Özalp'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karlıyamaç mah - Özalp - Van
1916hb: Haseniyan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Kalecik mah - Özalp - Van
1928: Kalecik
E630: Tornavan Թոռնավան [ Erm "torun (veya yeğen) hisarı?" ]
  Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Reşan [ Kürd "karalar (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çamurlu mah - Özalp - Van
1901hb: Çamurlu
  Şemsettin mah - Özalp - Van
1928: Şemseddin
E1900~a: Şamşatin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 465 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Şemdin (Şemsettin) burada yaşayan Redkanlıların dedesidir. Şemdin'in oğlu Kose'nin soyuna, Koseyi deniliyor. Redkan aşireti Mervanilerle savaşıp, Erivan'a göç ettiğinde, Kose'nin oğullarından Eslan (Aslan) diğer Redkanlılarla beraber Erivan'a giderken, Eslan'ın kardeşleri Özalp köylerinde kalırlar. Kose'nin çocukları şuan Özalp'ın yedi-sekiz köyüne dağılmış bulunmakta. Özalptaki Redkanlılar, yüzlerce yıl boyunca Erivandakiler ile ilişkiler kurmuşlar. En son Feqi Hesen isimli biri Erivan'a, Redkan aşiretini ziyarete giderken yolda öldürülür ve bağları kopar. Taki Redkan aşireti 1890 ve 1918 yılları arasında Erivan'dan tekrar bu tarafa göç edene kadar. Göçten sonra bazı Erivanlı Redkanlılar, Özalptaki Redkanlıların yanına gelirler. Qazi
■ Osmanlı Devlet'i döneminde bu yöre Şemsihayal diye adlandırılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında bölgede Ermeni işgalcilere ve isyan eden diğer unsurlara karşı mücadele etmiş olan Kuvay-i Milliye Kuvvetleri tarafından yörenin adı Şemsettin Köy'ü olarak değiştirilmiştir. Köyün adı da böylece verilmiştir. Yöre'deki Ermeniler'in tehcir edilmesi ile buraya Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'i ile Redkan Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'i yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Hazine mah - Özalp - Van
1901hb: Hazine
  Sugeçer mah - Özalp - Van
1928: Kartalan
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Kırkçalı mah - Özalp - Van
1928: Hezare
1916hb: Hazara
  YukarıMollahasan mah - Özalp - Van
■ Mahalle halkı bölgenin Van'ın yerlisi olan Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Çırak
1916hb: Çarax
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Hacıali
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Ayrıca köye yakın bir mesafede bulunan Şeytanköy mezrası da sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  AşağıAkçagül mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca YukarıAkçagül mezrası da sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Savatlı mah - Özalp - Van
1928: Esbistan [ Erm/Kürd asbastan/espistân "atlık" ]
1916hb: Haspistan
  Boğazkesen mah - Özalp - Van
1901hb: Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Seydibey mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1901hb: Seydibey
Kürd yerleşimi
■ Eskiden burada Mendesori (28 ev) ve Şemski (26 ev) aşiretleri yaşarmış. Êzdi olan Mendesoriler Ermenistan'a göç etmiş. Onların yerine Ermenistandan müslüman Redkan Kürdleri gelmiş. Şimdi köyde Şemskiler ile Redkanlılar yaşar. Qazi
■ Burdaki Redkiler, Koseyi kabilesindenler (Iğdır Alakose köyünü onların kurduğu söylenir). Erivandan Iğdıra, oradan Muşa, Muş üzerinden de bu köye göç etmişler. Ayrıca Şemski ve Redkan aşirerleri haricinde, Dodki aşireti de yaşar. Dodkiler de İran'ın Kürt bölgelerinden gelmişler. Mar(d)astan
■ Mahalle halkı eskiden Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktaydı. Azerbaycan Türkleri'nin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere göç etmesi ile köyde sadece Kurmanç Kürdler'i kaldı. Berk Ulusoy
  Hacıkışlak mah - Özalp - Van
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kürd (Şemsıki, Şewi, Redkan) yerleşimi. Azeriler neredeyse yoktur. Köyün eski ismi Mızrev'dir. Qazi
■ Mahalle halkı eskiden Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktaydı. Azerbaycan Türkleri'nin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere göç etmesi ile köyde sadece Kurmanç Kürdler'i kaldı. Berk Ulusoy
  Gültepe mah - Özalp - Van
1928: Gültepe
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Bağrıaçık mah - Özalp - Van
1928: Parsi [ Erm ]
  Boyaldı mah - Özalp - Van
1928: Pîrkal [ Kürd "dede" ]
  Altınboğa mah - Özalp - Van
1928: Kerkez [ Kürd "akbaba" ]
  Emek mah - Özalp - Van
1916hb: Turarek
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Yeni Trabzon göçmenleri SN
■ Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle, Devlet tarafından 1965 senesinde Trabzonlu Aileler bölgeye yerleşerek mahalleyi kurdular. Mahalle halkı günümüzde sadece Trabzon'dan gelen Aileler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Velicani [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Özalp ilçe - Özalp - Van
1928: Kargalı
1916hb: Gargari [ Erm "höyük" ]
■ Kâzımpaşa (Mahmudiye) ilçe merkezi 1948'de buraya taşındı ve adı Özalp olarak değiştirildi. Sonradan eski ilçe merkezi Saray adıyla ayrı ilçe oldu. SN
■ İlçede Kürtler, Türkler, Lazlar ve Azeriler bir arada yaşamaktadırlar. Türk
  Kaşıkara mah - Özalp - Van
1916hb: Devzer [ Kürd devzêr "sarı ağız" ]
  Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Nûşar aş. [ Kürd nûşar "yenişehir" ]
1916hb: Nuşehr Mukuri
■ Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kürd (Şemski) yerleşimi. Köy halkı Noşar der. Mar(d)astan
■ Mahalle halkı sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri ile Urmiye Gölü'nün kenarında bulunan Enzel mıntıkasından gelen Avşar Türkmenler'inden oluşmaktadır. Köy de Kurmanç Kürd'ü nüfus bulunmamaktadır! Berk Ulusoy
  Sarıköy mah - Özalp - Van
1928: Mirgeho [ Kürd mîrgeh "beylik" ]
1916hb: Mirgihai
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Çubuklu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Mahalle halkı günümüzde Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. İlçede ikamet etmekte olan Azerbaycan Türkleri'nin bölgedeki Kürdler'den kız almış olmaları, o bölgeyi Kürd yapmaz. Berk Ulusoy
  Tepedam mah - Özalp - Van
K: Asteco
1916hb: Astuci
  Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Taşrumi
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gözdeğmez mah - Özalp - Van
1928: Naçarava [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dağdeviren mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Kolo [ Kürd kolikî/kolikan "aş." ]
  AşağıYorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Gölegeni aş. [ Kürd golagenî "kokargöl" ]
■ Köyün yukarı kısımlarında bulunan kaplıca benzeri, kötü lokulu bir su kaynağından dolayı köy böyle adlandırılır. Rüzgarlı günlerde Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı köylerinde dayanılması zor kötü bir koku her tarafa yayılır. mustafa
  Yavuzlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Kayseran [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  YukarıYorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Golegeni yk. [ Kürd golgenî "çürüksu" ]
  Yumruklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Pirmeryem
1916hb: Pirmayram
Kürd (Bıruki) yerleşimi
■ Kürd: Pirêmiriyan "ölüler köprüsü" ya da Pirêmeryan "erler köprüsü". yalcin
  Dönerdere mah - Özalp (Saray bucağı) - Van
1928: Giridil [ Kürd girêdîl "esirtepe" ]
Kürd yerleşimi
■ Mahalle halkı Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle, Devlet tarafından 1965 senesinde mahalleye yerleştirilen Trabzonlu Aileler ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  YeniDönerdere mah - Özalp - Van
hl y: Horiyom [ Yun "köyüm(üz)" ]
■ Trabzon'dan gelen göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ 1965'de Trabzon'a bagli Kadaxor (Çaykara) ile Şaraho (Uzun göl) civarinda meydana gelen heyelan sonucu 130 dönüm araziye yerlestirilmislerdir. Köy ismi Horiyom olup Pontos Rumcasi hala canlidir. Manav
  Günyüzlü mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Terxani [ Kürd ]
■ Kurd: Tarxanê "mahalle ev" veya "han mahallesi" yalcin
  Oymaklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1946: Takuriengiz
1928: Engiz Takori [ Erm ınguz "ceviz" ]
  Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Hasantemran [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  YukarıKoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb: Koçkiran yk.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  AşağıKoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb: Koçkiran aş.
■ Kürd (Makori, Redkan) yerleşimi. Qazi
  AşağıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  YukarıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Axorik yk. [ Erm axorig "ahırcık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km