haritada ara :   km  
Çaldıran'da 71 yerleşim bulundu.
sırala 
Kavutlu mz - Çaldıran - Van
K2015b 📖: Şikeftikân [ Kr "mağaralılar" ]
E1918 📖: Pert [ Erm բերդ "kale" ]
Yaşkütük mz - Çaldıran - Van
E1918 📖: Sarikeğ [ Erm "dağköyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ayrancılar mah - Çaldıran - Van
1946 📖: Devtirş [ Kr dewêtirş "ekşi ayran" ]
E1918 📖: Tıjoxatsor [ Erm "cehennem deresi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıyanıktaş mah - Çaldıran - Van
1916h 📖: Sarıgöl ulya [ Kr serêgol "gölbaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuskunkıran mah - Çaldıran - Van
1916h 📖: Nanparîz [ Kr nanparêz "ekmek bahçesi?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Erginler mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Bişik [ Kr "pay" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Doyumalan mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Nêçirvan [ Kr "avcı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıyanıktaş mah - Çaldıran - Van
1916h 📖: Sarıgöl süfla [ Kr serêgol "göl başı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sellik mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Sellik
Kürt-Sünni yerleşimi
Kurtoğlan mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Kurtoğlan
Kürt-Sünni yerleşimi
Çaldıran ilçe - Çaldıran - Van
1928 📖: Bayezidağa
E1918 📖: Apağa
1928 📖: Çaldıran (idari bölge) [ Kr çaldêran "kırkkilise" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çalderan idari bölgenin, Apağa veya Bayezidağa ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. Geçmişte Hayderanlı Kürtlerinin yerleşim alanı idi. Halen Azeri (Küresünni) nüfusu olan 12 köy hariç tüm yerleşimler Kürttür. SN
Avcıbaşı mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kılavuz mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Şeyx Haydar [ Kr "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Serpmetaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Eski + Yeni Kelereş [ Kr kelareş "kara kale" ]
Kürt-Sünni (Başımi) yerleşimi
Sarıharman mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Çaçur
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıçanak mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Kortikan aş. [ Kr kortikan "çukurlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıçanak mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Kurtikan yk. [ Kr kortikan "çukurlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Evciler mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖Yekmal [ Kr "tek hane" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yuvacık mah - Çaldıran - Van
1946 📖: Takiz
1928 📖: Takis
Kürt-Sünni yerleşimi
Kalkandelen mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Bişarağa [ Kr "Beşir ağa?" ]
1901hb 📖: Bişarava [ Kr "Beşir imareti" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Çılkeri) yerleşimi. Redkanlılar yaklaşık yüz yıl önce Iğdır Alican (Elicana Bello) köyünden göç etmişler. Qazi
Koçovası mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Xaçandirşiği
1901hb 📖: Dirşix
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarımutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Şerefxan yk. [ Kr "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Akbaşak mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Komakolo [ Kr "Kolo/Kolikî (aş.) çiftliği" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağımutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Şerefxan aş. [ Kr "aş." ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Salhane mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Salxane
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. asır başında 8 hane (56 kişi) Ermeni nüfusu vardı. Pancar asırlardır ve hâlen geçim kaynağıdır. Manav
Yassıtepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Kurkurik
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Yukarısağmallı mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Nûşar [ Kr "yenişehir" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ "Noşara Heciya" deniliyor. Diğer Noşara da, "Noşara Melaya" deniliyor. Mar(d)astan
Buğulukaynak mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Dergezin [ Kr "ısırgan ?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çayır mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Çayır
Kürt-Sünni yerleşimi
Han mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖: Xan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kervansaray harabesi mevcuttur. SN
Altıyol mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Xaçan
1901hb 📖: Kaçan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1900 tarihli haritada köyün güneyinde Arikelle Dağı eteğinde harabe durumda Yezidi mabetleri gösterilir. SN
Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Kaymez
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Kilimli mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Metkuli
Kürt-Sünni/Azeri yerleşimi
■ Kürt (Redki, Heyderi, Kuresıni) yerleşimi. Qazi
Demircik mah - Çaldıran - Van
<1960 📖: Mihibaba Tirşiği
1946 📖: Mihibaba
1928 📖: Dirşîk
Kürt-Sünni yerleşimi
Bezirhane mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Bezirxane
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıkuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Sarinc aş. [ Erm/Kr sarinc "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Başeğmez mah - Çaldıran - Van
E1918 📖: Hovasar [ Erm "esentepe?" ]
1901hb 📖: Avatsor [ Kr avasor "kızılsu?" ]
Kürt-Sünni (Başımi) yerleşimi
Direkli mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Direkli
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniyaka mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Kobik [ Kr "kümbetçik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gülizar mz - Çaldıran - Van
E1918 📖: Gılorşamp [ Erm "yuvarlak sazlık" ]
1901hb 📖: Gülizar
Zülfübulak mah - Çaldıran - Van
<1960 📖: Şeytanava
1928 📖: Zilfobulak [ Tr "Zülfü çeşmesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Alikelle mah - Çaldıran - Van
E1918 📖: Areğıs [ Erm ]
1901hb 📖: Arikelle
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da harabe halde olan Meryemana manastırı ve ziyaretgâhı vardı. SN
Yukarıkuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Sarinc yk. [ Erm/Kr sarinç "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Burçakalan mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Aşikeran [ Kr aşê kerran "sağır değirmeni" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gundê Kerran da deniliyor. Bu köyde Ersara ailesi Redkan aşiretindendir. Qazi
Alakaya mah - Çaldıran - Van
E1918 📖: Hrasar [ Erm "ateşdağı?" ]
1901hb 📖: Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Uzunyol mz - Çaldıran - Van
1901hb 📖: Gevri Şamiyan [ Kr/Tr Şamiyan "Şamlılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karadulda mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Keçan [ Kr "aş. (kızlar?)" ]
1901hb 📖: Geçan
Kürt-Sünni yerleşimi
Soğuksu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖: Soğuksu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Yaykılıç mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Gulesor [ Kr "kızılgül" ]
E1918 📖: Keğatsor [ Erm "köydere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cumhuriyet döneminde Gulesor nahiyesi merkezi idi. SN
Toprakseven mah - Çaldıran - Van
E1918 📖: Tsıdağud [ Erm ]
1901hb 1946 📖Sityakut
Kürt-Sünni yerleşimi
Tekindere mah - Çaldıran - Van
K2015b 📖: Avzerik [ Kr "sarısu" ]
1928 📖: Espireş [ Kr espêreş "kara at" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Güngören mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Diro [ Kr dîro "güngören" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Küresünni Azerbaycan Türkleri ile Kürtlerin beraber yaşadığı bir köydür. Murat Çolak
İncealan mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Hevidan [ Kr hewêdî "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Hangediği mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Hacıhatun
Kürt-Sünni yerleşimi
Umuttepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Sint
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Gülyolu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖: Komasor / Gomik [ Erm komatsor/komk' "ağılderesi/ağıllar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sungur mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Şerefbeyi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şerebegya, Kürt (Redki, Qardari, Tırtopi) yerleşimi. Qazi
Osmanlı mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Osmanlı
Kürt-Sünni (İski) yerleşimi
Çubuklu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖: Çubuklu
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
Aşağıdikme mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Dikme aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
İsmailbaba mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖: İsmailbaba
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıçimen mah - Çaldıran - Van
K2015b 📖: Navrî
1928 📖: Navro [ Kr "ada" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Yücelen mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Şeyx Romî [ Kr "Türk şeyh" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıgülderen mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Nezrava yk. [ Kr nezrava "nazırabad" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıdikme mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Dikme yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıgülderen mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Nezrava aş. [ Kr nezrava "adak suyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kasım mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖Kaşim
Kürt-Sünni yerleşimi
Temrenli mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖Kaçak
Kürt-Sünni yerleşimi
Baydoğan mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖ŞeyhŞucaˁ
Kürt-Sünni yerleşimi
Üçgözeler mz - Çaldıran - Van
E1918 📖: Dıvavan
1901hb 📖: Du-Awan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da harabe halinde olan Aziz Tateos manastırı vardı. SN
Yukarıçilli mah - Çaldıran - Van
1928 📖: Cilli yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı Çilli mezrası vardır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.