haritada ara :   km  
Çayırlı'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Turnaçayırı köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Koşmaşat
1522t 📖: Koçmeşhedi [ Tr "koç mezarı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çilhoroz köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Çilxoros [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Esendoruk köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 📖Peyler / Peğler
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Pey/peğ/peg kelimesi yörede höyük/kalıntı anlamında kullanılıyor İbrahim Ahıskalı
Başköy köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Başköy [ Tr ]
1522t 📖: Başkend
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sarıgüney köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Semek [ Erm tsamak "kuru" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaylakent köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Gölebağdi
1522t 📖: Görebadi
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Küçükgelengeç köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Gelengeç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğanyuva köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
E1900~ E1900~Komga/Gomga
1522t 1917h 📖Konğa [ Erm "mezracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Türkçe ve Zazaca konuşmaktadır. 1950 yılında köye Karadeniz'den Laz kökenli aileler yerleşmiştir.
Boybeyi köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1946 📖: Boybeği
1917h 📖: Boybeyiağanın Komu [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hastarla köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 📖Verinkağ / Veringâh [ Erm "yukarı köy" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1522 kaydında (okuma hatası yapılmış olabilir) Derinkīğ [Derkīğ] mz., Tercan-i ‘Ulyā n.: 861 [Derkīğ mz.], bk. Derinkīğ mz., Tercan-i ZeMahşer
Eşmepınar köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1917h 📖Sosunga/Sosunka [ Erm "çınarlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Verimli köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Esbeverek/Espeverek [ Erm asbaverag "atören" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Karadenizli Sünni Türkler ile yerli Alevi Zazaların yaşadığı bir köydür. Sünniler çoğunluktadır. metonio
Paşayurdu köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1917h 📖Harşin [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yazıkaya köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Tolos/Tulus yk.
Sünni Türk yerleşimi
Ozanlı köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1522t 1917h 📖Hereni/Hayrani [ Erm hayreni "babayurdu" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında biri Tercan-i Süfla (Çayırlı), diğeri Tercan-i Ulya (Tercan) kazasında olmak üzere iki ayrı Hereni köyü görünür. SN
■ Sünni Türkler ve Alevi Zazalar birlikte yaşamaktadır, Alevi Zazalar çoğunluktadır. metonio
Şenlikbaba Ozanlı mah Ozanlı - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Babanın Çiftliği [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Akdaş Ozanlı mah - Çayırlı - Erzincan
Yeşilyaka köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Şibge / Şebge [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 5 Müslüman hane ve 20 Ermeni hane bulunmaktadır. Günümüzde köy halkı kendini Alevi Zaza olarak tanıtır. metonio
Cennetpınar köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Tolos/Tulus aş.
Sünni Türk yerleşimi
Göller köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Göller [ Tr ]
Alevi/Sünni Türk yerleşimi
Kahmut yayla - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Kâxnut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kahmut Yaylası adlı türküsü ünlüdür. SN
Çilligöl köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1917h 📖Ekrek/Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Büyükyayla köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Kelmizir / Kelmizi
■ Köy halkı Arel Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
Kümbeller Büyükyayla mah - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Kümbeller
Balıklı köy - Çayırlı - Erzincan
E1902 📖: Pulk Փուլք
1522t 📖: Pürk [ Erm purk "kule" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ermeni tehcirinden sonra Çaykara Uzungöl bölgesinden Rumca konuşan Müslüman nüfus iskan edilmişitr. Çevrede “Laz” olarak tanınırlar. SN
■ 1591 tarihli Tercan avârız defterinde 3 Müslüman hane ve 131 Gayrimüslim hane bulunmaktadır ve adı Pürk olarak geçmektedir. 1642 yılında ise 8 Müslüman hane, 25 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. 1929 yılındaki sel felâketinden sona Çaykara'dan 177 kişi yerleştirildi. metonio
Çayönü köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 1928 📖Kelmize / Kelmizi Komu
Karamelik Çayönü mah - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Karamelik
Çayırlı ilçe - Çayırlı - Erzincan
E1902 📖: Mants [ Erm mank gen. mants "örgüler?" ]
1522t 1928 📖Mans
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Nüfus çoğunluğu Alevidir. Bektaşi geleneğinin Türkiye'deki önemli merkezlerinden biridir. SN
■ İlçe merkezinde yoğunluğu Sünni Türkler oluşturur.
■ Kasaba merkeziyle ile ilgili bilgi: 1591 tarihli Tercan avârız defterinde 45 Müslüman hane ve 97 Gayrimüslim hane bulunmaktayken 1642 yılına ait avârız defterinde 24 Müslüman hane, 38 Gayrimüslim hane ve 16 askeri görevli bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. İlçe geneli hakkında bilgi: Çayırlı ilçesinin Alevileri neredeyse tamamen Zazadır. Sünnilerinin ise üç köyü Karadenizli, gerisi yerli Türktür. Çayırlı ilçesinde Sünni Kürt veya Alevi Türkmen nüfus bulunmamaktadır. metonio
■ İlçenin genelinde(köyler dahil) Dersim göçmeni Alevi Zazalar ve Sünni Türkler yaşamaktadır. Mehmet Ali
Gelinpınar köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Gelinpertek
E1900~ E1900~Karnpertag [ Erm գառն բերդակ "kuzu kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt/Zaza/Sünni Türk yerleşimi
Oğultaşı köy - Çayırlı - Erzincan
1928 📖: BüyükSevkar
1522t 📖: Sivkari [ Erm sévkari "karataş" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bölükova köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Kismisor [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tosunlar köy - Çayırlı - Erzincan
Eski adı: KüçükSevkar [ Erm sévkar "karataş" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bozağa köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Bozağanın Komu [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çilingir x - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Çilingir (mz)
Toprakkale köy - Çayırlı - Erzincan
1902hb 📖: Toprakkale
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1990'larda boşaltılarak tahrip edildikten sonra kısmen yeniden yerleşime açıldı. Çayırlı ilçesinde Zaza olmayan tek Alevi (Kurmanc) köyüdür. SN
Sırataş köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Mirçika/Mirciker
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınarlı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Toxlistan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Harmantepe köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Mığikar [ Erm "arı taşı?" ]
Sünni Türk yerleşimi
Saraycık köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1917h 📖Corcun/Corcıni [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Saygılı köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Miyadun/Miyadin [ Tr meyadin "düzlükler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erm Miyadun `tek ev` (= Kr Yekmal) demektir; tek aileye ait köy veya mezra anlamına gelir. Ancak Türkiye'deki çok sayıda Miyadin/Miyadun adlı yerleşimin tümünü bu şekilde açıklamak imkansız görünüyor. SN
Çamurdere köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Çamurdere aş. + yk.
1522t 📖: Çamurdere [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Çamurdere olmak üzere iki mahalleden oluşan köyün bir mahallesi 1915 öncesinde Ermeni Çamurdere veya Hayk (`Ermeniler`) adını taşımaktaydı. SN
Yürekli köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Cibo Komu
Ortaçat köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Ortakom [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
Mirzaoğlu köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Mirzolinin Komu [ Tr ]
■ Köy halkı Türk Sünni ve Türk Alevi karışık olmakla beraber, günümüzde Sünni nüfus daha fazladır. Alevilerin çoğu büyük şehirlere göçmüştür. Ahmet Ctn
Yukarıkartallı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Avşîn yk. [ Kr avşîn "gökçesu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kendilerini Kırmanc olarak tanımlıyorlar. Zazaca konuşuyorlar. Köy ismi Avşeni seren (Yukarı Kartallı) olarak söyleniyor. Abuzer meral
■ Okuma hatası veya telaffuz değişimi olma ihtimalini dikkate alıp düşünürsek 1522 kaydında geçen şu yer olabilir: Agoşin-i ‘Ulyā k., Tercan-i ‘Ulyā n.: 862, 866 Agoşin-i Süflā k., Tercan-i ‘Ulyā n.: 861 ZeMahşer
Çaykent köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖Piriz
E1004 📖: Pırris Փրրիս [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1895 katliamlarında Ermeni nüfusun topluca Müslüman olduğu kaydedilmiştir. SN
■ 1591 kaydında köy tamamen Gayrimüslim iken 1642 yılı avârız kaydında 6 Müslüman hane ve 52 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. Ya köyün 20. yüzyıl başında tamamen Ermeni olduğu bilgisi çelişkili, ya da 1642 yılından sonra Müslümanlar köy dışına göçmüş. metonio
Hacıbektaş mah Mirzaoğlu - Çayırlı - Erzincan
1916h 📖: Hacıbektaş Komu [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çataksu köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Aravans [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1591 tarihli kayıtta 22 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Yapraklı Çataksu mah - Çayırlı - Erzincan
1916h 📖: Kelevez Komu
Mazlumağa köy - Çayırlı - Erzincan
Eski adı: Seso Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doluca köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Cancik [ Erm cancig "arılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Dersim göçmenidir. SN
Coşan x - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sıçan Kalesi
■ Yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ Terk edilene kadar Sünni Türk köyü idi. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.