haritada ara :   km  
Çat'da 89 yerleşim bulundu.
sırala 
Karaca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Karaca
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1522 kaydında: Karaca-viran mz., Tercan-i Süflā n.: 864 ZeMahşer
Esentepe mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Kilisa Komu
Yıkılhan mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Yıkılğan
■ 1522 kaydında: Yıkılgan memlahası, Muhlis [-memlahası],Tercan-i Süflā n.: ZeMahşer
Cibo mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Cibo/Civ Köyü
Darabi mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Darabi [ Kr darabi "söğüt" ]
Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Girvan?
1916h 📖: Çîran
Kürt-Sünni yerleşimi
Karabey mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Karabeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 40 hane Ermeni nüfus ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
Elmapınar mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Mağara
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy ve civar köyler halkının tümü Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. SN
Yoğunpetek mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Yoğunpetek
Keleşgöze mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Keleş Komu
Has mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Xas
Beykom mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Beykom
Sünni Türk yerleşimi
Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Selikar
1902hb 📖: Şelikan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Savcak mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Savcak
Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Kumaşlı Aş. + Yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Polikan mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Likan?
Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1916h 1928 📖Karinges [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice «karinges» քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan «karngents» գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Nüfusu Kurmanci dilli Dersim göçmenidir. Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
Topkaynak mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Haydarbey Komu
Alibey mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Alibey Komu
Mollaömer mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖: Mollaömer
Kürt-Sünni yerleşimi
Demirtaş mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Demirtaş
Salkom mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Sal Komu
Kolan mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Kolanlı
Dal mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Avlu
Bağlıca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Bağlıca
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Değirmenli mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Kızılhasan
■ 1522 kaydında: Kızıl-Hasan k., Tercan-i Süflā n.: 864 ZeMahşer
Gökçeşeyh mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Gökçeşeyh
1642 1642Göceşeyx Kendi
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 22 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
■ 1522 kaydında: Gökçe-Şeyh-kend-viran k., Tercan-i Süflā n.: ZeMahşer
Çayırtepe mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Başköy
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniköy mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Yeniköy
Kurbanlı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Erzani [ Kr "ucuz" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zaza (Alevi) yerleşimi. Çatʼta Sünni Zaza köyü yoktur. ZeMahşer
Yavı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Yavi [ Tr "yaban" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 15 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
■ 1522 kaydında: Yavi k., Tercan-i Süflā n.: 864 ZeMahşer
Çobantepe mz - Çat - Erzurum
Eski adı: Çobantepe
Bardakçı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Bardakçı
Sarıkaşık mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Karikom [ Erm "taş komu, Karir (İşkinli) komu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Göbekören mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Göbekören [ Tr ]
1902hb 📖: Köpekviran [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kaplıca mah - Çat - Erzurum
1916h 1928 📖Hülenk / Hölenk [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tiryaki mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Tiryaki Komu
Sarıkaya mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖: Sarıkaya
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bozyazı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Harabe
1902hb 📖: Muklus Kale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Parmaksız mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Parmaksız
Gölyusuf mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Gölyusuf
Yaylasuyu mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Zazalar
■ Zaza etnik kimliğiyle ilgisi olmadığı söylenir. SN
Yarmak mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Yarmak
Babaderesi mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Babaderesi
Kürt-Sünni (Kurdki) yerleşimi
Köseler mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Köseler
Kürt-Sünni yerleşimi
Işkınlı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Karîr [ Erm karayr քարայր "mağara" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Beşiktaş mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Beşiktaş
Tuzluca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Çöğündür / Çükündür [ Tr "pancar" ]
Hacıdursun mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Konakgörmez
Çirişli mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Çirişli
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölköy mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Göl
Kürt-Sünni yerleşimi
Çat ilçe - Çat - Erzurum
1902hb 📖: Öyüklü
1928 📖: Çat (idari bölge)
Sünni Türk yerleşimi
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km. kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu idari birim adı görülür. İlçe merkezi ile kuzey kesimindeki 14 köy Türk, çoğu güney kesiminde olmak üzere 9 yerleşim Alevi Zaza, geri kalan köyler Sünni Kürt'tür. SN
Yukarıçat mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Çat
Kürt-Sünni (Tanas) yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren eski yerleşim baraj gölü altında kalmış ve yerine yeni yerleşimler kurulmuştur. İlçe merkezi Cumhuriyet dönemi başlarında Öyüklü (şimdi Çat) köyüne taşındı. SN
Şeyhhasan mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Şeyhhasan
Tuzlataşı mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Soğukpınar mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Kortu Karakilise
Kürt-Sünni yerleşimi
Kızılca mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Kızılca
■ 1522 kaydında: Kızılca k., Tercan-i Süflā n.: 864 ZeMahşer
Ağaköy mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Ağaköy
Aşağıçat mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Çat köyü baraj gölü altında kalmış ve Aşağı Çat + Yukarı Çat adıyla iki yeni yerleşim kurulmuştur. İlçe merkezi Öyüklü köyüne taşınmıştır. SN
Budaklar mah - Çat - Erzurum
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Elazığ kökenlidir lakin Zaza değil Türktür. metonio
Hatunköy mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Xatunan
Kürt-Sünni yerleşimi
Taşağıl mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Taşağıl
Bayındır mah - Çat (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tüysüz mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Tüysüz
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Elazığ kökenli Türk'tür. SN
Karaşeyh mah - Çat - Erzurum
1902hb 1928 📖Karaşeyh
Kürt-Sünni yerleşimi
Çimenözü mah - Çat (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1946 📖: Kiğı Hamza
1916h 📖: Hamzan [ Kr "Hamzalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kütüklü mz - Çat - Erzurum
1916h 📖: Harabe
Çukurçayır mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Küçük Lezgi [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Başköy mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Lezgi Başköy [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kısmen Çat baraj gölü altında kalan verimli ova eski haritalarda Lezgi Ova adıyla görülür. Taşağıl, Tüysüz, Çayırtepe ve Karaşeyh köyleri bu ovadadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.