haritada ara :   km  
Çemişgezek'de 75 yerleşim bulundu.
sırala 
? ölü yerleşim - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ardorek [ Ermenice "tarlalar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 39° 1' 36'' D, 38° 45' 38'' K
? ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1916h 📖: Şenkâx [ Ermenice "mamur mahalle" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 39° 5' 4'' D, 38° 44' 36'' K
Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Vaskovan
E1776 📖: Vasılgavan [ Ermenice "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖: Vasakavan [ Ermenice "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes’in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. ■ Mezralar: Bölmebelen (Nornik/Norik/Norenik/Noring/Noronig), Koyunardı (Ağlöz/Ağloz/Ağılözü), Mengöcek, Topluca (Hastek). SN
■ Koord: 38° 56' 54'' D, 38° 56' 42'' K
Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Xozaxpür [ Ermenice "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mezra iken 2009 yılında köy yapıldı. ■ Xozatpir/Xozakpur/Xozağpür/Xozaxpür/Hozakpir/Hozakbur/Hozakpur/Hozatpir/Hozakpor HayDar
■ Koord: 39° 9' 35'' D, 38° 46' 26'' K
Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni (Hayhorom) idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 5' 18'' D, 38° 50' 4'' K
Alçılı mezra (Gedikler bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Avrek / Evrek
E1878 📖: Avrik [ Ermenice averak? "ören" ]
E680 📖: Krvig? Քռվիկ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 16'' D, 38° 46' 28'' K
Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Hazar/Hazari [ Ermenice ]
1835c 📖: Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ 1912’de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993’te boşaltılarak tahrip edilen köy 2015’te yeniden yerleşime açılmıştır. Bu köyde doğan yazar Vasken Andreasyan’ın Hazariabadum (Hazari Tarihi, Beyrut 1984) adlı üç ciltlik eseri köye ilişkin pek çok bilginin yanısıra 17. yy’dan itibaren köyde yaşamış olan herkesin ayrıntılı soyağacını verir. ■ Mezralar: Ardige/Ardıga/Ardegan/Erdige (Gedikbaşı), Cisre/Cisse, Kızılevler. SN
■ Koord: 39° 7' 10'' D, 38° 53' 17'' K
Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Biradi
E1878 📖: Bradi / Prati
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Doruk (Maruşka/Morışga/Morşuga/Muruşka/Morışxan/Murışka) HayDar
■ Koord: 39° 0' 54'' D, 38° 51' 25'' K
AşağıBudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1977rh 📖: Oğuzoğlu
1928 📖: Türk Karavenk
1835 📖: Karavenk [ Ermenice/Türkçe karavank "kara manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 36'' D, 38° 50' 30'' K
Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖: Vartinik aş. [ Ermenice vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mezra: Bilek. HayDar
■ Koord: 39° 2' 41'' D, 38° 46' 55'' K
Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Maxmunut [ Ermenice ]
1518b: Mamx.nud
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 52'' D, 38° 50' 6'' K
Bileç mezra (Aşağıdemibük bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖: Biliç
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. Eski yerleşim Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 39° 2' 20'' D, 38° 45' 33'' K
Bozağaç köy - Çemişgezek - Tunceli
■ Boşaltılıp tahrip edilen Bozağaç köyü yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 39° 1' 41'' D, 39° 5' 24'' K
Bölmebelen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Urik [ Ermenice "söğütçük" ]
■ Koord: 38° 58' 46'' D, 38° 55' 14'' K
Buğdaylı mezra (Paşacık bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Poğosi/Poğots [ Ermenice poğots "sokak" ]
■ Koord: 39° 4' 37'' D, 38° 56' 52'' K
Bükler ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖: Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 38° 55' 4'' D, 38° 44' 29'' K
Büyükörence köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Örenceler
Sünni Türk yerleşimi
■ Mezra: Azizli, K.Öğrene, Muraddim, Aşağı Savuk, Yukarı Savuk. HayDar
■ Koord: 38° 59' 47'' D, 38° 50' 38'' K
Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Pazapun [ Ermenice "şahin yuvası" ]
Y17 📖: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Müşted (Gözecik) adlı mezrası vardır. SN
■ 1894 Salnamesi:Ermeni: 121 (95%) Müslüman: 6 (5%)Toplam: 127 metonio
■ 1915'te Ermeni köyü iken, sonradan köye Sünni Türkler yerleşti. Alevi yoktur, köy halkı muhafazakardır. 62Ali
■ Mezra: Gözecik (Müştek/Müşdek/Müştak). HayDar
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 38° 50' 13'' K
Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960 2000 📖 📖: Ulaklı
1835c 1925h 📖 📖: Gızi [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mezra: Ulaklı. HayDar
■ Koord: 39° 12' 7'' D, 38° 48' 29'' K
Çalıbaşı ölü yerleşim - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Eşgüni Zimmiyan
E1878 E1902 📖 📖: Aşkni / Aşkani [ Ermenice ]
1835c 📖: Gâvur Eşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi; daha sonraki kaynaklarda Ermeni köyü. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 7'' D, 38° 54' 40'' K
Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 📖: Çmişkezek
E1136 📖: Çmışkadzagk Չմշկածագք [ Ermenice "Çmşgik (öz.) vatanı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Urfalı Mateos Vekayinamesine göre Rum imp. Ioannes Tzimiskes (Erm. Çımşkik, 969-976) aslen buralı olduğu için kente `Çımışgik’in doğduğu yer` anlamına gelen isim verildi. Kentin önceki adının Hierapolis olduğuna dair yaygın bilginin kaynağı anlaşılamadı. ■ Aşıkpaşazade Tarihi ve Şerefname’ye göre 15. yy’da burada ’Kürdistan’ beyliğini kurup uzun süre hem Safevilere hem Osmanlı’ya kafa tutan Melkişi hanedanından Pir Hasan Şeyh esasen eski Türk beylerinden Emir Saltuk soyundandı. Şeyhhasanlı Kürtleri 18. yy’a dek anılır. 1894 Mamuretülaziz Salnamesi’ne göre toplam nüfus, 1373 Ermeni ve 1784 Müslim idi. Halen nüfusun büyük bölümü Türkmen asıllı kabul edilen Sünnilerdir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desimli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
■ Sünni Türkmen yerleşimi. Çemişgezek ,Tunceli'deki isyanlardan sonra o bölgeyi Türkleştirmek ve sünnileştirmek için Elazığ' dan ( Harput) alınıp Tunceli'ye bağlanmıştır. İlçe halkı kendini Elazığ Harputlu olarak görür. MHP'nin Tunceli'de ilçe başkanlığının bulunduğu tek ilçedir. Ahmet
■ Koord: 39° 3' 47'' D, 38° 54' 42'' K
Çizmeli mezra (Tekeli bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Eğnik
E1901 📖: Agnig [ Ermenice "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Xadişar adıyla gösterilen yer olabilir. SN
■ Tekeli Köyü Mezraları: Çizmeli (Eynik/Eğnik/Agnig), Taşlık (Brastik/Prasdik/Pirastik). HayDar
■ Koord: 39° 4' 45'' D, 39° 1' 48'' K
Dedebeyli köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 1928 📖 📖: Venk [ Ermenice vank "manastır" ]
1518t 📖: Sıbtoros [ Ermenice surp toros "aziz Theodoros" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Aziz Toros (Teodoros) manastırının adını taşıyan köy, 1518-1560 aralığında 24 köyün bağlı olduğu Sıbtoros nahiyesi merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 7' 53'' D, 38° 46' 22'' K
Doğan köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Doğan
■ Mezra: Yakacık. HayDar
■ Koord: 38° 58' 20'' D, 39° 1' 49'' K
Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Hemmişe/Hemmeşe
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy heyelan nedeniyle terk edilerek askeri nizamda yeni yerleşim kurulmuştur. Köy halkının `Horasan kökenli` olduğuna dair çeşitli efsaneler anlatılır. SN
■ Koord: 39° 10' 36'' D, 38° 47' 58'' K
Dokuzdönüm mezra (Karasar bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖: Oğusar
1518b 1925h 📖: Oğuzlu/Oğuzlar
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg Kürt cemaatine bağlı köy olarak gösterilir. Kaynaklarda görülen Oğuzlu/Oğuzlar adı yanlış okuma eseri olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 59' 17'' D, 38° 52' 14'' K
Doruk mezra (Arpaderen bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Morışga / Murışka [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 42'' D, 38° 51' 38'' K
Erbeşik ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1518b 1925h 📖: Eşgüni Sefine [ Ermenice "Eşgüni iskele" ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 53' 49'' D, 38° 54' 33'' K
Ergenler mezra (Gedikler bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 1916h 📖 📖: Sasıllı/Sarsılı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 37'' D, 38° 49' 4'' K
Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Sivenk [ Ermenice sévavank "kara manastır" ]
1835c 📖: Siğnek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Mezraları: Cengel (Şıngah/Şıngax), Çatalca (Orzuk), Gemici/Miyadun (Miadun/Gemiji). SN
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
■ Koord: 39° 4' 52'' D, 38° 46' 42'' K
Eskibozağaç mevki (Bozağaç bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Elgağin / Erkağin
1522t 📖: Ergekağin [ Ermenice ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah’a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
■ Mezra: Hüngürlü ve Keşiş. HayDar
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 39° 5' 3'' K
Gedikbaşı mezra (Anıl bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Erdige
1835c E1914m 📖 📖: Ardıga / Ardegan [ Ermenice "tarlalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 5' 47'' D, 38° 52' 51'' K
Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Germili
E1878 📖: Garmıri [ Ermenice "kızıllı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Müslüman çoğunluk ve Ermeni azınlık vardı. Müslüman nüfusun 18. yy sonlarında din değiştirmiş Ermeniler olduğunu 1878’de bölgeyi ziyaret eden Natanyan aktarır. Halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılmaktadır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 29 (17%) Rum: 6 (3%) Müslüman: 140 (80%) Toplam: 175. Çemişgezek ilçe genelinde geçmişinde doğrudan dönmelik kaydedilen tek yerleşimdir. Ayrıca çevre Sünni-Türk köyleriyle kız alıp verirler. metonio
■ Koord: 39° 5' 21'' D, 38° 48' 28'' K
Gözecik mezra (Cebe bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Müşdek / Müştak [ Ermenice muşdag "kürk" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 34'' D, 38° 51' 47'' K
Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Ekrek
E1878 📖: Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında az sayıda Ermeni ve daha fazla Kürt-Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa’nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruduğu anlatılır. SN
■ Ferhatuşağı aşireti reisi Diyap Ağa gillerden Zazalar ve Sarı Saltuklulardan Türklerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
■ Dersim mebuslarından ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Ali Galip Suikastinden kurtaran Diyap Ağa'nın köyüdür. Buna rağmen 1938'de Diyap Ağa'nın eşi, kız kardeşi ve torunları katledilmekten kurtulamadı. Diyap Ağa'nın mezarı 1938'de askerler tarafından kırılarak tahrip edildi.1990'da tekrar onarılmıştır. Mehmet Ali
■ Mezra: Bağlıca, Kineli, Vakıflar. HayDar
■ Koord: 39° 7' 3'' D, 38° 58' 32'' K
Gözlüçayır mezra - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: İrisekrek
E1878 📖: Yerets Akrag [ Ermenice "keşiş çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün diğer isimleri "Yeritsakrag/İrisekrek/İsekrek" olarak bilinmektedir. HayDar
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 38° 53' 12'' K
Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖: Atçeken [ Türkçe "aş." ]
1518b 1916h 📖: Dimilü/Dimili (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Meşhur Dabbik Meydanı buradadır. Dağlarında dağ gülü veya ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler yetişmektedir. HayDar
■ Koord: 39° 7' 50'' D, 38° 48' 43'' K
Güneybaşı köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Setırgents / Setırga [ Ermenice "Setrak'lar (öz.)" ]
1835c 1925h 📖 📖: Setirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 4'' D, 38° 49' 17'' K
Hacıbey ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Hacıbeğ [ Türkçe ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 52' 53'' D, 38° 49' 24'' K
Haçtun ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
E1884 1925h 📖 📖: Xaçdun [ Ermenice "haç evi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Khaçdun / Haçtun / Xaçtun HayDar
■ Koord: 38° 59' 59'' D, 38° 53' 16'' K
Harmanlar ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Bedretil
E1884 📖: Patratil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 57' 48'' D, 38° 52' 38'' K
İncesu mezra (Yünbüken bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖: Göhre
■ Koord: 39° 1' 24'' D, 38° 49' 30'' K
Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c E1884 📖 📖: Karasar/Xarasar [ Ermenice ? "taş dağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Karasar Ermenilerinin 1915’teki katliamı H. Kasparyan’ın Çımışkadzak yev ir Küğerı (Çemişgezek ve Köyleri, Boston 1969) kitabında görgü tanıklarına istinaden ayrıntılı olarak anlatılır. Yakındaki Tuma Mezre ve Bardizak/Bahçecik isimli yerleşimler baraj gölü altında kalmış olmalıdır. ■ Karasar adı Tr `kara hisar` veya Erm `taş dağı` anlamında olabilir. SN
■ Sünni Türk ve Alevi Türklerden oluşan bir köydür. Gakkoş 23
■ Mezra: Dokuzdönüm (Oğusar/Oğuzar/Oğuzlu). HayDar
■ Koord: 38° 58' 42'' D, 38° 48' 39'' K
Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1977rh 📖: Kürdankaşı
1928 📖: Xıdıroz Kürtleri
1518b: Xıdıroz [ Kürtçe xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Mezra: Yağmurlu (Çicoğlu). HayDar
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 38° 48' 6'' K
Kışlak ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
E1914m 📖: Garmirkar [ Ermenice garmirkar "kızıltaş" ]
1518b 1928 📖: Germikâr
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. SN
■ Koord: 38° 57' 5'' D, 38° 47' 43'' K
Kızılevler mezra (Anıl bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Kızılevler [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 5' 12'' D, 38° 53' 10'' K
Koçlu ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖: Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 55' 55'' D, 38° 47' 6'' K
Koyunardı mezra (Akçapınar bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 📖: Ağloz
1518b: Ağılözü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 19'' D, 38° 54' 56'' K
Köçek mezra (Payamdüzü bağ) - Çemişgezek - Tunceli
■ Koord: 38° 56' 42'' D, 38° 59' 49'' K
Kuşlu ölü yerleşim (Akçapınar bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Pazga/Pazka [ Ermenice "doğanlı" ]
■ Koord: 38° 55' 48'' D, 38° 57' 26'' K
Laluşağı ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 55' 21'' D, 38° 52' 30'' K
Mengücek ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
E1884 📖: Mangucag
■ Koord: 38° 54' 51'' D, 38° 56' 9'' K
Mırnahi mezra - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Mirnav/Mırnaxi (mz)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Murnayi / Mırnahi / Mirnav / Mirnabi : 181 Ermeni nüfus; 1 okul ile 1 kilise varmış. (Alakuş ile Çemişgezek ilçesi arasında bulunuyormuş.) HayDar
■ Koord: 39° 3' 15'' D, 38° 54' 10'' K
Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Oskîx
E1878 📖: Otsküğ [ Ermenice "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ 1895 katliamında tahrip edilen köy daha sonra ABD’ye göçmüş köylülerin yardımıyla yeniden inşa edilmiş fakat 1915’te yeniden katliama uğrayarak terk edilmiştir. 1895’ten önce 50 hanede 46’sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. ■ Mezra: Buğdaylı (Pağhosi/Pogosi/Poğots). SN
■ Koord: 39° 5' 5'' D, 38° 58' 4'' K
Paşamezrası ölü yerleşim - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 20'' D, 38° 57' 38'' K
Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tsıntsor [ Ermenice tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 📖 📖: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Mezra: Köcek/Köçek. HayDar
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 38° 59' 22'' K
Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Pulur [ Ermenice plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün Şeyh Hüsameddin Aseli adlı biri tarafından kurulduğu ve evlatlarına vakfedildiği anlatılır. Kürkler veya Kürtler adlı mahallesi baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 55' 20'' D, 38° 50' 10'' K
Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Komîr / Komer [ Ermenice "ağıllar" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köyde Sünni Kürt ve Türkler beraber yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Mezra: Komşular (Mücevir). HayDar
■ Koord: 39° 0' 6'' D, 38° 56' 46'' K
Savuk mezra (Büyükörence bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Savuk
E630 📖: Sowk [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 7. yy’a ait anonim Ermenice Coğrafya’da Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk veya Sovk kalesi burada olmalıdır. (Honigman 69). SN
■ Koord: 39° 0' 33'' D, 38° 47' 59'' K
Taşlık mezra (Toratlı bağ) - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖: Brastik [ Ermenice պրաստիկ "dış mahalle, bucak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ 1894 Elazığ Salnamesine göre on nüfuslu Ermeni mezrası idi. SN
■ Koord: 39° 3' 42'' D, 39° 1' 12'' K
Tatarlar mezra (Çemişgezek bağ) - Çemişgezek - Tunceli
■ Koord: 39° 3' 26'' D, 38° 56' 50'' K
Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1884 📖: Hağtug [ Ermenice ]
1518t 1925h 📖 📖: Axdük/Axtük
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ 1912’de 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 39° 3' 39'' D, 39° 1' 46'' K
TomaMezrası ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖: Toma Mezrası
E1902 📖: Tuma Mezre
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 56' 50'' D, 38° 48' 34'' K
Topluca mezra (Akçapınar bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 1977rh 📖 📖: Hasudek/Hastek
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 21'' D, 38° 55' 40'' K
Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖: Tage
1518t 1925h 📖 📖: Dehke/Dege
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ Mamuretülaziz 1894 Salnamesine göre Deke’de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Sünni Türkler ile karışık bir yerleşimdir. 62Ali
■ Mezra: Karagedik. HayDar
■ Koord: 39° 3' 43'' D, 39° 0' 34'' K
Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk 📖: Bayezid Ulukale
1518t 📖: Ulukale
E1079 E1163 📖 📖: Xozan
Y610 Y961 📖 📖: Xozanon
U 📖: Xuzanu
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 9. ila 11. yüzyıllarda il veya beylik merkezi olarak anılan Xozan adlı yer olması muhtemeldir. 16. yy’da nahiye merkezi olan köyde, Çemişgezek Beyi olan Ferruhşad Bey’in türbesi evliya yatırı olarak ziyaret edilir. Şimdi eski yerleşim terk edilerek yeni köy kurulmuştur. Mezraları: Aşağı Bayır (Aşağı Peydere), Cevizli Dere, Çaybağı, Reşo, Üvünlü (Reşoğlu), Yukarı Bayır (Yukarı Peydere). SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 18 (4%) Müslüman: 427 (96%) Toplam: 445 metonio
■ Koord: 39° 1' 28'' D, 39° 2' 9'' K
Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
■ Kısmen Sünni Türk nufüsta vardır.Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşimdir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 38° 53' 59'' K
Varlıkonak mezra (Gedikler bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c E1884 📖 📖: Sisna / Sisne
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 57'' D, 38° 49' 58'' K
Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖: Prexi [ Ermenice barexi "dik kaya" ]
1835c 1925h 📖 📖: Brexi / Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün tamamına yakını Çemişgezekli Sünni Türklerden oluşmaktadır. Gakkoş 23
■ Mezra: Karşıtepe. HayDar
■ Koord: 39° 1' 2'' D, 38° 53' 45'' K
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖: Devdırêj
1518b 1925h 📖: Devderiç [ Ermenice tavtaric ]
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
■ Ağuçanlı'lar Kürtçe konuşur , soy secereleri ise peygamber evladı Tacül Arifin Ebul Vefa'ya dayanır. Türkmen bilgisi yanlıştır. Ayhan
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 38° 59' 15'' K
Yenimahalle mahalle (Çemişgezek bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1968 📖: Bölmebelen
1946 📖: Narnik
1518b 1925h 📖: Nornik / Norenik [ Ermenice morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 47'' D, 38° 55' 10'' K
Yukarıbayır mezra (Ulukale bağ) - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Pey Mezrası [ Zazaca peğ "höyük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 10'' D, 39° 0' 21'' K
Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1977rh 📖: Başbudak
1925h 📖: Karavank yk. [ Ermenice karavank "taş manastır" ]
Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. metonio
■ Koord: 38° 57' 29'' D, 38° 51' 28'' K
Yukarıdemirbük mezra (Gedikler bağ) - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Türk Vartinik [ Ermenice vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 4'' D, 38° 49' 41'' K
Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Germisik [ Ermenice Garmirtsik "Kayserililer" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
■ Mezra: İncesu (Göhre). HayDar
■ Koord: 39° 1' 26'' D, 38° 48' 50'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.