haritada ara :   km  
Çamlıhemşin'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Ortaklar köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Hemşin Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Ortayayla köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Hemşin Ortaköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Verçenik yayla - Çamlıhemşin - Rize
1910 📖: Verşenbek [ Erm ]
Hemşinli yerleşimi
■ Ermenice ver `yukarı` veya verçin `sonuncu` ile ilgili olsa gerekir. SN
Sıraköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Hemşin aş.
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Meydan köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖: Meydan Kapuca
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Dap Տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s 📖: Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kale/Hisarcık köy - Çamlıhemşin - Rize
1515t 📖: Kale yk. [ Tr "yukarı kale" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yazlık köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Varoş
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Zilkale köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Kolona [ Yun kolônê "mezar" ]
1515t 📖: Kale aş. [ Tr "aşağıkale" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Şenköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1946 📖: Amokta
Hemşinli yerleşimi
Ülkü köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Molevints
1876s 📖: Mollaveyis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ “Mollaveyis” adı 2012’de iade edilmiştir. Cihad Gümüs
Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Çinçiva [ Erm çınçahavad? չնչահավատ "dinsiz" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Çinçavat/çinçavad sözcüğü kuzeydoğu illerinde `dinsiz, imansız, karışık dinli` anlamında kötüleme tabiri olarak kullanılır. Etimolojisi hakkında İrfan Çağatay, TDK Belleten sayı 67 (2019). SN
Boğaziçi köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖: Tumaslı / Tomaslı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yolkıyı köy - Çamlıhemşin - Rize
1522t 📖: Kuşiva
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yukarıçamlıca mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖: Vice yk.
Hemşinli/Laz yerleşimi
Murat köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖: Komilo [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Komilo adının iadesi için verilen bürokratik mücadele sümektedir. SN
■ Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, "Köyümüzün adı Lazca ’Komilo’ olarak biliniyordu. Başvurumuzla resmen bu adı geri almış olduk. Komilo Lazca’da Tanrıça anlamına geliyor" dedi. Manav
■ “Komilo” adı 2015’de iade edilmiştir. Cihad Gümüs
Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Vica/Vija/Vice ვიჯა/ვიჟა
1968 📖: Çamlıca aş.
1928 📖: Vice aş. [ Lz "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s 📖: Hemşin (idari bölge)
E680 📖: Hamamaşén (idari bölge) [ Erm "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Hemşin adı 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından gelir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
Ortan köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Ortnents / Vortnents [ Erm Vartanants? "Aziz Vartan'lar" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Hemşin'de bir Aziz Vartanants manastırının varlığı 1517 tarihli Viyana elyazmasında kaydedilmiştir. Ancak kastedilen yerin bu olduğu açık değildir. SN
Konaklar mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Makrevints
1876s 📖: Makrevis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Pokut yayla - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖: Poğud [ Erm փողուտ "boğazlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Abiçxo [ Lz ]
1916h 📖: Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Yaylaköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Elevit
E1819 📖: Elihovid [ Erm "yokuş yayla" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1817-1819'da bölgeyi ziyaret eden Rahip Minas Pjişkyan burayı Hemşin'de Ermeni kimliğini koruyan tek köy olarak kaydeder. SN
Kadıköy köy - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Orenkit/Orençit
Laz yerleşimi
Kavak mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖: Makron Kavak
Hemşinli yerleşimi
Fırtına neh - Çamlıhemşin - Rize
Y130 📖: Prytánis [ Yun "boy beyi, şef" ]
■ Hemşin'de 8. yyy'dan eski yer adlarından en azından önemlice olanların Yunanca olması akla yakındır. Daha sonraki döneme ait adların çoğu Ermenicedir. SN
Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Mtsano [ Lz m3'anu ]
1928 📖: Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
Dikkaya köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Mek'alesk'iriti
1928 📖: Megaliskirt
1916h 📖: Nakalisgird [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Behice köy - Çamlıhemşin - Rize
Laz yerleşimi
Hacıvanak yayla - Çamlıhemşin - Rize
1919hb 📖: Xaçevank [ Erm "haç manastırı" ]
E1691 📖: Xaçkevank [ Erm "haçtaşı (veya Haçik Baba) manastırı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1691 tarihli haritasına göre Xaçik Hôr veya Xaçekar manastırı Hemşin Ermenilerinin ruhani merkezi ve piskoposluk makamı idi. Kaçkar Dağının adının bu manastırdan türemiş olması güçlü olasılıktır. SN
Aşağışimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl 📖: Tobira
1876s 📖: Canut + Tobra
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ vvvvvv vvvvv
Güllü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Zibari
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Cini Zibari Mekaleskiriti'ye, Tudeni Zibari Tolikçeti'ye bağlı mahalleler idi. Aleksiva
Kaplıca köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Xolco / Xolça
Hemşinli yerleşimi
Güroluk köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Livik Çakıslı [ Erm lvig "sebze olarak yenen bir tür ot" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Ğvandi [ Lz ]
1916h 📖: Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Yukarışimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl 📖: Livik
1876s 📖: Kısmenmelivar
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ vvvvv vvvvv
Amlakit yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Amlakit [ Erm amlakit Ամլաքիթ "kısırburun" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Palovit yayla - Çamlıhemşin - Rize
E1902 📖: Palhovid Բալհովիտ [ Erm "sisli yayla" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Ayder bld - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖: Ilıca Yaylası
Eski adı: Ayder [ Erm arder արտեր "tarlalar" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Standart Ermenice ard `tarla` sözcüğü Hemşin lehçesinde 'ayd' şeklinde söylenir. SN
Samistal yayla - Çamlıhemşin - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Avusor yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Havusor [ Erm havutsor հավուցոր "kuşdere" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.