Çağlarca'da 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Payik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
  ? mz - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 📖 Karaballı Ağzuniki
E1902 📖 Ağzunik [ Erm Ağtsnik? ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km