haritada ara :   km  
Çeşme'de 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Fener ada - Çeşme - İzmir
Y1836 : Páspargos
■ 1836 tarihli İngiliz Deniz Haritasında (Asia Minor Gulf of Smyrna by Captain R. Copeland) "Paspargos" Kiepert Haritalarında" "Paspargon" olarak anılmaktadır. Modern Yunan kaynaklarında Páspargos (Πάσπαργος) kullanılır. Utku Oziz
■ Koord: 38° 17' 34'' D, 26° 11' 41'' K
Boğaz ada - Çeşme - İzmir
Y1911 📖 : Panagía [ Yunanca "Meryem Ana" ]
■ Koord: 38° 17' 39'' D, 26° 12' 32'' K
Akburun burun - Çeşme - İzmir
Y17 📖 : Argennón
■ Koord: 38° 16' 34'' D, 26° 14' 8'' K
Çiftlikköy mahalle - Çeşme - İzmir
1909h 📖 : Yeni Nahiye
Y1890hk : Kato Panayia [ Yunanca "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadeleyle çoğunlukla Arnavutlar yerleştirildi. Günümüzde turizm neticesinde kozmopolittir. metonio
■ Koord: 38° 17' 32'' D, 26° 16' 42'' K
Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1911 📖 : Kríni [ Yunanca Kρήνη "çeşme" ]
1528t 📖 : Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Evliya Çelebi’de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Bu çevredeki Rum yerleşimlerinin ezici çoğunluğu Osmanlı tarafından 1700lü yıllarda Balkanlardan ve Ege adalarından iskan edilenlerin soyundan gelmektedir. metonio
■ Çeşme köyünün ilk önce Türkler tarafından kurulduğu anlatılır. O zamandan kalma yıkık bir türbe ve eski 2-3 ev kalmıştır. 18. yüzyılda Ege adalarından göç sonucu Rumlar çoğunluk hale gelmiştir. Günümüzde hala eski Çeşmeli Türklerı vardır ama çoğunluğu mübadiller oluşturur. Hakes
■ Koord: 38° 19' 16'' D, 26° 18' 17'' K
Dalyanköy mahalle - Çeşme - İzmir
1909h 📖 : Köste
Y1890hk : Ayia Paraskeví [ Yunanca "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Eskiden Rum balıkçı köyüydü, Köste adıyla bilinirdi. Mübadeleyle beraber Selanik ve civarından gelen mübadiller yerleştirildi.1940 yılında ismi değiştirildi ve Dalyanköy oldu. Hakes
■ Koord: 38° 21' 11'' D, 26° 18' 33'' K
Ayayorgi mahalle - Çeşme - İzmir
Y1890hk : Ayios Georgios [ Yunanca "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 38° 20' 24'' D, 26° 18' 43'' K
Ovacık mahalle - Çeşme - İzmir
1528t 📖 : Ovacık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Çeşme bölgesinin sayılı eski Türk yerlerinden biridir. Mübadeleyle beraber Giritli, İstanköylü ve Kavalalı Türkler de buraya yerleşti. Hakes
■ Koord: 38° 17' 17'' D, 26° 18' 46'' K
Ilıca mahalle - Çeşme - İzmir
1528t 📖 : Ilıca
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Eskiden hem Rumların hem Türklerin yaşadığı bir yerdi. Mübadeyle beraber Selanikli ve Makedonyalı Türkler de bu bölgeye yerleştirildi. Hakes
■ Koord: 38° 18' 34'' D, 26° 21' 23'' K
Alaçatı mahalle - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928 📖 : Alaçatı
1890hk 📖 : Alátsata
1525 📖 : Alacat [ Türkçe alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis’in Kitabı Bahriye’sinde ’Alaca at’ değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904’te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. Daha sonra Arnavutlar ve Selanik mübadillerinin yerleştirildiği köy, 2000 yılından itibaren çarpıcı bir gelişme göstererek Ege Bölgesi’nin en popüler turistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. SN
■ Kosova'dan gelen Arnavutlar'ın yoğun olarak yerleştiği sahil kasabalarından birisiydi. M. Hakan
■ Balkan savaşlarından sonra Kolaşin Boşnakları ve Kosovalı Arnavutların yerleştiği yer mübadeleden sonra ise Kavala, Kesriye, Karaferya ve Karacaova göçmenlerinin yerleştirildiği yer. Eskiden burada yaşayan Rumların kökeni 18.yüzyılda bölge ayanı Hacı Memiş ağa tarafından bu bölgedeki bataklığı kurutmak amacıyla Sakız adası ve civarındaki adalardan getirilen kişilere dayanır. Hakes
■ Koord: 38° 16' 53'' D, 26° 22' 27'' K
Alaçatı-Marina mevki - Çeşme - İzmir
Y1890hk : Agriliá/Ağrelya [ Yunanca "yaban zeytinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Agrilia (Αγριλιά) Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin ağacı hala bulunmaktadir. Utku Oziz
■ Koord: 38° 14' 57'' D, 26° 22' 58'' K
Reisdere mahalle - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk Y1911 📖 📖 : Reisdere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 56'' D, 26° 25' 2'' K
Çırakan ada - Çeşme - İzmir
1909h 📖 : Halonesos
Y17 📖 : Halonnêsos [ Yunanca "tuz adası" ]
■ 1835-37 tarihli Copeland Deniz Haritasında Tavates olarak anılmaktadır. Bu kelime de Yunanca'da Diavates/Διαβατες olarak ifade edilir ve "Yolcular" anlamına gelir. Muhtemelen Çırakan ile beraber diğer iki adacık için bu isim kullanılmıştır. Örnekleri hiç de az olmayan bu isim Ege denizindeki başka küçük adacıklara da verilmiştir. Utku Oziz
■ Koord: 38° 11' 8'' D, 26° 26' 17'' K
Mustafaçelebi ada - Çeşme - İzmir
Y1900~ 📖 : Onos [ Yunanca "eşek" ]
■ Koord: 38° 21' 52'' D, 26° 27' 7'' K
Germiyan mahalle - Çeşme - İzmir
1890hk 📖 : Germiyan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Germiyan köyü Çeşme’nin az sayıdaki Türk köyünden biriydi. Hilmi Uran hatıratında; “Servet Rumlarda, mal ve mülk Rumlarda, ticaret ve sanat Rumlarda idi…Türkler hep Rumca biliyorlar ve Rumlarla Rumca konuşuyorlardı." ifadeleriyle Çeşmenin Müslüman yerlileri hakkında bilgiler verir. 1575 Senesinde ve önceki tahrir defterlerinde (BOA - DFE. TD. 87 ve TT. 148) tamamen Müslümanlar ile meskun "Kızılkilise" olarak kayda geçer. Utku Oziz
■ Koord: 38° 18' 53'' D, 26° 27' 53'' K
Karaköy mahalle - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 : Karaköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Büyük ölçüde terk edilmiş harabedir. SN
■ Köyün Yerlisi Ali Lokmacı köyün Yerli Türk Köyü olduğunu belirtiyor ve az sayıda Rumlarında köy civarında yaşamış olduklarını belirtiyor. Köyde Hicri 1246(1830) tarihli bir Müslüman mezar taşı bulunmaktadır. Utku Oziz
■ Bölgenin eski Türk köylerinden biri kuraklık ve susuzluktan dolayı köylüler Alaçatı'ya taşınmıştır. Şuan köy harabedir ve nüfusta sadece 11 kişi ikamet etmektedir. Hakes
■ Koord: 38° 16' 30'' D, 26° 29' 3'' K
Ildırı mahalle - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 : Lithrí
1528t 📖 : İldiri
Y-454 📖 : Erythraí [ Yunanca erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Antik İyonya’nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai’nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN
■ Mübâdele ile Slavca konuşan Vodinalılar iskân edildi ''Karacaovalılar'' denir ekseri. Manav
■ Ağırlıkla Karacaovanın Prodrom ve Karalat köylerinden Pomaklar yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 38° 22' 31'' D, 26° 29' 4'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.