Çarşıbaşı'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zeytinlik mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Zeytinlik
1876s y: Lağut [ Yun ]
  Çavuşlu mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Çavuşlu
1876s y: Pendar [ Yun pentári "beşli (veya pençe)" ]
  Çarşıbaşı ilçe - Çarşıbaşı - Trabzon
■ Şimdi ilçe merkezinin mahallesi olan Büyükdere limanının eski adı İskefiye idari birim adı olarak kullanılırdı. SN
  Büyükdere mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Büyükdere
1522t y: İskafya [ Yun skáphia "kayıklar" ]
  Kadıköy mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Kadıköy
1876s y: Voras [ Yun voreás "kuzey" ]
  Küçükköy mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Küçükköy
1876s: Yarhisarı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yavuz mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Yavuz
1876s y: Savriksa [ Yun ]
■ Türk yerleşimi, ancak Çepni değil. Köy halkının bir kısmı Kayseri'den gelmiştir. metonio
  Gülbahçe mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s y: Mudra [ Yun moútra "cepheler" ]
  Kerem mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Kerem
1876s y: Keramya [ Yun keramía "çömlekli" ]
  Fener mah Hürriyet - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Fener
1876s y: Yoros [ Yun hiéros ]
  Erenköy mah - Çarşıbaşı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yoroz Burnu mv - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s y: Yoros
Y1432: Hiéron Akrotírion [ Yun "tapınak burnu" ]
Y130: Hiérôn Óros [ Yun "tapınak dağı" ]
  Serpil mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s y: Kolkandoz [ Yun kolxánton "Kolh'lular = Lazlar" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Veliköy mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Veliköy
1876s y: Arvela [ Yun ]
  Şahinli mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Şahinli
1876s y: Vacanoz [ Yun ]
  Kovanlı mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s y: Bondika [ Yun pontiká "fındıklı" ]
  Çallı mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1928: Çallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Samsun mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s: Samsun
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Taşlıtepe mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s y: Lagoyisa [ Yun ]
■ Köy halkının hâlen önemli bir kısmı Alevidir. Batı Karadeniz'deki 150-200 yıl önce kurulmuş olan bazı Alevi-Çepni köylerine bu köyden de göç gitmiştir. metonio
  Kavaklı mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a: Kavaklı
1876s y: Cera [ Yun kéras "kiraz veya boynuz" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km