Özalp'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karlıyamaç mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Haseniyan [ Kr "Hasanlar" ]
  YukarıÇavdarlık mah - Özalp - Van
1928 📖 Tabek yk.
  Yarımkaya mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Yarımkaya
  Kalecik mah - Özalp - Van
1928 📖 Kalecik
E630 📖 Tornavan Թոռնավան [ Erm "torun (veya yeğen) hisarı?" ]
  Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Reşan [ Kr "karalar (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Çamurlu mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Çamurlu
  Şemsettin mah - Özalp - Van
1928 📖 Şemseddin
E1902 📖 Şamşatin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 465 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Şemdin (Şemsettin) burada yaşayan Redkanlıların dedesidir. Şemdin'in oğlu Kose'nin soyuna, Koseyi deniliyor. Redkan aşireti Mervanilerle savaşıp, Erivan'a göç ettiğinde, Kose'nin oğullarından Eslan (Aslan) diğer Redkanlılarla beraber Erivan'a giderken, Eslan'ın kardeşleri Özalp köylerinde kalırlar. Kose'nin çocukları şuan Özalp'ın yedi-sekiz köyüne dağılmış bulunmakta. Özalptaki Redkanlılar, yüzlerce yıl boyunca Erivandakiler ile ilişkiler kurmuşlar. En son Feqi Hesen isimli biri Erivan'a, Redkan aşiretini ziyarete giderken yolda öldürülür ve bağları kopar. Taki Redkan aşireti 1890 ve 1918 yılları arasında Erivan'dan tekrar bu tarafa göç edene kadar. Göçten sonra bazı Erivanlı Redkanlılar, Özalptaki Redkanlıların yanına gelirler. Qazi
  YukarıAyazca mah - Özalp - Van
1928 📖 Keşiş yk.
  Hazine mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Hazine
  Sugeçer mah - Özalp - Van
K 📖 Qertelan
1928 📖 Kartalan
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Kırkçalı mah - Özalp - Van
1928 📖 Hezare
1916hb 📖 Hazara
  YukarıMollahasan mah - Özalp - Van
1928 📖 Mollahasan yk.
  Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çırak
1916hb 📖 Çarax
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıMollahasan mah - Özalp - Van
1928 📖 Mollahasan aş.
  Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hacıali
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıAkçagül mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Dercimid aş.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Savatlı mah - Özalp - Van
1928 📖 Esbistan [ Er/Kr asbastan/espistân "atlık" ]
1916hb 📖 Haspistan
  Boğazkesen mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Seydibey mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1901hb 📖 Seydibey
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Burdaki Redkiler, Koseyi kabilesindenler (Iğdır Alakose köyünü onların kurduğu söylenir). Erivandan Iğdıra, oradan Muşa, Muş üzerinden de bu köye göç etmişler. Ayrıca Şemski ve Redkan aşirerleri haricinde, Dodki aşireti de yaşar. Dodkiler de İran'ın Kürt bölgelerinden gelmişler. Mar(d)astan
■ Eskiden burada Mendesori (28 ev) ve Şemski (26 ev) aşiretleri yaşarmış. Êzdi olan Mendesoriler Ermenistan'a göç etmiş. Onların yerine Ermenistandan müslüman Redkan Kürdleri gelmiş. Şimdi köyde Şemskiler ile Redkanlılar yaşar. Qazi
  Hacıkışlak mah - Özalp - Van
K 📖 Mızrev
1928 📖 Hacıkışlak
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürd (Şemsıki, Şewi, Redkan) yerleşimi. Qazi
  Gültepe mah - Özalp - Van
1928 📖 Gültepe
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Bağrıaçık mah - Özalp - Van
1928 📖 Parsi [ Erm ]
  Boyaldı mah - Özalp - Van
1928 📖 Pîrkal [ Kr "dede" ]
  Altınboğa mah - Özalp - Van
1928 📖 Kerkez [ Kr "akbaba" ]
  Emek mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Turarek
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Yeni Trabzon göçmenleri SN
  Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Velicani [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Özalp ilçe - Özalp - Van
1928 📖 Kargalı
1916hb 📖 Gargari [ Erm "höyük" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kâzımpaşa (Mahmudiye) ilçe merkezi 1948'de buraya taşındı ve adı Özalp olarak değiştirildi. Sonradan eski ilçe merkezi Saray adıyla ayrı ilçe oldu. SN
■ İlçede Kürtler, Türkler, Lazlar ve Azeriler bir arada yaşamaktadırlar. Türk
  Kaşıkara mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Devzer [ Kr devzêr "sarı ağız" ]
  Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Nûşar aş. [ Kr nûşar "yenişehir" ]
1916hb 📖 Nuşehr Mukuri
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kürd (Şemski) yerleşimi. Köy halkı Noşar der. Mar(d)astan
  Şehittepe mah - Özalp - Van
1928 📖 Rumoğlu
  Sarıköy mah - Özalp - Van
1928 📖 Mirgeho [ Kr mîrgeh "beylik" ]
1916hb 📖 Mirgihai
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çubuklu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Tepedam mah - Özalp - Van
K 📖 Asteco
1916hb 📖 Astuci
  Mehmetalan mah - Özalp - Van
1916hb 📖 Mehmetalan
  Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Taşrumi
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Gözdeğmez mah - Özalp - Van
1928 📖 Naçarava [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Dağdeviren mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Kolo [ Kr kolikî/kolikan "aş." ]
  AşağıYorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Gölegeni aş. [ Kr golagenî "kokargöl" ]
■ Köyün yukarı kısımlarında bulunan kaplıca benzeri, kötü lokulu bir su kaynağından dolayı köy böyle adlandırılır. Rüzgarlı günlerde Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı köylerinde dayanılması zor kötü bir koku her tarafa yayılır. mustafa
  Mollatopuz mah - Özalp (Saray bucağı) - Van
1928 📖 Mollatopuz
  Yavuzlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Kayseran [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıYorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Golegeni yk. [ Kr golgenî "çürüksu" ]
  Yumruklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Pirmeryem
1916hb 📖 Pirmayram
Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
■ Kürd: Pirêmiriyan "ölüler köprüsü" ya da Pirêmeryan "erler köprüsü". yalcin
  Dönerdere mah - Özalp (Saray bucağı) - Van
1928 📖 Giridil [ Kr girêdîl "esirtepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çavuşlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Yadigar
1916hb 📖 Yediharri?
  AşağıBalçıklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Balçıklı aş.
1916hb 📖 Ziyareti Nawur
  YeniDönerdere mah - Özalp - Van
hl 📖 Horiyom [ Yun "köyüm(üz)" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon'dan gelen göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ 1965'de Trabzon'a bagli Kadaxor (Çaykara) ile Şaraho (Uzun göl) civarinda meydana gelen heyelan sonucu 130 dönüm araziye yerlestirilmislerdir. Köy ismi Horiyom olup Pontos Rumcasi hala canlidir. Manav
  Günyüzlü mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Terxani [ Kr ]
■ Kurd: Tarxanê "mahalle ev" veya "han mahallesi" yalcin
  YukarıBalçıklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Balçıklı yk.
  Oymaklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1946 📖 Takuriengiz [ Erm ınguz "ceviz" ]
1928 📖 Engiz Takori [ Kr takorî "aş." ]
  Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hasantemran [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıKoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Koçkiran yk.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  AşağıKoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Koçkiran aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Damlacık mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Rişkan
  YukarıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik yk. [ Erm axorig "ahırcık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km