haritada ara :   km  
Ödemiş'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Kayaköy mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Kayaköy
Kerpiçlik mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Kerpiçlik
Yusufdere mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Yusufdere
Bülbüller mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Bülbüller
Seki mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Sekiköy
Alabaş mah - Ödemiş - İzmir
1915hb 📖: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
İlkkurşun mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Burhaniye
1915hb 📖: Hacıilyas
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Şirinköy mah - Ödemiş - İzmir
1968 📖: Keçiler
1968 📖: Keçililer
Işık mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Mamuriye
Köseler mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Köseler
Yeniköy mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Yeniköy
Tosunlar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Tosunlar
Horzum mah - Ödemiş - İzmir
Eski adı: Horzum [ Tr "Harezm'li (aş.)" ]
■ Batı Anadolu’nun birçok yerinde izleri bulunan Horzum cemaatinin, 13. yy’da Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya sığınan Celaleddin Harezmşah’ı izleyen Türkistan ve İranlı kitlelerden kaynaklandığı tahmin edilir. SN
Karadoğan mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Karadoğan
Seyrekli mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Seyrekli
Üzümlü mah - Ödemiş - İzmir
1467t 📖: Üzümlü
Bebekler mah - Ödemiş - İzmir
1915hb 📖: Bebekler
Ortaköy mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Ortaköy
Çamyayla mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Lübbey
1890hk 📖: Lutbey Yaylası
Y17 Y535 📖Tmôlos | Aureliópolis [ AnaD ]
■ Çarpıcı pitoresk konumuyla tanınan köy büyük ölçüde terk edilmiştir. ■ Tmólos Dağı, Lidya halkının anayurdu ve tanrı Dionysos'un doğum yeri sayılan Bozdağ kütlesinin ve buradaki bir kentin adıdır. MS 135 dolayında Aureliopolis adını alan kent, Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
■ Bozdağlar'da kurulmuş Türkmen köylerinden birisidir. Mazisi Aydınoğullarına kadar da dayanmaktadır. Halkın çoğunluğu ekonomik ve fiziki şartlar sebebiyle göç etmiştir. Çok az bir nüfusa sahip olan köy halen bir Türkmen yerleşimidir. M. Hakan
Yenice mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Yenice
Günlüce mah - Ödemiş - İzmir
1946 📖: Datbey
Y1890hk : Tapai [ Yun çoğ. ta aipia? "Aipios (köyleri)" ]
1467t 📖: Dadbeği
Y17 Y535 📖Hypaipa
■ MÖ 88'de Pontus kralı Mithridates'e karşı ayaklanan ve şair Ovidius'un sözünü ettiği Hypaipa (`Aipios-altı`) kentidir. Aipios dağı altında olduğu için bu adı almıştır. Yakın döneme dek kullanılan Datbey adı «ta Hypaipa > Tapay > Dabay biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
Çobanlar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Çobanlar
Ödemiş ilçe - Ödemiş - İzmir
1891s 📖: Ödemiş
1467t 📖: Otamış
Güney mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
Mursallı mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Mursallı
1467t 📖: Mürselli
Ardıcak mah - Ödemiş - İzmir
1467t 📖: Artucak
Dolaylar mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Dolaylar
Çağlayan mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Çağlayan
Hamam mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 📖: Mendegüme [ Yun mandrakomê "çit köy, ağılköy" ]
■ 6.04.1945'te eski Mendegüme köyü birkaç köye bölünerek yeni adlar verildi. SN
Konaklı mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Adagüme
1467t 📖: Adigümî [ Yun ]
■ Köyün eski adı muhtemelen komşu Digda/Adagide'nin `köyü` anlamındadır. Zgusta buranın kaynaklarda anılan Ariokômê adlı yer olması ihtimalini tartışır. SN
■ Bazı yerleşim adlarının sonunda bulunan +güme kısmı aslında Yunanca köy ya da küçük yerleşimler için kullanılan komê sözcüğünün Türk ağzına uydurulmuş biçimidir. ahmet uhri
Zeytinlik mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Zeytinli
■ Bir dönem Gölcük köyüyle birleştirilerek Gölcük Belediyesi adını aldı. SN
Demirdere mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
Çayır mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
Oğuzlar mah - Ödemiş - İzmir
1916hb 📖: Uyuslar
Gölcük mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Subatanyaylası
1665 📖: Gölcik
Ovakent mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
Y1922 📖: Lygda
1530t 📖: Adagide [ Yun ]
Y1342 📖: Digda / Lygda [ AnaD ]
■ Buresch'in yayınladığı bir 14. yy elyazmasında `eskiden Lygda iken şimdi Dygda` ifadesi bulunur. Keza Herodotos, MÖ 6.-5. yy'da Halikarnas'ta hüküm süren yerli krallardan ikisinin Dygdamis veya Lygdamis değişkenli ad taşıdığını bildirir. MÖ 7. yy'da Anadolu'yu istila eden Kimmerlerin hükümdarı Asur kaynaklarında Tugdammê, Yunan kaynaklarında Lygdamis olarak anılır. SN
■ Halen yörede kullanılan adı Adagide, τα Δύγδα (ta Digda) adının artikelli formundan Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
Yolüstü mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Bezdegüme
1890hk 📖: Bezdemiye
Bayırlı mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Burgaz [ Yun pírgos "kule" ]
Küçükavulcuk mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Kç. Havlıcık
1916hb 📖: Avlucuk yk.
Bayezitler mah - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Bayezitler
Gereli mah - Ödemiş - İzmir
1916hb 📖: Gereli
Ertuğrul mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün yaşlıları Çerkesçe konuşabiliyor. M. Hakan
Türkönü mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖: Türkevi
1467t 1890hk 📖Ayasurat [ Yun áyios Eustrátios "Aziz Efstratios" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün ardındaki tepede bir Bizans kilisesi ile surlarının kalıntıları bulunur. Kiepert haritasındaki Ayasurt yazımı yanlıştır. SN
Bademli mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1665 📖: Bademiye [ Yun potamiá "akarsular" ]
Elmabağı mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1946 📖: Tekke
1928 📖: Tekke Samud [ Tr Şeyh samud/Samut Baba "bir Bektaşi azizi" ]
Birgi mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖: Birlik
1333 📖: Birgi
Y1229 Y1308 : Pyrgíon [ Yun "hisarcik" ]
Y-450 Y640 📖Dios Hiéron [ Yun "Zeus Kutsalyeri" ]
■ Antik Çağ'da önemli bir yer olarak anılan Zeus tapınağı yerinde şimdi kısmen onun spoliası ile inşa edilmiş olan Birgi Ulucamii bulunur. 16. yy'ın tanınmış İslam alimlerinden Birgivi Mehmed Efendi'nin türbesi ziyaretgahtır. SN
■ Kasaba asıl değerlerini Ege'de kurulan Türk beyliklerinden Aydınoğulları döneminde kazanmıştır. Birgi Aydınoğulları Beyliğinin başkentiydi ve birçok tarihi eserini o dönemde kazandı. Halen Aydınoğlu Mehmet bey türbesi tarihe meydan okumaktadır. M. Hakan
Bozdağ mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Bozdağ Köy
Üçkonak mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖: Samutbaba [ Tr Samud "bir Bektaşi azizi" ]
Kurucaova mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖: Gurcova [ Tr "kurucaova" ]
Kemer mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Kemer
Bucak mah - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Bucak
Yılanlı mah - Ödemiş - İzmir
1890hk 📖: Yılan Yaylası
■ Yılan Kalesi (şimdi Kiraz-Dokuzlar) köyünün yaylası idi. SN
Emirli mah - Ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1916hb 📖: Emirli
Eselli mah - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1928 📖: İselli [ Tr "İsa eli?" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.