haritada ara :   km  
Çatak'da 92 yerleşim bulundu.
sırala 
Kavaklıdere mezra - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 : Ermişad
E1902 📖 : Armışad [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dünyanın sonudur. SN
■ Koord: 37° 56' 22'' D, 42° 47' 48'' K
? mezra - Çatak - Van
Eski adı: Sarkit [ Ermenice "dağ burnu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 37° 55' 40'' D, 42° 49' 22'' K
Atlıhan mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖 : Celiki/Celikan [ Kürtçe "Celaller" ]
■ Koord: 37° 56' 0'' D, 42° 49' 33'' K
Büyükağaç mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Tink
1928 📖 : Dınik [ Ermenice dnig "evcik" ]
■ Koord: 37° 54' 32'' D, 42° 51' 11'' K
Kıyıcak mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Şaxmanıs [ Ermenice ]
1916hb 📖 : Şakavients
■ Koord: 37° 54' 7'' D, 42° 51' 22'' K
Dirik mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Korix
■ Koord: 37° 53' 36'' D, 42° 51' 32'' K
Usanmaz mezra - Çatak - Van
1977rh : Aruh/Eruh
■ Koord: 37° 55' 8'' D, 42° 52' 33'' K
Övecek mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 : Ferhinis [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 54' 15'' D, 42° 53' 0'' K
Urganlı mezra - Çatak - Van
E1912 📖 : Haşkants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 39'' D, 42° 54' 16'' K
Ünlüce mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Arçkanıs
E1912 📖 : Arçıgants Արջկանց [ Ermenice "ayılar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çatak ilçesinin güneybatı kesimini oluşturan Orta Çatak vadisi eski Ermeni kaynaklarında Arçuts Yergir (`ayı diyarı?`) olarak anılır. Eprigyan buradaki Dzidzarni köyünün eskiden önemli bir kasaba iken 19. yy sonunda 20 hane Ermeni nüfusu olan fakir bir köy olduğunu bildirir. SN
■ Koord: 37° 53' 12'' D, 42° 55' 20'' K
Albucak mezra - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 : Cınu / Cunik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bazı kaynaklarda Albıçak. Kilise harabesi mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 0' 33'' D, 42° 56' 8'' K
Dalbastı mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 13'' D, 42° 56' 31'' K
Korulu mahalle - Çatak - Van
1916h 📖 : İninis
E1912 📖 : Hinents [ Ermenice "eskiler? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye bağlı Akbıçak mezrasında bulunan anıtsal kilise, önce okul daha sonra samanlik olarak kullanıldı. Halen harabedir. SN
■ Koord: 38° 0' 2'' D, 42° 56' 34'' K
Yuvalıçam mezra - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 : Kaxbi
E1912 📖 : Kağpi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 59' 21'' D, 42° 57' 0'' K
Övenler mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Deyri Kori
1916hb 📖 : Der [ Kürtçe dêr "kilise" ]
E1912 📖 : Karader
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 59' 30'' D, 42° 57' 31'' K
Narlı mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 : Giresor [ Kürtçe girêsor "kızıltepe" ]
■ Koord: 37° 53' 1'' D, 42° 58' 6'' K
Çılga mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Çiçan aş. + yk.
E1902 📖 : Dzidzarn
E680 📖 : Dzidzarné Ծիծառնէ [ Ermenice "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy’a ait H. Mamikonyan vekayinamesinde, Hakiki Haç’ın bir parçasının çalınarak buradaki Dzidzarne Manastırı’na getirilişi anlatılır. 20. yy başında adı geçen manastır henüz aktif idi. SN
■ Koord: 38° 0' 39'' D, 42° 58' 19'' K
Sugeldi mahalle - Çatak - Van
K2015b 📖 : Sinava
1916hb 📖 : Bredikoh
■ Koord: 37° 52' 52'' D, 42° 58' 59'' K
Kaçıt mahalle - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 : Kaçıt/Kaçit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 3'' D, 42° 59' 9'' K
Sak mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Sak
■ Koord: 37° 58' 21'' D, 42° 59' 15'' K
Bölmetaş mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Kit [ Ermenice "burun" ]
■ Koord: 37° 59' 48'' D, 42° 59' 18'' K
Bağlan mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Bifran
■ Koord: 37° 59' 49'' D, 43° 0' 2'' K
Hürköy mezra - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Horis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 2' 17'' D, 43° 0' 30'' K
Duldalık mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Pors [ Ermenice "çukurlu" ]
■ Koord: 38° 2' 27'' D, 43° 0' 54'' K
Karadana mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Tağısbar
E1912 📖 : Tığaspar [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 59' 53'' D, 43° 1' 10'' K
Sivritepe mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Serber
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 43° 1' 28'' K
Ubeyit mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Ubeyd
■ Koord: 38° 2' 25'' D, 43° 1' 31'' K
Ekenek mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Cuğ/Çux
E1902 📖 : Dzuğ Ծուղ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 2' 2'' D, 43° 1' 44'' K
Mersin mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Marsıkan/Marsığan
■ Koord: 37° 59' 24'' D, 43° 2' 5'' K
Akçabük mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Gömiran / Kömıran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 25'' D, 43° 2' 8'' K
Tozkoparan mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Verişin/Verşin [ Ermenice verişen "yukarı köy" ]
■ Koord: 37° 58' 43'' D, 43° 2' 20'' K
Yukarınarlıca mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Darinıs yk.
E1912 📖 : Darents yk. [ Ermenice "Yukarı ?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 7' 38'' D, 43° 2' 22'' K
Elmacık mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Sortikin
E905 📖 : Surp Digin [ Ermenice "Azize Hanım" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy’da inşa edilmiş Azize Hripsime ve Gayane kilisesi 1895’te talan edilerek harabeye dönüşmüştür. SN
■ Koord: 38° 3' 3'' D, 43° 2' 58'' K
Değirmen mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : [ Kürtçe "değirmen" ]
■ Koord: 38° 2' 28'' D, 43° 2' 58'' K
Selçuklu mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : İki/Hiki [ Ermenice ayki "bağ" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 1' 21'' D, 43° 3' 8'' K
Bahçelievler mezra - Çatak - Van
1928 📖 : Sozvanıs
E1912 📖 : Soğvants [ Ermenice dzağgavank "çiçekli manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan 2.233 19. yy sonunda bu köy yakınında harabe halde Dzağgavank manastırı bulunduğunu ve Çataklı Ermenilerce ziyaret edildiğini bildirir. SN
■ Koord: 38° 0' 47'' D, 43° 3' 20'' K
Toyga mahalle - Çatak - Van
1916hb 📖 : Xalîfan [ Kürtçe xelêfan "halifeler/halefler" ]
Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 46'' D, 43° 3' 23'' K
Beşikli mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Şihidan
1916h 📖 : Şidan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 10' 25'' D, 43° 3' 29'' K
Çatak ilçe - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 : Şatak / Şitak
1865h 📖 : Tağ [ Ermenice t'ağ "mahalle" ]
E905 📖 : Şatax (idari bölge) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Resmi kullanımda Şitak olan ilçe adı 27.05.1943 tarihli kararname ile Çatak olarak değiştirilmiştir. Şatax/Çatak bölge adı, Tağ ise merkez kasabanın adıdır. 1865’te kaza merkezi Tağ köyüne taşındı. SN
■ Koord: 38° 0' 25'' D, 43° 3' 34'' K
Samanlı mezra - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 : Paxk / Bağk [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 59' 17'' D, 43° 3' 40'' K
Atikler mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Tiloran
1928 📖 : Tell Viran [ Kürtçe "ören höyük" ]
■ Koord: 37° 59' 41'' D, 43° 3' 40'' K
Cevizli mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Haroski
E1912 📖 : Aroski [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 59' 52'' D, 43° 4' 15'' K
Karşıyaka mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Sarnos [ Ermenice sarnots "buzluk" ]
■ Koord: 38° 0' 46'' D, 43° 4' 26'' K
Beyoğlu mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Simkokit
■ Koord: 37° 59' 30'' D, 43° 4' 30'' K
Andiçen mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1977rh : Gelahi/Kelahi [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 47' 22'' D, 43° 4' 30'' K
İçimli mezra - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 : Kağazis / Kağaziz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 12' 52'' D, 43° 4' 31'' K
Tüten mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Kovişk
■ Koord: 37° 59' 4'' D, 43° 4' 41'' K
Sarp mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Zihidan
■ Koord: 37° 58' 26'' D, 43° 4' 45'' K
Bahçıvan mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Moraveran
■ Koord: 38° 0' 22'' D, 43° 4' 46'' K
Uzuntekne mahalle - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 : Kahnemîran [ Kürtçe kanêmîran "beylerpınarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 9' 27'' D, 43° 4' 50'' K
Sözveren mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Rüknan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 22'' D, 43° 4' 51'' K
Beşiktaş mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Bijanıs
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 21'' D, 43° 4' 58'' K
? mezra - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Nar/Narı Süfla
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 55'' D, 43° 5' 8'' K
Yaylaönü mezra - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Gıvers / Kivers [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 58' 45'' D, 43° 5' 11'' K
Çınardibi mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Şıxcanis
E1912 📖 : Şeğcants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 59' 8'' D, 43° 5' 19'' K
Taşaltı mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Papan
■ Koord: 38° 0' 15'' D, 43° 5' 31'' K
Yanköy mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Arihan
■ Koord: 38° 9' 23'' D, 43° 5' 44'' K
Aşağınarlıca mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Darinıs aş.
E1912 📖 : Darents aş. [ Ermenice "Aşağı ?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 54'' D, 43° 5' 48'' K
Konalga mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖 : Martanıs
E1912 📖 : Mardents [ Ermenice "Med'ler (Kürtler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ On dolayında küçük köyden oluşan son derece dağlık bir alanın merkez köyüdür. 1993’te tüm köyler tahrip edilerek halk 6 km kadar batıda yeni kurulan toplama kampına taşındı. ■ Erm Mard, Yun Mardai, Ar el-Marda kavim adı muhtemelen Med’ler anlamındadır. Ermeni kaynaklarında yönetim merkezi Hoşap’ta bulunan `Kürt` veya `Kürtlere benzer` bir zümre için kullanılır. SN
■ Koord: 37° 51' 38'' D, 43° 5' 49'' K
Çöpçatan mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Bılisava / Bilisava [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 52' 1'' D, 43° 5' 58'' K
Işınlı mahalle - Çatak - Van
1916h 📖 : Arkanıs [ Ermenice arkanis(t) "bey yurdu" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 19'' D, 43° 6' 19'' K
Taşbucak mezra - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Ğıküs/ Nıküs
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erkanı Harbiye haritasında görülen Ğıküs adı eski yazıdan yanlış okuma sonucu olmalıdır. SN
■ Koord: 37° 51' 53'' D, 43° 6' 48'' K
Kirazlı mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Kirminis / Girminis
E1912 📖 : Kımrents
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 43° 6' 53'' K
Yapılı mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Gofkan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 7' 14'' D, 43° 7' 19'' K
Sarıgöz mezra - Çatak - Van
1916hb 📖 : Vergis/Vergés [ Ermenice "yukarı yarım" ]
■ Koord: 38° 2' 3'' D, 43° 7' 20'' K
Tanrıverdi mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Mendeşkan
■ Koord: 37° 51' 16'' D, 43° 7' 33'' K
Eliaçık mahalle - Çatak - Van
1916hb 📖 : Xasis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Xasis ve Verkis adlı iki mezra birleştirilmiştir. SN
■ Koord: 38° 2' 19'' D, 43° 7' 37'' K
Dereiçi mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Şirmecal [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 51' 47'' D, 43° 8' 1'' K
Karakavak mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Arikom [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 1' 17'' D, 43° 8' 28'' K
Gürağaç mahalle (Eliaçık bağ) - Çatak - Van
E1912 1928 📖 📖 : Noravan/Norevan [ Ermenice "yeni kasaba" ]
■ Koord: 38° 2' 20'' D, 43° 8' 29'' K
Baltacı mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Akrus
1916h 📖 : Erkrüs
■ Koord: 38° 1' 33'' D, 43° 9' 4'' K
Alacayar mahalle - Çatak - Van
1928 📖 : Berho Paxiki
1916h 📖 : Berxo [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 1' 33'' D, 43° 9' 35'' K
Çemik mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Çemik [ Kürtçe "pınarcık" ]
■ Koord: 38° 1' 56'' D, 43° 9' 57'' K
Görentaş mahalle - Çatak - Van
1968 📖 : Kayaboğazı
1916hb 📖 : Görendaşt [ Kürtçe gorandeşt "mera düzü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 8' 28'' D, 43° 10' 30'' K
Alantaş mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Pirkasım
1928 📖 : Xaçanıs
E1912 📖 : Xaçants [ Ermenice "Haço'lar" ]
■ Koord: 37° 51' 3'' D, 43° 10' 39'' K
Tellikaya mezra - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 : Davris / Tavris
■ Koord: 38° 2' 23'' D, 43° 11' 17'' K
Durak mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Kutus/Kotis [ Ermenice noravan "yeni kasaba" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 2' 41'' D, 43° 11' 20'' K
Ağaçlık mahalle - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖 : Avzeni / Avzini [ Ermenice "kumlu?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 9' 26'' D, 43° 11' 20'' K
Aşağıkuşak mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Muxik
■ Koord: 37° 50' 17'' D, 43° 11' 21'' K
Şıvgınlı mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Zerziyan
■ Koord: 37° 51' 21'' D, 43° 11' 45'' K
Dokuzdam mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 : Urik/Ürik [ Ermenice urig "söğütçük" ]
■ Koord: 37° 50' 58'' D, 43° 12' 21'' K
Teknecik mahalle - Çatak - Van
1916hb 📖 : Gevilan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 8' 31'' D, 43° 12' 38'' K
Sırmalı mahalle - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 : Alekân/Alakan
Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 13'' D, 43° 12' 57'' K
Saygın mezra - Çatak - Van
K2015b 📖 : Koreban
1916hb 📖 : Ğoreban
E1912 📖 : Korovank
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 8' 38'' D, 43° 13' 34'' K
Ardıçlı mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Bırük
■ Koord: 37° 49' 37'' D, 43° 13' 39'' K
Boyunpınar mahalle - Çatak - Van
1916hb 📖 : Karisan [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 38° 10' 18'' D, 43° 13' 46'' K
Gelincik mezra - Çatak - Van
1916h 📖 : Mecdinan
■ Koord: 37° 50' 25'' D, 43° 13' 49'' K
Derebaşı mahalle - Çatak - Van
1916hb 📖 : Muskava / Moskova [ Kürtçe "Musa suyu" ]
E1912 📖 : Muskaven
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 11' 34'' D, 43° 14' 2'' K
Onağıl mahalle - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Götis / Kötis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 13' 38'' D, 43° 15' 23'' K
Bilgi mahalle - Çatak - Van
1916h 📖 : Kâkân [ Kürtçe kekan? "dayılar" ]
■ Koord: 38° 5' 44'' D, 43° 15' 37'' K
Tirişin yayla - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖 : Tirşin (yayla) [ Ermenice trçin "kuş" ]
■ Koord: 37° 50' 55'' D, 43° 17' 18'' K
Kasr mezra - Çatak - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Kasr
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 5' 56'' D, 43° 17' 35'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.