Çemişgezek'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  ? x - Çemişgezek - Tunceli
1916h: Şenkâx [ Erm "mamur mahalle" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h: Biliç
1518b: Biliç
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Ardurek'e bağlı bir mezra olup Haciyan Aşiretine mensuplar. Mehmet Ali
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ İdari olarak Parsiyan'a bağlı olsa da gayri-ı resmi olarak Avdurek'in mezrası kabul edilir. Haciyan Aşiretine mensuplar. Mehmet Ali
  Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878: Hırabad [ Erm "han" ]
1835c: Rabat [ Tr "han" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h, 1928: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h: Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h: Avrek / Evrek
E1878: Avrik [ Erm averak "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928: Vartinik aş. [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h: Sivenk [ Erm sévenk "karalar" ]
1835c: Siğnek
Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835c, 1925h: Savuk
E630: Sowk
Sünni Türk yerleşimi
■ 7. yy'a ait anonim Ermenice Coğrafya'da Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk veya Sovk kalesi burada olmalıdır. (Honigman 69). SN
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c, 1925h: Hemmişe
Sünni Türk yerleşimi
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Xıdıros [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
1518b: Xıdıröz?
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h: Germiri
E1878: Garmıri [ Erm "Kayserili? kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni nüfusla birlikte 18. yy sonlarında Müslüman olmuş 400 kadar Ermeni kökenli halk yaşamaktaydı. Bu sonuncuların halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılır. SN
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928: Atçeken [ Tr "aş." ]
1916h: Dimili
1518b: Dimilü (aş.) [ Kürd "Zaza" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c, 1925h: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878: Setırgents / Setırga [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
1835c, 1925h: Setirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  YukarıDemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h: Türk Vartinik [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c: Sisna / Sisne
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h: Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Maxmunut [ Erm ]
1518b: Mamx.nud
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c, 1925h: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878, 1925h: Pazapun [ Erm "şahin yuvası" ]
Y17: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928: Türk Karavenk [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Doruk mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878, 1925h: Morışga / Murışka
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ardurek'e bağlı mezra olup 1950'lere kadar Haciyan Aşiretiyle meskündu. Şu an harabe haldedir. Mehmet Ali
  YukarıBudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Karavank yk. [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Kürd (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. Mar(d)astan, birader artık bir karar ver. Karakeçililer Şeyhbızın'ların alt kolu mu, yoksa Berazi'lerin alt kolu mu? Kürtleştireceğim diye diye ne diyeceğini şaşırdın. metonio
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Biradi
E1878: Bradi / Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Erdige mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Erdige
1835c, E1900~a: Ardıga / Ardegan [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Laluşağı x - Çemişgezek - Tunceli
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kızılevler mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Kızılevler
■ Doğu halkı yoğunluktadır Hasan
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: İsekrek
E1878: Yerits Akrag
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? x - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Xaçtun [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Anıl x - Çemişgezek - Tunceli
E1878, 1925h: Hazari [ Erm ]
1835c: Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. (VanV). 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Hazari'de yaşamış olan Ermenilerin 17. yy'dan itibaren ayrıntılı soyağacı yayınlanmıştır. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878: Prexi [ Erm ]
1835c, 1925h: Brexi / Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
E1878, 1925h: Mirnav [ Kürd ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h: Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Aşgani / Aşgıni [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürd yerleşimi. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282: Ç.mişkezek
E1136: Çımışkadzag [ Erm "Çmşgik (öz.) keşişliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Urfalı Mateos Vekayinamesine göre Rum imp. Ioannes Tzimiskes (Erm. Çımşkik, 969-976) aslen buralı olup burada bir manastıra çekilmişti. Kasaba adı belki Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. ■ Aşıkpaşazade Tarihine göre 15. yy'da bölge Kürd Hasan Şeyh'in egemenliğindeydi. Şeyhhasanlı Kürtleri 18. yy'a dek anılır. 1894 Mamuretülaziz Salnamesi'ne göre toplam nüfus, 1373 Ermeni ve 1784 Müslim idi. Halen nüfusun büyük bölümü Türk asıllı kabul edilen Sünnilerdir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
■ Çemişgezekli ve Eğinli Ermeni Rumlardan bâzı grupların Euboianın Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000: Ulaklı
1835c, 1925h: Ğızi / Kızi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Bükler x - Çemişgezek - Tunceli
1835c: Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b, 1925h: Nornik / Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835c: Oğusar [ Erm "üzümtepe" ]
1518b: Oğuzlu?
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg Kürd cemaatine bağlı köy olarak gösterilir. Kaynaklarda görülen `Oğuzlu` adı yanlış okuma eseridir. SN
  Erbeşik x - Çemişgezek - Tunceli
1518b, 1925h: Eşgüni Sefine [ Erm "Eşgüni iskele" ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Hacıbey x - Çemişgezek - Tunceli
1835c, 1925h: Hacıbeğ
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Haranlar x - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  ? mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h: Hasudek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1518b, 1928: Germikâr [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. SN
  Koçlu x - Çemişgezek - Tunceli
1946: Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Paşamezrası x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c, 1925h: Vaskovan
E1776: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c, 1925h: Komîr / Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Poğos [ Erm poğots "sokak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Kürd yerleşimi Hasan
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Oskîx
E1878: Otsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ 1902'de 50 hanede 46'sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. SN
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Ekrek
E1878: Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
1835c, 1925h: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Pey mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Pey Mezrası
■ Yerli halk ve Kürtler kardeşçe yaşamakdadırlar Hasan
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Tekke / Dehke
E1878: Dekye [ Tr tekye "tekke" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre Deke'de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1894 salnamesine göre on nüfuslu Ermeni mezrası idi. SN
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Axdük
E1901: Hağtug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk: Bayezid Ulukale
1835c: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Eğnik
E1901: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Kürd yerleşimi
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
  Keşişkomu mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Keşiş Komu
■ Boşatılmış ve tahrip edilmişken yeni yerleşime açıldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km