haritada ara :   km  
Çan'da 24 yerleşim bulundu.
sırala 
Çelebi köy - Kovancılar (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Çelebi
Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen (Karakeçili) soyundan olduklarını savunur. Korucu köyüdür. SN
■ Köy diğer Karaçor köyleri gibi Azerbaycan'dan Anadolu'ya tehcir ettirilen Şii Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Bölgedeki Palu'nun Nakşibendi şeyhleri tarafından Sünni mezhebine geçirilmişlerdir. 1922 yılına kadar Ma‘mûretü'l-Azîz Vilayeti'nin(Merkez Kazaya) Karaçor nahiyesine bağlı kaldıktan sonra Karaçor nahiyelikten düşürülmüş ve köy Kovancılar ilçesine bağlanmıştır. Şimdi Sünni Türkmen yerleşimidir. Mastar
Yıldız x - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Norput [ Erm norpert "yenikale" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Doğanoğlu köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kürikaniğaz [ Kr kurikanê gaz "ğaz uşağı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Alabal köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1916h 1928 📖Beroc/Beroş [ Kr beroj "güney" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Özlüce köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Muğbed
1522t 📖: Moğbid / Muğbid [ Erm moğbed "Zerdüşt rahibi" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy'a ait kayıtlarda (Alevi) Okçiyan/Oxçiyan aşiretine mensup görünür. SN
HamurKesen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Sarpuca [ Tr sarpun "ambar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖: Akpınar | Kanispi [ Kr kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Korudibi köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Mizikan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıbaşak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Zelxıdır [ Kr ]
1902hb 📖: Zagadir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürt (Kurmanç) yerleşimi. Alan
Dumluyazı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1955 📖: Kakvin
1928 📖: Gakvin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük bir kesimi göç etmiştir. Sadece yazları bir kaç aile köyüne dönmektedir. Alan
Çıtak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeşilbelen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖: Gamhut
1928 📖: Kamxut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Kavalcık köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Arpaderesi [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Demirtaş köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Demirtaş [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bazlama köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Karsini
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Keklik köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
K 📖: Xeylik
1928 📖: Keklik
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Alevi, bir kısmı Sünnidir. Köyde yaşayan Ulaş ve Elgin soyadlıların çoğunluğu kendilerini Kürt kökenli olarak görmemektedir. Beğdililerin Ulaşlı aşiretinden Türkmen kökenli oldukları bahsediliyor. metonio
Çan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
E1901 📖: Çan [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914'te 249 Ermeni ve 130 Kürt nüfus ile bir Ermeni kilisesi kaydedilmiştir. SN
Karaçan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖: Karaçan
Kürt-Sünni yerleşimi
Kubatlı mah Kuşbayırı - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kubatlı
Gümüşakar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Şamoni
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuşbayırı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
E1901 1916h 📖Kerpos/Kerboz [ Erm "taş çukur?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914 yılında 352 Ermeni ve 66 İslam nüfus ile bir Ermeni kilisesi kaydedilmiştir. Kedername (Belge Yay. 2014) adıyla yayımlanan derlemede yer alan Karekin Turigyan'ın tanıklığında Kerpos ve komşu köylerin Ermenilerinin yakın çevre Kürtleri tarafından katli anlatılarak katliama katılan Kürt ileri gelenlerinin adları sayılır. SN
■ 19.yy'da Kığı Sancağına bağlı Müslüman Köyü. Köyde Medrese yapıtlarına rastlanmaktadır. Ayrıca 19. yy Türklere [?? - SN] ait mezar taşları mevcuttur. Kuşbayırı Köyü
Kocadayı mah - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖: Göçet
1928 📖: Koçet
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıhan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖Musrum
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.