haritada ara :   km  
Özalp'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Karlıyamaç mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Haseniyan [ Kr "Hasanlar" ]
Yukarıçavdarlık mah - Özalp - Van
1928 📖 Tabek yk.
Yarımkaya mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Yarımkaya
Kalecik mah - Özalp - Van
1928 📖 Kalecik
E630 📖 Tornavan [ Erm Թոռնավան "torun (veya yeğen) hisarı?" ]
Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Reşan [ Kr "karalar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çamurlu mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Çamurlu
Şemsettin mah - Özalp - Van
1928 📖 Şemseddin
E1902 📖 Şamşatin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 465 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Şemdin (Şemsettin) burada yaşayan Redkanlıların dedesidir. Şemdin'in oğlu Kose'nin soyuna, Koseyi deniliyor. Redkan aşireti Mervanilerle savaşıp, Erivan'a göç ettiğinde, Kose'nin oğullarından Eslan (Aslan) diğer Redkanlılarla beraber Erivan'a giderken, Eslan'ın kardeşleri Özalp köylerinde kalırlar. Kose'nin çocukları şuan Özalp'ın yedi-sekiz köyüne dağılmış bulunmakta. Özalptaki Redkanlılar, yüzlerce yıl boyunca Erivandakiler ile ilişkiler kurmuşlar. En son Feqi Hesen isimli biri Erivan'a, Redkan aşiretini ziyarete giderken yolda öldürülür ve bağları kopar. Ta ki Redkan aşireti 1890 ve 1918 yılları arasında Erivan'dan tekrar bu tarafa göç edene kadar. Göçten sonra bazı Erivanlı Redkanlılar, Özalptaki Redkanlıların yanına gelirler. Qazi
■ Şemsettin bu köyde yaşayan Redkanlıların onuncu kuşak dedesidir. Köyü Şemsettin'in babası Ali kurup, oğlunun ismini vermiş. Mar(d)astan
Yukarıayazca mah - Özalp - Van
1928 📖 Keşiş yk.
Hazine mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Hazine
Sugeçer mah - Özalp - Van
K 📖 Qertelan
1928 📖 Kartalan
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
Kırkçalı mah - Özalp - Van
1928 📖 Hezare
1916hb 📖 Hazara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yukarımollahasan mah - Özalp - Van
1928 📖 Mollahasan yk.
Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çırak
1916hb 📖 Çarax
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Aşağımollahasan mah - Özalp - Van
1928 📖 Mollahasan aş.
Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hacıali
Azeri (Küresünni) yerleşimi
AşağıAkçagül mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Dercimid aş.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Savatlı mah - Özalp - Van
1928 📖 Esbistan [ Erm/Kr asbastan/espistân "atlık" ]
1916hb 📖 Haspistan
Boğazkesen mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Seydibey mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1901hb 📖 Seydibey
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Burdaki Redkiler, Koseyi kabilesindenler (Iğdır Alakose köyünü onların kurduğu söylenir). Erivandan Iğdıra, oradan Muşa, Muş üzerinden de bu köye göç etmişler. Ayrıca Şemski ve Redkan aşirerleri haricinde, Dodki aşireti de yaşar. Dodkiler de İran'ın Kürt bölgelerinden gelmişler. Mar(d)astan
■ Eskiden burada Mendesori (28 ev) ve Şemski (26 ev) aşiretleri yaşarmış. Êzdi olan Mendesoriler Ermenistan'a göç etmiş. Onların yerine Ermenistandan müslüman Redkan Kürdleri gelmiş. Şimdi köyde Şemskiler ile Redkanlılar yaşar. Qazi
Hacıkışlak mah - Özalp - Van
K 📖 Mızrev
1928 📖 Hacıkışlak
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürd (Şemsıki, Şewi, Redkan) yerleşimi. Qazi
Gültepe mah - Özalp - Van
1928 📖 Gültepe
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
Bağrıaçık mah - Özalp - Van
1928 📖 Parsi [ Erm ]
Boyaldı mah - Özalp - Van
1928 📖 Pîrkal [ Kr "dede" ]
Altınboğa mah - Özalp - Van
1928 📖 Kerkez [ Kr "akbaba" ]
Emek mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Turarek
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon göçmenidir. SN
Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Velicani [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Özalp ilçe - Özalp - Van
1928 📖 Kargalı
1916hb 📖 Gargari [ Erm "höyük" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kâzımpaşa (Mahmudiye) ilçe merkezi 1948'de buraya taşındı ve adı Özalp olarak değiştirildi. Sonradan eski ilçe merkezi Saray adıyla ayrı ilçe oldu. SN
■ İlçede Kürtler, Türkler, Lazlar ve Azeriler bir arada yaşamaktadırlar.
Kaşıkara mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Devzer [ Kr devzêr "sarı ağız" ]
Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Nûşar aş. [ Kr noşar "yenişehir" ]
1916hb 📖 Nuşehr Mukuri
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
Şehittepe mah - Özalp - Van
1928 📖 Rumoğlu
Sarıköy mah - Özalp - Van
1928 📖 Mirgeho [ Kr mîrgeh "beylik" ]
1916hb 📖 Mirgihai
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çubuklu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Tepedam mah - Özalp - Van
K 📖 Asteco
1916hb 📖 Astuci
Mehmetalan mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Mehmetalan
Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Taşrumi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gözdeğmez mah - Özalp - Van
1928 📖 Naçarava [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Dağdeviren mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Kolo [ Kr kolikî/kolikan "aş." ]
Aşağıyorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Gölegeni aş. [ Kr golagenî "kokargöl" ]
■ Köyün yukarı kısımlarında bulunan kaplıca benzeri, kötü lokulu bir su kaynağından dolayı köy böyle adlandırılır. Rüzgarlı günlerde Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı köylerinde dayanılması zor kötü bir koku her tarafa yayılır. mustafa
Mollatopuz mah - Özalp (Saray bucağı) - Van
1928 📖 Mollatopuz
Yavuzlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Kayseran [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıyorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Golegeni yk. [ Kr golgenî "çürüksu" ]
Yumruklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Pirmeryem
1916hb 📖 Pirmayram
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Kürd: Pirêmiriyan "ölüler köprüsü" ya da Pirêmeryan "erler köprüsü". yalcin
Dönerdere mah - Özalp (Saray bucağı) - Van
1928 📖 Giridil [ Kr girêdîl "esirtepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çavuşlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Yadigar
1916hb 📖 Yediharri?
Aşağıbalçıklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Balçıklı aş.
1916hb 📖 Ziyareti Nawur
YeniDönerdere mah - Özalp - Van
hl 📖 Horiyom [ Yun "köyüm(üz)" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon'dan gelen göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ 1965'de Trabzon'a bagli Kadaxor (Çaykara) ile Şaraho (Uzun göl) civarinda meydana gelen heyelan sonucu 130 dönüm araziye yerlestirilmislerdir. Köy ismi Horiyom olup Pontos Rumcasi hala canlidir. Manav
Günyüzlü mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Terxani [ Kr ]
■ Kurd: Tarxanê "mahalle ev" veya "han mahallesi" yalcin
Yukarıbalçıklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Balçıklı yk.
Oymaklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1946 📖 Takuriengiz [ Erm ınguz "ceviz" ]
1928 📖 Engiz Takori [ Kr takorî "aş." ]
Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hasantemran [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıkoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Koçkiran yk.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Aşağıkoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Koçkiran aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıtulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Damlacık mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Rişkan
Yukarıtulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik yk. [ Kr axorik "ahırcık" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.