haritada ara :   km  
Çatalca'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
Hallaçlı mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Hallaçlı
Binkılıç mah - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 Istranca [ ]
B1912 📖 Stranca [ Bul < strana "ülke, diyar" ]
Y900~ 📖 Sergentzion / Sergentzê
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy'dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Alaton
A1910 📖 Latom [ Yun "taş ocağı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Çilingoz mv - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 Çalingos Çiftliği
Yaylacık mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Yaylacıkkürtler
A1910 📖 Domuzdamları?
■ Avusturya Askeri Haritasında Domuzdamları mevkii bu yerde gösterilir. Daha sonra Danamandıra'ya mı taşındı? SN
Gümüşpınar mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Gümüşpınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1886'da bugün Bulgaristan Tărgovište'ye bagli Opaka ilçesi ve civar köylerinden toplanan muhacirler yerlesti. Manav
Yalıköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
Y1905 📖 Askós | Pódima
1901h 📖 Podima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
Karamandere mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
A1910 📖 Karamandere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Pınarca mah - Çatalca - İstanbul
A1910 📖 Kürdköy
İhsaniye mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
Kabakça mah - Çatalca - İstanbul
A1910 📖 Kabakça
Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
Karacaköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Karacaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Manav
Belgrat mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Belgrad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
İnceğiz mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 İnceğiz
Çiftlik mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Çiftlik
Elbasan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Elbasan / Albasan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
Ovayenice mah - Çatalca - İstanbul
1890hk A1910 Yenice Hıristiyan
Akalan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Serez Ihlamur köyünden getirilen mübâdil göçmenlerin bir kısmı buraya diğer kısmı da Çiftlik ve İhsaniye'ye iskân edilmiştir. Rum kilisesi câmii mektep ise ilkokul olarak kullanıldı. Manav
Kalfaköy mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Kalfaköy
Gökçeali mah - Çatalca - İstanbul
A1910 📖 Gökçeli Çif.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Başak mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
A1910 📖 Sofas/Sivas
Çakıl mah - Çatalca - İstanbul
Y1922 📖 Petroxóri [ Yun "taşköy" ]
1890hk 📖 Çakıl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Ormanlı mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
A1910 📖 Ormanlı
Subaşı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Subaşı
Çatalca ilçe - Çatalca - İstanbul
1484 📖 Çatalca
Y787 📖 Métrai [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübâdelen evvel halkın yarısı Rum Ortodoks yarısı yerli Müslüman idi. Çarşı içinde Hristiyanlar otururdu eski isim Metris kullanımdaydı. Mübâdele evvelinde bir kalem hareketiyle İstanbul'dan çıkarılıp vilâyet gösterilmiş Rum halkının Helenistan'a mübâdil edilmesine sebep olunduktan sonra İstanbul kazâsı olarak devam ettirilmiştir. Manav
Hisarbeyli mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Hisarbeyli
Oklalı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Oklalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Örencik mah - Çatalca - İstanbul
A1910 📖 Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Dağyenice mah - Çatalca - İstanbul
1905 1905Dağyenice
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 15. asirda Sivas'a bağlı Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
Çanakça mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Çanakçı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Muratbey mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Papazburgaz
■ 20. yy başında kısmen Pomak yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Pomak+) yerleşimi
■ 1913'te adı değiştirilen yerlerdendir. SN
Kestanelik mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kestanelik
Y1900~a 📖 Kastaniés [ Yun "kestane" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Örcünlü, Subaşı, Çanakçı, Halkalı köylerinden gelen Rumlar tarafından 17. yy ortalarında kurulduğu anlatılır. SN
Celep mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Celep
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 İzzeddin
1890hk 📖 Ezetin
Yazlık mah - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 Lazar/Lazari
Y1900~a 📖 Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Örcünlü mah - Çatalca - İstanbul
A1910 📖 Ürcünlü/Örcünlü
Bahşayiş mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
Nakkaş mah - Çatalca - İstanbul
1665 📖 Nakkaş [ Tr "ressam?" ]
Y1300~a 📖 Enneakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Geç Bizans döneminde sıkça anılan Enneakosia adının kaynağı açık değildir. Türkçe isim şüphesiz bundan uyarlanmıştır. SN
Kızılcaali mah - Çatalca - İstanbul
A1910 📖 Kızılcali
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.