haritada ara :   km  
Çayırlı'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Çilhoroz köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Çilxoros [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Esendoruk köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 192: Peyler / Peğler
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sarıgüney köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Semek [ Erm tsamak "kuru" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaylakent köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Gölebağdi
1902hb 📖: Güllebağ
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğanyuva köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Konğa [ Erm "mezracık" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Türkçe ve Zazaca konuşmaktadır. 1950 yılında köye Karadeniz'den Laz kökenli aileler yerleşmiştir.
Hastarla köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 192: Verinkağ / Veringâh [ Erm "yukarı köy" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Eşmepınar köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Sosunga [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Verimli köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Espeverek [ Erm asbaverag "atören" ]
1902hb 📖: Ezberek
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Karadenizli Sünni Türkler ile yerli Alevi Zazaların yaşadığı bir köydür. Sünniler çoğunluktadır. metonio
Paşayurdu köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Harşin [ Erm "baba köyü?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ozanlı köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Hayrani [ Erm hayreni "babayurdu" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Sünni Türkler ve Alevi Zazalar birlikte yaşamaktadır, Alevi Zazalar çoğunluktadır. metonio
? mah Ozanlı - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Babanın Çiftliği
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çamurdere köy - Çayırlı - Erzincan
1928 📖: Çamurdere
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeşilyaka köy - Çayırlı - Erzincan
1642 1928 1642 192: Şibge / Şebge [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 5 Müslüman hane ve 20 Ermeni hane bulunmaktadır. Günümüzde köy halkı kendini Alevi Zaza olarak tanıtır. metonio
Cennetpınar köy - Çayırlı - Erzincan
1928 📖: Tolos aş.
Sünni Türk yerleşimi
Göller köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Göller
Alevi/Sünni Türk yerleşimi
? mah Büyükyayla - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Kâxnut [ Erm gağnud "meşeli" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Çilligöl köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Büyükyayla köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 1928 192: Kelmize / Kelmizi
Balıklı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Pülk
E1902 📖: Pulk Փուլք [ Erm "yıkıntılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ermeni tehcirinden sonra Çaykara Uzungöl bölgesinden Rumca konuşan Müslüman nüfus iskan edilmişitr. Çevrede “Laz” olarak tanınırlar. SN
■ 1591 tarihli Tercan avârız defterinde 3 Müslüman hane ve 131 Gayrimüslim hane bulunmaktadır ve adı Pürk olarak geçmektedir. 1642 yılında ise 8 Müslüman hane, 25 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. metonio
Çayönü köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 1928 192: Kelmize / Kelmizi Komu
Çayırlı ilçe - Çayırlı - Erzincan
1928 📖: Mans
E1902 📖: Mants [ Erm mank gen. mants "örgüler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Nüfus çoğunluğu Alevidir. Bektaşi geleneğinin Türkiye'deki önemli merkezlerinden biridir. SN
■ İlçe merkezinde yoğunluğu Sünni Türkler oluşturur.
■ Kasaba merkeziyle ile ilgili bilgi: 1591 tarihli Tercan avârız defterinde 45 Müslüman hane ve 97 Gayrimüslim hane bulunmaktayken 1642 yılına ait avârız defterinde 24 Müslüman hane, 38 Gayrimüslim hane ve 16 askeri görevli bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. İlçe geneli hakkında bilgi: Çayırlı ilçesinin Alevileri neredeyse tamamen Zazadır. Sünnilerinin ise üç köyü Karadenizli, gerisi yerli Türktür. Çayırlı ilçesinde Sünni Kürt veya Alevi Türkmen nüfus bulunmamaktadır. metonio
■ İlçenin genelinde(köyler dahil) Dersim göçmeni Alevi Zazalar ve Sünni Türkler yaşamaktadır. Mehmet Ali
Gelinpınar köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Gelinpertek [ Erm Karnpertag "kuzukalesi" ]
Alevi/Sünni Türk yerleşimi
Oğultaşı köy - Çayırlı - Erzincan
1928 📖: By. Sevkar [ Erm sévkar "karataş" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bölükova köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Kismisor [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tosunlar köy - Çayırlı - Erzincan
Eski adı: Kç. Sevkar [ Erm sévkar "karataş" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bozağa köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Bozağanın Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Toprakkale köy - Çayırlı - Erzincan
1902hb 📖: Toprakkale
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1990'larda boşaltılarak tahrip edildikten sonra kısmen yeniden yerleşime açıldı. Çayırlı ilçesinde Zaza olmayan tek Alevi (Kurmanc) köyüdür. SN
Sırataş köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Mirciker [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınarlı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Toxlistan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Harmantepe köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Mığikar [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Saraycık köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 1928 192: Corcıni / Corcun [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Saygılı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Miadin [ Erm miadun "yalındam" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ortaçat köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Ortakom
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
Mirzaoğlu köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Mirzolinin Komu
■ Köy halkı Türk Sünni ve Türk Alevi karışık olmakla beraber, günümüzde Sünni nüfus daha fazladır. Alevilerin çoğu büyük şehirlere göçmüştür. Ahmet Ctn
Yukarıkartallı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h 📖: Avşîn yk. [ Kr avşîn "gökçesu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kendilerini Kırmanc olarak tanımlıyorlar. Zazaca konuşuyorlar. Köy ismi Avşeni seren (Yukarı Kartallı) olarak söyleniyor. Abuzer meral
Çaykent köy - Çayırlı - Erzincan
1916h 📖: Piriz
E1004 📖: Pırris Փրրիս [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1895 katliamlarında Ermeni nüfusun topluca Müslüman olduğu kaydedilmiştir. SN
■ 1591 kaydında köy tamamen Gayrimüslim iken 1642 yılı avârız kaydında 6 Müslüman hane ve 52 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. Ya köyün 20. yüzyıl başında tamamen Ermeni olduğu bilgisi çelişkili, ya da 1642 yılından sonra Müslümanlar köy dışına göçmüş. metonio
Hacıbektaş mah Mirzaoğlu - Çayırlı - Erzincan
1916h 📖: Hacıbektaş Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çataksu köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Aravanis [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1591 tarihli kayıtta 22 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Mazlumağa köy - Çayırlı - Erzincan
Eski adı: Seso Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doluca köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Cancik [ Erm cancig "arılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Dersim göçmenidir. SN
Coşan x - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sıçan Kalesi
■ Yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ Terk edilene kadar Sünni Türk köyü idi. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.