Çukurca'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Aşûta
S1840: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891c: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
■ Köy 14. yüzyılda Hristiyan Nasturiler yani Keldaniler'den Tiyari Aşireti tarafından kuruldu. İlerleyen zamanlarda Süryaniler'de köye yerleştiler. 19. yüzyılın ortalarında bölgenin güçlü Kürd beylerinden Hakkari Beyi Nurullah Bey ve Cizreli Bedirhan Beyler, Hristiyan Nasturilere karşı katliam yapmaya başladı. Osmanlı'nın olaya müdahale etmesiyle bu katliam durduruldu ve köye aynı yıllarda Kurmanç Kürdler'i de göç ettiler. İlerleyen zamanlarda Kürdlerin yoğun baskıları ile köydeki Hristiyan Nasturi yani Keldaniler ve Süryaniler Kürdleştiler. Günümüzde köyde Kurmanç Kürdler'i ile Kürdleşmiş Nasturiler ile Kürdleşmiş Süryaniler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Zavita
S1840: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
Kr: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Minyaniş
S1840: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dikenli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Bite
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Mergans [ Kürd "çayırlar" ]
S1840: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Çemê
S1840: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynaklı mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Çemimemdo [ Kürd "durgunkaynak" ]
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Biyâdir
1916hb: Badri
■ Köyün kurucuları Ermeniler'dir. 1915-1916 senelerinde Ermenilerin tehcir edilmiştir. Köye ise Kürdleşmiş Türkmenler yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928k: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840: Lizan
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
1916hb: Salebekkan
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Beravi [ Kürd "suyanı" ]
  Benekli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Sifsidan
1916hb: Sufsida
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Hişet
1916hb: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Behriç
S1840: BêthAricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Zavita
1916hb: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Tuğup
1916hb: Txub/TxumaNavei [ Süry ]
S1840: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Maˁrûfan [ Kürd "maruflar?" ]
1916hb: Marafa
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Bilican [ Kürd ]
1916hb: Berican
Kürd (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. SN
  Tepecik mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Kurbe
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1946ht: Şivelizan
1928k: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Çağlayan köy - Çukurca - Hakkari
■ Köy halkı Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Mirkaniş
S1840: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Uzundere köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Ertûş [ Kürd ertûşî "aş." ]
■ Köyün eski ismi Ertoş'dur. Köy halkı Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Köşk mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Kasran [ Kürd qasra "köşkler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km