Çat'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaca mah - Çat - Erzurum
1928: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928: Girvan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Karabey mah - Çat - Erzurum
1902hb: Karabeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1915 öncesinde 40 hane Ermeni nüfus ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Elmapınar mah - Çat - Erzurum
2000: Yoğunpetek
1928: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köy halkının tamamı Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. alkur
  Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1902hb: Şelikan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1902hb: Kumaşli
Zaza yerleşimi
  Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1902hb, 1928: Karinges [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice «karinges» քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan «karngents» գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
  Mollaömer mah - Çat - Erzurum
1902hb: Mollaömer
Kürd yerleşimi
  Bağlıca mah - Çat - Erzurum
1916h: Bağlıca
Zaza yerleşimi
  Değirmenli mah - Çat - Erzurum
E1900~, 1928: Kızılhasan
  Kurbanlı mah - Çat - Erzurum
1928: Erzani [ Kürd "ucuz" ]
Zaza yerleşimi
  Yavı mah - Çat - Erzurum
1928: Yavi [ Tr "yaban" ]
  Sarıkaşık mah - Çat - Erzurum
1902hb, 1928: Karikom [ Erm "taşağıl" ]
Kürd yerleşimi
  Göbekören mah - Çat - Erzurum
1928: Göbekviran
1902hb: Köpekviran
Zaza yerleşimi
  Kaplıca mah - Çat - Erzurum
1902hb, 1928: Hülenk / Hölenk [ Erm խուլենք? "sağırlar" ]
Zaza yerleşimi
  Sarıkaya mah - Çat - Erzurum
1902hb: Sarıkaya
Zaza yerleşimi
  Bozyazı mah - Çat - Erzurum
1928: Xarabe
1902hb: Muklus Kale
  Parmaksız mah - Çat - Erzurum
1902hb, 1928: Parmaksız
  Yarmak mah - Çat - Erzurum
1916h: Yarmak
  Babaderesi mah - Çat - Erzurum
1928: Babaderesi
Kürd (Kurdki) yerleşimi
  Köseler mah - Çat - Erzurum
1928: Köseler
Kürd yerleşimi
  Işkınlı mah - Çat - Erzurum
1928: Karîr [ Erm karayr քարայր "mağara" ]
Kürd yerleşimi
  Tuzluca mah - Çat - Erzurum
1916h: Çöğündür / Çükündür [ Tr "pancar" ]
  Çirişli mah - Çat - Erzurum
1928: Çirişli
Kürd yerleşimi
  Gölköy mah - Çat - Erzurum
1928: Gölköy
Kürd yerleşimi
  Çat ilçe - Çat - Erzurum
1902hb: Öyüklü
1928: Çat (idari bölge)
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km. kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu biçimleri görülür. SN
■ İlçe merkezi ve 14* yerleşim Türktür, 9 yerleşim Alevi-Zaza, bir yerleşim ise Alevi-Zaza/Sünni Türk karışıktır. Geri kalan tüm yerleşimler Kürttür. Kürt yerleşimlerinden ise biri Alevidir. metonio
  Tuzlataşı mah - Çat - Erzurum
1928: Şorak [ Kürd/Tr "tuzluca" ]
Kürd yerleşimi
  Soğukpınar mah - Çat - Erzurum
Kürd yerleşimi
  Ağaköy mah - Çat - Erzurum
1916h: Ağaköy
  Yukarıçat x - Çat - Erzurum
1928: Çat yk.
Kürd (Tanas) yerleşimi
  Aşağıçat x - Çat - Erzurum
1902hb: Çat
Kürd yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Aşağı ve Yukarı Çat köyleri baraj gölü altına kalmıştır. Yeni ilçe merkezi Höyük köyü mevkiinde kurulmuştur. SN
■ Çat ilçesinin Aşağıçat ve Yukarıçat köylerinin nüfusunu oluşturan Tanas aşiretinin etnik kökeni henüz belirsizdir. Yalnızca bu iki köyde yaşayan aşiret Kürtçe ve Türkçe konuşmaktadır, ancak etnik âidiyet konusunda bu aşiret için henüz kesinlik getirilmemiştir. metonio
  Budaklar mah - Çat - Erzurum
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Elazığ kökenlidir lakin Zaza değil Türktür. Sünni Türk yerleşim metonio
  Bayındır mah - Çat (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1916h: Bayındır [ Tr "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Tüysüz mah - Çat - Erzurum
1928: Tüysüz
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Elazığ kökenlidir lakin Zaza değil Türktür. metonio
  Karaşeyh mah - Çat - Erzurum
1902hb, 1928: Karaşeyh
Kürd yerleşimi
  Çimenözü mah - Çat (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1946: Kiğı Hamza
1916h: Hamzan [ Kürd "Hamzalar" ]
Kürd yerleşimi
  Çayırtepe mah - Çat - Erzurum
1928: Küçük Lezgi [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürd yerleşimi
  Başköy mah - Çat - Erzurum
1928: Lezgi Başköy [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürd yerleşimi
■ Kısmen Çat baraj gölü altında kalan verimli ova eski haritalarda Lezgi Ova adıyla görülür. Taşağıl, Tüysüz, Çayırtepe ve Karaşeyh köyleri bu ovadadır. SN
  Hatunköy mah - Çat - Erzurum
1928: Xatunan
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km