Çubuk'da 77 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı mah - Çubuk - Ankara
1915h: Arkasıyan
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Yılmaz mah - Çubuk - Ankara
1915h: Mardin
  Gümüşyayla mah - Çubuk (Sirkeli bucağı) - Ankara
1928: Mira
■ Mira veya Mire esasen buradaki dağın adıdır. SN
  Yiğitli mah - Çubuk - Ankara
1928: İğbek
1915h: İpek
  Tuğla mah - Çubuk - Ankara
1928: Tuğla
  Özlüce mah - Çubuk - Ankara
1928: Mekki
  Yaylak mah - Çubuk - Ankara
1928: Yaylak
  Yazır mah - Çubuk - Ankara
1928: Yazır
  Yenice mah - Çubuk - Ankara
1928: Yenice
  Esenboğa mah - Çubuk - Ankara
1915h: Esemboğa
■ Esenboğa adı; Yıldırım Bayezid ile Timur arasında gerçekleşen 1402'deki Ankara Savaşı'nda, Timur'un fil ordularının komutanı "İsen Boga"dan gelmektedir. Esenboğa Uluslararası Havalimanı da adını, bulunduğu bu yerden almıştır. Tunahan KOÇAK
  Avcıova mah - Çubuk - Ankara
1915h: -
  Çubuk ilçe - Çubuk - Ankara
1915h: Çubuk
1766z: Çubukabad
■ 06.08.1766 Çubukabad kazasında Baydos Yaylağı'nda Merdiş (Merdis,Mirdes ?) Aşireti'nden maktul birinin diyet meselesinin sulhen intacı. g.tt deyar heyran
  Sele mah - Çubuk - Ankara
1928: Sile
  Yukarıçavundur mah - Çubuk - Ankara
1530t: Çavundur yk. [ Tr "aş." ]
■ © 15.07.1730 Mukataa Emini İbrahim'in Ankara sancağında Vele nahiyesinde Çavundur karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı. deyar heyran
■ Çubuk Kazası, Yukarı Çavundur Karyesi (sene h. 929- m. 1522) 36 haneli bir köydür. (h.937/m.1530 tarihli Tahrirde yine Çubuk kazasına bağlı Yukarı-Çavundur karyesi. Aynı defterlerde ayrı bir köy olarak "Aşağı-Çavundur karyesi de mevcuttur. Seddül Bahir
  Kargın mah - Çubuk - Ankara
1928: Kargın [ Tr "aş." ]
  Susuz mah - Çubuk - Ankara
1928: Susuz
  Mutlu mah - Çubuk - Ankara
1968: Deliören
1928: Deliviran
  Dağkalfat mah - Çubuk - Ankara
1928: DağXalfat
■ Çankırı ilinden Ankara'ya nakledildi. SN
  Akkuzulu mah - Çubuk - Ankara
1928: Akkuzulu
■ 1952'de eski yerinden kaldırılarak Şavlak mevkiine taşındı. SN
  Camili mah - Çubuk - Ankara
1928: Camili
  Demirci mah - Çubuk - Ankara
1928: Demirci
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Oyumiğde mah - Çubuk - Ankara
1530t: Oyum-igde
■ H937/M1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterinde “Ankara Vilayeti Çubuk Kazasına bağlı Oyum-iğde karyesi”. Seddül Bahir


Grafik harita göster     haritada ara : km