI. Leon devrine ait kilise listelerinde kaydedilmiştir. Aslen Filistinli olan Prokopios'un mezarının Antakya'da olduğuna inanılır. Türkçe isim Prokóp > *Rogop adına dolgu ünlüsü ilavesiyle oluşmuştur. SN
Cemil köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 📖: Cemil
Y1905 📖: Zalela
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan'ın Kesriye bölgesindeki Jerveni Köyü'nden gelen Müslüman Makedonlar'dan oluşmaktadır. Mesut Turan
Çökek köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 📖: Çökek
Taşkınpaşa köy - Ürgüp - Nevşehir
1500t 1927h 📖Damsa
A947 📖: Tâmisa
Şahinefendi köy - Ürgüp - Nevşehir
1926h 📖: Söveş
Y912 📖: Sóbesos [ AnaD ]
■ 9. yy'dan itibaren piskoposluk makamı idi. (TİB 2.285). SN
■ Süveş veya Söveşe de denilir. Sobesos antik kentinin modern telâffuzundan Türkçeleşmiştir; muhtemelen akkusativinden (Σόβεσον - "soveson"). Tankut Beygu
Ulaşlı köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Ulaşlı
■ Köy halkı Beğdili Boyu'na bağlı olan Ulaşlı Aşireti'ne mensup Türkmenler'dir. Mesut Turan
Karlık köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Karlık [ Tr kârlık "işlik, atölye" ]
Karain köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Karain
Sofular köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Sofiler
Ağcaşar mah Aksalur - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Acışer
Yeşilöz köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Tağar [ Yun theodór ]
Y1900~ 📖: Agios Theodóros [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde Aziz Theodoros'a adanmış eski Rum kilisesi bulunur. Theodoros adı `Allah verdi` demektir. SN
Aksalur bld - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Salır [ Tr "aş." ]
■ Salur, Gönen, Ağcaşar ve Yenicami mahallelerinden oluşur. SN
Boyalı köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 📖: Boyallı
Akçaören köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Akçaviran
Karakaya köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Karakaya
İltaş köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: İldeş
Akköy köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Akköy
Demirtaş köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖: Demirtaş


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.