Çermik'de 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
K 📖 Kaf?
1928 📖 Hop [ Er/Kr "su bendi" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Armağantaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Ağarmat
Zaza (Sünni) (Hasénen) yerleşimi
  Dilekpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Sarsap
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Konaklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Konakı
1902hk 📖 Konaka
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Eski yazı kaynaklarda görülen Konakı/Konağı adı yazım hatası olmalıdır. SN
  Güzel mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Saltepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Gevrek [ Kr gewrek "bozca" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Ceylan mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Cullar
1917h 📖 Bedran?
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kömürcüler mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Zeynilan [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bayat mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Füsaynî
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yaylacık mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Mûsikan [ Kr "Musalar" ]
  Şeyhandede mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxandede
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Korudağ mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Hüseyinli
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Pamuklu mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Budaran
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Pınarlı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karakaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Karakaya
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gölbaşı mah Karakaya - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Korgeni / Kurkeyni
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Zübeydik [ Kr "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Dikyol mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Diktol?
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Armutlu mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Zergüz [ Kr "sarıceviz" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Ağaçhan mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Ağaçhan
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yabanardı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Miyalan [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yayıklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Besim / Bisim
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kalaç mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Killo Haneleri [ Kr killo/killan "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Göktepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Sinto / Spinto [ Sür ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Fıstıklı mz - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Kirakos [ Erm Giragos "öz." ]
  Günaşan mah - Çermik - Diyarbakır
1902hk 📖 Kervan Çimeni
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kervan Çimeni esasen köyün üstünde olduğu dağın adıdır. SN
  Kuyu mah - Çermik - Diyarbakır
K 📖 Bîr [ Kr "kuyu" ]
1917h 📖 Kuyu
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı köye Bîr der. Bîr kurmanci ve zazakide kuyu anlamına gelmektedir. Köyün yukarı kısımlarında bazı kuyular bulunmaktadır. Eskiden su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. mustafa
  Bayrak mah - Çermik - Diyarbakır
1902hk 📖 Tilberz [ Kr "yüksek höyük" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Köksal mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gürüz mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Gürîz
  Değirmenli mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Berut [ Erm ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bulundu mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Benaf
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kartaltaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Musa Haneleri
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bahçe mah - Çermik - Diyarbakır
Z 📖 Hasuz
1917h 📖 Hasud [ Erm "verimli" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bademlik mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Hasno [ Kr hasino "demirci" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Elifuşağı mah - Çermik - Diyarbakır
1960 📖 Elifuşağı
1928 📖 Aliferuşağı
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karakolan mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Haburman
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Eskibağ mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Süzmük
1928 📖 Süznik / Süzink
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Güçlütaş mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Ğabiyan?
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karataş mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Temo Haneleri [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  İkiçeltik mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Genceli mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Genco Evleri
1928 📖 Genco Haneleri
  Örenkuyu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Birviran [ Kr "kuyu ören" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Balıksırtı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Mahmûr
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Petekkaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Nişenik [ Erm nışenik "bademli" ]
■ Nişenik Dağı, Çermik'in güneyindeki dağ kütlesinin adıdır. SN
  Sinekköy mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Sinbek? [ Erm syunag սյունակ? "sütun" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çalıtepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Herbetal / Herbetali
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çermik ilçe - Çermik - Diyarbakır
1665 📖 Çermîk
K1597 📖 Çermûk
E1136 📖 Çermuk [ Erm "ılıca" ]
Y378 📖 Abarnê
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 4. yy'da Ammianus Marcellinus ve 9. yy'da Süryanice Zuknin vekayinamesinin şifalı ılıcasıyla ünlü olduğu belirttilen Abarnê kentidir. Çermük Ermenice `ılıca` anlamına gelir. SN
■ © 24.10.1821 Tuna sahillerinde bina olunan kaleler masrafı için üçe ayrılan Şeyh Bızinli aşiretinin Çermik'teki kısmının hisselerine düşen beş yüz kuruşu miriye teslim eyledikleri. deyar heyran
  Aynalı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Bistin
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yoğun mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Oğîn
  Sarıbalta mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Kuştiyan [ Kr "kan davası köyü" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Alabuğday mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Rûtan [ Kr "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kalecik mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Kalecik
  Recep mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Köy halkı Çermik'in yerlisi Karakoyunlu Türkmeni'dir. Soyları Salur Boyu'na dayanır. Mehmet Kaya
  Aşağışeyhler mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxler aş.
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Akçörten mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Apikan [ Kr "amcalar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kırmatepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Terbil
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karamusa mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Karamusa
Türkmen yerleşimi
  Arabük mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Baykal mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Hacımelik
Türkmen yerleşimi
■ Köy yerlileri Karakoyunlu Türkmenleridir. Ferhat
  Asmalık mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Poksor / Poxsor [ Erm pokr-tsor "küçükdere" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Artuk mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Killan [ Kr killo/killan "aş." ]
  Başarı mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Allos
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Ziya Gökalp'in köyüdür. Türkmen veya Kürt yerleşimi olduğu ileri sürülür. SN
■ Köyün 400 yıllık geçmişi olduğu söylenir.Köy halki Beydilli Türkmenleri soyundan gelir. Yerlileri Harput Türkçesi konuşur. Köyün bir kısmı ise Abdülhamit döneminde Kafkasya bölgesinden yerleştirilen göçmenlerdir.Köye Siverek tarafindaki Kürt ve Zazalarda son yüzyılda yerleşmiştir. Aslen Çüngüş Elyos köyünden olan Ziya Gökalp ailesinin bu köye yerleşmesiyle burada dünyaya gelmiştir. Ferhat
  Bayırbağı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Karikan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Keklik mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Kevan [ Kr kewan "keklikler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Konuksever mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Xalilan [ Kr "Haliller" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İncili mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 B. Tolik [ Kr tolik "ebegümeci" ]
  Toplu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Bedvan yk.
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gözerek mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Gözerek [ Kr gozêrek "cevizlik" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bircemal mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Alakoç mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Karto
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Sarıca mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türk /Kürt Yerleşimi.Köyde Türkmenler ve Kürtler vardır. Her iki dilde konuşulur. Ferhat
  Bintaş mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Tilindere
1917h 📖 Tell Ender [ Ar/Kr ]
■ Türk yerleşimi; Til veya Tell, Süryanice, Arapça ve Kürtçede "tepe" demektir. metonio
  Karacaviran mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Kuşlukçayırı mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Karacek
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Adalar mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Angac
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yiğitler mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kiço / Kijo
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kayagediği mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Anceviz
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Akkoyunlu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
<1960 📖 Kuçi
1917h 📖 Karakoç
  Aşağıtaşmalı mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km