Çiçekdağı'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konurkale köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928k: Konurkale
Kürd (Ohçiyan ) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. Osmanlı Arşiv Vesikalarında ''Konar-Göçer Türkmen Taifesi'' olarak geçmektedir. Bu sebeple Okçu Aşireti'nin Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Konya, Sivas, Gaziantep, Kilis ve daha birçok kentte köyleri ve nüfusları bulunmaktadır. Ayrıca Dede Korkut Oğuznameleri'nde adı geçen köklü bir Türkmen aşireti olduğunu tekrar belirtmek gerekir. Kaynak: Osmanlı Arşiv Vesikaları, Dede Korkut Oğuznamaleri ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  BoğazEvci bld - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928k: BoğazEvci
Türkmen yerleşimi
■ 16. yüzyılda Kahramanmaraş ve Adana civarından İç Anadolu’ya yerleştirilen Türkmenlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
Kr: Şorik [ Kürd şorik "tuzluca" ]
1928k: Acıköy
Kürd (Okçiyan ) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. Osmanlı Arşiv Vesikalarında ''Konar-Göçer Türkmen Taifesi'' olarak geçmektedir. Bu sebeple Okçu Aşireti'nin Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Konya, Sivas, Gaziantep, Kilis ve daha birçok kentte köyleri ve nüfusları bulunmaktadır. Ayrıca Dede Korkut Oğuznameleri'nde adı geçen köklü bir Türkmen aşireti olduğunu tekrar belirtmek gerekir. Kaynak: Osmanlı Arşiv Vesikaları, Dede Korkut Oğuznamaleri ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Alanköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928k: Alanköy
Kürd (Okçiyan) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. Osmanlı Arşiv Vesikalarında ''Konar-Göçer Türkmen Taifesi'' olarak geçmektedir. Bu sebeple Okçu Aşireti'nin Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Konya, Sivas, Gaziantep, Kilis ve daha birçok kentte köyleri ve nüfusları bulunmaktadır. Ayrıca Dede Korkut Oğuznameleri'nde adı geçen köklü bir Türkmen aşireti olduğunu tekrar belirtmek gerekir. Kaynak: Osmanlı Arşiv Vesikaları, Dede Korkut Oğuznamaleri ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Halaçlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Halaçlı
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Çubuktarla köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Veledli
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Kırdök köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Kırdök
■ Türkmen (Tülek) yerleşimi Berk Ulusoy
  Armutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Armutlu
Kürd (Molikan) yerleşimi
  Hacıhasanlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1836d: Hacıhasanlı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ © »»» 05.07.1836 Kırşehir sancağının Çemikdağı nahiyesinde Pehlivanlı Aşireti cemaatından Tulak cemaatının ikamet ettiği Hacıhasan Kışlası adlı karyede el-Hac Mehmed adlı şahsın inşa ettiği camide... deyar heyran
  Safalı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Safalı
■ Köy halkının kökeni Avşar/Afşar Türkmenleri'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Gelikan [ Kürd "boğazlar" ]
1928k: Alahacılı
Kürd (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Tamamen Türklesmistir. Mert Çakmak
  Demirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Demirli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  İbikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: İbikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Küçükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: K. Teflek
Kürd/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Ulu Yörük Türkmenlerin'den ve Kurmanç Kürdlerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Beşikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Çepni köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Çepni
Alevi yerleşimi
  Tatbekirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Tatbekirli
Kürd (Molikan) yerleşimi
  Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1890: Mecidiye [ Tr "Abdülmecid yeri" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
■ Çiçekdağı ilçesi 1845 yılında, kökeni 24 Oğuz Boyu'ndan, Avşar Boyu'na dayanan Horasan Türkmen Oymak ve Sülaleleri tarafından ilk olarak Boyalık adında bir köy olarak kurulmuştur. Zaman içinde artan Türkmen nüfusu ile ilçe olmuştur. İlçe de Kurmanç Kürdleri'de yaşamaktadır. Fakat Kurmanç Kürdler'i 1865 yılında iskan edildiler. Ayrıca Kurmanç Kürdler'i kendi köylerinde yaşamaktadır. Çiçekdağı ilçe merkezinde az bir nüfusa sahiptirler. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Bahçepınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Torin [ Kürd torin "yeğen, yiğit" ]
1928k: Bahçepınar
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
■ Torın `yiğit, delikanlı, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
  Çanakpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Ramik [ Kürd ramik/raman "Ramazan" ]
1928k: Çanakpınar
Kürd (Şêxbilan ) yerleşimi
  Doğankaş köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Şedidler
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
  Pöhrenk köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Pöhrenk
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Kürdler'den Şêxbilan Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı yöreye 1865 yılında iskan edilmiştir. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı kitabıdır. Berk Ulusoy
  Baraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Baraklı
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru Kırşehir'e göç etmiştir. Doğudan gelen insanların Kürd zannedilmesi bilinçsizliği yüzünden bu şekilde itham edilmişlerdir. Köy halkı köken itibariyle kesinlikle Türkmen'dir. Ayrıca Baraklar en şanlı Türkmen Aşiretleri'nden birisidir ve köy halkı da bu aşirete mensuptur. Yoğun olarak Gaziantep ile Kilis yörelerinde ikamet ederler. Ayrıca iç Anadolu Bölgesi'nde Kırıkkale'nin Keskin ve Delice ilçelerinde de Barak isimli soydaş Türkmen köyleri mevcuttur. Berk Ulusoy
  Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Qişle
1928k: Mahmutlu
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
■ Köy halkının büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Türkmenler Kaska ve Beyzeki Aşiretleri'ne mensupturlar. Ayrıca köyde birkaç hane Kürd kökenli vatandaşlarda yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Yalnızağaç köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Zekera [ Kürd/Tr "Zekeriyalar (aş.)" ]
Kürd (Şexbilan) yerleşimi
  Çopraşık köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Türkmen yerleşimi
■ Köyün nüfusunu Maraş'tan göçen Türkmenler oluşturmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km