Ünye'de 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pelitliyatak mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h: Pelitliyatak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yenikent mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Mahalle halkı Çerkesler'den ve Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Nurettin mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837: Nureddin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ekincik mah Yenikent - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Ekincik
Eski adı: Öksüzuşağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Söylemez mah Hanyanı - Ünye (Çaybaşı bucağı) - Ordu
1928: Söylemez
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hanyanı mah - Ünye - Ordu
■ Mahalle halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatak mah - Ünye - Ordu
1916h: Çatak
  Ataköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Velibayraktar mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereköy mah - Ünye - Ordu
1916h: Dereköy
  Yenikızılcakese mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bu köyde bulunan demir yatakları 19. yy'da Rum madenciler tarafından işletilmekteydi. SN
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortaköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Dizdar mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837: Dizdar
■ Köy halkı Sünni Türkler'den ve Türkleşmiş Ermeniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tekkiraz mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Tekkiraz
1837, 1906hk y: Fenaris (idari bölge) [ Yun fanaritsa? "fenercik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bir dönem Fenaris kazası merkezi olmuştur. 1837'de bu kazanın köyleri Kilas, Goraz , Genehor, Sırma, İçeri Bükü, Nureddin, Kızılca Kilise ile Yağısan, Dizdar ve Yaycı, Sofu, Çukur, Koruklu, Baltalu Yatak ve Cınkırt, Karaağaç Tepesi olarak sayılmıştır. SN
  Yavi mah - Ünye - Ordu
1455a: Yavi
  Sırma mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1891c y: Kadavat [ Yun katabathys "aşağı çukur" ]
1837: Sırma
  Aydıntepe mah - Ünye - Ordu
1455a: Zenbek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahallenin eski adı Zembek'tir. Mahalle halkı günümüzde Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çayırlı mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Havzıkara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocuklu mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yağbasan mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göbü mah - Ünye - Ordu
1928: Göbü
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  HızarbaşıGünlük mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sahil mah - Ünye - Ordu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köy halkının %65'i Alevi Türkmenler'den geriye kalanlar ise Gürcüler'den, Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çınarcık mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Batum dolaylarından gelen Acaralılar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beylerce mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h, 1928: Alivarası
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün eski adı Alivara Köyü'dür. Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Killik mah - Ünye - Ordu
1916h: Killik
  İnkur - - Ünye - Ordu
■ İncili ve Kurna köylerinden oluşturulan belediye 2009'da lağvedildi. SN
■ İnkur Kasabası İncirli köyü ile Kurna köyü'nün birleşmesiyle birlikte kurulmuştur. Kasaba halkı günümüzde Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  İncirli mah İnkur - Ünye - Ordu
1928: İncirli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Kurna köyü ile birleşerek İnkur Kasabası'nın kurulmasıyla birlikte, köy de kasabanın mahallesi konumuna gelmiştir. Berk Ulusoy
  Kurna mah İnkur - Ünye - Ordu
1455a: Kurna
■ Köy bazı kaynaklarda Kurna Mengen olarak adlandırılmaktadır. İncirli köyü ile birleşerek İnkur Kasabası'nın kurulmasıyla birlikte, köy de kasabanın mahallesi konumuna gelmiştir. Kurna halkı günümüzde Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Meydan mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Meydan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Yöre halkı Abhazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Nadirli mah - Ünye - Ordu
1928: Nadirli
  Kale mah - Ünye - Ordu
1928: Kale
  Düzçiftlik mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: -
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çataltepe mah - Ünye - Ordu
1928: Çataltepe
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  DüzSaylan mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Saylan köyü Düz Mahallesi. SN
  Ballık mah Yeşilkent - Ünye - Ordu
1455a: Ballık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yöre halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilkent mah - Ünye - Ordu
■ Belde halkı Alevi Türkmenler ile Sünni Gürcüler'den oluşmaktadır. Ordu'nun büyükşehir statüsüne geçmesi ile belde de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Güzelkale mah - Ünye - Ordu
1916h: Kaleköyü
■ MÖ 2. yy'dan itibaren yapılandırılan Oinoe/Ünye kalesi bu köydedir. SN
  Saylan mah - Ünye - Ordu
1455a: Saylan
■ Pazmanlı mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
  HızarbaşıKumarlı mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatalpınar mah - Ünye - Ordu
1928: Çatalpınar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Darahta mah Yeşilkent - Ünye - Ordu
1455a y: Daraxta [ Yun ]
  Selviler mah Yeşilkent - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Döşemedibi mah Ünye - Ünye - Ordu
1928: Döşemedibi
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Mahalle halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ünye ilçe - Ünye - Ordu
1455a y: Ünye
Y130: Oinóê / Oineíon (neh) [ Luw ]
■ En erken 2. yy'da Arrianus'un Periplus'unda zikredilmiştir. Sözcük anlamı için karş. Zgusta 432. SN
  Yeniköy mah - Ünye - Ordu
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gölevi mah Ünye - Ünye - Ordu
1928: Gölevi
  Yazkonağı mah - Ünye - Ordu
1928: Laxna
1455a: Alaxna
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çiğdem mah - Ünye - Ordu
1946: Çiden
  Gürecili mah Ünye - Ünye - Ordu
1928: Gürecili
  Elmalık mah - Ünye - Ordu
1928: Elmalık
  Nuriye mah Ünye - Ünye - Ordu
1928: Nuriye
  Üçpınar mah - Ünye - Ordu
1837: Üçpınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1837 tarihli Canik Livası defterinde Ovannes kahya idaresinde `Göçebe reaya` taifesi olarak kaydedilmiştir. SN
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Düzköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Ağudere mah - Ünye - Ordu
1928: Ağudere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaylalı mah - Ünye - Ordu
1928: Yaylalı
  Çakmak mah - Ünye - Ordu
1916h: Çakmak
  Yiğitler mah - Ünye - Ordu
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Cevizdere mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkının çoğunluğu Çerkesler'den oluşmaktadır. Ayrıca birkaç hane Gürcü'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Denizbükü mah - Ünye - Ordu
1455a: Denizbükü
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tepeköy mah - Ünye - Ordu
1916h: Tepeköy
Alevi/Gürcü yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler ile Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Başköy mah - Ünye - Ordu
1928: Başköy
Eski adı: Dönekli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kadılar mah - Ünye - Ordu
1928: Kadılar
■ Tığnıt (Teğnud?) adlı mahallesi vardır. SN
  Erenyurt mah - Ünye - Ordu
1455a y: Fartıl [ Yun ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Beldenin Şerefiye ve Dumanlı mahalleleri Alevi-Türkmendir. metonio
  Kaledibi mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Yüceler mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Esenkale mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Şenyurt mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Güzelyalı mah - Ünye - Ordu
1960: Yüceler
1928 y: Midrebolu [ Yun Mithrápolis "Mithra (veya Mithridates) kenti" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ MÖ 2./1. yy'larda Pontus kralı olan Mithridates'lerden biri onuruna adlandırılmış olması muhakkak görünüyor. Mithridatês `(tanrı) Mithra verdi` anlamındadır. SN
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Keş mah - Ünye - Ordu
1928: Keş


Grafik harita göster     haritada ara : km