Ünye'de 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pelitliyatak mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h 📖 Pelitliyatak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yenikent mah - Ünye - Ordu
1946 📖 Çerkezdağı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Nurettin mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 📖 Nureddin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sırma mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1891c 📖 Kadavat [ Yun kataváthis "yayla yeli" ]
1837 📖 Sırma
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ekincik mah Yenikent - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 📖 Ekincik
Eski adı: Öksüzuşağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Söylemez mah Hanyanı - Ünye (Çaybaşı bucağı) - Ordu
1928 📖 Söylemez
  Çatak mah - Ünye - Ordu
1916h 📖 Çatak
  Dizdar mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 📖 Dizdar
  Yaycı mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 📖 Yaycı
  Ataköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Yeniköy mah - Ünye - Ordu
Alevi yerleşimi
  Yağmurtepe mah Hanyanı - Ünye (Çaybaşı bucağı) - Ordu
1928 📖 Göçet
  Velibayraktar mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 📖 Kinexor / Genexor
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dereköy mah - Ünye - Ordu
1916h 📖 Dereköy
  Yenikızılcakese mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 📖 Fenaris Kızılcakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bu köyde bulunan demir yatakları 19. yy'da Rum madenciler tarafından işletilmekteydi. SN
  Ortaköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Tekkiraz mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 📖 Tekkiraz
1837 1906hk 📖 1906h: Fenaris (idari bölge) [ Yun fanaritsa? "fenercik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bir dönem Fenaris kazası merkezi olmuştur. 1837'de bu kazanın köyleri Kilas, Goraz , Genehor, Sırma, İçeri Bükü, Nureddin, Kızılca Kilise ile Yağısan, Dizdar ve Yaycı, Sofu, Çukur, Koruklu, Baltalu Yatak ve Cınkırt, Karaağaç Tepesi olarak sayılmıştır. SN
  Aydıntepe mah - Ünye - Ordu
1455a : Zembek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağbasan mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 📖 Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yavi mah - Ünye - Ordu
1455a : Yavi
  Kocuklu mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
  Çayırlı mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 📖 Havzıkara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  HızarbaşıGünlük mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Hızarbaşı Günlük
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çınarcık mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 📖 Kelas / Kilas
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Göbü mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Göbü
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Beylerce mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h 1928 📖 📖 Alivarası
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Killik mah - Ünye - Ordu
1916h 📖 Killik
  (İnkur) bld - Ünye - Ordu
1928 📖 İncirli + Kurna
■ İncili ve Kurna köylerinden oluşturulan belediye 2009'da lağvedildi. SN
  Sahil mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Göbü Nalcı [ Tr nalcı "alevi" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 'Nalcı' deyimi Ordu yöresinde `Alevi` anlamında kullanılır. SN
  (Fatih) bld - Ünye - Ordu
■ 2014'te lağvedildi. SN
  Taşça mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h 📖 Taşça
  İncirli mah İnkur - Ünye - Ordu
1928 📖 İncirli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kurna mah İnkur - Ünye - Ordu
1455a : Kurna
  Meydan mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 📖 Meydan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Nadirli mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Nadirli
  Kale mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Kale
  Düzçiftlik mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: -
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çataltepe mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Çataltepe
  Gölevi mah Ünye - Ünye - Ordu
1928 📖 Gölevi
  DüzSaylan mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Saylan köyü Düz Mahallesi. SN
  Ballık mah Yeşilkent - Ünye - Ordu
1455a : Ballık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeşilkent mah - Ünye - Ordu
1946 📖 Ballık + Darahta + Ekinc
  Güzelkale mah - Ünye - Ordu
1916h 📖 Kaleköyü
■ MÖ 2. yy'dan itibaren yapılandırılan Oinoe/Ünye kalesi bu köydedir. SN
  Saylan mah - Ünye - Ordu
1455a : Saylan
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Pazmanlı mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
  HızarbaşıKumarlı mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Hızarbaşı Kumarlı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çatalpınar mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Çatalpınar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Darahta mah Yeşilkent - Ünye - Ordu
1455a : Daraxta [ Yun ]
  Taflancık mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Taflancık
  Selviler mah Yeşilkent - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Saraycık mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Saraycık
  Döşemedibi mah Ünye - Ünye - Ordu
1928 📖 Döşemedibi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Ünye ilçe - Ünye - Ordu
1455a : Ünye
Y130 📖 Oinóê / Oineíon (neh) [ AnaD ]
■ En erken 2. yy'da Arrianus'un Periplus'unda zikredilmiştir. Sözcük anlamı için karş. Zgusta 432. SN
  Yazkonağı mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Laxna
1455a : Alaxna
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kuşçulu mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Kuşçulu
  Çiğdem mah - Ünye - Ordu
1946 📖 Çiden
  Gürecili mah Ünye - Ünye - Ordu
1928 📖 Gürecili
  Elmalık mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Elmalık
  Nuriye mah Ünye - Ünye - Ordu
1928 📖 Nuriye
  Kuşdoğan mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Kuşdoğan
  Üçpınar mah - Ünye - Ordu
1837 📖 Üçpınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1837 tarihli Canik Livası defterinde Ovannes kahya idaresinde `Göçebe reaya` taifesi olarak kaydedilmiştir. SN
  Günpınarı mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Şehriman
  Düzköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Ağudere mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Ağudere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yaylalı mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Yaylalı
  Çakmak mah - Ünye - Ordu
1916h 📖 Çakmak
  Yiğitler mah - Ünye - Ordu
Alevi yerleşimi
  Cevizdere mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Denizbükü Nalcı [ Tr nalcı "alevi" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Tepeköy mah - Ünye - Ordu
1916h 📖 Tepeköy
Alevi/Gürcü yerleşimi
  Başköy mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Başköy
Eski adı: Dönekli [ Tr "mühtedi (aş.)" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kadılar mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Kadılar
■ Tığnıt (Teğnud?) adlı mahallesi vardır. SN
  Erenyurt mah - Ünye - Ordu
1455a : Fartıl [ Yun ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Beldenin Şerefiye ve Dumanlı mahalleleri Alevi-Türkmendir. metonio
  Sarıhalil mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Sarıhalil
  Kaledibi mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Yüceler mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Gölceğiz mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Gölceğiz
  Esenkale mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Şenyurt mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Güzelyalı mah - Ünye - Ordu
1960 📖 Yüceler
1928 📖 Midrebolu [ Yun Mithrápolis "Mithra (veya Mithridates) kenti" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ MÖ 2./1. yy'larda Pontus kralı olan Mithridates'lerden biri onuruna adlandırılmış olması muhakkak görünüyor. Mithridatês `(tanrı) Mithra verdi` anlamındadır. SN
  Eskikızılcakese mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Çöreği Kızılcakise
1455a : Kızılcakilise
  Keş mah - Ünye - Ordu
1928 📖 Keş


Grafik harita göster     haritada ara : km