Çaldıran'da 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yatırlı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Hacıziyaret
E1918 📖 Yerigav [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hıdırmenteş mah Kuskunkıran - Çaldıran - Van
1928 📖 Hıdırmenteş
1901hb 📖 Mentaş
  Kavutlu mz - Çaldıran - Van
K 📖 Şikeftikân [ Kr "mağaralılar" ]
E1918 📖 Pert [ Erm բերդ "kale" ]
  Yaşkütük mz - Çaldıran - Van
E1918 📖 Sarikeğ [ Erm "dağköyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ayrancılar mah - Çaldıran - Van
1946 📖 Devtirş [ Kr dewêtirş "ekşi ayran" ]
E1918 📖 Tıjoxatsor [ Erm "cehennem deresi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıYanıktaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Seregol yk. [ Kr serêgol "gölbaşı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kuskunkıran mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nanpehrîz [ Kr nanparêz "ekmek bahçesi?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Erginler mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Bişik [ Kr "pay" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Doyumalan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nêçirvan [ Kr "avcı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıYanıktaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Seregol aş. [ Kr serêgol "göl başı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sellik mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sellik
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kurtoğlan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurtoğlan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çaldıran ilçe - Çaldıran - Van
1928 📖 Bayezidağa
E1918 📖 Apağa
1928 📖 Çaldıran (idari bölge) [ Kr çaldêran "kırkkilise" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çalderan idari bölgenin, Apağa veya Bayezidağa ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. Geçmişte Hayderanlı Kürtlerinin yerleşim alanı idi. SN
■ Çaldıran ilçe geneli, mezralar dahil 12 yerleşimi olan Küresünni Azeri nüfusu hariç tamamen Kürttür. metonio
  Avcıbaşı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kılavuz mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şeyx Haydar [ Kr "öz." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Serpmetaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Eski + Yeni Kelereş [ Kr kelareş "kara kale" ]
Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
  Sarıharman mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Çaçur
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıÇanak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kortikan aş. [ Kr kortikan "çukurlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıÇanak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurtikan yk. [ Kr kortikan "çukurlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Evciler mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 Yekmal [ Kr "tek hane" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yuvacık mah - Çaldıran - Van
1946 📖 Takiz
1928 📖 Takis
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kalkandelen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Bişarağa [ Kr "Beşir ağa?" ]
1901hb 📖 Bişarava [ Kr "Beşir imareti" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Çılkeri) yerleşimi. Redkanlılar yaklaşık yüz yıl önce Iğdır Alican (Elicana Bello) köyünden göç etmişler. Qazi
  Koçovası mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Xaçandirşiği
1901hb 📖 Dirşix
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefxan yk. [ Kr "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Akbaşak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Komakolo [ Kr "Kolo/Kolikî (aş.) çiftliği" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefxan aş. [ Kr "aş." ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Salhane mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Salxane
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. asır başında 8 hane (56 kişi) Ermeni nüfusu vardı. Pancar asırlardır ve hâlen geçim kaynağıdır. Manav
  Yassıtepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurkurik
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıSağmallı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nûşar [ Kr "yenişehir" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ "Noşara Heciya" deniliyor. Diğer Noşara da, "Noşara Melaya" deniliyor. Mar(d)astan
  Buğulukaynak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Dergezin [ Kr "ısırgan ?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çayır mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Çayır
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Han mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Xan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kervansaray harabesi mevcuttur. SN
  Altıyol mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Xaçan
1901hb 📖 Kaçan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1900 tarihli haritada köyün güneyinde Arikelle Dağı eteğinde harabe durumda Yezidi mabetleri gösterilir. SN
  Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kaymez
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Kilimli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Metkuli
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Demircik mah - Çaldıran - Van
<1960 📖 Mihibaba Tirşiği
1946 📖 Mihibaba
1928 📖 Dirşîk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bezirhane mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Bezirxane
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sarinc aş. [ Er/Kr sarinc "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Başeğmez mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Hovasar [ Erm "esentepe?" ]
1901hb 📖 Avatsor [ Kr avasor "kızılsu?" ]
Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
  Direkli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Direkli
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeniyaka mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kobik [ Kr "kümbetçik" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gülizar mz - Çaldıran - Van
E1918 📖 Gılorşamp [ Erm "yuvarlak sazlık" ]
1901hb 📖 Gülizar
  Alikelle mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Areğıs [ Erm ]
1901hb 📖 Arikelle
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy'da harabe halde olan Meryemana manastırı ve ziyaretgâhı vardı. SN
  YukarıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sarinc yk. [ Er/Kr sarinç "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Zülfübulak mah - Çaldıran - Van
<1960 📖 Şeytanava
1928 📖 Zilfobulak [ Tr "Zülfü çeşmesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Burçakalan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Aşikeran [ Kr aşêkeran "eşek değirmeni" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Alakaya mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Hrasar [ Erm "ateşdağı?" ]
1901hb 📖 Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Uzunyol mz - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Gevri Şamiyan [ Kr/Tr Şamiyan "Şamlılar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karadulda mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Keçan [ Kr "aş. (kızlar?)" ]
1901hb 📖 Geçan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Soğuksu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Soğuksu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Yaykılıç mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Gulizar [ Kr "güllük?" ]
E1918 📖 Keğatsor [ Erm "güzeldere" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Toprakseven mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Tsıdağud [ Erm ]
1901hb 1946 📖 📖 Sityakut
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tekindere mah - Çaldıran - Van
K 📖 Avzerik [ Kr "sarısu" ]
1928 📖 Espireş [ Kr espêreş "kara at" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güngören mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Diro [ Kr dîro "güngören" ]
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  İncealan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Hevidan [ Kr hewêdî "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hangediği mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Hacıhatun
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Umuttepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sint
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Gülyolu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Komasor / Gomik [ Erm komatsor/komk' "ağılderesi/ağıllar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sungur mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefbeyi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Osmanlı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Osmanlı
Kürt (Sünni) (İski) yerleşimi
  Çubuklu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Çubuklu
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıDikme mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Dikme aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İsmailbaba mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 İsmailbaba
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sarıçimen mah - Çaldıran - Van
K 📖 Navrî
1928 📖 Navro [ Kr "ada" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yücelen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şeyx Romî [ Kr "Türk şeyh" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıGülderen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nezrava yk. [ Kr nezrava "nazırabad" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıDikme mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Dikme yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıGülderen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nezrava aş. [ Kr nezrava "adak suyu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kasım mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 Kaşim
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Temrenli mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 Kaçak
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Baydoğan mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 ŞeyhŞucaˁ
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Üçgözeler mz - Çaldıran - Van
E1918 📖 Dıvavan
1901hb 📖 Du-Awan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy'da harabe halinde olan Aziz Tateos manastırı vardı. SN
  Yukarıçilli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Cilli yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aşağı Çilli mezrası vardır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km