haritada ara :   km  
Çaykara'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Uzuntarla mah - Çaykara - Trabzon
1910h 📖: Alisinos
1902hk 📖: Alithinó [ Yun "taşsız" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Köknar mah - Çaykara - Trabzon
1902hk 📖: Oçena
1553t 📖: Ogene
Y553 📖: Okénê [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 3 nesil evvelki dede isimlerinde Yorgo tespit edilmiştir. Manav
■ Yunan televizyonunda yayınlanan bir programda köylüler 1923’e kadar Ortodoksların da yaşadığını ve bunların mübadele ile gittiğini bildirmektedirler. Cihad Gümüs
Karaçam mah - Çaykara - Trabzon
1553t 1910h 📖Ogene ulya [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Ataköy mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Şinek aş.
1902hk 📖: Şinék
Eski adı: Coroş
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Eski cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay bu köylüdür. SN
Şahinkaya mah - Çaykara - Trabzon
1681 📖: Şur
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bu köy, Osmanlı Tahrir Defterlerinde yer alan Paçan adlı köyün bir mahallesi durumundaydı. Daha sonraki yıllarda, Paçan köyünün mahallelerinden Anotho, Şinek, Harheş gibi mahallelerle birlikte, ayrı köyler olarak tahrir defterlerine kaydedildiler. Köyün ilk sakinleri,sırasıyla 1486 – 1515 –1553 –1583 yıllarına ait Osmanlı tahrir defterlerinde Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Ancak 1681 yılına ait tahrir defterinde ise, bu köyde Hristiyan ailenin kalmadığı ve diğer bütün Çaykara köyleri gibi burasının da Müslümanlaştırıldığı anlaşılmaktadır. manahozçepardi
■ Köyün bir kısmı 1964 senesinde İmroz adasında Şahinkaya köyünde iskân edilmiştir. Manav
Çamlıbel mah - Çaykara - Trabzon
<1960 📖: Şinek yk.
1902hk 📖: Xarxóş
1876s 📖: Şinek Xarxeş
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Koldere mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Vaxdanç
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Akdoğan mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Xopşera yk.
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Çaykara ilçe - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖Katoxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1948'e kadar Of'a bağlı bir yerleşim birimiydi Ahmet
■ Büyük çoğunluğu Rum dilli "Horum" yerleşimi. Ali
Yukarıkumlu mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Mimiloz yk. [ Yun mímilo "ibik" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Aşağıkumlu mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Mimiloz aş. [ Yun mímilo "ibik" ]
1902hk 📖: Mímilos
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Çambaşı mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Anaso
1902hk 📖: Anothó [ Yun "yukarı Aso" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Maraşlı mah - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖Paçan
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon’un fethinden sonra Solaklı vadisinin İslamlaştırılması amacıyla bölgeye gelen kişilerden Maraşlı Saçaklızade Osman Efendi’nin mezarı, Maraşlı Camiindedir. Köye bu zata duyulan saygı nedeniyle “Maraşlı” adı verilmiştir. Ancak Müslümanlığı bölgeye yaydığı iddia edilen zatlardan birisi olan Saçaklızade Osman Efendi adlı kişi ile ilgili verilen bilgiler de oldukça kısıtlı ve birçok muammayı da barındırmaktadır. Örneğin, Maraş İl Yıllığına göre bu zat 1484’te doğmuş, 1541 yılında ise ölmüştür. Yani henüz ölmüş olduğu yıllarda, Müslümanlaşma daha çok yeni başlamış olduğu görülmekle birlikte, bu zatın Kahramanmaraş’tan gelmiş olduğu da kesin değildir. Bazılarına göre, Of’tan Kahramanmaraş’a göç etmiş bir ailenin ferdi olarak, tekrar memleketine geri dönmüş ve burada İslâm’ı yaymaya çalışmıştır. Ancak Hasan Umur’a göre, Müslümanlığı bölgeye yayanın bu zat olmadığı, bu işi yapanların, Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönen ve isim değiştirerek Süleyman, Murat ve İskender adını alan üç Paçanlı kişilerdir. manahozçepardi
Soğanlı mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Xopşera aş.
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Taşlıgedik mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Mezrai Paçan
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Eğridere mah - Çaykara - Trabzon
1902hk 1928 📖Gorgorá/Ğorğoras [ Yun górgoras "çağlayan" ]
1515t 📖: Paçan Ğorğora
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ğorğoras, eskiden birkaç büyük ve dağınık mahalleyi içeren “Paçan” adıyla Tahrir Defterlerine kaydolan köyün bir mahallesi durumundaydı. Ancak yine de, 1486 yılına ait Tahrir Defterlerinde adı ayrı olarak geçmektedir.Bu köyün ilk sakinleri, Çaykara ilçesinin diğer köylerinde de olduğu gibi, Hristiyan Rumlardan oluşmaktaydı. Daha sonra bölgede bulunan diğer köylerle birlikte, aynı zaman dilimi içerisinde zorla Müslümanlaştırıldıkları, hem Osmanlı hemde Yunan kaynaklarından anlaşılmaktadır. manahozçepardi
Taşkıran mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Çoroş [ Yun ]
1902hk 📖: Tsoróş
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Taşören mah - Çaykara - Trabzon
1681 📖: Zeleka
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Köseli mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Köseli
Y1900~ 📖: Klisúra [ Yun kleisoúra "derbent" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Tıpkı Osmanlıca Derbent gibi, Yun Kleisoúra a) dağ geçidi, b) geçidi korumakla yükümlü özel statülü müstahkem yer anlamına gelir. Yerel dilde halen kullanılan bu adın yazılı kaynağını bulamadım. SN
Kabataş mah - Çaykara - Trabzon
hl 📖: Fatinos
1681 📖: Fotinos [ Yun fotinós "aydınlık" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Yeşilalan mah - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖Xolaisa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Ulucami mah - Çaykara (Dernekpazarı bucağı) - Trabzon
1928 📖: Zeno yk.
1515t 📖: Zeno [ Lz zeni (ზენი) "düz yer, ova" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Zeno Lazca'da düzlük, düz yer anlamına gelen bir sözcüktür. Zaten bu köy de (Ulucami ve Akköse diye ikiye ayrılan köylerden bahsediyorum) diğer dağ-tepe köylerinin aksine nispeten daha düzlüğe kurulu bir köydür. metonio
■ Tarihin hiçbir döneminde Lazca konuşulmamış bir köyün anlamını Laz diline dayandırmak yanlıştır. İsmin kökeni büyük olasılıkla Ζήνων(Zḗnōn), Latince versiyonu Zēnō olan Yunanca bir erkek isminden gelmektedir. Yöredeki köylerin çoğu zaten nispeten ova olan düzlüklerde kurulmuştur. Theo
Demirli mah - Çaykara - Trabzon
Eski adı: Kotli / Kodando [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Kayran mah - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Limli [ Yun limnía "göllü" ]
1515t 📖: Limno
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Baltacılı mah - Çaykara - Trabzon
1515t 📖: Baltacılı
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Cumhuriyet devrine kadar Holayisa köyünün bir mahallesidir. Cihad Gümüs
Şekersu mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Sakarsu
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Uzungöl mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1910h 📖: Şerah
1902hk 📖: Saraxo
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Yaylaönü mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1902hk 📖: Xarós [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Derindere mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Aso Foliza [ Yun folitsa "yuvacık" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Çayıroba mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t 📖: Yente
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bölgenin genel adı İpsil Yaylasıdır. SN
Demirkapı mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t 📖: Xaldizen [ Lz "Xaldi (Gümüşhaneli) düzü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ortaçağ'da Trabzon ve güneyi Bizans'ın "Haldia" (Chaldia) isimli themasını oluştururdu. Bu bölge halkının adı olan "Haldi" ile -yeri, -ovası anlamı veren *zeni son ekinin birleşmesiyle oluşmuş bir Lazca addır. anicetus
■ Köy nüfusunun çoğunluğunu oluşturan sülaleler Bayburt kökenlidir ve Rumca anadilli değildir. metonio
Arpaözü mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t 📖: İpsil [ Yun hypsilí "yüksek" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.