haritada ara :   km  
Çukur'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1556b 📖 Pertûk
Kürt (Sünni) yerleşimi
Cevizyatağı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pavik [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Günkırı bld - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kotni
E967 📖 Kotni Քոթնի
Kürt (Sünni) yerleşimi
Saklı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sirit
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çayarası köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yamaçköy köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Pov [ Erm ]
1556b 📖 Pav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Değirmen köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Muşeğaşén [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
1556b 📖 Mışaxşîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 4. ila 9. yy'da Taron (Muş) ülkesine egemen olan ve Ermeni tarihinde önemli roller oynayan en az altı adet Muşeğ Mamikonyan'dan biri onuruna adlandırılmış olmalıdır. SN
Üzümveren köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Çapkis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 16. yy'da nüfusu bütünüyle Ermenidir. SN
■ Mezarlıkta hâlâ üzerinde Ermenice yazılar olan mezar taşları var. Manav
Yemişveren köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Balekan [ Kr "abdallar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sütderesi köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mozek
E1902 📖 Mozag [ Erm "domuz yavrusu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Güroymak ilçe - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b 📖 Norşîn
1928 📖 Çukur (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eski Norşen şimdiki kasaba merkezinin 1 km kadar güneydoğusundadır. Kasaba adı Ermenice olmakla beraber nüfus 16. yy tahririnden itibaren Kürt ve İslam görünür. SN
Kaleli köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mişkan
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
■ Kürtçe «mişkan» `fareler` zayıf olasılıktır. SN
Bölmedere mah - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Sîz
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kavunlu köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Bizatun [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Özkavak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Oskağak
E680 📖 Otskağak [ Erm "yılankent" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Otskağak `yılankent` ve Vişabakağak `ejderkent` adıyla 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Adın açıklaması efsanelere dayandırılır. ■ Türkçe uyarlaması şaheserdir. SN
Kekliktepe köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mısuri [ Erm ]
1556b 📖 Mşuri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kuştaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xasık [ Kr xasik "bey mülkü (has)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Taşüstü köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Korğak / Korxak
Kürt (Sünni) yerleşimi
Arpacık köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Kisxam / Kisğam
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıkolbaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Morx yk.
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Gölbaşı bld - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Gölbaşı | İrun
E1912 📖 Saregole | Érun [ Kr serêgolê "gölbaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Güroymak ilçesinde Arapların bulunduğu tek yerleşimdir. Geri kalan tüm yerleşimler Kürttür. SN
Aşağıkolbaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1865h 📖 Morgo
E1848 📖 Morx
1556b 📖 Morx aş.
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yazıkonak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Nisd / Nist [ Erm "konak, durak" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Çıtak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kanireş [ Kr kanêreş "karapınar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tahtalı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1865h 📖 Tahtalı / Taxtalu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Sıcaksu mah Gölbaşı - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1848 📖 Çermug [ Erm "ılıca" ]
K1848 : Germav [ Kr "ılıca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Boryan [ Kr "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.