Çatalarmut'da 16 yerleşim bulundu.
sırala 
  Heybeli köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928k: Ağgi [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
1901hb: Ağci
Alevi yerleşimi
  Çatalarmut köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
E1902, 1928k: Esesi [ Tr ases? "zaptiye" ]
1642ave: İsasi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bahçeyazı köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642ave, 1928k: Çerme [ Erm çerma "ılıca" ]
  Yeşilçat köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928k: Germili
E1902: Garmri
1642ave: Germiri [ Erm garmri "kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km