haritada ara :   km  
Çatak'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
Ermişat mz - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖: Ermişad
E1902 📖: Armışad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Atlıhan mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖: Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
1916hb 📖: Celiki
Ünlüce mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Arçkanis
E1912 📖: Arçıgants Արջկանց [ Erm "ayılar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çatak ilçesinin güneybatı kesimini oluşturan Orta Çatak vadisi eski Ermeni kaynaklarında Arçuts Yergir (`ayı diyarı?`) olarak anılır. Eprigyan buradaki Dzidzarni köyünün eskiden önemli bir kasaba iken 19. yy sonunda 20 hane Ermeni nüfusu olan fakir bir köy olduğunu bildirir. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Korix
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Dınik [ Erm dnig "evcik" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Şaxmanis [ Erm ]
1916hb 📖: Şakavients
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Övecek mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖: Ferhinis [ Erm ]
? mz - Çatak - Van
1928 📖: İşkimanis
E1912 📖: Haşkants [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Albıçak mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Cınu / Cünük [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Manastır harabesi mevcuttur. SN
Dalbastı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1912 1916h 📖Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Korulu mah - Çatak - Van
1946 📖: İninis
E1912 📖: Hinents [ Erm "eskiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye bağlı Akbıçak mezrasında bulunan anıtsal kilise, önce okul daha sonra samanlik olarak kullanıldı. Halen harabedir. SN
? mz - Çatak - Van
1916h 1928 📖Kahbi / Kahbe
E1912 📖: Kağpi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Örender mz - Çatak - Van
1928 📖: Deyri Kori
1916hb 📖: Der [ Kr dêr "kilise" ]
E1912 📖: Karader
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Narlı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖: Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe" ]
Çılga mah - Çatak - Van
1928 📖: Çiçan aş. + yk.
E1902 📖: Dzidzarn
E680 📖: Dzidzarné Ծիծառնէ [ Erm "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy'a ait H. Mamikonyan vekayinamesinde, Hakiki Haç'ın bir parçasının çalınarak buradaki Dzidzarne Manastırı'na getirilişi anlatılır. 20. yy başında adı geçen manastır henüz aktif idi. SN
Sugeldi mah - Çatak - Van
K 📖: Sinava
1916hb 📖: Bredikoh
Kaçıt mah - Çatak - Van
1916h 1928 📖Kaçet / Kaçit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sak mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Sak
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Kit [ Erm "burun" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? x - Çatak - Van
1916hb 📖: Bifran
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Tağısbar
E1912 📖: Tığaspar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 1916h 📖Horis
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Marsıkan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Akçabük mah - Çatak - Van
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarınarlıca mah - Çatak - Van
1928 📖: Darins yk.
E1912 📖: Darents yk. [ Erm "Yukarı ?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 📖: Şidan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Serir
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Cux
E1902 📖: Dzuğ Ծուղ [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Elmalı mz - Çatak - Van
1928 📖: Sortigin
E1912 📖: Sıvtikin
E905 📖: Surp Digin [ Erm "Azize Hanım" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da inşa edilmiş Azize Hripsime ve Gayane kilisesi 1895'te talan edilerek harabeye dönüşmüştür. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖: İki
E1912 📖: Higi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Sozvanis
E1912 📖: Soğvants [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan 2.233 19. yy sonunda bu köy yakınında harbe halde Dzağgavank manastırı bulunduğunu ve Çataklı Ermenilerce ziyaret edildiğini bildirir. SN
Toyga mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Xalîfan [ Kr xelêfan "halifeler/halefler" ]
Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Verişen [ Erm verişén "yukarı köy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Çatak ilçe - Çatak - Van
1916h 1928 📖Şatak / Şitak
1865h 📖: Tağ [ Erm t'ağ "mahalle" ]
E905 📖: Şatax (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Resmi kullanımda Şitak olan ilçe adı 27.05.1943 tarihli kararname ile Çatak olarak değiştirilmiştir. Şatax/Çatak bölge adı, Tağ ise merkez kasabanın adıdır. 1865'te kaza merkezi Tağ köyüne taşındı. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Tell Viran [ Kr "ören höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Andiçen mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1968 📖: Gelahi [ Kr ]
? mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Haroski
E1912 📖: Aroski [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Gıvers / Kivirs [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karşıyaka mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Sarnos [ Erm sarnots "buzluk" ]
İçmeli mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Kağazis / Kağaziz [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uzuntekne mah - Çatak - Van
E1912 1928 📖Kahnemîran [ Kr kanêmîran "beylerpınarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sözveren mah - Çatak - Van
1928 📖: Rüknan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Bılisava / Bilisava [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Şeyxcanis
E1912 📖: Şeğcants [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aşağınarlıca mah - Çatak - Van
1928 📖: Darins aş.
E1912 📖: Darents aş. [ Erm "Aşağı ?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Konalga mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 📖: Martanis
E1912 📖: Mardents [ Erm "Med'ler (Kürtler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ On dolayında küçük köyden oluşan son derece dağlık bir alanın merkez köyüdür. 1993'te tüm köyler tahrip edilerek halk 6 km kadar batıda yeni kurulan toplama kampına taşındı. ■ Erm Mard, Yun Mardai, Ar el-Marda kavim adı muhtemelen Med'ler anlamındadır. Ermeni kaynaklarında genellikle `Kürt` veya `Müslüman olmayan Kürt` anlamında kullanılır. SN
Işınlı mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Arkanis [ Erm arkunis "bey yeri" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Kirazlı mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Kirminis / Girminis
E1912 📖: Kımrents
Sarıgüz mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Verkis [ Erm ]
Eliaçık mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Xasis [ Erm ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Xasis ve Verkis adlı iki mezra birleştirilmiştir. SN
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Arikom [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gürağaç mah - Çatak - Van
E1912 1928 📖Paxk / Bağk [ Erm ]
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Nar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alacayar mah - Çatak - Van
1928 📖: Berho Paxiki
1916hb 📖: Berxo
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Nevhend
E1912 📖: Navahand
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alantaş mz - Çatak - Van
1928 📖: Xaçanis
E1912 📖: Xaçants [ Erm "Haço'lar" ]
Kayaboğazı mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Görendaşt [ Kr gorandeşt "mera düzü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Çatak - Van
E1912 1928 📖Nıkus / Niküs
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erkanı Harbiye haritasında görülen Ğıküs adı eski yazıdan yanlış okuma sonucu olmalıdır. SN
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Çemik + Noravan [ Erm noravan "yeni kasaba" ]
1916hb 📖: Çemik [ Kr "gözecik" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ağaçlık mah - Çatak - Van
1916h 1928 📖Avzeni / Avzini [ Erm "kumlu?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Aşağıkuşak mz - Çatak - Van
1928 📖: Mendeşkan
1916hb 📖: Mandaşen
? mz - Çatak - Van
1928 📖: Şirmecal
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Dokuzdam mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖: Urik [ Erm urig "söğütçük" ]
Teknecik mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Gevilan
Sırmalı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖: Alekân
Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
? mz - Çatak - Van
1916h 1928 📖Davris / Tavris
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Sarıgül mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Ğoraban
E1912 📖: Korovank [ Erm karavank? "taş manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Boyunpınar mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Karisan [ Kr "aş." ]
Tanrıverdi mz - Çatak - Van
1916hb 📖: Badkan [ Erm ]
Derebaşı mah - Çatak - Van
1916hb 📖: Muskava / Moskova [ Kr "Musa suyu" ]
E1912 📖: Muskaven
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Onağıl mah - Çatak - Van
E1912 1916h 📖Götis / Kötis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bilgi mah - Çatak - Van
1916h 📖: Kâkân [ Kr kekan? "dayılar" ]
Tirişin yayla - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h 📖: Tirşin [ Erm trçin "kuş" ]
Kasr mz - Çatak - Van
E1912 1916h 📖Kasr
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.