Çukurca'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928: Aşûta
S1840: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891c: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
K: Zavita
S1840: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Minyaniş
S1840: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928: Gundek [ Kürd "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Mergans [ Kürd "çayırlar" ]
S1840: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
K: Siyavik [ Kürd "üçsu" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
K: Çemê
S1840: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynaklı mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Çemimemdo [ Kürd "durgun kaynak" ]
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928: Deştan [ Kürd "alanlar, düzlükler" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928: Biyâdir
1916hb: Badri
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840: Lizan
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
1916hb: Salebekkan
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
K: Beravi [ Kürd "su yanı" ]
  Benekli mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Sifsidan
1916hb: Sufsida
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Hişet
1916hb: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Behriç
S1840: Bêth Aricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928: Zavita
1916hb: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K: Xanê Sêgund [ Kürd "üçköy hanı" ]
S1840: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
K: Tuğup
S1840: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928: Maˁrûfan [ Kürd "maruflar?" ]
1916hb: Marafa
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928: Gûzereş [ Kürd "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928: Bilican
1916hb: Berican [ Kürd "aş." ]
Kürd (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. SN
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1946h: Şivelizan
1928: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
S1840: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Uzundere köy - Çukurca - Hakkari
1928: Ertûş [ Kürd ertûşî "aş." ]
  Köşk mz - Çukurca - Hakkari
1946h: Kasran [ Kürd qasra "köşkler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km