Çifteler'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Orhaniye mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Orhaniye
1925h: Hamidli
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Osmaniye mah - Çifteler - Eskişehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Hayriye mah - Çifteler - Eskişehir
1925h: Hayriye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Ilıcabaşı mah - Çifteler - Eskişehir
1928: İhsaniye
1925h: Ilıcabaşı
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çatmapınar mah - Çifteler - Eskişehir
1946: Bünkeşik
1928: Büngeşik
Türkmen yerleşimi
  Kadıkuyusu mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Kadıkuyusu
■ Köy halkı Türkmenler'den ve Yörükler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıkavak mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Sarıkavak
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çifteler ilçe - Çifteler - Eskişehir
1714z: Çifteler?
1500~: Çıfıtlar [ Tr "Yahudiler" ]
Y952: Kabórkeion [ Luw ]
A870: Hısn el-Yahûd [ Ar "Yahudi kalesi" ]
Türkmen (Çönger) yerleşimi
■ 10. yy'da Bizans ordusunun seferde içtima yerlerinden (aplekton) biri olarak anılır. Hısn el-Yahûd ve Çıfıtlar adının gerekçesi hakkında bilgi yoktur. SN
■ Yeniil aşiretine dahil Çönger Türkmen cemaati. © 25.11.1714 Hüdavendigar sancağında Seferihisar nahiyesinde Çifteler namındaki köyde ... deyar heyran
  AbbasHalimPaşa mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Abbaspaşa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Mısır hıdiv ailesinden Abbas Halim Paşa tarafından Balkan Harbi muhacirlerini iskân etmek amacıyla 1913'te kurulmuştur. SN
■ Köy halkı Bulgaristan'ın Kırcaali kentinden gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Belpınar mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Belpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karaçaylılar'dan oluşmaktadır. Karaçaylılar, Kıpçak Türkleri'nin bir koludur. Berk Ulusoy
  Başkurt mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Başkurt [ Tr Başkırd "bir Tatar kavmi" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Saithalimpaşa mah - Çifteler - Eskişehir
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mısır hıdiv ailesinden Abbas Halim Paşanın kardeşi Prens Said Halim Paşa tarafından 1913'te Rumeli muhacirleri için kurulan mandıradır. SN
  Eminekin mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Eminekini
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Selanik ve civarından gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yıldızören mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Mamure [ Tr "kasaba" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  ZaferHamit mah - Çifteler - Eskişehir
1924h: Zaferihamid [ Tr "Abdülhamit zaferi" ]
  Sadıroğlu mah - Çifteler - Eskişehir
■ Köy halkı Manav Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Körhasan mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Körhasan
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mahalle halkı Türkmenler'den, Rumeli'den gelen Türkler'den ve Yörükler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğanay mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Alikan
1925h: Doma (mah)
Türkmen yerleşimi
  Ortaköy mah - Çifteler (Umraniye bucağı) - Eskişehir
Y200~a, Y610: Órkistos
Türkmen yerleşimi
■ 715 yılında bir Arap akını esnasında tahrip edildiği kaydedilen Orkistos kentidir. SN
  Dikmen mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Nasriye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km