Çiçekdağı'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kaleevci köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖 Kaleevci
  Boğazevci bld - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Boğaz Evci
Türkmen yerleşimi
■ Halkı 16. yy'da Kahramanmaraş ve Adana civarından İç Anadolu’ya yerleştirilen Türkmenlerden oluşmaktadır. SN
  Konurkale köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Konurkale
Kürt (Sünni) (Okçiyan ) yerleşimi
  Gölcük köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Nigâroğlu
  Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
K1997 📖 Şorik [ Kr "tuzluca" ]
1925h 📖 Acıköy
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Okçiyan ) yerleşimi
■ Halep vilayetinden sürülen Kürtler 1690 ile 1720 yılları arasında iskan edilmiştir. SN
■ Kırşehirin ortasında Kürtçe konuşan bir köy nasıl türk olabilir. Kürt köyüdür. Reşvan aşiretinin Okçiyan koludur, doğru. Fakat bu aşiret Kürttür. Zaten "Kr" tuzluca diye belirtilmiş Ali kılıç
  Kabaklı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Kabaklı
  Kavaklıöz köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖 Kavaközü
  Alanköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Alanköy
Kürt (Sünni) (Okçiyan) yerleşimi
  Topalali köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Topallar
  Halaçlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Halaçlı
  Kızılcalı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Kızılcalı
  Çubuktarla köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Velidli
  Kırdök köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Kırdök
  Yukarıhacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıahmedli yk.
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Tepecik köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Tepecik
  OrtaHacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıahmedli orta
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Aşağıhacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıahmedli aş.
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Armutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Armutlu
Kürt (Sünni) (Molikan) yerleşimi
  Hacıhasanlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1836z 📖 Hacıhasanlı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ © »»» 05.07.1836 Kırşehir sancağının Çemikdağı nahiyesinde Pehlivanlı Aşireti cemaatından Tulak cemaatının ikamet ettiği Hacıhasan Kışlası adlı karyede el-Hac Mehmed adlı şahsın inşa ettiği camide... deyar heyran
  Safalı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Safalı
  Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖 Gelikan [ Kr "boğazlar" ]
1928 📖 Alahacılı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Türkmen/Kürt (Sünni) (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Molikan aşireti'ne mensup Kürdlerden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen aşiretidir. Molikan ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. [Berk Ulusoy] Mert Çakmak
  Demirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Demirli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  İbikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 İbikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Büyükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 B. Teflek
  Hacıduraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖 Hacıduraklı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Küçükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 K. Teflek
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Beşikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖 Beşikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
  Haydarlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖 Haydarlı
  Çepni köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Çepni [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Tatbekirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Tatbekirli
Kürt (Sünni) (Molikan) yerleşimi
  Harmanpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Güngüş
Kürt (Sünni) (Bereketli) yerleşimi
  Çevime köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Çevime
  Alimpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Alimpınar
1926h 📖 Keklik Ali
  Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖 Boyalık | Mecidiye
1876a 📖 Rişvan | Mecidiye [ Kr reşwan "aş." ]
1584t : Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
  Bahçepınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖 Torin [ Kr "soylu, yiğit" ]
1926h 📖 Bahçepınar
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
  Çanakpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖 Ramik [ Kr "heybe" ]
1928 📖 Çanakpınar
Kürt (Sünni) (Şêxbilan ) yerleşimi
  Hacıoğlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Hacıoğlu
  Doğankaş köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Şedidler
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
  Köseli bld - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Köseli
  Pöhrenk köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖 Pöhrenk [ Tr "yer altı kanalı" ]
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
  Baraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Baraklı [ Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akbıyıklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖 Akbıyıklı
  Şahinoğlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 İğdeli | Şahinoğlu mah.
Kürt (Sünni) (Bereketli) yerleşimi
  Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K1997 📖 Qişle
1926h 📖 Mahmudlu | Ilıca
Kürt (Sünni) (Şêxbilan) yerleşimi
  Yalnızağaç köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Zekeri [ Kr/Tr "Zekeriyalar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Şexbilan) yerleşimi
  Çopraşık köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Çopraşık
Türkmen yerleşimi
■ Köyün nüfusunu Maraş'tan göçen Türkmenler oluşturmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km