Çubuk'da 77 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı mah - Çubuk - Ankara
1928k: Arkasıyan
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Yılmaz mah - Çubuk - Ankara
1928k: Martin
  Tuğla mah - Çubuk - Ankara
1928k: Tuğla
  Özlüce mah - Çubuk - Ankara
1928k: Mekki
  Yaylak mah - Çubuk - Ankara
1928k: Yaylak
  Ovacık mah - Çubuk - Ankara
1928k: Ovacık
  Yazır mah - Çubuk - Ankara
1928k: Yazır
  Yenice mah - Çubuk - Ankara
1928k: Yenice
  Esenboğa mah - Çubuk - Ankara
1928k: Esenboğa
■ Esenboğa adı; Yıldırım Bayezid ile Timur arasında gerçekleşen 1402'deki Ankara Savaşı'nda, Timur'un fil ordularının komutanı "İsen Boga"dan gelmektedir. Esenboğa Uluslararası Havalimanı da adını, bulunduğu bu yerden almıştır. Tunahan KOÇAK
  Karaman mah - Çubuk - Ankara
1928k: Karaman
  Çubuk ilçe - Çubuk - Ankara
1766d, 1891c: Çubukabad
■ 06.08.1766 Çubukabad kazasında Baydos Yaylağı'nda Merdiş (Merdis,Mirdes ?) Aşireti'nden maktul birinin diyet meselesinin sulhen intacı. g.tt deyar heyran
  Sünlü mah - Çubuk - Ankara
1928k: Sünlü
  Sele mah - Çubuk - Ankara
1928k: Sile
  Yukarıçavundur mah - Çubuk - Ankara
1530ta: Çavundur yk. [ Tr "aş." ]
■ © 15.07.1730 Mukataa Emini İbrahim'in Ankara sancağında Vele nahiyesinde Çavundur karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı. deyar heyran
■ Çubuk Kazası, Yukarı Çavundur Karyesi (sene h. 929- m. 1522) 36 haneli bir köydür. (h.937/m.1530 tarihli Tahrirde yine Çubuk kazasına bağlı Yukarı-Çavundur karyesi. Aynı defterlerde ayrı bir köy olarak "Aşağı-Çavundur karyesi de mevcuttur. Seddül Bahir
  Kargın mah - Çubuk - Ankara
1928k: Kargın [ Tr Kargın "aş." ]
  Susuz mah - Çubuk - Ankara
1928k: Susuz
  Mutlu mah - Çubuk - Ankara
1968k: Deliören
1928k: Deliviran
  Dağkalfat mah - Çubuk - Ankara
1928k: DağXalfat
■ Çankırı ilinden Ankara'ya nakledildi. SN
  Akkuzulu mah - Çubuk - Ankara
1928k: Akkuzulu
■ 1952'de eski yerinden kaldırılarak Şavlak mevkiine taşındı. SN
  Kuyumcu mah - Çubuk - Ankara
1928k: Kuyumcu
  Dedeler mah - Çubuk - Ankara
1928k: Dedeler
  Sarısu mah - Çubuk - Ankara
1928k: Sarısu
  Camili mah - Çubuk - Ankara
1928k: Camili
  Meşeli mah - Çubuk - Ankara
1928k: Meşeli
  Demirci mah - Çubuk - Ankara
1928k: Demirci
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Oyumiğde mah - Çubuk - Ankara
1530ta: Oyum-igde
■ H937/M1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterinde “Ankara Vilayeti Çubuk Kazasına bağlı Oyum-iğde karyesi”. Seddül Bahir


Grafik harita göster     haritada ara : km