Çayırbaşı'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Yeniköy
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Kısmen Alevi-Kürd kökenli Canbeg mensubudur. (Polatlar ve Sancaklar) Dogukan Canbegî
■ Kafasına göre mezhep mi değiştiriyor bunlar? Bu köyden Polat soyadlı tanıdığım Canbeg adına dair herhangi bir şey bilmiyor bile. metonio
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Samzalek / Semzelek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Budaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Cicor / Cicar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Bellitepe köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h: Urut
E1403: Vorodan Որոտան [ Erm "çağlayan" ]
G1025: Orotan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü Vekayinamesinde Gürcü Ortodoks patriği Melkisedek'in satın aldığı köyler arasında sayılır. SN
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Türkeşen
1854h: Türkaşan [ Erm/Gürc trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Tahtakıran köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h: Tahtakıran
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy tamamıyla Kürd ama kısmen asimile olmuş. Mar(d)astan
  Kayaaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Poladik / Puladik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960: Ortakilise
R1889 1928: Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Xîve
R1889: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çayırbaşı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Okam / Hokam
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 22 Ermeni ve 206 Türk yaşamaktadır. metonio
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Abur [ Gürc aburi "otacı" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt (39 nüfus) ve 6 hane Türk (48 nüfus) bulunmaktadır. Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio
  Karlıyazı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Kirziyan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Chp'li Gürsel Tekin'in büyük dedesi ve ailesi, Diyarbakır Hazro'dan Ağrı Doğubayazıt'a göç eder. Burada üçe bölünürler. Tekin'in dedeleri buraya gelmişler. 1900 yılında 19 hanede 152 Kürd nüfus yaşıyormuş. Mar(d)astan
  Meşedibi köy - Ardahan_m (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Tellioğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Tellioğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Tellioğulları hazar türk kökenlidir. Gürcistan Ahıska bölgesinde gürcü Kartavelliler kralı David döneminde bölgesel yapılar içinde yaşamışlardır. Tellioğlu köyünün kurucusu tellioğullarıdır. Tellioğlu köyünde hayhorom (rumlar) da yaşamıştır, kısmi olarak gürcüler ve ermenilerde yaşamıştır. Kürtlerde kısmi olarak yerleşmiştir.Hazarlar hazar denizi kuzeyinden karadenizin kuzeyine kadar olan bölgede yaşamıştır. Tellioğlu kökeni telden zırh yapanları rivayet ettiği söylenir, Hazar askerleri daha hafif olduğu için ve daha rahat hareket etmelerini sağladıkları için, şövalye zırhı yerine telli zırhı tercih etmiştir.Hazar ordusunun gümüş gibi parladığı rivayet edilir. Bir karay musevisinin telli zırhı avrupanın bazı bölgelerindeki şövalyelerden gördüğü ve hazar ordusunda uyguladığı rivayet edilir. Tellioğlu köyü kura nehri alt kısmındadır. “Kışın Avçala ve Diğomi’de, Kura nehrin alt kısmında ve İori nehrin kenerlarında duruyorlardı” gibi ifadelerle Selçukluların kışı geçirmek için seçtikleri yerleri belirtmektedir (“Kartlis Tskhovreba”2008:309). Büyük İskender gelmeden önce Kura Nehri civarında yerleşik olan kavimler, yazarın zamanında Buntürkler ya da Kıpçaklar olarak biliniyorlardı. huseyin
■ Köyün Hazarlarla falan hiçbir alakası yok. Tellioğlu, Gölenin yerli Türkmen köylerinden biri. Ayrıca Rus kaydında köyde ne Hayhorom, ne Gürcü ne de Ermeni var. Büyük İskender döneminde bırak Kura Nehrini, Kuzey Kafkasyada bile doğru düzgün bir Türki etki yoktu. Kıpçak adının M.Ö. tarihleriyle hiçbir alakası da yok. Lütfen sallamasyon sanatımızı başka yerde icra edelim, burada sergi kapalı. metonio
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Çardaklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1946: Gölustan
R1889: Gülistan [ Gürc gelisubani? ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır. SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Ağılyolu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h: Arpaşen
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yavuzlar köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Üçkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yağmuroğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Yağmuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Mollahasan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Mollahasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
  Çobanköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Çobanköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km