haritada ara :   km  
Çat'da 88 yerleşim bulundu.
sırala 
Karaca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yıkılhan mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Yıkılğan
Cibo mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Cibo Köyü
Darabi mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Darabi [ Kr darabi "söğüt" ]
Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Girvan?
1916h 📖 Çîran
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karabey mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Karabeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 40 hane Ermeni nüfus ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
Elmapınar mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köyler halkının tümü Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. SN
Yoğunpetek mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Yoğunpetek
Keleşgöze mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Keleş Komu
Has mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Xas
Beykom mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Yukarı Karingez
Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Selikar
1902hb 📖 Şelikan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Savcak mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Savcak
Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Kumaşlı Aş. + Yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Polikan mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Likan?
Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Karingez/Karinges [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice «karinges» քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan «karngents» գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
Topkaynak mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Haydarbey Komu
Alibey mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Alibey Komu
Mollaömer mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Mollaömer
Kürt (Sünni) yerleşimi
Demirtaş mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Demirtaş
Salkom mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Sal Komu
Kolan mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Kolanlı
Dal mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Avlu
Bağlıca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Bağlıca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Değirmenli mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Kızılhasan
Gökçeşeyh mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Gökçeşeyh
1642 1642Göceşeyx Kendi
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 22 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
Çayırtepe mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Başköy
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniköy mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Yeniköy
Yakacık mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Vankik + Kızılca Tuzlası
Kurbanlı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Erzani [ Kr "ucuz" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaza (Alevi) yerleşimi. Çatʼta Sünni Zaza köyü yoktur. ZeMahşer
Yavı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Yavi [ Tr "yaban" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 15 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
Çobantepe mz - Çat - Erzurum
Eski adı: Çobantepe
Bardakçı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Bardakçı Komu
Sarıkaşık mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Karikom [ Erm "taş komu, Karir (İşkinli) komu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Göbekören mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Göbekören
1902hb 📖 Köpekviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kaplıca mah - Çat - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Hülenk / Hölenk [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Tiryaki mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Tiryaki Komu
Sarıkaya mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Sarıkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Bozyazı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Harabe
1902hb 📖 Muklus Kale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Parmaksız mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Parmaksız
Gölyusuf mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Gölyusuf
Yaylasuyu mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Zazalar
■ Zaza etnik kimliğiyle ilgisi olmadığı söylenir. SN
Yarmak mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Yarmak
Babaderesi mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Babaderesi
Kürt (Sünni) (Kurdki) yerleşimi
Köseler mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Köseler
Kürt (Sünni) yerleşimi
Işkınlı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Karîr [ Erm karayr քարայր "mağara" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Beşiktaş mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Beşiktaş
Tuzluca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Çöğündür / Çükündür [ Tr "pancar" ]
Hacıdursun mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Konakgörmez
Çirişli mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Çirişli
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gölköy mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Göl
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çat ilçe - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Öyüklü
1928 📖 Çat (idari bölge)
Sünni Türk yerleşimi
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km. kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu idari birim adı görülür. İlçe merkezi ile kuzey kesimindeki 14 köy Türk, çoğu güney kesiminde olmak üzere 9 yerleşim Alevi Zaza, geri kalan köyler Sünni Kürt'tür. SN
Yukarıçat mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Çat
Kürt (Sünni) (Tanas) yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren eski yerleşim baraj gölü altında kalmış ve yerine yeni yerleşimler kurulmuştur. İlçe merkezi Cumhuriyet dönemi başlarında Öyüklü (şimdi Çat) köyüne taşındı. SN
Şeyhhasan mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Şeyhhasan
Kayışhanlı mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Kayışanlı Komu
Tuzlataşı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Soğukpınar mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Kortu Karakilise
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kızılca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Kızılca
Ağaköy mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Ağaköy
Aşağıçat mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Çat
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Çat köyü baraj gölü altında kalmış ve Aşağı Çat + Yukarı Çat adıyla iki yeni yerleşim kurulmuştur. İlçe merkezi Öyüklü köyüne taşınmıştır. SN
Söğütlü mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Söğüdlü Komu
Budaklar mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Peynirviran | Budak Komu
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Elazığ kökenlidir lakin Zaza değil Türktür. metonio
Hatunköy mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Xatunan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Taşağıl mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Taşağıl
Bayındır mah - Çat (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tüysüz mah - Çat - Erzurum
1916h 📖 Tüysüz
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Elazığ kökenli Türk'tür. SN
Karaşeyh mah - Çat - Erzurum
1902hb 1928 📖 📖 Karaşeyh
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çimenözü mah - Çat (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1946 📖 Kiğı Hamza
1916h 📖 Hamzan [ Kr "Hamzalar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kütüklü mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Harabe
Tuzla mz - Çat - Erzurum
1916h 📖 Karagöl Memlahası
Çukurçayır mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Küçük Lezgi [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Başköy mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Lezgi Başköy [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kısmen Çat baraj gölü altında kalan verimli ova eski haritalarda Lezgi Ova adıyla görülür. Taşağıl, Tüysüz, Çayırtepe ve Karaşeyh köyleri bu ovadadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.