Ödemiş'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kayaköy mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Kayaköy
  Kerpiçlik mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Kerpiçlik
  Yusufdere mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Yusufdere
  Bülbüller mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Bülbüller
  Seki mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Sekiköy
  Süleymanlar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Süleymanlar
  Alabaş mah - Ödemiş - İzmir
1915hb 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  İlkkurşun mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Burhaniye
1915hb 📖 Hacıilyas
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Şirinköy mah - Ödemiş - İzmir
1968 📖 Keçiler
1968 📖 Keçililer
  Işık mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Mamuriye
  Köseler mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Köseler
  Yeniköy mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Yeniköy
  Tosunlar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Tosunlar
  Horzum mah - Ödemiş - İzmir
Eski adı: Horzum [ Tr "Harezm'li (aş.)" ]
■ Horzum Türkmen cemaati 13. yy'da Denizli yakınındaki Honaz bölgesini istila etmiş ve 'Denizli Türkmenleri' adını almıştır. Kürt kökenli oldukları veya Oğuzların Beydilli/Badıllı boyuna bağlı oldukları rivayet edilir. Manisa-Aladağ, Nazilli ve Mersin'de Horzum yerleşimleri vardır. SN
  Karadoğan mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Karadoğan
  Seyrekli mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Seyrekli
  Üzümlü mah - Ödemiş - İzmir
1467t 📖 Üzümlü
  Bebekler mah - Ödemiş - İzmir
1915hb 📖 Bebekler
  Ortaköy mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Ortaköy
  Çamyayla mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Lübbey
1890hk 📖 Lutbey Yaylası
Y17 Y535 📖 📖 Tmôlos | Aureliópolis [ AnaD ]
■ Tmólos Dağı, Lidya halkının anayurdu ve tanrı Dionysos'un doğum yeri sayılan Bozdağ kütlesinin ve buradaki bir kentin adıdır. MS 135 dolayında Aureliopolis adını alan kent, Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  Dereuzunyer mah - Ödemiş - İzmir
1915hb 📖 Üzümlüdere?
  Kazanlı mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1467t 📖 Kazanlı / Kazğanlı
  Yenice mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Yenice
  Günlüce mah - Ödemiş - İzmir
1946 📖 Datbey
Y1890hk : Tapai [ Yun çoğ. ta aipia? "Aipios (köyleri)" ]
1467t 📖 Dadbeği
Y17 Y535 📖 📖 Hypaipa
■ MÖ 88'de Pontus kralı Mithridates'e karşı ayaklanan ve şair Ovidius'un sözünü ettiği Hypaipa (`Aipios-altı`) kentidir. Aipios dağı altında olduğu için bu adı almıştır. Yakın döneme dek kullanılan Datbey adı «ta Hypaipa > Tapay > Dabay biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
  Balabanlı mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Balabanlı
  Çobanlar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Çobanlar
  Çamlıca mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 📖 Çamlıca
  Ödemiş ilçe - Ödemiş - İzmir
1891s 📖 Ödemiş
1467t 📖 Otamış
  Güney mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Bozcayaka mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 📖 Bozcayaka
  Küre mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 📖 Küre
  Mursallı mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Mursallı
1467t 📖 Mürselli
  Ardıcak mah - Ödemiş - İzmir
1467t 📖 Artucak
  Dolaylar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Dolaylar
  Çağlayan mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Çağlayan
  Hamam mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 📖 Mendegüme [ Yun mandrakomê "çit köy, ağılköy" ]
■ 6.04.1945'te eski Mendegüme köyü birkaç köye bölünerek yeni adlar verildi. SN
  Konaklı mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Adagüme
1467t 📖 Adigümî [ Yun ]
■ Köyün eski adı muhtemelen komşu Digda/Adagide'nin `köyü` anlamındadır. Zgusta buranın kaynaklarda anılan Ariokômê adlı yer olması ihtimalini tartışır. SN
■ Bazı yerleşim adlarının sonunda bulunan +güme kısmı aslında Yunanca köy ya da küçük yerleşimler için kullanılan komê sözcüğünün Türk ağzına uydurulmuş biçimidir. ahmet uhri
  Zeytinlik mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Zeytinli
■ Bir dönem Gölcük köyüyle birleştirilerek Gölcük Belediyesi adını aldı. SN
  Demirdere mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Çayır mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Oğuzlar mah - Ödemiş - İzmir
1916hb 📖 Uyuslar
  Gölcük mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Subatanyaylası
1665 📖 Gölcik
  Ovakent mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
Y1922 📖 Lygda
1530t 📖 Adagide [ Yun ]
Y1342 📖 Digda / Lygda [ AnaD ]
■ Buresch'in yayınladığı bir 14. yy elyazmasında `eskiden Lygda iken şimdi Dygda` ifadesi bulunur. Keza Herodotos, MÖ 6.-5. yy'da Halikarnas'ta hüküm süren yerli krallardan ikisinin Dygdamis veya Lygdamis değişkenli ad taşıdığını bildirir. MÖ 7. yy'da Anadolu'yu istila eden Kimmerlerin hükümdarı Asur kaynaklarında Tugdammê, Yunan kaynaklarında Lygdamis olarak anılır. SN
  Yolüstü mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Bezdegüme
1890hk 📖 Bezdemiye
  Bayırlı mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Burgaz [ Yun pírgos "kule" ]
  Büyükavulcuk mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 B. Havlıcık
1916hb 📖 Avlucuk aş.
  Küçükavulcuk mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 K. Havlıcık
1916hb 📖 Avlucuk yk.
  Bayezitler mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖 Bayezitler
  Gereli mah - Ödemiş - İzmir
1916hb 📖 Gereli
  Ertuğrul mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Türkönü mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖 Türkevi
1467t 1890hk 📖 📖 Ayasurat [ Yun áyios Eustrátios "Aziz Efstratios" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün ardındaki tepede bir Bizans kilisesi ile surlarının kalıntıları bulunur. Kiepert haritasındaki Ayasurt yazımı yanlıştır. SN
  Bademli mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1665 📖 Bademiye [ Yun potamiá "akarsular" ]
  Elmabağı mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1946 📖 Tekke
1928 📖 Tekke Samud [ Tr Şeyh samud/Samut Baba "bir Bektaşi azizi" ]
  Kışla mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Kışla
  Birgi mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Birlik
1333 📖 Birgi
Y1229 Y1308 📖 Pyrgíon [ Yun "hisarcik" ]
Y-450 Y640 📖 📖 Dios Hiéron [ Yun "Zeus Kutsalyeri" ]
■ Antik Çağ'da önemli bir yer olarak anılan Zeus tapınağı yerinde şimdi kısmen onun spoliası ile inşa edilmiş olan Birgi Ulucamii bulunur. SN
  Gerçekli mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Gerçekli
  Bozdağ mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Bozdağ Köy
  Mescitli mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1928 📖 Mescitli
  Pirinççi mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1928 📖 Pirinççi Gere
  Hacıhasan mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Hacıhasan Çeşmesi
  Üçkonak mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Samutbaba [ Tr Samud "bir Bektaşi azizi" ]
  Kurucaova mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖 Gurcova
  Kutlubeyler mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Kutlubeyler
  Kemer mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Kemer
  Bucak mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Bucak
  Bıçakçı mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1928 📖 Bıçakçı Gere
  Kaymakçı mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖 B. + K. Kaymakçı
1890hk 📖 Kaymaklı
  Yılanlı mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖 Yılan Yaylası
■ Yılan Kalesi (şimdi Kiraz-Dokuzlar) köyünün yaylası idi. SN
  Emirli mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1916hb 📖 Emirli
  Cevizalanı mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖 Cevizalanı
  Eselli mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖 İselli [ Tr "İsa eli?" ]
  Çaylı mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Çaylı
  Alaşarlı mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖 Alaşarlı
1467t 📖 Alişirlü
  Kızılcaavlu mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖 Kızılcaavli
  Köfündere mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖 Köfündere
  Yeşilköy mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖 Hamid Köy


Grafik harita göster     haritada ara : km