haritada ara :   km  
Çatak'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
Ermişat mz - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Ermişad
E1902 📖 Armışad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Atlıhan mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
1916hb 📖 Celiki
Ünlüce mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Arçkanis
E1912 📖 Arçıgants Արջկանց [ Erm "ayılar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çatak ilçesinin güneybatı kesimini oluşturan Orta Çatak vadisi eski Ermeni kaynaklarında Arçuts Yergir (`ayı diyarı?`) olarak anılır. Eprigyan buradaki Dzidzarni köyünün eskiden önemli bir kasaba iken 19. yy sonunda 20 hane Ermeni nüfusu olan fakir bir köy olduğunu bildirir. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Korix
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Dınik [ Erm dnig "evcik" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Şaxmanis [ Erm ]
1916hb 📖 Şakavients
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Övecek mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Ferhinis [ Erm ]
? mz - Çatak - Van
1928 📖 İşkimanis
E1912 📖 Haşkants [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Albıçak mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Cınu / Cünük [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Manastır harabesi mevcuttur. SN
Dalbastı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1912 1916h 📖 📖 Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Korulu mah - Çatak - Van
1946 📖 İninis
E1912 📖 Hinents [ Erm "eskiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köye bağlı Akbıçak mezrasında bulunan anıtsal kilise, önce okul daha sonra samanlik olarak kullanıldı. Halen harabedir. SN
? mz - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 Kahbi / Kahbe
E1912 📖 Kağpi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Örender mz - Çatak - Van
1928 📖 Deyri Kori
1916hb 📖 Der [ Kr dêr "kilise" ]
E1912 📖 Karader
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Narlı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe" ]
Çılga mah - Çatak - Van
1928 📖 Çiçan aş. + yk.
E1902 📖 Dzidzarn
E680 📖 Dzidzarné Ծիծառնէ [ Erm "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy'a ait H. Mamikonyan vekayinamesinde, Hakiki Haç'ın bir parçasının çalınarak buradaki Dzidzarne Manastırı'na getirilişi anlatılır. 20. yy başında adı geçen manastır henüz aktif idi. SN
Sugeldi mah - Çatak - Van
K 📖 Sinava
1916hb 📖 Bredikoh
Kaçıt mah - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 Kaçet / Kaçit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sak mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Sak
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Kit [ Erm "burun" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? x - Çatak - Van
1916hb 📖 Bifran
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Tağısbar
E1912 📖 Tığaspar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 Horis
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Marsıkan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Akçabük mah - Çatak - Van
1928 📖 Gömiran / Kömıran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarınarlıca mah - Çatak - Van
1928 📖 Darins yk.
E1912 📖 Darents yk. [ Erm "Yukarı ?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 📖 Şidan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Serir
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Cux
E1902 📖 Dzuğ Ծուղ [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Elmalı mz - Çatak - Van
1928 📖 Sortigin
E1912 📖 Sıvtikin
E905 📖 Surp Digin [ Erm "Azize Hanım" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da inşa edilmiş Azize Hripsime ve Gayane kilisesi 1895'te talan edilerek harabeye dönüşmüştür. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖 İki
E1912 📖 Higi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Sozvanis
E1912 📖 Soğvants [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan 2.233 19. yy sonunda bu köy yakınında harbe halde Dzağgavank manastırı bulunduğunu ve Çataklı Ermenilerce ziyaret edildiğini bildirir. SN
Toyga mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Xalîfan [ Kr xelêfan "halifeler/halefler" ]
Kürt (Sünni) (Ertuşi) yerleşimi
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Verişen [ Erm verişén "yukarı köy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Çatak ilçe - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 Şatak / Şitak
1865h 📖 Tağ [ Erm t'ağ "mahalle" ]
E905 📖 Şatax (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Ertuşi) yerleşimi
■ Resmi kullanımda Şitak olan ilçe adı 27.05.1943 tarihli kararname ile Çatak olarak değiştirilmiştir. Şatax/Çatak bölge adı, Tağ ise merkez kasabanın adıdır. 1865'te kaza merkezi Tağ köyüne taşındı. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Tell Viran [ Kr "ören höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Andiçen mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1968 📖 Gelahi [ Kr ]
? mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Haroski
E1912 📖 Aroski [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Gıvers / Kivirs [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karşıyaka mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Sarnos [ Erm sarnots "buzluk" ]
İçmeli mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Kağazis / Kağaziz [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uzuntekne mah - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Kahnemîran [ Kr kanêmîran "beylerpınarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sözveren mah - Çatak - Van
1928 📖 Rüknan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Bılisava / Bilisava [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Şeyxcanis
E1912 📖 Şeğcants [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aşağınarlıca mah - Çatak - Van
1928 📖 Darins aş.
E1912 📖 Darents aş. [ Erm "Aşağı ?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Konalga mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 Martanis
E1912 📖 Mardents [ Erm "Med'ler (Kürtler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ On dolayında küçük köyden oluşan son derece dağlık bir alanın merkez köyüdür. 1993'te tüm köyler tahrip edilerek halk 6 km kadar batıda yeni kurulan toplama kampına taşındı. ■ Erm Mard, Yun Mardai, Ar el-Marda kavim adı muhtemelen Med'ler anlamındadır. Ermeni kaynaklarında genellikle `Kürt` veya `Müslüman olmayan Kürt` anlamında kullanılır. SN
Işınlı mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Arkanis [ Erm arkunis "bey yeri" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Kirazlı mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Kirminis / Girminis
E1912 📖 Kımrents
Sarıgüz mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Verkis [ Erm ]
Eliaçık mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Xasis [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Xasis ve Verkis adlı iki mezra birleştirilmiştir. SN
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Arikom [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gürağaç mah - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Paxk / Bağk [ Erm ]
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Nar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alacayar mah - Çatak - Van
1928 📖 Berho Paxiki
1916hb 📖 Berxo
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Nevhend
E1912 📖 Navahand
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alantaş mz - Çatak - Van
1928 📖 Xaçanis
E1912 📖 Xaçants [ Erm "Haço'lar" ]
Kayaboğazı mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Görendaşt [ Kr gorandeşt "mera düzü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 Nıkus / Niküs
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erkanı Harbiye haritasında görülen Ğıküs adı eski yazıdan yanlış okuma sonucu olmalıdır. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Çemik + Noravan [ Erm noravan "yeni kasaba" ]
1916hb 📖 Çemik [ Kr "gözecik" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ağaçlık mah - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 Avzeni / Avzini [ Erm "kumlu?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Aşağıkuşak mz - Çatak - Van
1928 📖 Mendeşkan
1916hb 📖 Mandaşen
? mz - Çatak - Van
1928 📖 Şirmecal
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Dokuzdam mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 Urik [ Erm urig "söğütçük" ]
Teknecik mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Gevilan
Sırmalı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 Alekân
Kürt (Sünni) (Ertuşi) yerleşimi
? mz - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 Davris / Tavris
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Sarıgül mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Ğoraban
E1912 📖 Korovank [ Erm karavank? "taş manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Boyunpınar mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Karisan [ Kr "aş." ]
Tanrıverdi mz - Çatak - Van
1916hb 📖 Badkan [ Erm ]
Derebaşı mah - Çatak - Van
1916hb 📖 Muskava / Moskova [ Kr "Musa suyu" ]
E1912 📖 Muskaven
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Onağıl mah - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 Götis / Kötis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bilgi mah - Çatak - Van
1916h 📖 Kâkân [ Kr kekan? "dayılar" ]
Tirişin yayla - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 Tirşin [ Erm trçin "kuş" ]
Kasr mz - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 Kasr
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.