haritada ara :   km  
Çumra'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
ApaSaraycık mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Apa Saracığı [ Tr sahracık? ]
■ © Gömlek No:9781 Konya eyaleti, Belviran kazası, Apasaraycığı karyesi temettuat defteri. deyar heyran
Avşar mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Avşar [ Tr "aş." ]
■ © Gömlek No:9783/B Konya vilayeti, Belviran kazası, Afşar köyü deyar heyran
Seçme mah - Çumra - Konya
1928 📖: Seçme
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Apa mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Apa (başka yer)
■ Apa'nın Hellen-öncesi bir Hintavrupa dilinde `su` anlamında olması muhtemeldir. Eski Apa köyü baraj altında kaldı, 1962'de bugünkü yerine taşındı. SN
Yenimescit mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Alissa [ Yun ]
Çiçek mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Çiçek
Dinek mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1926h 📖: Dinek | Kâzımiye
■ Orta Anadolu yer adlarında sıkça rastlanan Dinek/Denek sözcüğünün anlamı ve kökeni hakkında bilgimiz yoktur. SN
Doğanlı mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Simi
Yenisu mah - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Alkıran
Balçıkhisar mah - Çumra - Konya
1928 📖: Eserihamid [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1890hk 📖: Balçıkhisar
■ © Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesinin... deyar heyran
İçeriçumra mah - Çumra - Konya
1476t 📖: Çumra
■ İlçeye adını veren asıl Çumra kasabası burasıdır. SN
Alibeyhöyüğü mah - Çumra - Konya
1896z 📖: Balçıkhisar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Öteden beri Alibey Höyüğü olarak anılan mevki yakınında Rumeli muhacirlerinin iskanı için kurulmuş ve 1896'da Balçıkhisar adı verilmiştir. 1920 ve 1921'de Ankara rejimine karşı iki halk ayaklanmasına öncülük eden Delibaş Mehmet buralıdır. SN
■ © Tarih: 13/Za/1312 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi Alibey Höyüğü civarına iskan edilen Rumeli muhacirlerinin teşkil ettikleri karyeye Balçıkhisarı adının verildiğ © »»» Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesi deyar heyran
Gökhöyük mah - Çumra - Konya
1928 📖: Tımraş
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Tımraş Bulgaristan'ın Rodop Dağları'nda Pomaklarla maskun bir bölgenin adıdır. 1878'de isyan eden Pomaklarca kurulan Tımraş Cumhuriyeti 1886'da Bulgar ordusunca bastırıldı. SN
Avdul mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Avdıl
Fethiye mah - Çumra - Konya
1901z 📖: Fethiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ 1901 yılında Rumeli muhacirleri iskanı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ © Tarih: 27/S /1317 (Miladi 1901) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
Abditolu mah - Çumra - Konya
1928 📖: Abditolu [ Tr tol "ağıl" ]
Beylerce mah - Çumra - Konya
1928 📖: Batum
Dedemoğlu mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Dedemoğlu
Çumra ilçe - Çumra - Konya
1926h 📖: Çumra İstasyonu
1476t 📖: Çumra (başka yer)
■ İlçeye adını veren asıl Çumra şimdiki İçeriçumra kasabasıdır. 1910'dan sonra kasaba, demiryolu üzerindeki istasyon mevkiine taşındı. SN
■ Şimdilerde nüfusun yarısı Muhacir yarısı ise Celali Aşiretinin Sasoon ailesine bağlı Erzurumlu Kürtlerdir. Site Yönetimi
Alemdar mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Alemdar
Kuzucu mah - Çumra - Konya
1928 📖: Kuzucu
Dinlendik mah İnli - Çumra - Konya
1926h 📖: Dinlendik
Okçu mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Okçualan
■ © Tarih: 25/N /1328 (Hicrî) Konya'da Sahra nahiyesine tabi Okçualan karyesiyle Sahralılar beyninde münazaun-fih olan arazi hakkında teleb olunan izahatın beyanı. deyar heyran
Güvercinlik mah - Çumra - Konya
1928 📖: Güvercinlik
1926h 📖: Karamankırı
■ Karamankırı, Çumra civarındaki ovanın adıdır. SN
İnli mah - Çumra - Konya
1928 📖: KüçükÖren (idari bölge)
■ İnli, Dinlendik ve Küçükören adlarında üç mahalleden oluşur. Önceki adı Küçükören idi 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile köyün adı İnli yapıldı, Dinlendik ve Küçükören mahalle olarak kaldı. Taner A.
Erentepe mah - Çumra - Konya
1928 📖: Sodur
Ürünlü mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Kervanhöyük
Karkın mah - Çumra - Konya
1476t 📖: Karkın [ Tr "aş." ]
Arıkören mah - Çumra - Konya
1928 📖: Arıkören
Taşağıl mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Taşağıl
Adakale mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Yılanlı (mah)
■ Uzunca köyüne bağlı Yılanlı mahallesi 15.03.1946'da Adakale adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
Sürgüç mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Sürgüç
Uzunkuyu mah - Çumra - Konya
1926h 📖: Uzunkuyu


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.