haritada ara :   km  
Çiçekdağı'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Kaleevci köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖 Kaleevci
Boğazevci bld - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Boğaz Evci
Türkmen yerleşimi
■ Halkı 16. yy'da Kahramanmaraş ve Adana civarından İç Anadolu’ya yerleştirilen Türkmenlerden oluşmaktadır. SN
Konurkale köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Konurkale
Kürt (Sünni) (Okçiyan ) yerleşimi
Bozlar köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Bozlar
Gölcük köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Nigâroğlu
Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
K1997 📖 Şorik [ Kr "tuzluca" ]
1925h 📖 Acıköy
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Okçiyan ) yerleşimi
■ Halep vilayetinden sürülen Kürtler 1690 ile 1720 yılları arasında iskan edilmiştir. SN
Kabaklı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Kabaklı
Kavaklıöz köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖 Kavaközü
Alanköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Alanköy
Kürt (Sünni) (Okçiyan) yerleşimi
Topalali köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Topallar
Halaçlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Halaçlı
Türkmen yerleşimi
■ Halaçlı köyü, Köçekli aşiretinin mensubu olan Türkmenler'in yaşamakta olduğu bir köydür. Kaynaklarda buraya geliş durumuyla ilgili çeşitli tarihler yazmaktadır. Köçekli aşireti Oğuzların Avşar boyundandır. Ufuk Güntekin
Kızılcalı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Kızılcalı
Çubuktarla köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Velidli
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
Kırdök köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Kırdök
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Yukarıhacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıahmedli yk.
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Tepecik köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Tepecik
OrtaHacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıahmedli orta
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Aşağıhacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıahmedli aş.
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Armutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Armutlu
Kürt (Sünni) (Molikan) yerleşimi
Hacıhasanlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1836z 📖 Hacıhasanlı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ © »»» 05.07.1836 Kırşehir sancağının Çemikdağı nahiyesinde Pehlivanlı Aşireti cemaatından Tulek cemaatının ikamet ettiği Hacıhasan Kışlası adlı karyede el-Hac Mehmed adlı şahsın inşa ettiği camide... deyar heyran
Safalı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Safalı
Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖 Gelikan [ Kr "boğazlar" ]
1928 📖 Alahacılı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Türkmen/Kürt (Sünni) (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Molikan aşireti'ne mensup Kürdlerden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen aşiretidir. Molikan ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. [Berk Ulusoy] Mert Çakmak
Demirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Demirli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
İbikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 İbikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Türkücü Neşet Ertaş'ın çocukluğunu geçirdiği köydür. SN
Büyükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 B. Teflek
Hacıduraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖 Hacıduraklı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Küçükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 K. Teflek
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
Beşikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖 Beşikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Beşikli'ye bağlı olan Arabın mahallesi de Tülek Türkmenleri'ndendir. Ufuk Güntekin
Haydarlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖 Haydarlı
Çepni köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Çepni [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Tatbekirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Tatbekirli
Kürt (Sünni) (Molikan) yerleşimi
Harmanpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Güngüş
Kürt (Sünni) (Bereketli) yerleşimi
Çevime köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Çevime
Alimpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Alimpınar
1926h 📖 Keklik Ali
Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖 Boyalık | Mecidiye
1876a 📖 Rişvan | Mecidiye [ Kr reşwan "aş." ]
1584t : Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
■ 1842-1846 (h.1258-1262) yıllarına ait Kırşehri Şer'iyye Sicillerinde günümüzdeki Çiçekdağı ilçesi bucak olarak belirtilmekte ve Boyalık karyesi adıyla geçmektedir. Bölgede yaşayanlar ise Türkman taifesinden çeşitli aşiretlerdir. Kürtlerin Çiçekdağına gelişi 1860-1870 yılları arasında olmuştur. Bucak merkezi olması ve arazilerin eşit şekilde taksim edilebilmesi için Kürtler bir süre Boyalık karyesinde bekletilmişler. Sonra da Malya ovasınaki viran vaziyetteki köylere iskan edilmişlerdir. Ufuk Güntekin
Bahçepınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖 Torin [ Kr "soylu, yiğit" ]
1926h 📖 Bahçepınar
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
Çanakpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖 Ramik [ Kr "heybe" ]
1928 📖 Çanakpınar
Kürt (Sünni) (Şêxbilan ) yerleşimi
Hacıoğlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıoğlu
Doğankaş köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Şedidler
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
Köseli bld - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Köseli
Pöhrenk köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖 Pöhrenk [ Tr "yer altı kanalı" ]
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
Baraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Baraklı [ Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Akbıyıklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Akbıyıklı
Şahinoğlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 İğdeli | Şahinoğlu mah.
Kürt (Sünni) (Bereketli) yerleşimi
Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K1997 📖 Qişle
1926h 📖 Mahmudlu | Ilıca
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
Yalnızağaç köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Zekeri [ Kr/Tr "Zekeriyalar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Şexbilan) yerleşimi
Çopraşık köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Çopraşık
Türkmen yerleşimi
■ Köyün nüfusunu Maraş'tan göçen Türkmenler oluşturmaktadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.