haritada ara :   km  
Çankırı'da 406 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
Yeşilöz köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: -
Göynükçukuru köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Göynükçukuru
Kuzdere köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dereköy
Çördük köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çördük
Yeniköy köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yeniköy
Kürüz mah - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Güris / Kürüs
Belkavak köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Belkavak
Yumaklı köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yumaklı
Örenli köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Örenli
Saraycık köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Saraycık
Yoncalı köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yoncalı
Bayındır köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Dikenli köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dikenli
Halkaoğlu köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Halkaoğlu [ Tr "aş." ]
Ağaca köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Ağaköy
■ Kısmen baraj gölü altında kalmıştır. SN
Beymelik köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Beymelik
Akhasan köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Ağasan
1896s 📖 Akhasan
■ Daha önce mahalle iken 6.12.1941'de Akhasan adıyla köy statüsü kazandı. SN
Taşhanlar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Taşhanlar
Kadıköy köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kadıköy
Yıprak köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yıprak
Karga köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: -
Kısaç köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
Akbaş köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Akbaş
Meydan köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Meydan
Kiremitçi köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Çömlekçiler
Bedil köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Bedil [ Tr Bedil/Beğdili "aş." ]
Dağçukurören köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dağ Çukurviran
Aydınlar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kızıllar
Gökçeler köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Gökçeler
Turbaşı köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Turbaşı
Elpirek mah - Çerkeş - Çankırı
1943ha 📖 Elpirek
Kuzören köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Kuzviran
Yakuplar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yakuplar
Göynük mah Çerkeş - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Göynükviran [ Tr "yanık harabe" ]
Ören köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Örencik
1836 1836Mirza
■ IV Murat'ın lalası olarak tanınan Mirza Ağa'nın 17. yy yapımı camii vardır. SN
Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521t 📖 Çerkeş
Y111 📖 Antinoúpolis [ Yun "Antinous kenti" ]
■ Anadolu'da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki «çarx-keş» `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Her halükârda `Çerkes` değildir. Roma devrinde imp. Hadrianus'un (117-135) dostu ve sevgilisi olup aslen buralı olan Antinous'un genç yaşta intiharı üzerine onun adı verilmiştir. SN
ŞeyhDoğan köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Şeyxdoğan
Çaylı köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çaylı
Bozoğlu köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Bozoğlu
Karaşar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Karaşar
Alevi yerleşimi
Gelik köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Gellik
Ahırköy köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Ahırköy
Kabak köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kabak
Uluköy köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Uluköy
Aliözü köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Aliözü
Kayıören köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Kayıviran
1896s 📖 K. Kayı [ Tr "aş." ]
Elden köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elden
Çalcıören köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çalcıviran
TutmaçBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Tutmaç Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
Kadıözü köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kadıözü
Hacılar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Hacılar
Yalaközü köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yalaközü
DereBayındır köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Dere Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
OrtaBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Orta Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
Fındıcak köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Fındıcak [ Tr "küçük han" ]
Eski adı: Pıncak
■ Köyün halk arasında söylenen ismi "Pincak" olup Cumhuriyet döneminde Fındıcak olarak değiştirilmiştir. Muhitin fındıklık alanla ilgisi bulunmamaktadır. yunushan82
Karamustafa köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Karamustafa
Dodurga bld - Orta - Çankırı
1928 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
Avşar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
Dodurga köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
Saçak bld - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Saçak
Yalakçukurören köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yalakçukuru
Susuz köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Susuz
Kısaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
Karacahöyük köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Karacahöyük
Çakmak köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çakmak
Yuva köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Yuva
Kızılibrik köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Kızılibrik
Hasanhacı köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Hasanhacı
Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Büğdüz [ Tr "aş." ]
Demirli köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Demirli
Gökçeören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Gökçeviran
Oluklu köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 İstiye Kumköy
Salur köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Salur [ Tr "aş." ]
Özlü bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buhya
Çakırbağ köy - Bayramören (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1946 📖 İstiye Hacıköy [ Yun *Sitiá? ]
■ İstiye adını taşıyan üç köyün en büyüğüdür. Girit adasındaki ünlü Sitia kenti de Osmanlı kayıtlarında İstiye adıyla anılır. SN
Höyük köy - Atkaracalar - Çankırı
1928 📖 Üyük
Kükürt köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Kükürt
Topçu köy - Bayramören - Çankırı
1946 📖 İstiye Topçu
Atkaracalar ilçe - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Atkaracalar
Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 📖 B. + K. Kayı
İncekaya köy - Bayramören - Çankırı
1928 📖 Kızara
Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1919hb 📖 Baştaxt
1817y 📖 Basdak
Kalfat bld - Orta - Çankırı
1743z 📖 Kalfat / Xalfat [ Tr "halife, kalfa" ]
■ İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın büyük dedesi olan, yazar ve Milli Mücadele muhaliflerinden Ali Kemal Bey'in ailesi bu kasabalıdır. SN
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalfat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
■ Boris Johnson'ın ailesi köyde 'Sarıoğlangiller' olarak anılmaktadır. Dördüncü kuşak dedesi Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin 1813'te doğup yaşadığı ev hala ayaktadır. Onun oğlu Ali Kemal bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nda dahiliye ve maarif nazırlığı yapmış bir yazardır. Utku Oziz
Eyüpözü köy - Atkaracalar - Çankırı
1803z 📖 Eyübözü
Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖 Orta
1831 1876a 📖 📖 Karıpazarı
Yazıören köy - Bayramören (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1928 📖 Yazıviran
Ilıpınar köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Ilıpınar
Kavak köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Kavak
Yakalı köy - Atkaracalar - Çankırı
1928 📖 Yakalı
Elmalı bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elmalı
Erenler köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Dolap
Çardaklı bld - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Çardaklı
Budakpınar köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Çama [ y? ]
Bozkuş köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Bozkuş
Göynükören köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Göynükviran
Kırsakal köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kırsakal
Sakarcaören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Sakarca
Çayırcık köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Çayırcık


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.