Çermik'de 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
Kr: Kaf?
1928k: Hop [ Erm/Kürd hop "su bendi" ]
Zaza yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Armağantaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ağarmat
Zaza (Hasénen) yerleşimi
  Dilekpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Sarsap
Zaza yerleşimi
  Konaklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Konakı
1902hb: Konaka
Zaza yerleşimi
■ Eski yazı kaynaklarda görülen Konakı/Konağı adı yazım hatası olmalıdır. SN
  Güzel mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Saltepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Gevrek [ Kürd gewrek "akça" ]
Zaza yerleşimi
  Ceylan mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Cullar
1917ht: Bedran?
Zaza yerleşimi
  Kömürcüler mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Zeynilan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Bayat mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Füsaynî
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkı'nın soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Ayrıca köyde birkaç hane Kırmanç Zaza'sı bulunmaktadır. Kaynak: Diyarbakır Tarihi kitabı ile Osmanlı Vergi Defterleri'dir. Berk Ulusoy
  Yaylacık mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Musikan [ Kürd "Musalar" ]
  Şeyhandede mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Şeyxandede
Zaza yerleşimi
  Korudağ mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Hüseyinli
Zaza yerleşimi
  Pamuklu mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Budaran
Zaza yerleşimi
  Pınarlı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza yerleşimi
  Karakaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Karakaya
Zaza yerleşimi
  Gölbaşı mah Karakaya - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Zübeydik [ Kürd "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza yerleşimi
  Dikyol mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Diktol?
Zaza yerleşimi
  Armutlu mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Zergüz [ Kürd zergûz "sarıceviz" ]
Zaza yerleşimi
  Ağaçhan mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Ağaçhan
Zaza yerleşimi
  Yabanardı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Miyalan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Yayıklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Besim/Bisim
Zaza yerleşimi
  Kalaç mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: KilloHaneleri [ Kürd killo/killan "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Göktepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Sinto/Spinto
Zaza yerleşimi
  Fıstıklı mz - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Kirakos [ Erm Giragos "öz." ]
  Günaşan mah - Çermik - Diyarbakır
1902hb, 1917ht: KervanÇimeni
Zaza yerleşimi
■ Kervan Çimeni esasen köyün üstünde olduğu dağın adıdır. SN
  Kuyu mah - Çermik - Diyarbakır
Kr: Bîr [ Kürd "kuyu" ]
1917ht: Kuyu
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı köye Bîr der. Bîr kurmanci ve zazakide kuyu anlamına gelmektedir. Köyün yukarı kısımlarında bazı kuyular bulunmaktadır. Eskiden su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. mustafa
  Bayrak mah - Çermik - Diyarbakır
1902hb, 1928k: Tilberz [ Kürd "yüksek höyük" ]
Zaza yerleşimi
  Köksal mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Değirmenli mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Berut [ Erm ]
Zaza yerleşimi
  Bulundu mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Benaf
Zaza yerleşimi
  Kartaltaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: MusaHaneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Bahçe mah - Çermik - Diyarbakır
Zz: Hasuz
1917ht: Hasud [ Erm "verimli" ]
Zaza yerleşimi
  Bademlik mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Hasno [ Kürd hasino "demirci" ]
Zaza yerleşimi
  Dalipek mz - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Elifuşağı mah - Çermik - Diyarbakır
1960k: Elifuşağı
Zaza yerleşimi
  Karakolan mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Haburman
Kürd yerleşimi
  Eskibağ mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Süzmük
Zaza yerleşimi
  Güçlütaş mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ğabiyan?
Kürd yerleşimi
  Karataş mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: TemoHaneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  İkiçeltik mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Kürd yerleşimi
  Örenkuyu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Birviran [ Kürd "kuyuören" ]
Zaza yerleşimi
  Balıksırtı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Mahmûr
Zaza yerleşimi
  Petekkaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Nişenik [ Erm nışenik "bademli" ]
■ Nişenik Dağı, Çermik'in güneyindeki dağ kütlesinin adıdır. SN
  Sinekköy mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Sinbek? [ Erm syunag սյունակ? "sütun" ]
Zaza yerleşimi
  Çalıtepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Herbetal/Herbetali
Zaza yerleşimi
  Çermik ilçe - Çermik - Diyarbakır
Kr: Çermûg
1821d: Çermîk
E1136: Çermuk [ Erm "ılıca" ]
Y378: Abarnê
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 4. yy'da Ammianus Marcellinus ve 9. yy'da Süryanice Zuknin vekayinamesinin şifalı ılıcasıyla ünlü olduğu belirttilen Abarnê kentidir. Çermük Ermenice `ılıca` anlamına gelir. SN
■ © 24.10.1821 Tuna sahillerinde bina olunan kaleler masrafı için üçe ayrılan Şeyh Bızinli aşiretinin Çermik'teki kısmının hisselerine düşen beş yüz kuruşu miriye teslim eyledikleri. deyar heyran
■ İlçe merkezinin çoğunluğunu yerli Türkmen nüfus oluşturmaktadır. Ayrıca ilçe merkezinde bir kısım Kırmanç Zaza'larda bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Aynalı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Bistin
Zaza yerleşimi
  Yoğun mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Oğîn
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Kafkasya'dan Kıpçak Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıbalta mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Kuştiyan
Zaza yerleşimi
  Alabuğday mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Recep mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Aşağışeyhler mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Şeyxler aş.
Zaza yerleşimi
  Akçörten mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Apikan [ Kürd apikan "amcalar" ]
Zaza yerleşimi
  Kırmatepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Terbil
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Kıpçak Türkleri'nden ve Kırmanç Zazalar'ından oluşmaktadır. Kaynak: Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları ve Kıpçak Türkleri: Siyasi ve Dini Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Karamusa mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Karamusa
Türkmen yerleşimi
  Arabük mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Baykal mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Hacımelik
Türkmen yerleşimi
■ Köy yerlileri Karakoyunlu Türkmenleridir. Ferhat
  Asmalık mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Poksor/Poxsor [ Erm ]
Zaza yerleşimi
  Artuk mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Killan [ Kürd killo/killan "aş." ]
  Başarı mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Allos
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Ziya Gökalp'in köyüdür. Türkmen veya Kürt yerleşimi olduğu ileri sürülür. SN
■ Köyün 400 yıllık geçmişi olduğu söylenir.Köy halki Beydilli Türkmenleri soyundan gelir. Yerlileri Harput Türkçesi konuşur. Köyün bir kısmı ise Abdülhamit döneminde Kafkasya bölgesinden yerleştirilen göçmenlerdir.Köye Siverek tarafindaki Kürt ve Zazalarda son yüzyılda yerleşmiştir. Aslen Çüngüş Elyos köyünden olan Ziya Gökalp ailesinin bu köye yerleşmesiyle burada dünyaya gelmiştir. Ferhat
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Beğdili/Beydili Boyu'na dayanmaktadır. Ziya Gökalp köken itibariyle Halep Türkmeni'dir. Babası Halep'ten Diyarbakır'a göç etmiştir. Annesi Diyarbakır'ın köklü Türkmen Aileleri'nden Pirinççizadeler'e mensuptur. Berk Ulusoy
  Bayırbağı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Karikan
Kürd yerleşimi
  Keklik mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Kevan [ Kürd kewan "keklikler" ]
Kürd yerleşimi
  Konuksever mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Xalilan [ Kürd xelîlan "Haliller" ]
Kürd yerleşimi
  İncili mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: B. Tolik [ Kürd tolik "taş kemerli ev" ]
  Toplu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1960-: Betvan yk.
1928k: Bedvan yk.
Zaza yerleşimi
  Gözerek mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Gözerek [ Kürd gozêre "ceviz" ]
Kürd yerleşimi
  Bircemal mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Alakoç mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
E1917, 1928k: Karto
Zaza yerleşimi
  Sarıca mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Türk /Kürt Yerleşimi.Köyde Türkmenler ve Kürtler vardır. Her iki dilde konuşulur. Ferhat
  Bintaş mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Tilindere
1917ht: Telender
■ Türk yerleşimi; Til veya Tell, Süryanice, Arapça ve Kürtçede "tepe" demektir. metonio
  Karacaviran mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Adalar mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Angac
Zaza yerleşimi
  Kayagediği mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Anceviz
Zaza yerleşimi
  Aşağıtaşmalı mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km