Ödemiş'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
  Seki mah - Ödemiş - İzmir
1890hk: Sekiköy
  Alabaş mah - Ödemiş - İzmir
1915hb: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İlkkurşun mah - Ödemiş - İzmir
1928: Burhaniye
1915hb: Hacıilyas
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Horzum mah - Ödemiş - İzmir
Eski adı: Horzum [ Tr "Harezm'li (aş.)" ]
■ Horzum Türkmen cemaati 13. yy'da Denizli yakınındaki Honaz bölgesini istila etmiş ve 'Denizli Türkmenleri' adını almıştır. Kürt kökenli oldukları veya Oğuzların Beydilli/Badıllı boyuna bağlı oldukları rivayet edilir. Manisa-Aladağ, Nazilli ve Mersin'de Horzum yerleşimleri vardır. SN
  Çamyayla mah - Ödemiş - İzmir
1928: Lübbey
1890hk: Lutbey Yaylası
■ Tmólos Dağı, Lidya halkının anayurdu ve tanrı Dionysos'un doğum yeri sayılan Bozdağ kütlesinin ve buradaki bir kentin adıdır. MS 135 dolayında Aureliopolis adını alan kent, Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  Günlüce mah - Ödemiş - İzmir
1946 y: Datbey
1890hk y: Tapai [ Yun ]
1467t: Dadbeği
Y17, Y535: Hypaipa
■ MÖ 88'de Pontus kralı Mithridates'e karşı ayaklanan ve şair Ovidius'un sözünü ettiği Hypaipa (`Aipios-altı`) kentidir. Aipios dağı altında olduğu için bu adı almıştır. Yakın döneme dek kullanılan Datbey adı «ta Hypaipa» > Tapay > Dabay biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
  Ödemiş ilçe - Ödemiş - İzmir
1891s: Ödemiş
1467t: Otamış
  Güney mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Hamam mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 y: Mendegüme [ Yun mandrakomê "çit köy, ağılköy" ]
■ 6.04.1945'te eski Mendegüme köyü birkaç köye bölünerek yeni adlar verildi. SN
  Konaklı mah - Ödemiş - İzmir
1928: Adagüme
1467t y: Adigümî [ Yun ]
■ Köyün eski adı muhtemelen komşu Digda/Adagüme'nin `köyü` anlamındadır. Zgusta buranın kaynaklarda anılan Ariokômê adlı yer olması ihtimalini tartışır. SN
■ Bazı yerleşim adlarının sonunda bulunan +güme kısmı aslında Yunanca köy ya da küçük yerleşimler için kullanılan komê sözcüğünün Türk ağzına uydurulmuş biçimidir. ahmet uhri
  Demirdere mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Çayır mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Ovakent mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
Y1922: Lygda
1530t y: Adagide [ Yun ]
Y1342: Digda / Lygda [ Luw ]
■ Buresch'in yayınladığı bir 14. yy elyazmasında `eskiden Lygda iken şimdi Dygda` ifadesi bulunur. Keza Herodotos, MÖ 6.-5. yy'da Halikarnas'ta hüküm süren yerli krallardan ikisinin Dygdamis veya Lygdamis değişkenli ad taşıdığını bildirir. MÖ 7. yy'da Anadolu'yu istila eden Kimmerlerin hükümdarı Asur kaynaklarında Tugdammê, Yunan kaynaklarında Lygdamis olarak anılır. SN
  Zeytinlik mah - Ödemiş - İzmir
1928: Zeytinli
■ Bir dönem Gölcük köyüyle birleştirilerek Gölcük Belediyesi adını aldı. SN
  Gereli mah - Ödemiş - İzmir
1916hb: Gereli
  Bayırlı mah - Ödemiş - İzmir
1928 y: Burgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
  Türkönü mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928: Türkevi
1467t, 1890hk y: Ayasurat [ Yun Ágios Eustrátios "Aziz Efstratios" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün ardındaki tepede bir Bizans kilisesi ile surlarının kalıntıları bulunur. Kiepert haritasındaki Ayasurt yazımı yanlıştır. SN
  Bademli mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1665 y: Bademiye [ Yun potamiá "akarsular" ]
  Elmabağı mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1946: Tekke
1928: Tekke Samud [ Tr Şeyh samud/Samut Baba "bir Bektaşi azizi" ]
  Birgi mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928: Birlik
1333 y: Birgi
Y1229, Y1308: Pyrgíon [ Yun "hisarcik" ]
Y-450 Y640: Dios Hiéron [ Yun "Zeus Kutsalyeri" ]
■ Antik çağda önemli bir yer olarak anılan Zeus tapınağı yerinde şimdi kısmen onun spoliası ile inşa edilmiş olan Birgi Ulucamii bulunur. SN
  Ertuğrul mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Üçkonak mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928: Samutbaba [ Tr Samud "bir Bektaşi azizi" ]
  Yılanlı mah - Ödemiş - İzmir
1890hk: Yılan Yaylası
■ Yılan Kalesi (şimdi Kiraz-Dokuzlar) köyünün yaylası idi. SN
  Eselli mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928: İselli [ Tr "İsa eli?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km