haritada ara :   km  
Çanakkale'de 11 ilçe bulundu.
sırala 
Gökçeada ilçe - Gökçeada - Çanakkale
1928 📖 : Panayia
1890hk 📖 : Panayia [ Yunanca Panagía Balôméni "yamalı Meryemana" ]
1968 📖 : Çınarlı (kasaba)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Şimdi Çınarlı adı verilen Panayia kasabası İmroz/Gökçeada ilçesinin idari merkezidir. SN
■ Koord: 40° 11' 38'' D, 25° 54' 17'' K
Bozcaada ilçe - Bozcaada - Çanakkale
1525 📖 : Bozcaada
Y-600 📖 : Ténedos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca adı olan Ténedos yakın döneme kadar kullanılmıştır. Ancak resmi kaynaklarda öteden beri Bozcaada geçer. SN
■ Koord: 39° 50' 3'' D, 26° 4' 14'' K
Ezine ilçe - Ezine - Çanakkale
1890hk 📖 : Ezine [ Türkçe eyine/ezine "cuma" ]
1530t 📖 : Ezinepazarı [ Türkçe "cuma pazarı" ]
■ Koord: 39° 47' 5'' D, 26° 20' 21'' K
Eceabat ilçe - Eceabat - Çanakkale
1475 1919h 📖 📖 : Maydos
Y-454 📖 : Madytós
1484 📖 : Eceovası (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bir Thrak yerleşimi iken MÖ 6. yy’da Midillililer tarafından Madytos adıyla kolonize edildi. Madytos adı pre-Heleniktir. 1358’de Rumeli’ye geçen ilk Türk akıncılarından biri olan Ece Bey’e izafeten Osmanlı döneminde Eceabad idari bölge adı kullanıldı. SN
■ Selanik vilayeti Siroz kazası Noguslaf köyünden gelip, Çanakkale ili Eceabat kazası Maydos köyünde iskan edilen çiftçi Kara Muti oğlu Safer'e ait tasfiye talepnamesi. 14.05.1925 Manav
■ Koord: 40° 11' 2'' D, 26° 21' 24'' K
Ayvacık ilçe - Ayvacık - Çanakkale
1876a 📖 : Ayvacık
1876a 📖 : Kızılca Tuzla (kaza)
■ Koord: 39° 36' 3'' D, 26° 24' 14'' K
Bayramiç ilçe - Bayramiç - Çanakkale
1928 📖 : Bayramiç
■ İskan edilecekleri Biga sancağına giderken Bayramiç'te bir süre dinlenen muhacirlerin masraflarının yöre halkınca karşılanmış olmasının gazetelerde ilanı. H-14-10-1280 Manav
■ Koord: 39° 48' 37'' D, 26° 36' 43'' K
Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1484 📖 : Geliboli
Y-454 📖 : Kallípolis [ Yunanca "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy’da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
■ Âşıkpaşazâde: ''Karasi iline göçer Arap evleri gelmişti. Onları sürdüler. Rumeli'ye geçirdiler. Bir nice zaman Gelibolu bölgesinde oturdular.'' Manav
■ Koord: 40° 24' 39'' D, 26° 40' 23'' K
Lapseki ilçe - Lapseki - Çanakkale
1484 📖 : Lapsekü
Y-454 Y150 📖 📖 : Lámpsakos [ Yunanca "parıldayan, muhteşem" ]
■ Strabon’a göre daha önce adı Pityoussa iken MÖ 5. yy’dan önce Lámpsakos olarak değiştirildi. SN
■ Bulgarlar 1914 senesinde Bulgaristana kaçarken Rumlar 1921-22 lere kadar kalabildi. Hayatta kalan Rumlar Helenistan Euboiada bulunan bir yere iskân edildi ve o köye Nea Lampsakos ismi verdiler. Rum Ortodoks mahallesine mübâdele ile Makedonya bölgesinden bir miktar Slav dilli Kapinya/Kapina köylüsü iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 20' 38'' D, 26° 41' 9'' K
Çan ilçe - Çan - Çanakkale
1911h 📖 : Pazarköy
1902hk 📖 : Çan Pazarı
1530t 📖 : Çan (idari bölge)
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 27° 2' 53'' K
Biga ilçe - Biga - Çanakkale
Y1308 📖 : Pêgaí (başka yer) [ Yunanca "gözeler" ]
1665 📖 : Biga (idari bölge)
■ Asıl Biga şimdi Karabiga adı verilen kasabadır. Biga kaza merkezi şimdiki yerine 19. yy’da taşındı. SN
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kaza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhacir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
■ Pomakların bulunduğu bütün köylerdeki tahmini Pomak nüfusu 3 bin 500. Çerkes, Kürt, Pomak, Boşnak, Çingene ve Arnavutlar kasaba merkezinin yüzde yirmi beşinden biraz fazlasını oluşturuyor. Merkez mahallelerinin toplam nüfusu 59.455; dolayısıyla Biga ilçe genelindeki Pomak nüfus en fazla 10 bin olur. metonio
■ Koord: 40° 13' 38'' D, 27° 14' 29'' K
Yenice ilçe - Yenice - Çanakkale
1902hk 📖 : Yeniceköy
■ 1936’ya dek Balıkesir Gönen ilçesine bağlı köy iken bu tarihte Çanakkale’ye bağlı ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 55' 39'' D, 27° 15' 27'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.