Çamlıhemşin'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ortaklar köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Hemşin Başköy
  Ortayayla köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Hemşin Ortaköy
  Verçenik yayla - Çamlıhemşin - Rize
1910 📖 Verşenbek [ Erm ]
■ Ermenice ver `yukarı` veya verçin `sonuncu` ile ilgili olsa gerekir. SN
  Sıraköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Hemşin aş.
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Meydan köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖 Meydan Kapuca
  Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Dap տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s 📖 Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kale/Hisarcık köy - Çamlıhemşin - Rize
1515t 📖 Kale yk. [ Tr "yukarı kale" ]
  Yazlık köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Varoş
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Zilkale köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Kolona [ Yun kolônê "mezar" ]
1515t 📖 Kale aş. [ Tr "aşağıkale" ]
  Şenköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1946 📖 Amokta
  Ülkü köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Molevints
1876s 📖 Mollaveyis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Şınçiva
1876s 📖 Çinçiva [ Lz "yabaniler?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğaziçi köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖 Tumaslı / Tomaslı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yolkıyı köy - Çamlıhemşin - Rize
1522t 📖 Kuşiva
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  YukarıÇamlıca mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖 Vice yk.
  Murat köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖 Komilo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, "Köyümüzün adı Lazca ’Komilo’ olarak biliniyordu. Başvurumuzla resmen bu adı geri almış olduk. Komilo Lazca’da Tanrıça anlamına geliyor" dedi. Manav
  Ortan köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Ortnents / Vortnents [ Erm Vartanants? "Aziz Vartan'lar" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşin'de bir Aziz Vartanants manastırının varlığı 1517 tarihli Viyana elyazmasında kaydedilmiştir. Ancak kastedilen yerin bu olduğu açık değildir. SN
  Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Vica (ვიჯა), Vija (ვიჟა), Vice (ვიჯე)
1968 📖 Çamlıca aş.
1928 📖 Vice aş. [ Lz "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s 📖 Hemşin (idari bölge)
E680 📖 Hamamaşén (idari bölge) [ Erm "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Hemşin adının 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından geldiği şüphesizdir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
  Konaklar mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Makrevints
1876s 📖 Makrevis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Pokut yayla - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖 Poğud [ Erm փողուտ "boğazlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Abiçxo [ Lz ]
1916h 📖 Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kadıköy köy - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Orenkit
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yaylaköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Elevit
E1819 📖 Elihovid [ Erm "yokuş yayla" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1817-1819'da bölgeyi ziyaret eden Rahip Minas Pjişkyan burayı Hemşin'de Ermeni kimliğini koruyan tek köy olarak kaydeder. SN
  Kavak mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖 Makron Kavak
  Fırtına neh - Çamlıhemşin - Rize
Y130 📖 Prytánis [ Yun "boy beyi, şef" ]
■ Hemşin'de 8. yyy'dan eski yer adlarından en azından önemlice olanların Yunanca olması akla yakındır. Daha sonraki döneme ait adların çoğu Ermenicedir. SN
  Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Mtsano [ Lz ]
1928 📖 Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
  Dikkaya köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Mek'alesk'iriti
1928 📖 Megaliskirt
1916h 📖 Nakalisgird [ Lz ]
  Hacıvanak yayla - Çamlıhemşin - Rize
1919hb 📖 Xaçevank [ Erm "haç manastırı" ]
E1691 📖 Xaçkevank [ Erm "haçtaşı (veya Haçik Baba) manastırı" ]
■ Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1691 tarihli haritasına göre Xaçik Hôr veya Xaçekar manastırı Hemşin Ermenilerinin ruhani merkezi ve piskoposluk makamı idi. Kaçkar Dağının adının bu manastırdan türemiş olması güçlü olasılıktır. SN
  AşağıŞimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl 📖 Tobira
1876s 📖 Canut + Tobra
  Güllü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Zibari
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Cini Zibari Mekaleskiriti'ye, Tudeni Zibari Tolikçeti'ye bağlı mahalleler idi. Aleksiva
  Kaplıca köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Xolco / Xolça
  Güroluk köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Livik Çakıslı [ Erm lvig "sebze olarak yenen bir tür ot" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Ğvandi [ Lz ]
1916h 📖 Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Amlakit yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Amlakit [ Erm amlakit ամլաքիթ "kısırburun" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Palovit yayla - Çamlıhemşin - Rize
E1902 📖 Palhovid [ Erm բալհովիտ "sisli yayla" ]
  Yukarışimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl 📖 Livik
1876s 📖 Kısmenmelivar
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Ayder bld - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖 Ilıca Yaylası
Eski adı: Ayder [ Erm arder արտեր "tarlalar" ]
■ Standart Ermenice ard `tarla` sözcüğü Hemşin lehçesinde 'ayd' şeklinde söylenir. SN
  Avusor yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Havusor [ Erm havutsor հավուցոր "dede deresi?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km