Çağlayan'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kılıçkaya köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928: Mercan Sürbahanı [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Alevi yerleşimi
■ Munzur Dağlarının diğer adı olan Mercan Erm «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından gelmiş olabilir. Çağlayan kasabasının 5 km güneybatısında bulunan manastır halen yıkıntı halindedir. SN
  Değirmenköy köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928: Zadkiğ
E1902: Dzat / Dzater / Dzatkéğ [ Erm dzat ծաթ "yarım, kırık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Haygazyan sözlüğüne göre eski dilde yarı-Rum yarı-Ermeni olanlara veya Markioncu mezhebe mensup klişilere «Dzat'» veya «Dzayt'» adı verilirdi. (Hyg I.1005). 20. yy başında köy nüfusu 60 hane Ermeni ve 70 hane Müslim idi. SN
  Günbağı köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928: Kismikor [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Yalınca köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h: Mığısı
E1902: Meğutsig [ Erm "kovancık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Meğutsig köyü ve yakınındaki Çarçaranits Manastırı 1272 ve 1477 iki kolofonda anılmıştır. SN
■ Meğutsig, Erzincan’da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yerlerdendi. 1915 öncesinde, 1.822 Ermeni (304 hane) ve 269 Türk, Surp Nışan ve Surp Kevork kiliseleri, iki okul (350 öğrenci) vardı. Levent G.
  Tatlısu köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928: Mağaçur
1902hb: Magoçur [ Erm makırçur? "temizsu" ]
Alevi yerleşimi
  Karatuş köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb: Karatuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağlayan bld - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928: Cencige [ Erm ]
■ Adını Girlevik şelalesinden alan kasaba, Emirhanlar, Mağdolar, Peyler ve Nişan mahallelerinden oluşur. SN
  Akoluk mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s y: Anifa [ Yun anyfa "yokuşlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çağlayan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk: Zigana
Y1895: Zinganaí Ζιγγαναί [ Yun "çingeneler?" ]
1928 y: Ciganoy / Ziganoy (idari bölge)
■ Ciganoy/Ziganoy belki `Çingeneler` ya da `Ziganalılar` anlamında olabilir. Yerleşim biriminin merkezi 1946'dan sonra Ayvasil mevkiine taşındı. Daha sonra Çağlayan bucak merkezi ve Çağlayan beldesi adını aldı. Mahalleleri: Aşağı mah. (Ayvasil), Başkurt (Murlu), Çakılca (Fandak), Dereli, Kendirli (Zurha), Okçu (Yanika), Yanlı (İstili), Yanyamaç (Sovri). SN
  Gözalan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Munda Yeniköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
Eski adı y: İstolos [ Yun stólos "donanma veya donatma" ]
  Düzyurt mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Mesariya yk. [ Yun mesariá "ortaköy" ]
1522t: Mesariya
  Girlevik mah Çağlayan - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1946: Gırlevik
1917h: Kırnavuk
1902hb: Gavrençur [ Erm ]
Alevi yerleşimi
■ Şelalesi ünlüdür. SN
  Aydınlı mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Munda Güzelköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Çakılca mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk y: Fandak [ Yun ]
■ Harabe halindeki kilisenin freskleri 1334 veya daha eskiye aittir. (B&W I.266-268). SN
  Kamışlık mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s y: Kaleman [ Yun kalaména "kamışlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Günümüzde Türk (Çepni) yerleşimi Tahtacı
  Mertekli köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb: Mertekli
Alevi yerleşimi
  Kendirli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928: Zuruxa
1902hk: Zurxa [ Laz "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bazı Yunanca kaynaklarda görülen Durxa yazımı yanlış olsa gerekir. SN
  Yanlıca mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk: İstila
1876s y: İstela [ Yun ]
  Başkurt mah Çağlayan - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928: Murlu
1522t y: Murla [ Yun ]
  Yanyamaç mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Ciganoy / Ziganoy Soğri [ Yun tzikánogía "Tzik (Çerkez?) yurdu" ]
1522t: Sovri
■ Ciganoy için Trabzon Merkez Çağlayan ve Vakfıkebir Karatepe maddelerine bakınız. SN
  Okçu mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 y: Yanika [ Yun ]
  Derebağ köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb, 1928: Tilek [ Erm/Kürd "tepecik" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km